Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60 lat tradycji Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60 lat tradycji Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji."— Zapis prezentacji:

1

2 60 lat tradycji Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji w Polsce.

3 Główne kierunki działań
Interdyscyplinarne badania w dziedzinie edukacji Monitorowanie badań edukacyjnych w Polsce i za granicą Dydaktyki przedmiotowe, narzędzia dydaktyczne, wsparcie nauczycieli Studia podyplomowe i doktoranckie

4 Pięć obszarów badawczych
Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej Ekonomika edukacji Edukacja a rynek pracy

5 Ponad 130 ekspertów Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

6 Kto skorzysta z naszych badań? Władze oświatowe
Szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pracownicy oświaty Naukowcy Pracownicy nadzoru pedagogicznego Wszyscy zainteresowani sprawami oświaty

7 Dwa projekty systemowe
Kwalifikacje po europejsku Celem projektu systemowego jest stworzenie spójnego systemu opisu i potwierdzania kwalifikacji – Krajowej Ramy Kwalifikacji , która ułatwi porównywanie kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Entuzjaści edukacji Celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą.

8 Kwalifikacje po europejsku cele projektu
spójny system opisywania i potwierdzania kwalifikacji procedury oceny i uznawania osiągnięć kwalifikacje dostosowane do potrzeb gospodarki i społeczeństwa standaryzowanie opisu kwalifikacji jako efektów uczenia się transfer osiągnięć w uczeniu się (ECVET, ECTS)

9 Entuzjaści edukacji cele projektu
wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej wspieranie nowoczesnych strategii w polityce i praktyce edukacyjnej wsparcie nauczycieli –darmowy dostęp do materiałów dydaktycznych wzmocnienie Polskiej nauki w zakresie badań oświatowych międzynarodowa współpraca - wymiana wiedzy i doświadczeń

10 Ponad 20 projektów badawczych
…… Szkoła samodzielnego myślenia Otoczenie instytucjonalne placówek edukacyjnych Zarządzanie kompetencjami w uczeniu się przez całe życie Badanie początkujących nauczycieli Uwarunkowania decyzji edukacyjnych– badanie panelowe gospodarstw dom. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia Wewnątrzszkolny system oceniania Ponad 20 projektów badawczych Losy absolwentów szkół gimnazjalnych Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum Diagnosis of middle school students competences Competences management in lifelong learning Laboratory of thinking - diagnosis of science teaching in Poland The study of novice teachers Individualization of education process with primary school pupils in grades I-III Study the implementation of the history new core curriculum in middle schools The International Computer and Information Literacy study (ICILS) The demand for research and other sources of information in the field of education. Determinants of educational decisions - household panel study Teaching and Learning International Survey (TALIS) Analysis of the functioning of science teaching in selected countries Comparative analysis of structures of the core curriculum of selected countries Equating the results of external examinations in middle schools The core curriculum and teaching methodology development in the opinions of teachers, head teachers and pupils Monitoring career paths of university graduates Monitoring paths of middle school graduates The study of the institutional environment of educational institutions Study determinants of school effectiveness of education In-school grading systems study Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) Time and working conditions of teachers The European Survey on Language Competences Podstawa programowa i rozwój dydaktyk przedmiotowych Analiza regulacji prawnych zawodu nauczyciela w Polsce ……

11 Szkoła samodzielnego myślenia
Najnowsze badania Szkoła samodzielnego myślenia Badanie koncentruje się na umiejętności rozumowania analizowania i argumentowania w zakresie dwóch przedmiotów: języka polskiego i matematyki. W szególności przedmiotem badania będzie świadome posługiwanie się językiem, logiczne myślenie i staranne formułowanie myśli.

12 Laboratorium Myślenia
Najnowsze badania Laboratorium Myślenia Badanie obejmuje cztery przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geografię. Celem jest „wydobycie” wspólnych cech rozumowania w przedmiotach przyrodniczych i zwrócenie uwagi uczniów na zrozumienie istoty dociekań naukowych..

13 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów
Najnowsze badania Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów W odpowiedzi na inicjatywę CKE i OKE dotyczącą przeprowadzenia próbnego egaminu gimnazjalnego w nowej formule, dzięki któremu szkoły będą mogły określić mocne i słabe strony swoich uczniów, eksperci IBE zaprojektowali komplementarne badanie - Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów. Badanie polega na pogłębionej analizie prac uczniów, z losowo wybranych gimnazjów, wspólnie z ich nauczycielami. Wyniki prac pozwolą na opracowanie materiałów edukacyjnych, które będą bezpłatnie udostępniane nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

14 Test osiągnięć uczniów na starcie szkolnym
Najnowsze badania Test osiągnięć uczniów na starcie szkolnym Eksperci IBE rozpoczęli przygotowania do pilotażowego testu sprawdzającego umiejętności uczniów na starcie szkolnym (TUNSS) Badanie TUNSS rozpocznie się we wrześniu 2012 r. wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i zostanie powtórzone w r. Wyniki pierwszej części pozwolą określić, jakie jest zróżnicowanie umiejętności uczniów trafiających do szkół. Dzięki drugiemu badaniu będzie można zobaczyć, jakie postępy poczynili uczniowie.

15 Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych
Najnowsze badania Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych Badanie dotyczące zrównania wyników egzaminów zewnętrznych ma na celu opracowanie metodologii i narzędzi pozwalających na uzyskanie porównywalności wyników egzaminów prowadzonych w latach W efekcie możliwe będzie przeliczenie dowolnego wyniku z danego roku na punktację z roku, który został wybrany jako tzw. rok porównawczy, jak również na porównanie wyników wszystkich edycji egzaminu.

16 Pięć projektów międzynarodowych
PIAAC Badania Kompetencji Osób Dorosłych (OECD) TALIS Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (OECD) ESLC Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (Surveylang) ICILS Międzynarodowe Badanie Alfabetyzmu Komputerowego i Informacyjnego (IEA) SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (ERIC)

17 Pierwszy Kongres Polskiej Edukacji
5-6 czerwca 2011 ponad 2000 uczestników ponad 50 prelegentów siedem grup tematycznych Za jedno z największych osiągnięć przemian po 1989 roku można uznać zasadniczy wzrost społecznie odczuwanej wartości edukacji oraz idącej z tym w parze woli podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i rosnących aspiracji wobec wykształcenia dzieci. Na tym sukcesie oparte są wszystkie następne.

18 Ponad 10 seminariów rocznie
Kreowanie zmian w nadzorze pedagogicznym Ocenianie umiejętności dzieci i młodzieży w nauce języków obcych. Odnoszenie egzaminów językowych do europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Czytanie piętnastolatków w świetle badań PISA oraz badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej Indywidualizacja – pomiędzy ideologią a praktyką Jak pomóc nauczycielom w prze-kazywaniu młodzieży wartości? Ponad 10 seminariów rocznie Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku Ocenianie w szkole – prawo i praktyka Raport o stanie edukacji Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych Wymagania, narzędzia i wyniki egzaminów zewnętrznych w systemie ewaluacji oświaty Kształcenie nauczycieli i rozwi- janie dydaktyk przedmiotowych

19 Unikalna synteza: Raport o stanie edukacji
Społeczeństwo w drodze do wiedzy Raport o stanie edukacji 2010 „Będziemy przygotowywać corocznie takie raporty, ponieważ mamy przekonanie, że przyszłość Polski, jej miejsce w świecie i jakość życia kolejnych pokoleń coraz bardziej zależą od efektów szeroko rozumianego systemu edukacji.” Michał Federowicz dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

20 Kwartalniki Edukacja Edukacja biologiczna i środowiskowa
Studia – Badania – Innowacje ukazuje się od 1982 roku Edukacja biologiczna i środowiskowa Innowacje – Inspiracje

21 IBE w Internecie Entuzjaści Edukacji Kwalifikacje po europejsku
I Kongres Polskiej Edukacji Baza narzędzi dydaktycznych

22


Pobierz ppt "60 lat tradycji Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google