Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJ. LUBELSKIE. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ekonomia społeczna w wymiarze praktycznym to działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJ. LUBELSKIE. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ekonomia społeczna w wymiarze praktycznym to działalność podmiotów ekonomii społecznej."— Zapis prezentacji:

1 MAPA EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJ. LUBELSKIE

2 PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ekonomia społeczna w wymiarze praktycznym to działalność podmiotów ekonomii społecznej (PES) Funkcje/kompetencje PES są swoistym dowodem na istnienie ekonomii społecznej, jej roli w integracji społeczno-zawodowej

3 FORMY PRAWNE PES Organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Integracji Społecznej Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia inwalidów

4 FUNKCJE PES Integracja społeczno-zawodowa Dostarczanie usług użyteczności publicznej Usługi o charakterze wzajemnym Usługi na otwartym rynku Rozwój wspólnot lokalnych Działalność handlowa i produkcyjna

5 SIEĆ BADAWCZA EMES EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. Kryteria ekonomiczne: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

6 SIEĆ BADAWCZA EMES Kryteria społeczne: wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków. Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

7 MAPA PES WG FUNKCJI

8 MAPA PES Cel to wskazanie kondycji ekonomii społecznej w województwie Próba pokazania różnorodności funkcji i form prawnych PES Zaproszenie do współpracy – projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, www.ekonomiaspoleczna.pl

9 MAPA PES – ZBIERANIE DANYCH Klucz wyboru – funkcje PES Lokalny łącznik Analiza baz danych Stowarzyszenia Klon/Jawor Wizyty badacza w PES/rozmowa telefoniczna (wywiad) Wybór PES przez grono ekspertów

10 LOKALNA MAPA EKONOMII SPOŁECZNEJ

11 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle jeszcze małą skalę rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie, a wybrane przez nas przykłady PES nie wyczerpują kondycji ekonomii społecznej w regionie.

12 OTOCZENIE PES

13 WWW.EKONOMIASPOLECZNA.PL Więcej informacji na temat kondycji ekonomii społecznej znajdziecie Państwo na portalu: www.ekonomiaspoleczna.pl

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Karolina Cyran-Juraszek


Pobierz ppt "MAPA EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJ. LUBELSKIE. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ekonomia społeczna w wymiarze praktycznym to działalność podmiotów ekonomii społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google