Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mapa ekonomii społecznej woj. lubelskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mapa ekonomii społecznej woj. lubelskie"— Zapis prezentacji:

1 mapa ekonomii społecznej woj. lubelskie

2 podmioty ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna w wymiarze praktycznym to działalność podmiotów ekonomii społecznej (PES) Funkcje/kompetencje PES są swoistym dowodem na istnienie ekonomii społecznej, jej roli w integracji społeczno-zawodowej

3 Formy prawne PES Organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Integracji Społecznej Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia inwalidów

4 Funkcje PES Integracja społeczno-zawodowa
Dostarczanie usług użyteczności publicznej Usługi o charakterze wzajemnym Usługi na otwartym rynku Rozwój wspólnot lokalnych Działalność handlowa i produkcyjna

5 Sieć badawcza EMES EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. Kryteria ekonomiczne: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

6 Sieć badawcza EMES Kryteria społeczne:
wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków. Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

7 Mapa PES wg funkcji

8 Mapa PES Cel to wskazanie kondycji ekonomii społecznej w województwie
Próba pokazania różnorodności funkcji i form prawnych PES Zaproszenie do współpracy – projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej,

9 Mapa PES – zbieranie danych
Klucz wyboru – funkcje PES Lokalny łącznik Analiza baz danych Stowarzyszenia Klon/Jawor Wizyty badacza w PES/rozmowa telefoniczna (wywiad) Wybór PES przez grono ekspertów

10 Lokalna mapa ekonomii społecznej

11 Województwo lubelskie
Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle jeszcze małą skalę rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie, a wybrane przez nas przykłady PES nie wyczerpują kondycji ekonomii społecznej w regionie.

12 Otoczenie PES

13 www.ekonomiaspoleczna.pl www.ekonomiaspoleczna.pl
Więcej informacji na temat kondycji ekonomii społecznej znajdziecie Państwo na portalu:

14 Karolina Cyran-Juraszek
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Karolina Cyran-Juraszek


Pobierz ppt "mapa ekonomii społecznej woj. lubelskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google