Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji w Polsce. 60 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji w Polsce. 60 lat."— Zapis prezentacji:

1

2 Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji w Polsce. 60 lat tradycji

3 Interdyscyplinarne badania w dziedzinie edukacji Monitorowanie badań edukacyjnych w Polsce i za granicą Dydaktyki przedmiotowe, narzędzia dydaktyczne, wsparcie nauczycieli Studia podyplomowe i doktoranckie Główne kierunki działań

4 Pięć obszarów Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej Ekonomika edukacji Edukacja a rynek pracy badawczych

5 Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Ponad 130 ekspertów

6 Kto skorzysta Władze oświatowe Szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pracownicy oświaty Naukowcy Pracownicy nadzoru pedagogicznego Wszyscy zainteresowani sprawami oświaty z naszych badań?

7 Dwa projekty systemowe Kwalifikacje po europejsku Celem projektu systemowego jest stworzenie spójnego systemu opisu i potwierdzania kwalifikacji – Krajowej Ramy Kwalifikacji, która ułatwi porównywanie kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Entuzjaści edukacji Celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. 2009-2015 2010-2013

8 Kwalifikacje po europejsku cele projektu spójny system opisywania i potwierdzania kwalifikacji procedury oceny i uznawania osiągnięć kwalifikacje dostosowane do potrzeb gospodarki i społeczeństwa standaryzowanie opisu kwalifikacji jako efektów uczenia się transfer osiągnięć w uczeniu się (ECVET, ECTS)

9 Entuzjaści edukacji cele projektu wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej wspieranie nowoczesnych strategii w polityce i praktyce edukacyjnej wsparcie nauczycieli – darmowy dostęp do materiałów dydaktycznych wzmocnienie Polskiej nauki w zakresie badań oświatowych międzynarodowa współpraca - wymiana wiedzy i doświadczeń

10 Losy absolwentów szkół gimnazjalnych Szkoła samodzielnego myślenia Zarządzanie kompetencjami w uczeniu się przez całe życie Badanie początkujących nauczycieli Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Uwarunkowania decyzji edukacyjnych– badanie panelowe gospodarstw dom. Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych Otoczenie instytucjonalne placówek edukacyjnych Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia Analiza regulacji prawnych zawodu nauczyciela w Polsce Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli Wewnątrzszkolny system oceniania Podstawa programowa i rozwój dydaktyk przedmiotowych …… Ponad 20 projektów badawczych

11 Badanie koncentruje się na umiejętności rozumowania analizowania i argumentowania w zakresie dwóch przedmiotów: języka polskiego i matematyki. W szególności przedmiotem badania będzie świadome posługiwanie się językiem, logiczne myślenie i staranne formułowanie myśli. Najnowsze badania Szkoła samodzielnego myślenia

12 Badanie obejmuje cztery przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geografię. Celem jest wydobycie wspólnych cech rozumowania w przedmiotach przyrodniczych i zwrócenie uwagi uczniów na zrozumienie istoty dociekań naukowych.. Najnowsze badania Laboratorium Myślenia

13 Najnowsze badania Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów W odpowiedzi na inicjatywę CKE i OKE dotyczącą przeprowadzenia próbnego egaminu gimnazjalnego w nowej formule, dzięki któremu szkoły będą mogły określić mocne i słabe strony swoich uczniów, eksperci IBE zaprojektowali komplementarne badanie - Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów. Badanie polega na pogłębionej analizie prac uczniów, z losowo wybranych gimnazjów, wspólnie z ich nauczycielami. Wyniki prac pozwolą na opracowanie materiałów edukacyjnych, które będą bezpłatnie udostępniane nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

14 Najnowsze badania Test osiągnięć uczniów na starcie szkolnym Eksperci IBE rozpoczęli przygotowania do pilotażowego testu sprawdzającego umiejętności uczniów na starcie szkolnym (TUNSS) Badanie TUNSS rozpocznie się we wrześniu 2012 r. wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i zostanie powtórzone w 2013 r. Wyniki pierwszej części pozwolą określić, jakie jest zróżnicowanie umiejętności uczniów trafiających do szkół. Dzięki drugiemu badaniu będzie można zobaczyć, jakie postępy poczynili uczniowie.

15 Najnowsze badania Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych Badanie dotyczące zrównania wyników egzaminów zewnętrznych ma na celu opracowanie metodologii i narzędzi pozwalających na uzyskanie porównywalności wyników egzaminów prowadzonych w latach 2002-2011. W efekcie możliwe będzie przeliczenie dowolnego wyniku z danego roku na punktację z roku, który został wybrany jako tzw. rok porównawczy, jak również na porównanie wyników wszystkich edycji egzaminu.

16 Pięć projektów międzynarodowych Badania Kompetencji Osób Dorosłych (OECD) Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (OECD) Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (Surveylang) Międzynarodowe Badanie Alfabetyzmu Komputerowego i Informacyjnego (IEA) Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (ERIC)

17 Pierwszy Kongres Polskiej Edukacji ponad 2000 uczestników ponad 50 prelegentów siedem grup tematycznych Za jedno z największych osiągnięć przemian po 1989 roku można uznać zasadniczy wzrost społecznie odczuwanej wartości edukacji oraz idącej z tym w parze woli podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i rosnących aspiracji wobec wykształcenia dzieci. Na tym sukcesie oparte są wszystkie następne. Za jedno z największych osiągnięć przemian po 1989 roku można uznać zasadniczy wzrost społecznie odczuwanej wartości edukacji oraz idącej z tym w parze woli podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i rosnących aspiracji wobec wykształcenia dzieci. Na tym sukcesie oparte są wszystkie następne. 5-6 czerwca 2011

18 Ocenianie umiejętności dzieci i młodzieży w nauce języków obcych. Odnoszenie egzaminów językowych do europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Kreowanie zmian w nadzorze pedagogicznym Indywidualizacja – pomiędzy ideologią a praktyką Czytanie piętnastolatków w świetle badań PISA oraz badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej Ocenianie w szkole – prawo i praktyka Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku Jak pomóc nauczycielom w prze- kazywaniu młodzieży wartości? Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych Raport o stanie edukacji Kształcenie nauczycieli i rozwi- janie dydaktyk przedmiotowych Wymagania, narzędzia i wyniki egzaminów zewnętrznych w systemie ewaluacji oświaty Ponad 10 seminariów rocznie

19 Unikalna synteza: Raport o stanie edukacji Społeczeństwo w drodze do wiedzy Raport o stanie edukacji 2010 Będziemy przygotowywać corocznie takie raporty, ponieważ mamy przekonanie, że przyszłość Polski, jej miejsce w świecie i jakość życia kolejnych pokoleń coraz bardziej zależą od efektów szeroko rozumianego systemu edukacji. Michał Federowicz dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

20 Edukacja biologiczna i środowiskowa Innowacje – Inspiracje Edukacja Studia – Badania – Innowacje ukazuje się od 1982 roku Kwartalniki

21 IBE w Internecie Entuzjaści Edukacji I Kongres Polskiej Edukacji Kwalifikacje po europejsku Baza narzędzi dydaktycznych

22 Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Instytut Badań Edukacyjnych został złożony w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się na funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji w Polsce. 60 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google