Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywództwo – szkoły, atrybuty, umiejętności, techniki. Przygotowali:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywództwo – szkoły, atrybuty, umiejętności, techniki. Przygotowali:"— Zapis prezentacji:

1 Przywództwo – szkoły, atrybuty, umiejętności, techniki. Przygotowali:

2 Plan prezentacji 1.Przywódca, a menager 2.Edukacja menagera 3. Cechy przywódcy 4. Charyzma 5. Umiejętności 6. Style kierowania 7. Bibliografia

3 Przywódca, a menager Postindustrialna szkoła przywództwa: P. Selznick (1957r.) T.O. Jacobs (1970r.) R. C. Tucker (1981r.) J. Graham (1988r.) Warren Bennis i Burt Nanus (1997r.) Joseph Rost (1998r.) Przywództwo nie oznacza zarządzania. Zarządzać znaczy zorganizować, wykonać, mieć za coś odpowiedzialność. Przewodzić znaczy wpływać, wytyczać kierunek, działanie, opinię Warren Bennis i Burt Nanus

4 Przywódca, a menager cd. PrzywództwoZarządzanie o Relacja wpływu o Przywódcy i zwolennicy o Zamierzone prawdziwe zmiany o Relacja władzy o Menedżerowie i podwładni o Produkcja i sprzedaż dóbr i (lub) usług

5 Edukacja W Polsce Szkola Liderów w Warszawie Szkola Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Liderów we Wrocławiu

6 Edukacja cd. MBA CFA ACCA CIM CIMA

7 Przywódca - cechy Pewność siebie Rzetelność Inteligencja i wiedza Stanowczość Myślenie systemowe Uczciwość Patrzenie w lustro i w okno

8 Przywódca – cechy cd. Potrzeba sprawowania władzy Potrzeba osiągnięć, Pewność siebie Inicjatywa Łatwość wzbudzania zaufania Świadomość celów Plastyczność Racjonalność Przewidywalność

9 Charyzma? Czy da się jej nauczyć? Związek cech o charakterze interakcyjnym pomiędzy cechami osobowości a intelektem, moralnością i emocjonalnymi predyspozycjami. Corsino,1982

10 Umiejętności przywódcy Inteligencja emocjonalna. umiejętności psychologiczne znajomość psychiki odpowiedni profil kompetencyjny wiedza zawodowa instrumenty socjologiczne i psychologiczne odporność psychofizyczna umiejętność pracy w stresie zdolność zachowania proporcji emocji do stresu

11 Style kierowania: Definicja Styl kierowania można zdefiniować jako względnie trwały i powtarzalny sposób, w jaki przełożony oddziałuje na podwładnych w celu pobudzenia i koordynacji ich działania w zespole, a przez to - osiągania celów stojących przed organizacją.

12 Teoria X i Y Teoria X i Y to teoria motywacji stworzona przez Douglasa McGregora na MIT Sloan School of Management w latach 60. stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi, teorii zachowania organizacji i wzrostu organizacji. Opisuje ona dwa zupełnie odmienne podejścia w stosunku do motywacji pracowników.

13 Style kierowania wg Lippita i White'a W podstawowej typologii wyróżnia się dwa style kierowania: autokratyczny (dyrektywny) demokratyczny (integratywny).

14 Style kierowania wg Blake'a i Mouton Pole (1,1) - styl bierny Pole (1,9) - styl demokratyczny Pole (9,1) - styl autokratyczny Pole (5,5) - styl kompromisowy Pole (9,9) - styl przywódczy

15 Skrzynka Reddina Styl bierny Styl biurokratyczny Styl altruistyczny Styl promocyjny Styl autokratyczny Styl autokratyczno - życzliwy Styl kompromisowy Styl realizacyjny

16 Bibliografia Magazyn Forbes Wrzesień 2010r. Raport Edukacja menadżera. Zachowania człowieka w Organizacji, autor: Barbara Kożusznik. Podstawy zarządzania organizacjami autor: Ricky W. Griffin. Encyklopedia Zarządzania http://mfiles.pl/pl/index.php/Styl_kierowania


Pobierz ppt "Przywództwo – szkoły, atrybuty, umiejętności, techniki. Przygotowali:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google