Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok

2 2 Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Zarządzanie ryzykiem w Banku Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

3 3 Suma bilansowa w mln zł ROA brutto

4 4 w mln zł Wynik z działalności bankowej ( łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej) Wynik z działalności bankowej ( łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej) Koszty działania z amortyzacją Koszty działania z amortyzacją Wskaźnik C/I Wskaźnik C/I Koszty działania i wynik na działalności bankowej Koszty działania i wynik na działalności bankowej

5 5 Wynik z działalności bankowej, w tym: - wynik z tytułu odsetek, - wynik z tytułu prowizji, - wynik na operacjach finansowych Wynik z działalności bankowej, w tym: - wynik z tytułu odsetek, - wynik z tytułu prowizji, - wynik na operacjach finansowych Koszty działania z amortyzacją, w tym: - koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe Koszty działania z amortyzacją, w tym: - koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe Różnica wartości rezerw ,7% ,9% ,8% ,6% ,5% ,8% ,6% ,5% ,6% ,2% ,6% ,2% ,6% / 2008 Wybrane elementy rachunku wyników Wybrane elementy rachunku wyników w tys. zł

6 6 Zysk brutto Zysk netto w mln zł Wynik finansowy PKB

7 7 18,38 38,72 51,33 55, Średnie etaty Zysk brutto Banku/etat w tys. zł

8 8 Zysk netto na 1 akcję Zysk netto na 1 akcję Wartość księgowa 1 akcji Banku BPS S.A. Wybrane wskaźniki w zł

9 9 ROE brutto Wybrane wskaźniki c.d.

10 10 Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania podporządkowane w mln zł Fundusze własne Fundusze własne Fundusze własne Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności

11 11 Urealniony wynik odsetkowy jednostek sprzedażowych w mln zł

12 12 Zysk Strata w mln zł Placówki o urealnionym zysku/stracie Liczba placówek o urealnionym zysku Liczba placówek o urealnionym zysku Liczba placówek o urealnionej stracie Liczba placówek o urealnionej stracie

13 13 Zmiany w sieci placówek w 2009 r. Zmiany w sieci placówek w 2009 r. Likwidacje: Przekształcenia: Uruchomienia: - Filii w Mrągowie, - POB-u w Łasku, - POB-u w Poddębicach, - POB-u w Gruszczycach, - POB-u w Sieradzu, - POB-u w Zduńskiej Woli, - POB-u w Prusaku - Filii w Mrągowie, - POB-u w Łasku, - POB-u w Poddębicach, - POB-u w Gruszczycach, - POB-u w Sieradzu, - POB-u w Zduńskiej Woli, - POB-u w Prusaku - Oddziału w Baboszewie w Filię, - Oddziału w Sopocie, - Oddziału w Elblągu, - Oddziału w Płocku. - Oddziału w Sopocie, - Oddziału w Elblągu, - Oddziału w Płocku.

14 14 Suma bilansowa Porównanie danych finansowych banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank /2008 Zysk netto Zysk netto Fundusze własne Fundusze własne Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank ,7% ,0% ,2% ,6% ,0% ,6% ,7% ,1% w mln zł

15 15 Porównanie wskaźników banków zrzeszających * Koszty działania/wynik na działalności bankowej Zysk brutto/fundusze własne Zobowiązania/Należności (sektor niefinansowy+budżet) Zobowiązania/Należności (sektor niefinansowy+budżet) Współczynnik wypłacalności Fundusze własne/suma bilansowa Zysk brutto/suma bilansowa 0,56% 0,56% 0,30% 14,96% 10,75% 5,30% 3,75% 5,22% 5,72% 66,14% 71,76% 73,33% 33,20% 10,87% 17,73% 9,7% 10,6% 10,9% BPS MR Bank GBW r. * Źródło: Wyniki wstępne banków - Rzeczpospolita nr 68 z dnia r.

16 16 Suma bilansowa Kapitały własne Kapitały własne Zysk netto Zysk netto , ,5 38,4 7,9 459,0 445,0 12,2 1,8 59,5 57,2 0,9 1,4 Wyniki Grupy kapitałowej Banku BPS za 2009 r. Wyniki Grupy kapitałowej Banku BPS za 2009 r. w mln zł Bank BPS S.A. Bank BPS S.A. Dom Maklerski Dom Maklerski Centrum Finansowe Centrum Finansowe Grupa kapitałowa Grupa kapitałowa

17 17 Zarządzanie ryzykiem w Banku Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Agenda

18 18 Nowe produkty: Zmiany w ofercie produktowej dla osób prywatnych Zmiany w ofercie produktowej dla osób prywatnych Lokata 1M, Lokata Podwójna krótka, Kredyt na PIT, Kredyt Inwestycja.

19 19 Nowe produkty: Zmiany w ofercie produktowej dla podmiotów gospodarczych Zmiany w ofercie produktowej dla podmiotów gospodarczych Kredyt Szybka Gotówka dla Firm, Kredyt Szybka Linia kredytowa, Kredyt AGRO SKUP i Szybka Inwestycja AGRO, Kredyt technologiczny, Identyfikacja Przychodzących Płatności Masowych.

20 20 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi: Grupą Generali Union Investment S.A. Grupą Concordia Volksbank-Leasing Polska SA

21 21 w mln zł Wydajność sprzedaży (Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych ) Wydajność sprzedaży (Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych ) Depozyty podmiotów niebankowych Portfel Kredytowy Portfel Kredytowy Działalność handlowa w tys. zł

22 22 w mln zł Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Kredyty zagrożone Jakość portfela kredytowego

23 23 w mln zł Depozyty Banków Spółdzielczych Depozyty Banków Spółdzielczych

24 r r. Struktura lokowania nadwyżek finansowych Struktura lokowania nadwyżek finansowych Lokaty międzybankowe Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Papiery skarbowe i NBP Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Nieskarbowe papiery wartościowe 1% 7% 2% 78% 12%

25 25 Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Agenda

26 26 Kredyty konsorcjalne 38,1% 61,9% Kredyty konsorcjalne Kredyty pozostałe Stan kredytów konsorcjalnych w mln zł Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem r.

27 27 Kredyty preferencyjne Współpraca z ARiMR, Współpraca z BGK Współpraca z EFRWP dopłat do kredytów: - inwestycyjnych, - klęskowych. dopłat do kredytów: - inwestycyjnych, - klęskowych. dopłat do oprocentowania kredytów: - Rodzina na swoim, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną; Poręczeń i gwarancji. dopłat do oprocentowania kredytów: - Rodzina na swoim, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną; Poręczeń i gwarancji. w zakresie: w zakresie kredytowania: m.in. - inwestycji budowy i remontu dróg publicznych, - przedsięwzięć w zakresie agroturystyki, - w ramach linii kredytowej Wiarygodny Partner m.in. - inwestycji budowy i remontu dróg publicznych, - przedsięwzięć w zakresie agroturystyki, - w ramach linii kredytowej Wiarygodny Partner

28 28 Kredyty preferencyjne Bank BPS S.A. 12,4% MR Bank S.A. Pozostałe 3,5% GBW S.A. 30,0% 27,2% BGŻ S.A. 26,9% Udział kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki współpracujące z ARiMR Udział kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki współpracujące z ARiMR

29 29 Powiększenie Grupy BPS Nowe Banki Spółdzielcze w Grupie BPS: Nowe Banki Spółdzielcze w Grupie BPS: BS w Karczewie BS w Legionowie BS w Otwocku BS w Płońsku BS w Czyżewie BS w Górze Kalwarii BS w Ostrowi Mazowieckiej SBO w Warszawie BS w Piasecznie BS w Załuskach NBS w Puławach GBS w Barlinku

30 30 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

31 31 Zarządzanie ryzykiem Kredytowym - zaostrzanie polityki kredytowej, - wdrażanie systemu scoring/rating, - rozszerzanie współpracy, z zewnętrznymi instytucjami wymiany informacji. Operacyjnym - prace w zakresie wdrożenia metody AMA, - wdrażanie systemu AZRO w bankach spółdzielczych. Płynności, stopy procentowej i walutowym Płynności, stopy procentowej i walutowym - ograniczanie negatywnego wpływu zmian rynkowych na wyniki finansowe Banku, - wdrażanie systemu Fermat i Kondor+.

32 32 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

33 33 w tys. zł Nakłady inwestycyjne Modernizacyjno- budowlane Modernizacyjno- budowlane Informatyczne

34 34 Kondor+; Fermat; System Bankowości Internetowej; System do oceny zdolności kredytowej; System impairment; Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WAN; Modernizacja infrastruktury technicznej; Ośrodki przetwarzania danych dla BS. Realizowane projekty

35 35 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

36 36 Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych (Rzeczpospolita, r.); Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych (Rzeczpospolita, r.); Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gazeta Finansowa, r.); Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gazeta Finansowa, r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci (Gazeta Prawna, r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci (Gazeta Prawna, r.); Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE) (Rzeczpospolita, r.); Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE) (Rzeczpospolita, r.); Wybrane nagrody i wyróżnienia Wybrane nagrody i wyróżnienia

37 37 Kampania promocyjna Grupy BPS 10 miejsce najsilniej reklamowanych marek wśród wszystkich reklamodawców, pod względem uzyskanych wskaźników oglądalności w grupie docelowej. Najsilniejsza kampania na tle konkurencji: najwyższy udział PT (Prime Time), największa ilość ekskluzywnych pozycji w bloku, najmniejszy udział bloków o niskiej oglądalności, najwyższe wartości na wyższych poziomach zasięgu

38 38 Kampania reklamowa Grupy BPS Zasięg 10+ w kampaniach banków

39 39 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Działalność handlowa i na rynku pieniężnym Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Zarządzanie ryzykiem w Banku Nakłady inwestycyjne Działalność marketingowa i public relations Perspektywy na przyszłość Agenda

40 40 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Dalsza poprawa rentowności sieci placówek Banku; Zwiększenie dochodów Banku z tytułu zmiany struktury lokowania środków; Doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi; Utrzymanie relacji kosztów funkcjonowania Banku do wyniku na działalności bankowej na poziomie nie wyższym niż 72%. Podwyższenie kapitałów Banku;

41 41 Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł 70 mln zł emisja akcji 50 mln zł emisja obligacji 28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br. 28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br. Fundusze własne Fundusze własne Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności Całkowity wymóg kapitałowy Całkowity wymóg kapitałowy w mln zł

42 42 B ezpieczeństwo P rofesjonalizm S atysfakcja

43 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google