Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.

2 Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013

3 Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zmian w sieci szkół publicznych w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013 2010/20112011/20122012/2013 likwidacje szkół 60127 111 połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum 9114 przekształcenia szkół 1857 - przekazanie przez jst prowadzenia szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej -23 Ogółem 87197 118

4 Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne (od 1.07.2012 do 30.06.2013 r.) Wnioski składane przez osoby prowadzące : zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – 124 wnioski nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności – 3 wnioski zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji – 171 wniosków. Liczba wydanych opinii – 217 w tym: opinia pozytywna – 215 opinia negatywna – 2

5 Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 20010/2011 - 2012/2013

6 Akredytacje placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.)

7 Egzaminy na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013 2010/20112011/2012 2012/2013 (od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) tytuł zawodowy tytuł mistrza tytuł zawodowy tytuł mistrza tytuł zawodowy tytuł mistrza Działające Państwowe Komisje Egzaminacyjne 333230 31 Przeprowadzone egzaminy 1610161055

8 Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013 rok szkolny 2010/2011 53 600 rok szkolny 2011/2012 53 253 rok szkolny 2012/2013 52 861

9 Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013

10 Awans zawodowy Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba: 2010/20112011/20122012/2013 złożonych wniosków 151811601109 nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji 14371068 833 stan na 22 VIII 2013

11 Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osób nieposiadających kwalifikacji w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013 Liczba wniosków: 2010/20112011/20122012/2013 art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela 9641028771 art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 198224128 Wydane zgody ogółem 11621252899 Odmowa wydania zgody 262814

12 Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wydane zgody na prowadzenie kursu: L.p.Rodzaj kursu Liczba kursów Liczba osób, które ukończyły kurs 1 kwalifikacyjny 68941 2 pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 36393 3 dla wychowawców kolonii 411176 4 dla kierowników kolonii

13 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2012 roku Temat Liczba uczestników Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania w kształceniu zawodowym (szkolenie, 10 godz.) 60 Śladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich, edukacja patriotyczna (szkolenie, 30 godz.) 40 Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (szkolenie, 15 godz.) 120 Umiejętności interpersonalne nauczycieli w szczególności w relacji z uczniem i rodzicem (szkolenie, 30 godz.) 80 Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci (szkolenie), 60 godz. 40 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (studia podyplomowe, min. 220 godz.) 40 Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia w szkołach podstawowych z wykorzystaniem analiz wyników sprawdzianu (szkolenie, 15 godz.) ok. 450

14 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku Temat Liczba uczestników Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie (szkolenie) 60 Szachy w edukacji wczesnoszkolnej, jako gra wspierająca rozwój uczniów (szkolenie, 3 gr. x 20 os.) 60 Tworzenie programów nauczania uwzględniających podstawę programową w zakresie kształcenia zawodowego (szkolenie, 2 gr. po 30 os.) 60 Skuteczne i ciekawe metody teatralne w edukacji szkolnej (warsztaty, 25 os.) 25 Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) 500 Wykorzystanie wyników sprawdzianu po VI klasie w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) 500 Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) 500 Wykorzystanie EWD do wewnątrzszkolnych analiz wyników egzaminów zewnętrznych (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Nauczyciel - opiekunem praktyk studenckich w szkole (kurs z elementami szkolenia na odległość) 100

15 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku Temat Liczba uczestników Wykorzystanie waluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły / placówki (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Zadania nauczyciela - opiekuna szkolnego pocztu sztandarowego (szkolenie, 4 gr. X 40 os.) 160 Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej (szkolenie, 4 gr. X 25 os.) 100 Szkoła pełna ruchu - gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I - III szkoły podstawowej (warsztaty, 4 gr. X 20 os.) 80 Konferencje metodyczne dla nauczycieli matematyki, języka polskiego i historii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 konferencji jednodniowych) 900 Wykorzystanie analiz wyników sprawdzianu i egzaminów służących poprawie efektywności kształcenia (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup) ok. 600 Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów (kurs) 120

16 Oceny pracy dyrektora i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013 (od 1.07.2012 r. do 30.06.2013r.) Oceny pracy dyrektora – 210, w tym: dobra – 29 wyróżniająca – 181 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 2 utrzymano ocenę dobrą – 2 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 6 utrzymano ocenę negatywną – 1 podwyższono ocenę do pozytywnej – 5

17 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/ placówki i odwoływanie ze stanowiska w roku szkolnym 2012/2013 (od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. ) 161 konkursów na stanowisko dyrektora 195 pozytywnych opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2 negatywne opinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 21 wniosków o opinię w sprawie odwołania dyrektora, w każdym przypadku odmowa zajęcia stanowiska przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

18 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013

19 Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2012/2013 przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty sesja zimowa wydano 7 skierowań do egzaminu przystąpiło 7 osób egzamin dojrzałości zdało 7 osób

20 Uzyskane tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie w roku szkolnym 2012/2013 Tytuł zawodowy 5 zawodów 67 wydanych świadectw Tytuł mistrza w zawodzie 5 zawodów 50 wydanych dyplomów

21 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek 45 375 uczestników z 1001 szkół (608 szkół podstawowych i 393 gimnazjów) 479 finalistów (49 uczniów szkół podstawowych i 430 gimnazjalistów) 154 laureatów, w tym 25 wielokrotnych

22 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013 Konkurs Liga Naukowa w konkursie wzięło udział 7776 uczniów ze 190 gimnazjów (3857 uczestniczyło w Lidze Humanistycznej, 3919 w Lidze Matematycznej) w finale uczestniczyło 400 uczniów tytuł laureata uzyskało 30 uczniów Konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej w konkursie wzięło udział 150 uczniów z 65 szkół podstawowych i gimnazjów (133 uczniów z gimnazjów, 17 ze szkół podstawowych) w etapie wojewódzkim uczestniczyło 45 uczniów tytuł finalisty uzyskało 40 uczniów, w tym 5 ze szkół podstawowych tytuł laureata uzyskało 4 uczniów, w tym 1 ze szkoły podstawowej

23 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013 Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 192 uczniom z 47 szkół dolnośląskich biorącym udział w 52 olimpiadach i turniejach. Tytuł wielokrotnego laureata i finalisty zdobyło 27 uczniów Uczniowie szkół dolnośląskich: XIV LO we Wrocławiu – 1 uczeń i Gimnazjum 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu – 1 uczeń, zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowych olimpiadach informatycznych.

24 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013 Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów i finalistów olimpiad i turniejów: XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 47 osób Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu – 47 osób, III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 17 osób, XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 14 osób, II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 13 osób, I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy – 10 osób, VII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 7 osób I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 7 osób, I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze - 6 osób

25 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013 Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 uzyskało 262 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013 uzyskało 22 uczniów. Do udziału w obradach XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 16 szkół dolnośląskich (7 szkół ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów)

26 Działalność innowacyjna, praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2012/2013 Zgłoszone do KO we Wrocławiu innowacje pedagogiczne - 137 Liczba placówek posiadających certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia – 48 szkół i przedszkoli Zgłoszone do KO wycieczki zagraniczne - 1126

27 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu S K A R G I w roku szkolnym 2012/2013

28 Skargi w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013

29 Tematyka skarg w roku szkolnym 2012/2013

30 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2012/2013 (stan na 1 lipca 2013 r.)

31 Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim (od 1.07.2012 do 30.06.2013) 2010/20112011/20122012/2013 ogółem 305425 przekazane do Komisji Dyscyplinarnej 15218 umorzone 152912 w toku -45

32 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu E W A L U A C J E w roku szkolnym 2012/2013

33 Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2013 (stan na 01.08.2013 r.) Szkoły/placówki PolskaDolny Śląsk przedszkola i punkty przedszkolne 185699 szkoły różnych typów i rodzajów 7357570 placówki oświatowo-wychowawcze 161 placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODDZ 20 poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne 23314 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 30 bursy 41 placówki doskonalenia nauczycieli 514 biblioteki pedagogiczne 324 ogółem 9554693

34 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2009/2010 - 2012/2013 Rodzaj ewaluacji 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 całościowa 42447101 problemowa 1286162276 Ogółem 16110209377

35 Ewaluacje w powiatach w latach szkolnych 2009/2010 – 2012/2013

36 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2012/2013 Liczba ewaluacji Typ szkoły/placówki 60 Przedszkola 130 Szkoły podstawowe 95 Gimnazja 76 Szkoły ponadgimnazjalne 10 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 Placówki doskonalenia nauczycieli 3 Biblioteki pedagogiczne 1 Bursy 1 Młodzieżowe domy kultury

37 Ewaluacje w powiatach w roku szkolnym 2012/2013

38 Plan ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013 całościowe - 30% wszystkich ewaluacji w obszarach Efekty i Zarządzanie - 30% wszystkich ewaluacji w obszarach Procesy i Środowisko - 30% wszystkich ewaluacji w obszarze Zarządzanie – 10% wszystkich ewaluacji

39 Liczba ewaluacji w poszczególnych obszarach w roku szkolnym 2012/2013

40 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze Efekty

41 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze Procesy

42 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze Środowisko

43 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze Zarządzanie

44 Ogólne wyniki ewaluacji przedszkoli, szkół i placówek w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2012/2013 Obszary Procent przedszkoli, szkół i placówek spełniających wymaganie na poziomach: ABCDE Efekty 6,3%74,3%17,1%2,3%0% Procesy 8,0%76,5%14,2%1,1%0,3% Środowisko 9,2%79,3%9,8%1,5%0,1% Zarządzanie 7,0%79,2%12,1%1,7%0%

45 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E w roku szkolnym 2012/2013

46 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E P L A N O W E w roku szkolnym 2012/2013

47 Kontrole planowe ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013 Liczba tematów kontroli planowych – 10 Liczba zaplanowanych kontroli– 548 Liczba przeprowadzonych kontroli - 567

48 Liczna kontroli planowych w powiatach w roku szkolnym 2012/2013

49 Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 1 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej 6 2 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach 103 3 Zapewnienie uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej. 67 4 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach 26 5 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach 35 6 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne. 45

50 Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 7 Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 20 8 Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych 17 9 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych 182 10 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 67

51 Wyniki kontroli planowych w roku szkolnym 2012/2013

52 Wskaźnik procentowy szkół / przedszkoli, którym wydano zalecenia w poszczególnych tematach kontroli

53 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: niewłaściwego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania: księgi ewidencji dzieci / księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, dziennika zajęć w świetlicy lub zajęć rewalidacyjnych, innej dokumentacji szkolnej - zeszytów obserwacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ogółem 69 zaleceń

54 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w wymiarze mniejszym niż 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć - 17 zaleceń

55 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: przekraczania określonej przepisami prawa liczby 25 dzieci w grupach świetlicowych lub oddziałach przedszkolnych - 14 zaleceń

56 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: braku lub niewłaściwych zapisów w statutach: szkół podstawowych w zakresie ich celów i zadań np. w zakresie udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej czy organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, bibliotek pedagogicznych w zakresie ich organizacji ogółem 11 zaleceń

57 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: braku współpracy z psychologiem w zakresie opracowywania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia - 7 zaleceń niedostosowywania w oddziałach przedszkolnych czasu trwania zajęć prowadzonych dodatkowo do możliwości rozwojowych dzieci - 5 zaleceń

58 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły: podejmowania przez dyrektora decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – 4 zalecenia zatrudniania nauczycieli nieposiadających wymaganych lub udokumentowanych kwalifikacji do pracy na danym stanowisku i bez zgody kuratora oświaty - 4 zalecenia nieprawidłowego organizowania zajęć rewalidacyjnych z godzin na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela – 3 zalecenia

59 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E D O R A Ź N E w roku szkolnym 2012/2013

60 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych Liczba kontroli (do 30.06. 2013r.) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 7 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 10 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 6 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 3 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 42 warunki edukacji przedszkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich 118 prawidłowość wyboru podręczników szkolnych 79 inne 160 Ogółem 428

61 Zalecenia wydane po przeprowadzonych kontrolach doraźnych w roku szkolnym 2012/2013

62 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2012/2013

63 Zakres tematyczny narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez DKO Cykliczne spotkania Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej Zarządzanie talentami w szkole Monitorowanie postępów szkół w realizacji projektów unijnych programu Comenius Monitorowanie postępów szkół w realizacji projektów unijnych programów Leonardo da Vinci Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli szkół aplikujących do programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Rozwój kompetencji metodycznych kadr systemu edukacji w obszarze budowania współpracy na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego Spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

64 Konferencja dla dyrektorów szkół i koordynatorów programu Cyfrowa szkoła Cykl konferencji nt. zmian wynikających z przepisów prawa w zakresie szkolnictwa zawodowego Uczeń sześcioletni w przyjaznej szkole – cykl konferencji Organizacja współpracy kuratora oświaty z jednostkami samorządu terytorialnego Spotkania Rady Konsultacyjnej ds. Integracji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Przyjaźnie z przedszkola do szkoły – cykl konferencji Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej Konferencja Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej Konferencje informacyjne dla delegacji zagranicznych władz oświatowych, dyrektorów i nauczycieli szkół europejskich współpracujących z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

65 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu MONITOROWANIE w roku szkolnym 2012/2013

66 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. W monitorowaniu wzięło udział 427 dolnośląskich przedszkoli i innych formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących.

67 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Planowanie i realizacja przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6 – letnie realizacji obowiązku szkolnego. Planowanie i wykonanie przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Planowanie i wykonanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej w roku szkolnym 2012/2013 pn. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat. Identyfikacja potrzeb i zasobów szkoły w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa uczniów.

68 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Sposób wyboru podręczników w dolnośląskich szkołach oraz ich dystrybucji wśród uczniów. W monitorowaniu wzięło udział 206 szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych.

69 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google