Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok

2 2 Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Zarządzanie ryzykiem w Banku Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

3 3 Suma bilansowa w mln zł ROA brutto

4 4 w mln zł Wynik z działalności bankowej ( łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej) Wynik z działalności bankowej ( łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej) Koszty działania z amortyzacją Koszty działania z amortyzacją Wskaźnik C/I Wskaźnik C/I Koszty działania i wynik na działalności bankowej Koszty działania i wynik na działalności bankowej

5 5 Wynik z działalności bankowej, w tym: - wynik z tytułu odsetek, - wynik z tytułu prowizji, - wynik na operacjach finansowych Wynik z działalności bankowej, w tym: - wynik z tytułu odsetek, - wynik z tytułu prowizji, - wynik na operacjach finansowych Koszty działania z amortyzacją, w tym: - koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe Koszty działania z amortyzacją, w tym: - koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe Różnica wartości rezerw 222 743 250 954 112,7% 158 384 178 763 112,9% 140 592 144 540 102,8% 57 423 49 701 86,6% 7 195 36 013 500,5% 140 592 144 540 102,8% 57 423 49 701 86,6% 7 195 36 013 500,5% -4 861 -15 972 328,6% 85 854 87 709 102,2% 47 902 63 051 131,6% 85 854 87 709 102,2% 47 902 63 051 131,6% 2008 2009 2009/ 2008 Wybrane elementy rachunku wyników Wybrane elementy rachunku wyników w tys. zł

6 6 Zysk brutto Zysk netto w mln zł Wynik finansowy PKB

7 7 18,38 38,72 51,33 55,40 1 485 1 424 1 316 1 266 Średnie etaty 2006 2007 2008 2009 Zysk brutto Banku/etat w tys. zł

8 8 Zysk netto na 1 akcję Zysk netto na 1 akcję Wartość księgowa 1 akcji Banku BPS S.A. Wybrane wskaźniki w zł

9 9 ROE brutto Wybrane wskaźniki c.d.

10 10 Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania podporządkowane w mln zł Fundusze własne Fundusze własne Fundusze własne Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności

11 11 Urealniony wynik odsetkowy jednostek sprzedażowych w mln zł

12 12 Zysk Strata w mln zł Placówki o urealnionym zysku/stracie 28 29 36 37 Liczba placówek o urealnionym zysku Liczba placówek o urealnionym zysku 11 10 4 4 5 5 Liczba placówek o urealnionej stracie Liczba placówek o urealnionej stracie

13 13 Zmiany w sieci placówek w 2009 r. Zmiany w sieci placówek w 2009 r. Likwidacje: Przekształcenia: Uruchomienia: - Filii w Mrągowie, - POB-u w Łasku, - POB-u w Poddębicach, - POB-u w Gruszczycach, - POB-u w Sieradzu, - POB-u w Zduńskiej Woli, - POB-u w Prusaku - Filii w Mrągowie, - POB-u w Łasku, - POB-u w Poddębicach, - POB-u w Gruszczycach, - POB-u w Sieradzu, - POB-u w Zduńskiej Woli, - POB-u w Prusaku - Oddziału w Baboszewie w Filię, - Oddziału w Sopocie, - Oddziału w Elblągu, - Oddziału w Płocku. - Oddziału w Sopocie, - Oddziału w Elblągu, - Oddziału w Płocku.

14 14 Suma bilansowa Porównanie danych finansowych banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 2008 2009 2009/2008 Zysk netto Zysk netto Fundusze własne Fundusze własne Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 11 271 12 474 110,7% 5 767 5 883 102,0% 2 302 2 306 100,2% 54 57 105,6% 25 24 96,0% -30 4 - 431 468 108,6% 270 307 113,7% 84 132 157,1% w mln zł

15 15 Porównanie wskaźników banków zrzeszających * Koszty działania/wynik na działalności bankowej Zysk brutto/fundusze własne Zobowiązania/Należności (sektor niefinansowy+budżet) Zobowiązania/Należności (sektor niefinansowy+budżet) Współczynnik wypłacalności Fundusze własne/suma bilansowa Zysk brutto/suma bilansowa 0,56% 0,56% 0,30% 14,96% 10,75% 5,30% 3,75% 5,22% 5,72% 66,14% 71,76% 73,33% 33,20% 10,87% 17,73% 9,7% 10,6% 10,9% BPS MR Bank GBW 31.12.2009 r. * Źródło: Wyniki wstępne banków - Rzeczpospolita nr 68 z dnia 28.03.2010 r.

16 16 Suma bilansowa Kapitały własne Kapitały własne Zysk netto Zysk netto 12 519,8 12 473,5 38,4 7,9 459,0 445,0 12,2 1,8 59,5 57,2 0,9 1,4 Wyniki Grupy kapitałowej Banku BPS za 2009 r. Wyniki Grupy kapitałowej Banku BPS za 2009 r. w mln zł Bank BPS S.A. Bank BPS S.A. Dom Maklerski Dom Maklerski Centrum Finansowe Centrum Finansowe Grupa kapitałowa Grupa kapitałowa

17 17 Zarządzanie ryzykiem w Banku Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Agenda

18 18 Nowe produkty: Zmiany w ofercie produktowej dla osób prywatnych Zmiany w ofercie produktowej dla osób prywatnych Lokata 1M, Lokata Podwójna krótka, Kredyt na PIT, Kredyt Inwestycja.

19 19 Nowe produkty: Zmiany w ofercie produktowej dla podmiotów gospodarczych Zmiany w ofercie produktowej dla podmiotów gospodarczych Kredyt Szybka Gotówka dla Firm, Kredyt Szybka Linia kredytowa, Kredyt AGRO SKUP i Szybka Inwestycja AGRO, Kredyt technologiczny, Identyfikacja Przychodzących Płatności Masowych.

20 20 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi: Grupą Generali Union Investment S.A. Grupą Concordia Volksbank-Leasing Polska SA

21 21 w mln zł Wydajność sprzedaży (Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych ) Wydajność sprzedaży (Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych ) Depozyty podmiotów niebankowych Portfel Kredytowy Portfel Kredytowy Działalność handlowa w tys. zł

22 22 w mln zł Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Kredyty zagrożone Jakość portfela kredytowego

23 23 w mln zł Depozyty Banków Spółdzielczych Depozyty Banków Spółdzielczych

24 24 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. Struktura lokowania nadwyżek finansowych Struktura lokowania nadwyżek finansowych Lokaty międzybankowe Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Papiery skarbowe i NBP Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Nieskarbowe papiery wartościowe 1% 7% 2% 78% 12%

25 25 Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Agenda

26 26 Kredyty konsorcjalne 38,1% 61,9% Kredyty konsorcjalne Kredyty pozostałe Stan kredytów konsorcjalnych w mln zł Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem 31.12.2009 r.

27 27 Kredyty preferencyjne Współpraca z ARiMR, Współpraca z BGK Współpraca z EFRWP dopłat do kredytów: - inwestycyjnych, - klęskowych. dopłat do kredytów: - inwestycyjnych, - klęskowych. dopłat do oprocentowania kredytów: - Rodzina na swoim, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną; Poręczeń i gwarancji. dopłat do oprocentowania kredytów: - Rodzina na swoim, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną; Poręczeń i gwarancji. w zakresie: w zakresie kredytowania: m.in. - inwestycji budowy i remontu dróg publicznych, - przedsięwzięć w zakresie agroturystyki, - w ramach linii kredytowej Wiarygodny Partner m.in. - inwestycji budowy i remontu dróg publicznych, - przedsięwzięć w zakresie agroturystyki, - w ramach linii kredytowej Wiarygodny Partner

28 28 Kredyty preferencyjne Bank BPS S.A. 12,4% MR Bank S.A. Pozostałe 3,5% GBW S.A. 30,0% 27,2% BGŻ S.A. 26,9% Udział kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki współpracujące z ARiMR Udział kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki współpracujące z ARiMR

29 29 Powiększenie Grupy BPS Nowe Banki Spółdzielcze w Grupie BPS: Nowe Banki Spółdzielcze w Grupie BPS: BS w Karczewie BS w Legionowie BS w Otwocku BS w Płońsku BS w Czyżewie BS w Górze Kalwarii BS w Ostrowi Mazowieckiej SBO w Warszawie BS w Piasecznie BS w Załuskach NBS w Puławach GBS w Barlinku

30 30 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

31 31 Zarządzanie ryzykiem Kredytowym - zaostrzanie polityki kredytowej, - wdrażanie systemu scoring/rating, - rozszerzanie współpracy, z zewnętrznymi instytucjami wymiany informacji. Operacyjnym - prace w zakresie wdrożenia metody AMA, - wdrażanie systemu AZRO w bankach spółdzielczych. Płynności, stopy procentowej i walutowym Płynności, stopy procentowej i walutowym - ograniczanie negatywnego wpływu zmian rynkowych na wyniki finansowe Banku, - wdrażanie systemu Fermat i Kondor+.

32 32 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

33 33 w tys. zł Nakłady inwestycyjne Modernizacyjno- budowlane Modernizacyjno- budowlane Informatyczne

34 34 Kondor+; Fermat; System Bankowości Internetowej; System do oceny zdolności kredytowej; System impairment; Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WAN; Modernizacja infrastruktury technicznej; Ośrodki przetwarzania danych dla BS. Realizowane projekty

35 35 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

36 36 Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych (Rzeczpospolita, 04.11.2009 r.); Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych (Rzeczpospolita, 04.11.2009 r.); Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gazeta Finansowa, 25.09.2009 r.); Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gazeta Finansowa, 25.09.2009 r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci (Gazeta Prawna, 18.11.2009 r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci (Gazeta Prawna, 18.11.2009 r.); Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE) (Rzeczpospolita, 26.11.2009 r.); Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE) (Rzeczpospolita, 26.11.2009 r.); Wybrane nagrody i wyróżnienia Wybrane nagrody i wyróżnienia

37 37 Kampania promocyjna Grupy BPS 10 miejsce najsilniej reklamowanych marek wśród wszystkich reklamodawców, pod względem uzyskanych wskaźników oglądalności w grupie docelowej. Najsilniejsza kampania na tle konkurencji: najwyższy udział PT (Prime Time), największa ilość ekskluzywnych pozycji w bloku, najmniejszy udział bloków o niskiej oglądalności, najwyższe wartości na wyższych poziomach zasięgu

38 38 Kampania reklamowa Grupy BPS Zasięg 10+ w kampaniach banków

39 39 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

40 40 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Dalsza poprawa rentowności sieci placówek Banku; Zwiększenie dochodów Banku z tytułu zmiany struktury lokowania środków; Doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi; Utrzymanie relacji kosztów funkcjonowania Banku do wyniku na działalności bankowej na poziomie nie wyższym niż 72%. Podwyższenie kapitałów Banku;

41 41 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł 70 mln zł emisja akcji 50 mln zł emisja obligacji 28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br. 28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br. Fundusze własne Fundusze własne Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności Całkowity wymóg kapitałowy Całkowity wymóg kapitałowy w mln zł

42 42 B ezpieczeństwo P rofesjonalizm S atysfakcja

43 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google