Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próby niezależne versus próby zależne

Коpie: 1
Porównywanie średnich dwóch prób niezależnych o rozkładach normalnych (test t-studenta)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próby niezależne versus próby zależne"— Zapis prezentacji:

1 Porównywanie średnich dwóch prób niezależnych o rozkładach normalnych (test t-studenta)

2 Próby niezależne versus próby zależne
Próby niezależne: mierzone w dwóch różnych obiektach albo w tym samym obiekcie ale nie poddanym ingerencji. czas

3 Próby niezależne versus próby zależne
analizy dwóch RÓŻNYCH hoteli analizy dwóch RÓŻNYCH gmin

4 Próby niezależne versus próby zależne
Próby zależne: te same obiekty stanowiące próbę są badane dwukrotnie w różnych warunkach, po ingerencji; ingerencja czas czas

5 Próby niezależne versus próby zależne
Badanie klienteli hotelu przed i po remoncie

6 Schematy postępowania
2 GRUPY(ZMIENNE) NIEZALEŻNE rozkład normalny rozkład inny niż normalny test parametryczny test t-studenta test nieparametryczny test U Manna-Whitneya xśr 1 xśr 2 xśr 1 xśr 2

7 Test t-studenta dla grup niezależnych
Założenie o normalności: sprawdzane przez analizę rozkładu danych (histogram) lub przy pomocy testu normalności. Założenie o równości wariancji: sprawdzane za pomocą testu F lub też przy pomocy mocniejszej opcji określonej jako test Levene’a (oraz modyfikacji Browna-Forsythe’a tego testu).

8 Test t-studenta dla grup niezależnych
Wynik testu: wartość t i poziom p Poziom p: prawdopodobieństwo błędu związanego z przyjęciem hipotezy o istnieniu różnic między średnimi. Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

9 Test t-studenta dla grup niezależnych
Testy równości wariancji: Test F: F= , p= Test B-F: B-F=......, p= Jeśli p<0.05 to wariancje są różne! (wtedy konieczna jest weryfikacja wyników testu t-studenta za pomocą testu nieparametrycznego)

10 Test t-studenta dla grup niezależnych
Testy równości wariancji: UWAGA! Wynik testów równości wariancji mówi tylko o spełnianiu/nie spełnianiu założenia testu t-studenta. Nie mówi nic o tym, czy różnice pomiędzy średnimi są istotne czy nie!

11 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: Wędkarze zmierzyli długości ryb (w mm) złowionych w jeziorze Myśliborskim i Jeziorze Dąbie. Badamy, czy średnie długości ryb różnią się istotnie między tymi jeziorami.

12 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: Badamy normalność rozkładów długości ryb w J. Myśliborskim i J. Dąbie J. Myśliborskie J. Dąbie

13 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: J.M. J.D. założenie normalności rozkładów zostało spełnione; możemy wykonać test t-studenta dla grup niezależnych

14 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: testy jednorodności wariancji p>0,05 więc wariancje są równe spełnione jest założenie testu t-studenta

15 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: wykonujemy test t-studenta średnia długość w J.M. p>0,05 statystycznie nieistotne różnice średnia długość w J.D.

16 Test t-studenta dla grup niezależnych
PRZYKŁAD: wykonujemy wykres ramka-wąsy średnia długość ryb w J.D. jest większa niż długość ryb w J.M., ale różnice nie są statystycznie istotne! J.M. J.D.


Pobierz ppt "Próby niezależne versus próby zależne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google