Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu
„Student jako konsument na rynku multimediów”

2 Informacje ogólne Realizacja badania: 10-14 maja 2004
Próba: 35 grup językowych (spośród 239) 5 grup pominięto Łącznie 380 respondentów, w tym 5 osób z V roku, które nie należały do grupy docelowej Otrzymana stopa zwrotu: 76% (380 z 500 osób)

3 Przypomnienie celów Cel główny: identyfikacja wzorów zachowań i postaw studentów SGH w dziedzinie korzystania z Internetu. Zbadanie częstotliwości, intensywności i rozpowszechnienia korzystania z Internetu wśród studentów SGH Poznanie celów, do których studenci wykorzystują Internet

4 Cele - c.d. Identyfikacja wzorów zachowań studentów w dziedzinie korzystania z Internetu w oparciu o takie czynniki, jak dostęp do komputera, dostęp do Internetu, cechy demograficzne Segmentacja studentów ze względu na wzory zachowań w dziedzinie korzystania z Internetu Identyfikacja tych zasobów Internetu, do których studenci sięgają samodzielnie, oraz tych, które są im udostępniane przez inne osoby

5 Intensywność korzystania z Internetu Cele wykorzystania Internetu
Zmienne zależne Częstotliwość korzystania z Internetu Dostępność Internetu Intensywność korzystania z Internetu Cele wykorzystania Internetu

6 Zmienne niezależne Posiadanie komputera Rodzaj dostępu do Internetu
Cechy demograficzne - płeć - wiek - miejsce zamieszkania - rok studiów - kierunek studiów

7 Ważenie Struktura próby ze względu na rok studiów i płeć niezgodna ze strukturą populacji Dane dotyczące liczby osób na każdym roku, z podziałem na kobiety i mężczyzn nie do uzyskania Ważenie tylko ze względu na płeć, ale z uwzględnieniem struktury na każdym roku studiów (dane z rekrutacji)

8 Analiza społeczno-demograficzna badanej zbiorowości

9 Płeć i rok studiów

10 Kierunek studiów

11 Miejsce zamieszkania

12 Praca zawodowa

13 Rozkłady częstości

14 Posiadanie komputera

15 Dostęp do Internetu

16 Korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania

17 Korzystanie z Internetu na uczelni

18 Korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych

19 Korzystanie z Internetu w pracy

20 Korzystanie z Internetu w domu rodziców

21 Korzystnie z Internetu u znajomych

22 Częstotliwość korzystania z Internetu

23 Intensywność korzystania z Internetu
Średnia: 2,01h Odchylenie standardowe: 1,47h

24 Cele wykorzystania Internetu (1/2)

25 Cele wykorzystania Internetu (2/2)

26 ŚCIĄGANIE I DOSTAWANIE (1/4)

27 ŚCIĄGANIE I DOSTAWANIE (2/4)

28 ŚCIĄGANIE I DOSTAWANIE (3/4)

29 ŚCIĄGANIE I DOSTAWANIE (4/4)

30 MUZYKA - Słuchanie muzyki

31 Słuchanie muzyki - różne gatunki

32 WERYFIKACJA POSTAWIONYCH HIPOTEZ

33 Hipotezy, które nie zostały odrzucone (1/2)
Posiadanie przez studentów własnego komputera zwiększa prawdopodobieństwo, iż będą oni ściągać pliki i programy z Internetu - 90% ściągających posiada własny komputer; różnice statystycznie istotne Posiadanie przez studentów stałego dostępu do Internetu - 57% ściągających posiada sztywne łącze; różnice statystycznie istotne

34 Hipotezy, które nie zostały odrzucone (2/2)
Ponad połowa zbadanych studentów korzysta z Internetu częściej niż 4 razy w tygodniu - różnice statystycznie istotne, ponad 86% studentów korzysta częściej niż 4 razy w tygodniu Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż pozostali studenci - blisko 90% mieszkańców akademików korzysta codziennie Wśród rodzajów zasobów Internetu ściąganych przez studentów samodzielnie dominują artykuły prasowe i MP3 (artykuły ściąga 96%, muzykę 77%)

35 Hipotezy, które zostały odrzucone:
Im dłuższy czas poświęcany przez studenta na korzystanie z Internetu, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on ściągać pliki i programy z Internetu - różnice statystycznie istotne; zależność odwrotna: największy odsetek ściągających (61.5%) w grupie korzystających do 10h tygodniowo Studenci kierunku MISI korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż studenci innych kierunków - różnice statystycznie nieistotne Mężczyźni korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż kobiety - różnice statystycznie nieistotne Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu intensywniej niż pozostali studenci - różnice nieistotne

36 Analiza czynnikowa

37 Analiza czynnikowa Zmienne analizowane: gatunki słuchanej muzyki
Skala 1-5 Pominięte gatunki: inne (wielkość próby) muzyka klasyczna (niska zmienność wspólna)

38 Analiza czynnikowa KMO=0,684 , test Bartletta wskazał istotność macierzy korelacji 65% wyjaśnianej wariancji (wartości własne większe od 1) 4 czynniki Rotacja Varimax

39 Zmienność wspólna Jedyna niska wartość, pozostawiona jednak do dalszej analizy (istotne znaczenie dla powstania czynnika)

40 Charakterystyka czynników
Jazz, blues, reggae, soul Rock, metal, nie hiphop, nie soul Techno, drum’n’bass Pop, folk

41 Segmentacja Podstawą wyznaczone wcześniej czynniki Metoda K-średnich
Wynik: 3 porównywalne wielkościowo segmenty

42 Segmentacja

43 Podejście alternatywne
Włączenie do analizy gatunku: inne Poprawa wartości zmienności wspólnych Zmiana w wartościach czynników Duża utrata respondentów (320 -> 180)

44 Segmentacja

45 Segmentacja - porównanie

46 Od czego zależy ściąganie muzyki, filmów i programów?
Regresja logistyczna Od czego zależy ściąganie muzyki, filmów i programów?

47 Ściąganie muzyki, filmów, programów

48 Podsumowanie

49 Kodowanie zmiennych jakościowych

50 Test istotności współczynników modelu

51 Podsumowanie modelu

52 Klasyfikacja obserwacji

53 Zmienne w modelu

54 Wnioski (1) Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest ok. 4 razy większa jeśli ma on stałe łącze i ok. 2,5 razy większa jeśli ma dostęp do Internetu przez modem, niż w przypadku gdy nie ma on dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.

55 Wnioski (2) Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest o 67% mniejsza jeśli czasami korzysta on z Internetu na uczelni i o 73% mniejsza jeśli często korzysta z Internetu na uczelni, niż w przypadku gdy bardzo często korzysta on z Internetu na uczelni.

56 Wnioski (3) Szansa, że student będzie on ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest ok. 4 razy większa dla studenta korzystającego z grup dyskusyjnych niż dla nie korzystającego.

57 Wnioski (4) Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest mniejsza dla tych, którzy słuchają radia lub grają w gry przez Internet, niż dla tych, którzy nie grają i nie słuchają radia.

58 Wnioski (5) Wzrost udziału rozrywki w obszarach wykorzystania Internetu o 1 punkt prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 37%.

59 Wnioski (6) Wzrost dziennego czasu słuchania muzyki o 1 godzinę prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 22%.

60 Identyfikacja wzorów zachowań w dziedzinie korzystania z Internetu

61 Wzory zachowań Korzystanie z Internetu w oparciu o:
dostęp do komputera dostęp do Internetu cechy demograficzne Segmentacja studentów ze względu na wyodrębnione wzory zachowań

62 Plan analizy Wyodrębnienie czynników w oparciu o skalowanie optymalne (HOMALS) Segmentacja respondentów metodą K-średnich Profilowanie segmentów

63 Skalowanie optymalne Wykorzystane zmienne:
cele wykorzystania Internetu (z obszarów: komunikacja; zdobywanie informacji, edukacja; rozrywka; usługi internetowe) pliki ściągane osobiście z Internetu pliki otrzymywane od znajomych

64 Segmentacja

65 Segmentacja

66 Segmenty

67 Posiadanie komputera

68 Dostęp do Internetu

69 Korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania

70 Częstotliwość korzystania z Internetu


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google