Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI ZE STATYSTYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI ZE STATYSTYKI"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI ZE STATYSTYKI
opracowanie M.Kacprowicz

2 Statystyka jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk masowych
Statystyka jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk masowych. Jej istota polega na wyciąganiu wniosków ogólnych z zebranych danych empirycznych. Badaniem statystycznym obejmuje się zwykle pewien zbiór obiektów, który nazywamy populacją generalną (zbiorowością generalną). Elementy populacji generalnej maja różne właściwości, które nazywamy cechami statystycznymi

3 Elementy populacji generalnej, mają różne właściwości, które nazywamy cechami statystycznymi
niemierzalne (dają wyrazić się za pomocą słów np. płeć, kolor oczu) mierzalne (dają wyrazić się za pomocą liczb np. wiek, wzrost)

4 W wyniku badania statystycznego otrzymujemy dane, które dzieli się na klasy
Dane statystyczne mogą być prezentowane w różny sposób

5 ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI W MIESIĄCACH I – VI (w złotych)

6 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OCEN NA ŚWIADECTWIE

7 to iloraz liczebności do ogólnej liczby wyników
CZĘSTOŚĆ WZGLĘDNA to iloraz liczebności do ogólnej liczby wyników Rodzaj oceny Częstość względna 6 3/11 5 1/11 4 4/11 3 2/11 2

8 ŚREDNIA WAŻONA Średnią ważoną liczb rzeczywistych x1 , x2, …, xn z wagami odpowiednio w1 , w2, …, wn (przy założeniu, że w1 , w2, …, wn > 0) nazywamy liczbę

9 MEDIANA Mediana Me jest taką liczbą, dla której co najmniej połowa danych ma wartość nie większą niż Me i co najmniej połowa danych ma wartość nie mniejszą niż Me

10 WARIANCJA Wariancją z próby nazywamy średnią arytmetyczną kwadratów różnic pomiędzy wynikami badanej cechy a ich średnią z próby. Odchyleniem standardowym z próby nazywamy liczbę równą pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji (z próby)


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI ZE STATYSTYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google