Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Daria Gleindek Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Janowicach – parafia rzymskokatolicka. Należy do dekanatu Wilamowice, diecezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Daria Gleindek Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Janowicach – parafia rzymskokatolicka. Należy do dekanatu Wilamowice, diecezji."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Daria Gleindek Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Janowicach – parafia rzymskokatolicka. Należy do dekanatu Wilamowice, diecezji bielsko-żywieckiej.

2 Historia Parafii Patron Parafii Księża Parafii Odpusty Ważne wydarzenia w dziejach Parafii Porządek mszy i nabożeństw Sakramenty Historia Parafii Patron Parafii Księża Parafii Odpusty Ważne wydarzenia w dziejach Parafii Porządek mszy i nabożeństw Sakramenty

3 W dniu 19 marca 1981r. po otrzymaniu pozwolenia na budow ę ko ś cio ł a mieszka ń cy Janowic Zofia i Florian Kubikowie ofiarowali 35 arów i 19 m pola w Centrum Janowic pod budow ę ko ś cio ł a i cmentarza. 2 Ks. Kard. Franciszek Macharski - Metropolista Krakowski z dniem 28 czerwca 1981r. pos ł a ł Ks. Eugeniusza Stopk ę do Bestwiny z obowi ą zkiem wybudowania ko ś cio ł a, plebanii i cmentarza.

4 Oblubieniec Naj ś wi ę tszej Maryi Panny i Opiekun Jezusa. Ś w. Józef wywodził si ę z królewskiego rodu Dawida. Maryja została jego narzeczon ą. Gdy Józef dowiedział si ę, ż e jego przyszła ż ona ma zosta ć matk ą, miał zamiar potajemnie J ą oddali ć, co było gestem wielkiej delikatno ś ci i dobroci, maj ą cym uchroni ć J ą przed zniesławieniem, a mo ż e i ś mierci ą. Jednak Bóg, posługuj ą c si ę swoim aniołem, wezwał go we ś nie, ż eby przyj ą ł Naj ś wi ę tsz ą Maryj ę Pann ę za mał ż onk ę, poniewa ż "z Ducha Ś wi ę tego jest to, co si ę w Niej pocz ę ło" (Mt 1,20). W ten sposób Józef zgadza si ę zosta ć przybranym ojcem Jezusa, a Jezus zostaje wł ą czony do linii Dawidowych potomków.

5 ProboszczKs. Stopka Eugeniusz 1.01.1940 r. Cięcina ZamieszkałyKs. Góra Eugeniusz 23.09.1938r. Janowice

6 Odpust parafialny w Janowicach odbywa si ę 1 maja, ze wzgl ę du na patrona ko ś cio ł a Ś w. Józefa Robotnika oraz w sierpniu w ś wi ę to Matki Bo ż ej Cz ę stochowskiej.

7 W poniedzia ł ek Wielkanocny 1982r. odprawiono pierwsz ą Msz ę Ś wi ę t ą w nowo wybudowanym drewnianym baraku. 1 maja 1983r. Ks. Kardyna ł Franciszek Macharski po ś wi ę ci ł krzy ż i plac ko ś cio ł a oraz erygowa ł parafi ę pod wezwaniem ś w. Józefa Robotnika. 29 maja 1983r. Ks. Kardyna ł Franciszek Macharski wmurowa ł kamie ń w ę gielny w buduj ą cym si ę ko ś ciele. 21 sierpnia 1988r. pierwsz ą Msz ę Ś wi ę t ą w nowym ko ś ciele odprawi ł Rodak Ks. Pra ł at Eugeniusz Góra z okazji swojego 25-lecia kap ł a ń stwa. W niedziel ę 29 czerwca 2003r. na Mszy Ś w. koncelebrowanej Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy po ś wi ę ci ł 4 dzwony. 28 maja 2006r. parafianin Ojciec Nikodem Buczek odprawi ł Msz ę Ś wi ę t ą prymicyjn ą. W sobot ę 7 lipca 2007r. na Mszy Ś wi ę tej koncelebrowanej przez wielu kap ł anów Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko- Ż ywieckiej Tadeusz Rakoczy dokona ł konsekracji ko ś cio ł a.

8 Msze święte odprawiane w kościeleGodzina niedziela i święta7.30, 9.00, 11.00 poniedziałek, środa, piątek17.30 wtorek, czwartek, sobota7.15

9 W Parafii Janowickiej Pierwsza Komunia Święta odbywa się w drugą niedzielę maja. Chrzty udzielane są w niedziele i święta. Bierzmowanie udzielane jest w

10 Grafika Tekst mama, babcia, ulotka kościelna https://www.google.pl/search?q=grafika&ie=utf- 8&oe=utf- 8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox- a http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_bielsko-%C5%BCywiecka http://www.diecezja.bielsko.pl/

11


Pobierz ppt "Autor: Daria Gleindek Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Janowicach – parafia rzymskokatolicka. Należy do dekanatu Wilamowice, diecezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google