Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr)"— Zapis prezentacji:

1 Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr)
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt ul. Wołyńska 33 pokój 28

2 Cele przedmiotu Zapoznanie się z często stosowanymi pakietami statystycznymi Wprowadzenie do programowania statystycznego Przygotowanie do samodzielnego wykonania obliczeń do pracy magisterskiej

3 Założenia Student: zna podstawy obsługi komputerów
zna podstawy statystyki statystyki opisowe podstawy weryfikacji hipotez zmienne dyskretne i ich analiza modele liniowe, regresja, analiza wariancji

4 Powszechnie używane pakiety statystyczne
arkusze statystyczne Excela Statistica Genstat SAS środowiska programowania statystycznego (np. SPSS, R)

5 Dane ćwiczeniowe I Badania nad poszukiwaniem genów cech produkcyjnych świń. Każdy analizuje 2 geny 2 cechy fenotypowe ciągłe 1 cecha fizjologiczna ciągła

6 Format danych ćwiczeniowych I
rasa (wbp, pbz, 990) osobnik ojciec osobnika matka osobnika gen 1 gen 2 cecha produkcyjna 1 cecha produkcyjna 2 cecha fizjologiczna

7 Statystyki opisowe liczba danych wartości maksymalne, minimalne
średnia, mediana wariancja, odchylenie standardowe współczynnik zmienności skośność, kurtoza

8 Liczba danych

9 Liczba danych

10 Liczba wartości

11 Średnia

12 Odchylenie standardowe

13 Współczynnik zmienności

14 Korelacja

15 Zgodność rozkładu z oczekiwanym

16 Inne funkcje =min(...) =max(...) =wariancja(...) =skośność(...)
=kurtoza(...)

17 Częste błędy Użycie kropka zamiast przecinka (lub odwrotnie)
2.1 (wersja zachodnia) 2,2 (wersja polska) W polskiej wersji liczba z kropką jest ignorowana przy obliczeniach!

18 Częste błędy Użycie średnika zamiast dwukropka
B2:B6 oblicza funkcje ze wszystkich liczb w bloku danych między B2 i B6 B2;B6 oblicza funcję tylko z dwóch liczb!

19 Częste błędy Aby posortować dane zaznacz cały blok, a nie wybrane kolumny!

20 Zadania Dla każdej cechy wylicz statystyki opisowe
Jaka jest korelacją między parami cech? Dla każdego locus oblicz częstości genotypów i genów zweryfikuj hipotezę o równowadze genetycznej (prawo HW)


Pobierz ppt "Pakiety statystyczne Maciej Szydłowski (dr)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google