Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezentacja i omówienie wyników zawartych Raporcie diagnostyczno-doradczym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezentacja i omówienie wyników zawartych Raporcie diagnostyczno-doradczym."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezentacja i omówienie wyników zawartych Raporcie diagnostyczno-doradczym z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych na obszarze 10 gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej /wersja podlegająca konsultacjom/ Wałbrzych, 9.12.2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zakres badań i analiz Niniejszy projekt skierowany jest do 10 z 23 gmin, które są członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, natomiast partnerami biorącymi udział w realizacji projektu są gminy: Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina Świebodzice, Gmina Walim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Cele badania Celem głównym badania było zweryfikowanie stanu wiedzy na temat usług publicznych świadczonych dotychczas w 10 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ocena ich efektywności, skuteczności, dostępności i jakości. Wyniki badań powinny przyczynić się do poprawy systemu ich realizacji dla osiągnięcia lepszej efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Etapy procesu badawczego Pierwszy etap był etapem eksploracyjnym z zastosowanie techniki desk research. Drugim etapem był etap opisowy, którego treścią była realizacja badań terenowych FGI (zogniskowane wywiady grupowe), CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) oraz CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo). Badania CATI i CAPI odbyły się w terminie od 08.07.2013 r. do 29.08.2013 r. Trzecim etapem był etap wnioskowania i weryfikacji informacji pozyskanych z etapu poprzedniego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: edukacja i szkolnictwo niezadowalający poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, spadek liczby szkół zawodowych, brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach w części gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona zdrowia długi czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów, niesatysfakcjonujący poziom dostępu do usług lekarzy pierwszego kontaktu (z uwagi na zbyt dużą liczbę pacjentów w okresach zmożonej zachorowalności), brak wystarczającej ilości lekarzy specjalistów przyjmujących w placówkach bezpośrednio na terenie Gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura brak dobrze rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, spadek aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej (uczestnictwo w imprezach muzycznych, w przedstawieniach teatralnych), słaby zasięg oddziaływania wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, brak wystarczającej/interesującej oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży, ograniczona oferta w zakresie możliwości skorzystania w sposób nieodpłatny przez osoby dorosłe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: gospodarka komunalna zły stan komunalnych zasobów mieszkaniowych, niski (poniżej średniej w regionie) wskaźnik dostępności do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, brak powszechnego dostępu do sieci gazowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona środowiska zbyt mała liczba inicjatyw ekologicznych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich lokalny charakter, występowanie w części miast Aglomeracji Wałbrzyskiej dużego zanieczyszczenia powietrza (duża część mieszkańców posiada piece węglowe), brak wystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego we wszystkich miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Zdiagnozowane problemy zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: Komunikacja zły stan techniczny dróg (w szczególności dotyczy to dróg powiatowych), niezadawalająca jakość komunikacji publicznej (nie dotyczy Wałbrzycha i sąsiednich Gmin obsługiwanych przez Komunikację Aglomeracyjną), brak nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji Wałbrzyskiej, zły stan infrastruktury kolejowej oraz skromna oferta transportowa, brak obwodnic m.in. Wałbrzycha, Głuszycy, Świebodzic, Lubawki, Boguszowa-Gorc. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność usług edukacyjnych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność usług medycznych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Przyczyny rezygnowania z usług publicznej służby zdrowia na rzecz usług prywatnych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność oferty kulturalnej i rekreacyjnej (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość środowiska naturalnego (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność transportu publicznego (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Które z usług publicznych w głównej mierze wymagają nowych inwestycji (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Źródła informacji na temat działań podejmowanych przez gminę w zakresie świadczenia usług publicznych (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Rodzaje usług publicznych, które mogą być świadczone wspólnie (przez kilka gmin) w sposób bardziej efektywny edukacja i szkolnictwo – wypracowanie wspólnych programów podnoszących poziom nauczania (w tym podnoszących kompetencje kadry nauczycielskiej). ochrona zdrowia - wypracowanie wspólnych programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia, kultura, gospodarka komunalna – zarządzanie, budowa, modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, ochrona środowiska - realizacja wspólnych inicjatyw proekologicznych (promocja ekologicznych postaw, zachowań) w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej, transport publiczny – realizowana przez Komunikację Aglomeracyjną lub inne rozwiązania dotyczące kompleksowego uregulowania transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i kultury Proponowane działania w zakresie obszaru Kultura: Podjęcie działań zmierzających do wykreowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, Integrowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z ofertą szlaków tematycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Wspieranie tworzenia lokalnych produktów turystycznych łączących potencjały kilku gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym inicjatyw klastrowych, Wykreowanie rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

21 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i kultury Opracowanie i wdrożenie wzorcowego modelu działań motywacyjnych skierowanych do młodzieży w zakresie zwiększenia udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych, Opracowanie i wdrożenie programu wpływającego na wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, Przygotowanie wspólnych materiałów promocyjnych, wspólna dystrybucja materiałów, Podejmowanie działań zmierzających do zsynchronizowania kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i kultury Edukacja Proponowane działania w zakresie obszaru Edukacja: Audyt kompetencyjny kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach, System nagród dla wyróżniających się nauczycieli, Program dostosowania profilu szkolnictwa zawodowego Aglomeracji Wałbrzyskiej do potrzeb rynku pracy, Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości oraz wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Realizacja projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, Realizacja projektów wspierających dzieci szczególnie uzdolnione, Inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szkół podstawowych, gimnazjalnych, Doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych, Wdrożenie w każdej z Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej sytemu dopłat do podręczników – osoby wielodzietne, w trudnej sytuacji finansowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu komunalnej, ochrony środowiska i komunikacji Proponowane działania: Transport publiczny Usprawnienie połączeń komunikacji publicznej w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej – podpisanie porozumienia pomiędzy wszystkimi gminami w zakresie funkcjonowania Komunikacji Aglomeracyjnej, Budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji (Wałbrzychu), Zakup nowoczesnych autobusów wpływających na ograniczenie emisji – w ramach Komunikacji Aglomeracyjnej, Budowa infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego (przystanki, zatoki autobusowe, systemy informacyjne – tablice itp.) w ramach istniejącego i planowanego do rozszerzenia systemu Komunikacji Aglomeracyjnej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

25 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu komunalnej, ochrony środowiska i komunikacji Infrastruktura drogowa Proponowane działania w zakresie obszaru infrastruktura drogowa: Przebudowa, modernizacje dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych. Ochrona środowiska Proponowane działania w zakresie obszaru ochrona środowiska: Realizacja wspólnych inicjatyw proekologicznych (promocja ekologicznych postaw, zachowań) w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

26 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Obszary wymagające natychmiastowej interwencji - z zakresu komunalnej, ochrony środowiska i komunikacji Infrastruktura techniczna Proponowane działania w zakresie obszaru infrastruktura techniczna: Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym w szczególności na terenie Gminy Nowa Ruda oraz Gminy Walim, Realizacja projektów związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu grzewczego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

27 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Inne rekomendowane działania w ramach poprawy jakości i dostępności usług publicznych Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych z partnerami społecznymi (np. stowarzyszenia sportowe, OSP), Współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. wspólne planowanie i realizacja działań; regularne spotkania z przedstawicielami organizacji (identyfikacja potrzeb i możliwości ich zaspokojenia); zapewnienie wsparcia finansowe dla realizowanych zadań ze strony Gminy, Opracowanie i wdrożenie systemu pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu przepływu informacji pomiędzy gminą/Aglomeracją Wałbrzyską a jej mieszkańcami w zakresie zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców oraz działań podejmowanych przez jednostkę samorządową. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

28 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezentacja i omówienie wyników zawartych Raporcie diagnostyczno-doradczym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google