Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Iwona Wierzbicka Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Iwona Wierzbicka Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka."— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Iwona Wierzbicka Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka Specjalność: Dietetyka kliniczna

2 Cel pracy Podstawowym celem pracy była próba wykazania zależności, pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie w wieku lat, uczęszczającymi na zajęcia do Fitness Clubu Dynamika w Opolu. Badanie miało również na celu ocenę różnic w zasobach wiedzy i nawyków żywieniowych badanej grupy z uwzględnieniem następujących czynników: wiek, wykształcenie, status społeczny, częstotliwość uczęszczania na zajęcia rekreacyjno-sportowe, czas spędzony każdorazowo w klubie fitness.

3 Materiał i metoda Badaniem objętych zostało 114 kobiet przychodzących w celach rekreacyjnych do Fitness Clubu Dynamika w Opolu, w wieku 19-65lat, uczęszczających co najmniej 2 razy w tygodniu na zajęcia rekreacyjno-sportowe. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Badanie było dobrowolne i anonimowe. Obliczono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, medianę, dominantę, rozstęp oraz kwartyle dla liczby punktów uzyskanych przez respondentki w poszczególnych częściach badania.

4 Materiał i metoda W oparciu o współczynnik liniowej korelacji Pearsona oraz test niezależności na poziomie istotności p0,05, dokonano oceny zależności pomiędzy poziomem wiedzy a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie. Przy pomocy testu niezależności χ 2, sprawdzono również, czy poziom wiedzy oraz ocena nawyków żywieniowych kobiet aktywnych fizycznie zależą od wybranych cech jednostek badanej zbiorowości, takich jak wiek, poziom wykształcenia itp. Podstawą weryfikacji hipotez o zależnościach pomiędzy wybranymi cechami były tabele dwudzielne.

5 Nawyki żywieniowe

6 Wiedza żywieniowa

7 Zależność między wiedzą a nawykami Istnieje umiarkowanie dodatnia korelacja pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie Im wyższy (niższy) jest poziom wiedzy o zdrowym żywieniu mierzony liczbą punktów zdobytych w części ankiety dotyczącej wiedzy, tym lepsze (gorsze) są nawyki żywieniowe kobiet aktywnych fizycznie. Względnie niewysoka bezwzględna wartość współczynnika może jednak oznaczać, że wysoki poziom wiedzy nie zawsze jest równoznaczny z dobrymi nawykami żywieniowymi i odwrotnie.

8 Wiedza a nawyki żywieniowe Treść pytania Nawyki prawidłowa odpowiedź Wiedza prawidłowa odpowiedź Pora spożywania pierwszego posiłku94%75% Ilość spożywanych posiłków87%85% Częstotliwość spożycia mięsa83%59% Pora spożywania ostatniego posiłku77%62% Częstotliwość spożycia owoców76%75% Częstotliwość spożycia posiłków72%77% Częstotliwość spożycia warzyw61%46%

9 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od wieku respondentek

10 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od wykształcenia respondentek

11 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od statusu społ. respondentek

12 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od częstot. uczęszcz. na zaj. fit.

13 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od czasu poj. wizyty w fit.klubie

14 Wnioski Istnieje umiarkowanie dodatnia korelacja pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie

15 Wpływ dodatkowych czynników na poziom wiedzy żywieniowej Najlepszą wiedzę żywieniową mają kobiety: w wieku lat, z wykształceniem średnim, o dobrym lub bardzo dobrym statusie społecznym, uczęszczające na zajęcia fitness 3 razy w tygodniu pozostające na zajęciach fitness 1-2 godzin jednorazowo. Cechy te jednak nie wykazuje znamiennego wpływu na poziom posiadanej wiedzy żywieniowej.

16 Wpływ dodatkowych czynników na posiadane nawyki żywieniowe Najlepsze nawyki żywieniowe mają kobiety: w wieku lat, z wykształceniem średnim, o dobrym lub bardzo dobrym statusie społecznym, uczęszczające na zajęcia fitness 3 i więcej razy w tygodniu pozostające na zajęciach fitness 1-2 godzin jednorazowo. Wykształcenie ma wpływ na posiadane nawyki żywieniowe. Pozostałe cechy, takie jak wiek, status społeczny, częstotliwość udziału w zajęciach fitness oraz czas pojedynczej wizyty w klubie fitness pozostają bez znamiennego wpływu na posiadane nawyki żywieniowe.

17 Dziękuję za uwagę Iwona Wierzbicka


Pobierz ppt "WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Iwona Wierzbicka Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google