Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój
MICHAŁ ADAM LEŚNIEWSKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

2 Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego Problem rozwoju społeczno-gospodarczego początku XXI wieku zmierza w kierunku poszanowania przez ludzkość zasobów środowiska naturalnego, którego przejawem jest koncepcja ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju, z angielskiego sustainable development a z francuskiego ecodevelopment). Początki ekorozwoju związane są z latami siedemdziesiątymi XX wieku. Termin ekorozwój został wprowadzony w czasie konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku.

3 Żródło: Ochrona środowiska człowieka- humanistyczne widzenie świata, w: prace naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego, t. I, Kraków 1984, s. 2 społeczeństwo realizujące ideę ekorozwoju to: społeczeństwo, uznające nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą być zakłócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję oraz wykorzystanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń

4 Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego Zrównoważony rozwój ma na celu doprowadzenie a następnie zachowanie równowagi między trzema systemami, które stanowią: system społeczny (społeczeństwo), system gospodarczy (ekonomiczny) oraz system środowiska naturalnego.

5 Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego Na świadomość ekorozwojową wpływają następujące elementy: znajomość pojęcia ekorozwoju, znajomość norm związanych z ochroną środowiska (np. ISO 14000, 9000 itp.), szkolenia związane z ekorozwojem lub aspektami pochodnymi, segregacja odpadów, znajomość zależności między gospodarką przedsiębiorstwa, społecznością przedsiębiorstwa a ekorozwojem itp. Świadomość ekorozwojowa w badanych podmiotach gospodarczych znajduje się na bardzo niskim poziomie. (wielkość próby badawczej 198 mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego)

6 Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego 75% badanych przedsiębiorstw nie słyszało o ekorozwoju. Tylko 25% miało styczność z tym pojęciem. 79% badanych przedsiębiorstw wskazało, że ekorozwój jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem nie jest wpisana w kulturę organizacyjną. 21% podmiotów wskazało, że ekorozwój jest wpisany w kulturę organizacyjną.

7 Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego 80% podmiotów nie dostrzega, że ekorozwój może być panaceum rozwoju organizacji. 20% dostrzega szansę, że ekorozwój może być nowym wyzwaniem w rozwoju przedsiębiorstwa.

8

9

10

11 RECENZJA KSIĄŻKI Z 2009 ROKU
Jest ona adresowana do szerokiego kręgu ludzi związanych z przedsiębiorstwami (niezależnie od szczebla zarządzania), samorządami terytorialnymi, naukowcami, dydaktykami oraz studentami. Problematyka poruszana w niniejszym opracowaniu stanowi źródło wiedzy dla grona osób działających w sferze odpowiedzialnego biznesu jak i także osób rozpoczynających działalność gospodarczą, pracę naukowo-dydaktyczną itp. Niniejsza publikacja może stanowić poradnik realizacji odpowiedzialnego biznesu. Doniosłość i złożoność problematyki, którą porusza niniejsza publikacja, powoduje, że stanowi znaczący głos w dyskusji o trendzie związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.

12 Dziękuję za uwagę

13 PREZENTACJA OPARTA ZOSTAŁA NA
Źródło: Badania przeprowadzone w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie: M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, badania statutowe nr 01/S/0003/08 pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego


Pobierz ppt "Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google