Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile przy Centrum Charytatywno – Opiekuńczym CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile przy Centrum Charytatywno – Opiekuńczym CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile przy Centrum Charytatywno – Opiekuńczym CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes

2 Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile zostało utworzone Dekretem Ks. Biskupa Koszalińsko –Kołobrzeskiego Mariana Gołębiewskiego 15.IX.2000 r. W ramach Centrum działa Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3 Początkowo w zajęciach uczestniczyło 5 osób.

4 Dzisiaj w zajęciach uczestniczy 35 osób.

5 Szczegółowe cele działalności domu: - integracja społeczna; - uzyskanie przez podopiecznych maksymalnej samodzielności w jak największym obszarze życia; - rehabilitacja społeczna i zawodowa; - udzielanie doraźnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi; - zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji; - świadczenie usług socjalnych i opiekuńczych; - dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym, z którego wywodzą się uczestnicy.

6 Program zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje: - pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach terapii zajęciowej, której program jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestnika; - pracę z rodzinami osób z problemami zdrowia psychicznego w celu doprowadzenia do akceptacji osoby chorej psychicznie w jej naturalnym środowisku oraz udzielanie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad członkiem rodziny z zaburzeniami psychicznymi.

7 W celu realizacji programu prowadzone są następujące formy działań: - rehabilitacja społeczna: treningi z zakresu: - higieny osobistej - samodzielności - zaradności życiowej, osobistej i społecznej - stylu życia - radzenia sobie w sferze emocjonalno – osobowościowej (rozpoznawanie uczuć, radzenie sobie ze złością, lękiem oraz przykrymi stanami towarzyszącymi chorobie) - trening pozytywnego myślenia i poprawy samopoczucia - trening asertywności - trening radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi - program CWD (radzenie sobie z depresją) - trening umiejętności społecznych - trening umiejętności praktycznych - trening relaksacyjny - trening umiejętności spędzania wolnego czasu - trening kulinarny - trening ekonomiczny - trening farmakologiczny - trening techniczny.

8 W zależności od zainteresowań uczestników zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są poprzez terapię zajęciową w pracowniach: - stolarsko – ślusarskiej; - komputerowo - rękodzielniczej; - artystycznej; - krawieckiej; - gospodarstwa domowego

9 Dodatkowo uczestnicy biorą udział w zajęciach: - biblioterapii - rehabilitacji ruchowej – usprawnianie ruchowe, zajęcia sportowe - hydroterapii (basen) - elementy ergoterapii – prowadzenie przydomowego ogródka - warsztatach bębniarskich.

10 Ale Środowiskowy Dom Samopomocy to nie tylko budynek, lista uczestników i programy terapeutyczne… To przede wszystkim ludzie…

11 Uczestnicy… Każdy z nich jest inny, to osobna historia, osobne spojrzenie na świat…

12 Nasza kadra to nasza siła!

13 Razem tworzymy wspólną rodzinę

14 Wyjeżdżamy na wycieczki…

15

16

17

18

19 …spotykamy się na wigilię…

20 …i na Wielkanocnym śniadaniu.

21 Czynnie bierzemy udział w Światowym Dniu Chorego…

22 …i w dniu Wolontariusza i Seniora w Skrzatuszu.

23 Byliśmy organizatorami corocznego Wielkanocnego Spotkania Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

24 Aktywnie włączamy się we wszelkie powiatowe imprezy.

25

26 Nasi uczestnicy doskonalą swoje umiejętności - w warsztatach florystycznych

27 "Życie na wózku - aktywny wózkowicz"

28 Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

29 Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla niepełnosprawnych 2006-2008

30 Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w III Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

31 Naszym sukcesem jest także nawiązanie długofalowej współpracy ze Szkołą Policji w Pile. Są oni stałymi gośćmi w naszym Domu.

32 Od kilku lat korzystamy z możliwości dodatkowego dofinansowania, korzystając ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewody Wielkopolskiego….

33 …w tym roku dodatkowo realizujemy program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej SPEKTRUM. AKTYWNOŚĆWSPARCIE LUDZIEPRACA

34 Jego celem jest -aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez różnorodne formy aktywizacji; -zapewnienie wsparcia rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi; -aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych; -zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w stereotypowym odbiorze społeczeństwa; -poszerzenie wiedzy, samoświadomości i akceptacji choroby; -podnoszenie umiejętności interpersonalnych i społecznych osób niepełnosprawnych (zwiększenie otwartości, doskonalenie umiejętności porozumiewania się oraz współpracy z innymi ludźmi); -zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym; -podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie ich w alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego; -rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

35 Realizowany jest w : KLUBIE TEATRALNYM KLUBIE MUZYCZNYM KLUBIE FOTOGRAFICZNO-FILMOWYM KLUBIE INSPIRACJI KLUBIE BIBLIOTERAPII KLUBIE RODZICA I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LABORATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

36 W tym roku działalność Centrum została nagrodzona nagrodą im. Kardynała Ignacego Jeża Radość płynie z nadziei za wielkie dzieło pomocy człowiekowi znajdującemu się w potrzebie.


Pobierz ppt "Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile przy Centrum Charytatywno – Opiekuńczym CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google