Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr) Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt ul. Wołyńska 33 pokój 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr) Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt ul. Wołyńska 33 pokój 28."— Zapis prezentacji:

1 Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr) Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt ul. Wołyńska 33 pokój 28

2 Cele przedmiotu Zapoznanie się z często stosowanymi pakietami statystycznymi Wprowadzenie do programowania statystycznego Przygotowanie do samodzielnego wykonania obliczeń do pracy magisterskiej

3 Założenia Student: zna podstawy obsługi komputerów zna podstawy statystyki statystyki opisowe podstawy weryfikacji hipotez zmienne dyskretne i ich analiza modele liniowe, regresja, analiza wariancji

4 Powszechnie używane pakiety statystyczne arkusze statystyczne Excela Statistica Genstat SAS środowiska programowania statystycznego (np. SPSS, R)

5 Dane ćwiczeniowe I Badania nad poszukiwaniem genów cech produkcyjnych świń. Każdy analizuje - 2 geny - 2 cechy fenotypowe ciągłe - 1 cecha fizjologiczna ciągła

6 Format danych ćwiczeniowych I rasa (wbp, pbz, 990) osobnik ojciec osobnika matka osobnika gen 1 gen 2 cecha produkcyjna 1 cecha produkcyjna 2 cecha fizjologiczna

7 Statystyki opisowe liczba danych wartości maksymalne, minimalne średnia, mediana wariancja, odchylenie standardowe współczynnik zmienności skośność, kurtoza

8 Liczba danych

9

10 Liczba wartości

11 Średnia

12 Odchylenie standardowe

13 Współczynnik zmienności

14 Korelacja

15 Zgodność rozkładu z oczekiwanym

16 Inne funkcje =min(...) =max(...) =wariancja(...) =skośność(...) =kurtoza(...)

17 Częste błędy Użycie kropka zamiast przecinka (lub odwrotnie) 2.1 (wersja zachodnia) 2,2 (wersja polska) W polskiej wersji liczba z kropką jest ignorowana przy obliczeniach!

18 Częste błędy Użycie średnika zamiast dwukropka B2 : B6 oblicza funkcje ze wszystkich liczb w bloku danych między B2 i B6 B2;B6 oblicza funcję tylko z dwóch liczb!

19 Częste błędy Aby posortować dane zaznacz cały blok, a nie wybrane kolumny!

20 Zadania 1. Dla każdej cechy wylicz statystyki opisowe 2. Jaka jest korelacją między parami cech? 3. Dla każdego locus –oblicz częstości genotypów i genów –zweryfikuj hipotezę o równowadze genetycznej (prawo HW)


Pobierz ppt "Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr) Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt ul. Wołyńska 33 pokój 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google