Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja! Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja! Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja! Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.2 WSPARCIE EKONOMII SPOŁCZNEJ

2 Bezpośrednim celem projektu jest rozwijanie podkarpackiej przedsiębiorczości społecznej poprzez stworzenie warunków ułatwiających założenie i funkcjonowanie 8 nowych spółdzielni socjalnych, stworzonych i prowadzonych przez minimum 40 Uczestników projektu.

3 * osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego * posiadające status osoby bezrobotnej * zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej na obszarze województwa podkarpackiego.

4 Działania projektowe zostaną podzielone pod względem geograficznym na cztery rejony: - MIELEC – powstały 3 spółdzielnie socjalne - RZESZÓW – powstały 2 spółdzielnie socjalne - PRZEMYŚL – powstały 2 spółdzielnie socjalne (obie w Cieszanowie) - KROSNO – powstała 1 spółdzielnia socjalna

5 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do założenia spółdzielni 2. Złożenie i ocena Planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej 3. Przekazanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego – wsparcie finansowe i działania doradcze 4. Przekazanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego – wsparcie finansowe i działania doradcze

6

7 Projekt objął swoim wsparciem szkoleniowo- doradczym 103 osoby (pierwotne założenie 92 osoby) z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. SZKOLENIA REALIZOWANO W X-XI.2011: MIELEC – 3 GRUPY SZKOLENIOWE (36 OSÓB) RZESZÓW – 2 GRUPY SZKOLENIOWE (27 OSÓB) KROSNO – 2 GRUPY SZKOLENIOWE (21 OSÓB) PRZEMYŚL – 1 GRUPA SZKOLENIOWA (19 OSÓB)

8 SZKOLENIA (8 spotkań x 6h/spotkanie): Zakres spotkań obejmować będzie: - zajęcia integracyjne, - kreowanie wizji przedsięwzięcia, - zasady formalno – prawne zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, - organizację spółdzielni socjalnej: podstawy zarządzania spółdzielnią socjalną, podstawy rozwiązywania konfliktów w pracy, - podstawy księgowości, - podstawy marketingu, - plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej. W sumie wypracowano 384 h szkoleń

9 Dzięki doradztwu indywidualnemu (5h/osobę), uczestnicy projektu uzyskali pomoc w stworzeniu Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej oraz określeniu swojej roli w przyszłej spółdzielni. Doradztwo było realizowane równolegle czasowo w stosunku do zajęć grupowych. W sumie wypracowano 474 h doradztwa

10 * Konkursy zostały ogłoszone dla każdego z rejonów oddzielnie, a wnioski z różnych rejonów nie konkurowały ze sobą. * Plany oceniane były przez Komisję Oceny Planów * Na ogłoszone konkursy złożono: * KROSNO – 4 Wnioski (zakładano 4) * PRZEMYŚL – 2 Wnioski (zakładano 4) * RZESZÓW – 5 Wniosków (zakładano 4) * MIELEC – 7 Wniosków (zakładano 4)

11 W wyniku ocen KOP dofinansowanie przyznano 8 spóldzielniom socjalnym: 1. Spółdzielnia Socjalna Instytut Sportów Walki - sprzedaż suplementów diety, ubrań sportowych, oraz usługi sportowe, treningi sztuk walki i siłowe - RZESZÓW 2. Spółdzielnia Socjalna KEPPKA – produkcja dziewiarska - CIESZANÓW 3. Spółdzielnia Socjalna Kwiat Roztocza - handel (produktami, gadżetami i rękodziełem), usługi (kosmetyczne, fotograficzne, artystyczne) - CIESZANÓW 4. Spółdzielnia Socjalna Wyspa Przygód – sala zabaw dla dzieci - MIELEC

12 W wyniku ocen KOP dofinansowanie przyznano 8 spóldzielniom socjalnym: 5. Spółdzielnia Socjalna "MUKA" – produkcja i sprzedaż wypieków typu muffinki oraz kanapek za pomocą automatów samo sprzedających tzw. vendingowych - KROSNO 6. Spółdzielnia Socjalna "Nasza Inspiracja" – usługi cateringowe – GAŁUSZOWICE k/Mielca 7. Spółdzielnia Socjalna "ABC" – produkcja brykietu ze słomy, usługi graficzne - RZESZÓW 8. Spółdzielnia Socjalna BIBA TERA – agencja eventowa – MIELEC Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę: 797 406,00 PLN

13 * Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania dotacji każda ze spółdzielni miała max. 4 m-ce na rozliczenie dotacji. * Regulamin dopuszczał jednak możliwość przesunięcia daty rozliczenie na prośbę spółdzielni. * Najszybciej rozliczyła się Spółdzielnia Socjalna KEPPKA w 4 m-ce po otrzymaniu dotacji. * Rekordzistom rozliczenie dotacji inwestycyjnej zajęło 10 m- cy.

14 W okresie od III.2012 – X.2012 przekazano wszystkim 8 spółdzielniom podstawowe finansowe wsparcie pomostowe. Wsparcie było przekazywane w miesięcznych transzach w kwocie 1200 zł/m-c na każdego członka (łącznie 6000 zł/m- c). Rozliczenie pierwszych trzech transz wsparcia następowało w oparciu o przestawiony przez sp. Wniosek płatniczy, po trzech poprawnie rozliczonych transzach spółdzielnia mogła rozliczać się tylko w oparciu o Kopie formularza ZUS DRA i potwierdzenie przelewów do ZUS. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę: 288 000,00 PLN

15 Równolegle w czasie do podstawowego finansowego wsparcia pomostowego każda ze spółdzielni wykorzystała pomoc doradczą powiązaną z ich oczekiwaniami (średnio 20h doradztwa na spółdzielnie) W sumie w ramach tej formy wsparcia wszystkie spółdzielnie wypracowały 160 h spotkań doradczych.

16 Najchętniej korzystano z doradztwa w zakresie: - Doradztwa księgowego – pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości, - Doradztwa biznesowego – przygotowanie strategii rozwoju, - Doradztwa związanego z rozliczeniem dotacji, inwestycyjnej i pierwszych transz wsparcia pomostowego.

17 W VIII.2012 ogłoszono nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. W odpowiedzi na konkurs Wnioski złożyło 8 spółdzielni. We IX.2012 Komisja oceny Wniosków zakończyła ocenę. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznano 4 spółdzielniom 1. Spółdzielnia Socjalna Instytut Sportów Walki 2. Spółdzielnia Socjalna Wyspa Przygód 3. Spółdzielnia Socjalna "MUKA" 4. Spółdzielnia Socjalna "Nasza Inspiracja" Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę: 144 000,00 PLN

18 Równolegle w czasie do przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego każda ze spółdzielni wykorzystała pomoc doradczą powiązaną z ich oczekiwaniami (średnio 7h doradztwa na spółdzielnie) W sumie w ramach tej formy wsparcia wszystkie spółdzielnie wypracowały 28h spotkań doradczych. Zakres doradztwa był podobny jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego.

19 Zasięg i struktura działalności 6 spółdzielni działa na rynku lokalnym lub wojewódzkim 2 spółdzielnie działają na obszarze większym niż 3 województwa

20 * Spółdzielnia w perspektywie najbliższego roku planuje: Wzrost Poziom stały niezmienny Spadek Zasięg obsługiwanego rynku6 sp.2 sp. Nowe produkty/usługi8 sp. Poprawa aktualnie oferowanych produktów/usług 8 sp. Profil działalności/nowe branże8 sp. Koszty działalności6 sp.2 sp. Wielkość sprzedaży8 sp. Zewnętrzne źródła finansowania działalności 6 sp. 2 sp. Zatrudnienie 4 sp. Inwestycje 6 sp.2 sp.

21 Czynniki zapewniające spółdzielni dogodną pozycję konkurencyjną w przyszłości 0123 Jakość oferowanych produktów/usług 1 sp. 6 sp. Polityka cenowa/Cena 2 sp.6 sp. Lokalizacja firmy 2 sp. 3 sp. Jakość/sprawność obsługi klienta 1 sp. 6 sp. Serwis/relacje z klientami 1 sp.2 sp.5 sp. Elastyczność dostosowania oferty do oczekiwań klientów 2 sp.6 sp. Dostępność usług/produktów 1 sp.7 sp. Terminowość realizacji zamówień 1 sp.7 sp. Szybkość realizacji zamówień 1 sp.7 sp. System dystrybucji 2 sp.1 sp.5 sp. Wprowadzenie nowych produktów/usług 2 sp. 4 sp. Nasilenie działań reklamowo/promocyjnych 1 sp.7 sp. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania 1 sp.7 sp.

22 Analizując sytuację rynkową spółdzielni w okresie funkcjonowania, podmiot odnotowuje: Spadek Poziom stały niezmienny Wzrost Zyski 2 sp.3 sp. Przychody 1 sp.2 sp.5 sp. Koszty 1 sp.3 sp.4 sp. Inwestycje 2 sp.6 sp. Zatrudnienie 6 sp.2 sp. Liczba klientów 6 sp.2 sp.

23 Proszę opisać sukcesy i niepowodzenia jakie dotknęły Państwa spółdzielnię w przeciągu 1 roku jej funkcjonowania * Sukcesy: * Zwiększenie zatrudnienia, * Uzyskana dotacja zewnętrzna, * Szeroka oferta produktu, * Pozyskana refundacja ZUS, * Rozpoczęcie projektów społecznych * Współpraca z Urzędem Miasta, * Wykwalifikowana kadra trenerów, * Zdobycie doświadczenia w branży, * Rozwijanie własnych umiejętności, * Błyskawiczne rozpoczęcie działalności, * Zbudowanie pozytywnego wizerunku spółdzielni, * Rozpoznawalność na lokalnym rynku pracy, * Stworzenie własnego miejsca pracy, * Pozyskanie stałych klientów, * Duża liczba wygranych przetargów.

24 Proszę opisać sukcesy i niepowodzenia jakie dotknęły Państwa spółdzielnię w przeciągu 1 roku jej funkcjonowania * Porażki: * Brak stałego odbiorcy hurtowego, * Problem ze znalezieniem odpowiedniego lokalu, * Wysokie koszty wynajmu sali, * Problem z komunikacją wewnątrz spółdzielni, * Niska dokładność przy kilku realizowanych usługach, * Niska efektywność jednego z członków spółdzielni, * Narażenie na silną działalność konkurencji.

25 Osiągnięty globalny poziom kosztów prowadzonej działalności 0 zł/m-c2001-3000zł/m-c 1 1-1000 zł/m-c3001-5000zł/m-c 1 1001-2000zł/m-cPowyżej 5000zł/m-c 6 Osiągnięty poziom zysków z prowadzonej działalności (zysk w netto = przychód - koszty) 0 zł/m-c2001-3000zł/m-c 1-1000 zł/m-c33001-5000zł/m-c 1 1001-2000zł/m-cPowyżej 5000zł/m-c 4

26 Osiągnięty poziom zysków z prowadzonej działalności (zysk w netto = przychód - koszty) Rzeczywiste przychody przerosły najśmielsze oczekiwania 1 sp. Osiągane przychody są na poziomie, realnego optymizmu 1 sp. Przychody pokrywają się z realnymi prognozami 4 sp. Przychody są niesatysfakcjonujące i pokrywają się z pesymistyczną prognozą 2 sp. Przedsięwzięcie przynosi straty i jest nierentowne

27 trudności jakie Spółdzielnia napotkała w pierwszym roku prowadzenia działalności Trudności formalne 4 sp. Trudności finansowe 3 sp. Problemy związane z komunikacją miedzy członkami spółdzielni 5 sp. Problemy z płatnościami kontrahentów 3 sp. Problemy zdrowotne 3 sp. Problemy ze zbytem produktów/usług3 sp. Problemy natury technicznej (awarie sprzętu)1 sp.

28 Proszę ocenić pozycję konkurencyjną spółdzielni względem głównych konkurentów Nasza pozycja jest lepsza od konkurencji1 sp. Nasza pozycja jest porównywalna z konkurencją2 sp. Nasza pozycja jest gorsza od konkurencji Nie mamy konkurencji Trudno to ocenić4 sp.

29 Proszę ocenić wagę poszczególnych barier rozwoju spółdzielni nie jest to barierą słaba barieraprzeciętna bariera ważna bariera bardzo istotna bariera brak wykwalifikowanych pracowników 3 sp.1 sp. konflikty po miedzy spółdzielcami 2 sp.3 sp.1 sp. niska motywacja spółdzielców do pracy 2 sp. 4 sp. brak popytu na własne produkty/usługi 2 sp.1 sp.3 sp.1 sp. brak dostępu do kredytu 3 sp.1 sp.2 sp. kradzież naszej własności intelektualnej przez inne firmy 1 sp. 2 sp. niestabilne przepisy prawne 1 sp.2 sp. 1 sp. wysokość podatków i innych obciążeń (ZUS) 1 sp. 5 sp. brak odpowiedniego lokalu w oczekiwanej cenie 1 sp. 4 sp. konkurencja w branży 1 sp.4 sp.1 sp. niedobór parku maszynowego (wyposażenia) 2 sp.1 sp.2 sp.

30 Z pomocy i usług jakich instytucji, mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw, Państwo korzystali Banki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Regionalne ośrodki wspierania rozwoju ekonomii społecznej 2 sp. Instytucje naukowo – badawcze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości Izby i stowarzyszenia gospodarcze 1 sp. Ośrodki doskonalenia i szkolenia zawodowego Agencje i fundacje rozwoju regionalnego 4 sp. Inne jakie? FIO, Urzędy Miasta, PUP 2 sp. Nie mam zdania (nie korzystałem) 1 sp.

31 Z perspektywy całego projektu jak Państwo oceniają: 12345 Szkolenia i doradztwo przed przyznaniem dotacji 2 sp.1 sp.5 sp. Dotacja inwestycyjna 8 sp. Wsparcie pomostowe finansowe 8 sp. Wsparcie pomostowe doradcze 1 sp. 6 sp.

32 Czy po zakończeniu projektu planują Państwo kontynuować działalność spółdzielni ZDECYDOWANIE NIERACZEJ NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ TAKZDECYDOWANIE TAK 8 sp.

33 * Decyzją WUP w Rzeszowie z dnia 20.01.2012 projekt PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY został wpisany na listę Dobrych praktyk 2012.

34 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel.17 773 30 44 lub 883 633 07 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 www.przedsiebiorcaspoleczny.eu


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja! Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google