Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?"— Zapis prezentacji:

1 Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?
Dr Ilona Świątek-Barylska Katedra Zarządzania Uniwersytet Łódzki Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

2 Kim jest przywódca? Aleksander Wielki Napoleon Lee Iacocca
Rudolph W. Guiliani Mahatma Gandhi Tadeusz Kościuszko Lech Wałęsa Jurek Owsiak Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

3 Dyrektor = przywódca ? kierownik dyrektor przywódca menedżer lider
Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

4 Dlaczego potrzebujemy przywódców?
Przywództwo pozwala na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i identyfikacji Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

5 Dlaczego ludzie chcą rządzić?
„Ludzie wybaczą ci wszystko z wyjątkiem sukcesu” Oskar Wilde Psychologia społeczna, s. 632 Korzyści: pieniądze, prestiż Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

6 Przywództwo ... To zdolność do nakłaniania ludzi do robienia tego, czego wcale nie chcą, i – co więcej – do polubienia tego ... H. Truman Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

7 Zarządzanie a przywództwo
To dwie odmienne funkcje – radzenia sobie z kompleksowością i radzenia sobie ze zmianą Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

8 Orientacja na teraźniejszość i struktury Rola lidera:
Rola menedżera: Orientacja na teraźniejszość i struktury Rola lidera: Orientacja na przyszłość i ludzi Planowanie i budżetowanie Organizowanie Kontrolowanie Kierowanie pracownikami Formułowanie wizji, strategii Trafne łączenie ludzi i zadań Motywowanie Inspirowanie Dawanie przykładu EFEKT: stabilność, porządek, przewidywalność, utrzymanie obecnego stanu EFEKT: zmiana, burzenie reguł pracy, innowacyjność, nowe kierunki działania Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

9 Tempo zmian Układ scalony pocztówki z nagraniem „Happy Birthday” ma większa pamięć niż wszystkie komputery istniejące przed 1950 r. Codzienne wydanie „New York Times” zawiera większą ilość informacji niż ta, z którą spotykał się w XVII w. człowiek przez całe swoje życie. Ogólna ilość powszechnie dostępnych informacji podwaja się obecnie co 5 lat. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

10 Lider a menedżer Różnice między przywódcami a specjalistami od zarządzania porównuje się do różnicy między tymi, którzy rządzą sytuacją, a tymi, którzy się jej podporządkowują. Bennis, 1989 Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

11 Czy liderem trzeba się urodzić?
Kto zostaje liderem? Czy liderem trzeba się urodzić? Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

12 Cechy przywódcze Potrzeba sprawowania władzy Potrzeba osiągnięć
Ambicja Umiejętność rozwiązywania problemów Inicjatywa Pewność siebie Wysoki poziom inteligencji Gryffin, s.498 Wiele cech,które wydawały się oczywiste, np.. Komunikatywność, pewność siebie, ujawniały się dopiero po awansie na stanowisko, na którym można było odgrywać rolę przywódcy

13 Cechy jednostki są słabym prognostykiem, czy będzie ona dobrym przywódcą czy nie.
Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

14 Mężczyźni są częściej zainteresowani władzą i samorealizacją, podczas gdy kobiety kładą nacisk na jakość życia i relacje miedzy ludźmi. G. Hofstede Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

15 Zachowania liderów Skuteczny lider zachowuje się odmiennie od przywódców mniej skutecznych Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

16 Przywódcy typu X i Y X ludzie nie lubią pracy i muszą być do niej zmuszani, nie lubią myśleć ani podejmować decyzji. Pragną jedynie poczucia bezpieczeństwa Y ludzie chętnie pracują, podejmują decyzje rozwijają się. Potrzebują jedynie odpowiedniej motywacji Nastawieni na ludzi i na zadania Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

17 Pod przywództwem autokratycznym (typ lidera X) grupy osiągają wyniki lepsze pod względem ilościowym, ale gorsze pod względem jakościowym niż pod przywództwem demokratycznym (typ lidera Y).

18 Relatywizm sytuacyjny przywództwa
Rodzaj zadania Członkowie grupy Zadanie a styl przywództwa: Presja czasu Niebezpieczeństwo fizyczne Dozwolony przedział błędu Poziom stresu zewnętrznego Kontekst organizacyjny i sytuacyjny Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

19 Przywództwo, które przynosi efekty
Badania dowodzą, że im więcej stylów przywództwa stosuje lider tym lepiej. Najskuteczniejsi, dobierają style do potrzeb. D. Goleman Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

20 Grupy nie dają jednakowych szans wszystkim, którzy chcą rządzić, lecz wybierają te jednostki, które swoimi cechami najlepiej odpowiadają na ich zapotrzebowanie. Fiedler, Hollander Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

21 Nie ma lidera bez zespołu

22 „ Generał jest tylko tak dobry albo tak zły, jakim go czynią jego podkomendni”
Douglas MacArthur Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

23 Kto ma wpływ? Poziom wydajności pracy w grupie i zwiane z nim zachowania pracowników mają większy wpływ na styl kierowania szefa niż styl kierowania na decydujące o poziomie wydajności zachowania pracowników. J.C. Barrow CZ. Sikorski, organizacje bez wodzów, s. 2 Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

24 MOTYWACJA NEGATYWNA Oparta na obawie, pobudza do pracy poprzez stwarzanie poczucia zagrożenia, np. utrata premii, nagana itp. Pracownik nastawiony jest na to, aby jak najmniej stracić lub minimalizować przykrości. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

25 MOTYWACJA POZYTYWNA Polega na stwarzaniu perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania celów pracownika w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, np. wyższe zarobki, awans, wyjazd za granicę. Pracownik nastawiony jest na to, by jak najwięcej zyskać i maksymalizować przyjemności. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

26 Wartości jako motywacja wewnętrzna
„Badania wskazują, że wzmocnienia wewnętrzne – przy wyrównanym wpływie innych czynników – są silniejsze od wzmocnień zewnętrznych. Pracę, która sprawia nam przyjemność, wykonujemy z większym zaangażowaniem niż pracę za wynagrodzeniem”. Opowieść KuternogaAronson, Wieczorkowska, Kontrola naszych myśli i uczuć Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO

27 Samotność lidera Samotność jest, jednym z największych brzemion ludzi "na szczycie". najgorszą rzeczą tam, na szczycie, jest użeranie się z biurowymi frakcjami i koteriami 50%. podgryzanie 43%, samotność, jako najsmutniejsze doświadczenie w swojej misji 31% najgorsze jest pożerające poczucie odpowiedzialności 8%, Zdaniem większości brytyjskich prezesów, dyrektorów i kierowników najwyższego szczebla uczestniczących w Szczycie Przywódców w Londynie, najlepsi przywódcy biznesowi wywodzą się z... Marketingu żródło: Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO


Pobierz ppt "Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google