Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A.
za 2009 rok

2 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

3 Suma bilansowa ROA brutto w mln zł

4 Koszty działania i wynik na działalności bankowej
Wskaźnik C/I Wynik z działalności bankowej (łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej) Koszty działania z amortyzacją w mln zł

5 Wybrane elementy rachunku wyników
2009/ Wynik z działalności bankowej, w tym: - wynik z tytułu odsetek, - wynik z tytułu prowizji, - wynik na operacjach finansowych ,7% ,8% ,6% ,5% Koszty działania z amortyzacją, w tym: - koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe ,9% ,2% ,6% ,6% Różnica wartości rezerw w tys. zł

6 Wynik finansowy PKB Zysk brutto Zysk netto w mln zł

7 Zysk brutto Banku/etat
w tys. zł 2009 55,40 1 266 2008 51,33 1 316 2007 38,72 1 424 2006 18,38 1 485 Średnie etaty

8 Wartość księgowa 1 akcji Banku BPS S.A.
Wybrane wskaźniki Wartość księgowa akcji Banku BPS S.A. Zysk netto na 1 akcję w zł w zł

9 Wybrane wskaźniki c.d. ROE brutto

10 Fundusze własne Współczynnik wypłacalności Fundusze własne
Zobowiązania podporządkowane w mln zł

11 Urealniony wynik odsetkowy jednostek sprzedażowych
w mln zł

12 Placówki o urealnionym zysku/stracie
37 Liczba placówek o urealnionym zysku 36 Zysk 29 28 Strata Liczba placówek o urealnionej stracie 5 w mln zł 4 10 11

13 Zmiany w sieci placówek
w 2009 r. Likwidacje: Filii w Mrągowie, - POB-u w Łasku, - POB-u w Poddębicach, - POB-u w Gruszczycach, - POB-u w Sieradzu, POB-u w Zduńskiej Woli, POB-u w Prusaku Przekształcenia: - Oddziału w Baboszewie w Filię, Uruchomienia: - Oddziału w Sopocie, - Oddziału w Elblągu, - Oddziału w Płocku. 13

14 Porównanie danych finansowych banków zrzeszających
/2008 ,7% Bank BPS GBW MR Bank Suma bilansowa ,0% ,2% ,6% Bank BPS GBW MR Bank Zysk netto ,0% ,6% Bank BPS GBW MR Bank Fundusze własne ,7% ,1% w mln zł

15 Porównanie wskaźników banków zrzeszających*
BPS GBW MR Bank Zysk brutto/suma bilansowa 0,56% ,56% ,30% Zysk brutto/fundusze własne 14,96% ,75% ,30% Fundusze własne/suma bilansowa 3,75% ,22% ,72% Koszty działania/wynik na działalności bankowej 66,14% ,76% ,33% Zobowiązania/Należności (sektor niefinansowy+budżet) 33,20% ,87% ,73% 9,7% ,6% ,9% Współczynnik wypłacalności * Źródło: Wyniki wstępne banków - Rzeczpospolita nr 68 z dnia r.

16 Wyniki Grupy kapitałowej
Banku BPS za 2009 r. Grupa kapitałowa Bank BPS S.A. Dom Maklerski Centrum Finansowe Suma bilansowa 12 519, , , ,9 59, , , ,4 Zysk netto 459, , , ,8 Kapitały własne w mln zł

17 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

18 Zmiany w ofercie produktowej
dla osób prywatnych Nowe produkty: Lokata 1M, Lokata „Podwójna krótka”, Kredyt na PIT, Kredyt Inwestycja.

19 Zmiany w ofercie produktowej dla podmiotów gospodarczych
Nowe produkty: Kredyt Szybka Gotówka dla Firm, Kredyt Szybka Linia kredytowa, Kredyt AGRO SKUP i Szybka Inwestycja AGRO, Kredyt technologiczny, Identyfikacja Przychodzących Płatności Masowych.

20 z podmiotami zewnętrznymi
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Grupą Concordia Grupą Generali Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi: Union Investment S.A. Volksbank-Leasing Polska SA

21 w jednostkach sprzedażowych ) Depozyty podmiotów niebankowych
Działalność handlowa Wydajność sprzedaży (Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych ) w tys. zł Depozyty podmiotów niebankowych Portfel Kredytowy w mln zł

22 Jakość portfela kredytowego
Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Kredyty zagrożone w mln zł

23 Banków Spółdzielczych
Depozyty Banków Spółdzielczych w mln zł

24 Struktura lokowania nadwyżek finansowych
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Akcje dopuszczone do publicznego obrotu 2% 1% 12% 7% r. Lokaty międzybankowe Nieskarbowe papiery wartościowe 78% Papiery skarbowe i NBP

25 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

26 Udział kredytów konsorcjalnych
Kredyty konsorcjalne Stan kredytów konsorcjalnych Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem r. 61,9% 38,1% w mln zł Kredyty konsorcjalne Kredyty pozostałe

27 Kredyty preferencyjne
Współpraca z ARiMR, Współpraca z BGK w zakresie: w zakresie: dopłat do kredytów: - inwestycyjnych, - klęskowych. dopłat do oprocentowania kredytów: - „Rodzina na swoim”, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną; Poręczeń i gwarancji. Współpraca z EFRWP w zakresie kredytowania: m.in. - inwestycji budowy i remontu dróg publicznych, - przedsięwzięć w zakresie agroturystyki, - w ramach linii kredytowej „Wiarygodny Partner”

28 Kredyty preferencyjne
Bank BPS S.A. Udział kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki współpracujące z ARiMR 30,0% MR Bank S.A. 12,4% 3,5% 26,9% Pozostałe BGŻ S.A. 27,2% GBW S.A.

29 Powiększenie Grupy BPS
Nowe Banki Spółdzielcze w Grupie BPS: GBS w Barlinku BS w Karczewie BS w Legionowie BS w Otwocku BS w Płońsku BS w Czyżewie NBS w Puławach BS w Górze Kalwarii BS w Ostrowi Mazowieckiej SBO w Warszawie BS w Piasecznie BS w Załuskach

30 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

31 Płynności, stopy procentowej
Zarządzanie ryzykiem Kredytowym - zaostrzanie polityki kredytowej, - wdrażanie systemu scoring/rating, - rozszerzanie współpracy, z zewnętrznymi instytucjami wymiany informacji. Operacyjnym prace w zakresie wdrożenia metody AMA, - wdrażanie systemu AZRO w bankach spółdzielczych. Płynności, stopy procentowej i walutowym ograniczanie negatywnego wpływu zmian rynkowych na wyniki finansowe Banku, wdrażanie systemu Fermat i Kondor+.

32 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

33 Nakłady inwestycyjne Modernizacyjno- budowlane Informatyczne w tys. zł

34 Realizowane projekty Kondor+; System Bankowości Internetowej;
System do oceny zdolności kredytowej; Fermat; System impairment; Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WAN; Modernizacja infrastruktury technicznej; Ośrodki przetwarzania danych dla BS.

35 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

36 Wybrane nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej „Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (Gazeta Finansowa, r.); Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych (Rzeczpospolita, r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci (Gazeta Prawna, r.); Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE) (Rzeczpospolita, r.);

37 Kampania promocyjna Grupy BPS
Najsilniejsza kampania na tle konkurencji: najwyższy udział PT (Prime Time), najmniejszy udział bloków o niskiej oglądalności, największa ilość ekskluzywnych pozycji w bloku, najwyższe wartości na wyższych poziomach zasięgu 10 miejsce najsilniej reklamowanych marek wśród wszystkich reklamodawców, pod względem uzyskanych wskaźników oglądalności w grupie docelowej.

38 Kampania reklamowa Grupy BPS
Zasięg 10+ w kampaniach banków

39 Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku
Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość

40 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość
Doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi; Podwyższenie kapitałów Banku; Zwiększenie dochodów Banku z tytułu zmiany struktury lokowania środków; Dalsza poprawa rentowności sieci placówek Banku; Utrzymanie relacji kosztów funkcjonowania Banku do wyniku na działalności bankowej na poziomie nie wyższym niż 72%.

41 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość
Współczynnik wypłacalności Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł 70 mln zł emisja akcji Fundusze własne 50 mln zł emisja obligacji Całkowity wymóg kapitałowy 28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br. w mln zł

42 Satysfakcja Profesjonalizm Bezpieczeństwo
Bank Satysfakcja Profesjonalizm Bezpieczeństwo

43 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google