Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe. WPROWADZENIE Koncepcje wykorzystania źródeł napędów Benzyna Olej napędowy LPG CNG Biopaliwa Wodór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe. WPROWADZENIE Koncepcje wykorzystania źródeł napędów Benzyna Olej napędowy LPG CNG Biopaliwa Wodór."— Zapis prezentacji:

1 Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe

2 WPROWADZENIE Koncepcje wykorzystania źródeł napędów Benzyna Olej napędowy LPG CNG Biopaliwa Wodór

3 WPROWADZENIE Główne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem biopaliw można zdefiniować następująco: – aktywne wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich, – zmniejszenie obciążenia środowiska przez redukcję emisji gazów cieplarnianych, 1% biokomponentów w paliwach to prawie 4 dni funkcjonowania kraju na paliwie własnym – wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju, zmniejszenie ryzyka związanego z przerwaniem dostaw paliw silnikowych, amortyzacją tempa wzrostu cen na surowce oraz ich wahań sezonowych, (1% biokomponentów w paliwach to prawie 4 dni funkcjonowania kraju na paliwie własnym), – wsparcie rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej.

4 DEFINICJE biokomponenty - ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe; paliwa ciekłe - benzyny silnikowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, zawierające w swoim składzie do 5% bioetanolu oraz do 15% eterów, samochodowe oleje napędowe zawierające do 5% estrów, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, spełniające wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych; biopaliwa ciekłe - estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe, benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5% bioetanolu oraz powyżej 15% eterów, oleje napędowe zawierające powyżej 5% biokomponentów, spełniające wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych;

5 UWARUNKOWANIA PRAWNE Prawne uwarunkowania produkcji biodiesla w Polsce Ustawa z dnia 2.10.2004 r. o biopaliwach i biokomponentach stosowanych Dz.U. Nr. 199 Ustawa z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym Dz.U. Nr. 29 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie gospodarczej. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.01.2005 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

6 Korzyści wynikające z zastosowania FAME jako paliwa do silników ZS: wysoka liczba cetanowa niższa wartość opałowa, wyższa lepkość, paliwo posiada dobre własności smarne, zmniejszenie emisji CO, HC, PM, SO 2 w spalinach oraz zadymienia spalin, dobra biodegradowalność, względnie wysoka temperatura zapłonu, ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH

7 Zagrożenia wynikające z zastosowania FAME jako paliwa do silników ZS: gorsze właściwości niskotemperaturowe, obniżenie trwałości elementów stykających się z paliwem a wykonanych z typowych elastomerów i gum, korozja pokryć malarskich elementów stykających się z paliwem, intensywna chłonność wody (higroskopijność), większa podatność na skażenia mikrobiologiczne, możliwa obecność metanolu w paliwie, możliwa obecność gliceryny w paliwie, ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH

8 WYMAGANIA ODNOŚNIE BIOPALIW Wymagania jakościowe w stosunku do estrów metylowych kwasów tłuszczowych ( FAME) jako paliwa silnikowego, precyzuje norma PN-EN 14214, która funkcjonuje równolegle z normą PN EN 590 regulującą wymagania jakościowe i metody badawcze w stosunku do oleju napędowego. Zapisy normy precyzują wymagania jakościowe i metody badań dotyczące estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), będących przedmiotem obrotu handlowego.

9 Porównanie wymagań jakościowych FAME i ON WYMAGANIA ODNOŚNIE BIOPALIW

10 Jest pierwszą tego typu instalacją w Europie Środkowej i jedną z najnowocześniejszych w Europie INSTALACJA PRODUKCJI BIODIESLA Rafineria Trzebinia Powierzchnia - 36 tys. m 2. Wartość inwestycji - 120 mln złotych Wydajność : Biodiesel 100 000 ton/rok ( z możliwością rozbudowy do 150 000 ton/rok) Gliceryna farmaceutyczna 15 000 ton/rok, Łączna pojemność parku zbiorników - ok. 13,5 tys. m 3

11 Metanol KOH Przemywanie oleju gliceryną alkaliczną Transestryf ikacja oleju Przemywani e surowego FAME Osuszani e FAME ZBIORNIKI Estryfikacj a kwaśna Kwasy tłuszczowe Kwas siarkowy Metanol Kwas siarkowy Woda Olej surowy Gliceryna surowa Najważniejsze etapy produkcji FAME: Rafinacja surowego oleju gliceryną surową (alkaliczną) Transestryfikacja oleju – 2 etapy Przemywanie biodiesla roztworem kwasu siarkowego Przemywanie biodiesla wodą Suszenie biodiesla – metoda destylacyjna pod zmniejszonym ciśnieniem INSTALACJA PRODUKCJI BIODIESLA Rafineria Trzebinia

12 ESTRY KASÓW TŁUSZCZOWYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH ON BIO 10 jest mieszaniną oleju napędowego pochodzenia mineralnego i FAME. Parametry ON BIO 10 są zgodne z wymaganiami dla ON. Jest to przykład udanego wdrożenia do sprzedaży paliwa bazującego na surowcach odnawialnych. 5 lipca 2005 roku został udostępniony pierwszy dystrybutor z tym paliwem na publicznej stacji

13 Najważniejszą cechą biopaliw jest możliwość stosowania ich w klasycznych silnikach spalinowych, właściwie bez konieczności wprowadzania większych zmian konstrukcyjnych. Analizując przedstawione zalety i wady widać, że pewne cechy biopaliw będą dodatnio wpływały na pracę silnika. PODSUMOWANIE Przedstawione zagrożenia są również ważne, ale wynikają one z nieprzystosowania układu zasilania do stosowania tego typu paliw. Można im łatwy i niedrogi sposób zapobiegać stosując np. odpowiednie materiały, dodatki uszlachetniające. Na pytanie czy stosować to paliwo, każdy użytkownik musi sobie odpowiedzieć sam, jednak przy wyborze kierować się należy racjonalnymi przesłankami a nie mitami.

14 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe. WPROWADZENIE Koncepcje wykorzystania źródeł napędów Benzyna Olej napędowy LPG CNG Biopaliwa Wodór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google