Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego reguluje: – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego reguluje: – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego reguluje: – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.) – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 157) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis art. 20 Konstytucji RP wskazuje dwa filary ustroju gospodarczego RP: społeczną gospodarkę rynkową, jak również solidarność, dialog i współpracę partnerów społecznych. Ponadto wagę dialogu w kształtowaniu i utrzymywaniu ustroju państwa polskiego podkreśla tekst preambuły Konstytucji, odwołując się bezpośrednio do dialogu społecznego.

2 Overlocal - ranged common tasks (managing of building and leisures, organising mass performances, events, etc.) Common promotion of metropolitan area Some tasks of safety and crisis management Further tasks Taking over by the way of agreements any other region's and government's administration tasks (especially management of roads, schools, hospitals, airports, railway stations, etc.) Przedmiot prac WKDS regulują artykuły ustawy o Trójstronnej komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisjach dialogu społecznego art. 17a ust. 1 wojewódzka komisja dialogu społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

3 3 Potential of Agglomeration Population: 2,223,000 citizens Territory: 1466,47 square kilometre PKB/per capita: ( Urząd Statystyczny ) Value of investment: (ich ilość i wartość – Urząd Statystyczny) - in 2005 - in 2006 Colleges/Universities: 25 Cinemas: 25 Theaters: 12 PORÓWNAĆ Z KRAKOWEM LUB WROCŁAWIEM!!!??? wojewódzką komisję dialogu społecznego współtworzą cztery strony: strona rządowa, pracowników, pracodawców strona samorządowa,

4 4 Supervision over the Union General supervision in accordance with statutory law in force Voivode, Prime Minister, Regional Chamber of Accountancy Interior Arbitration Body Courts of Law w skład komisji wchodzą przedstawiciele: wojewody – jako strona rządowa organizacji pracowników, czyli reprezentatywnych – w rozumieniu ww. ustawy (art. 6) – związków zawodowych; kryterium to spełniają: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ww. ustawy (art. 7) ; kryterium to spełniają: Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) oraz Business Centre Club (BCC) marszałka województwa – jako strona samorządowa

5 5 Pyrzowice Airport Struktura Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego komisja (posiedzenia plenarne) prezydium komisji (kieruje pracami komisji) zespoły robocze przewodniczącym komisji jest wojewoda

6 6 Local public transport Dziękuję Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Biuro WKDS ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice tel./fax (32) 20 77 220 wkds@katowice.uw.gov.pl Magdalena Solorz-Świerk sekretarz WKDS


Pobierz ppt "Funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego reguluje: – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google