Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr."— Zapis prezentacji:

1 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223

2 I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP NR 223 Na terenie naszej szkoły oddziały przedszkolne tzw. zerówki Na terenie naszej szkoły oddziały przedszkolne tzw. zerówki funkcjonują od siedmiu lat: funkcjonują od siedmiu lat: a) w roku 1999/2000 – 1 oddział, a) w roku 1999/2000 – 1 oddział, b) w roku 2000/2001 – 1 oddział, b) w roku 2000/2001 – 1 oddział, c) w roku 2004/2005 po jednym oddziale do dnia dzisiejszego c) w roku 2004/2005 po jednym oddziale do dnia dzisiejszego (były to oddziały integracyjne). (były to oddziały integracyjne).

3 II STAN OBECNY W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonuje jeden oddział przedszkolny integracyjny. Uczęszcza do niego 20 dzieci + 1 dziecko objęte jest nauczaniem indywidualnym. Uczęszcza do niego 20 dzieci + 1 dziecko objęte jest nauczaniem indywidualnym.

4 III PLAN NA ROK 2009/2010 1. Od 1 września 2009 roku planowaliśmy jeden oddział przedszkolny integracyjny. Od czasu zebrania w dniu 23 lutego br. złożono 43 podania o przyjęcie dzieci (w tym 5 osób nie jest ostatecznie zdecydowanych). W tej grupie jest prawdopodobnie czwórka dzieci z potrzebami specjalnymi (dzieci są w trakcie badań). Jesteśmy przygotowani na utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego. 2. Według stanu na dzień 6 marca br. 2. Według stanu na dzień 6 marca br. mamy zgłoszonych 43 dzieci. mamy zgłoszonych 43 dzieci.

5 IV BAZA 1. Liczba sal dla oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2009/2010: - dwie duże sale, - dwie duże sale, - na parterze budynku, - na parterze budynku, - w wyciszonej części korytarza, - w wyciszonej części korytarza, - w pobliżu przystosowanych już toalet. - w pobliżu przystosowanych już toalet.

6 2. Dostosowanie do standardów: - kącik do wypoczynku i zabawy, - zagospodarowanie części edukacyjnej (tablica i ławeczki), - sprzęt audiowizualny, - mapy, gry, zabawki dydaktyczne, - biblioteczkę, - meble dostosowane dla dzieci młodszych. 3. Świetlica: - jeden wychowawca tylko dla dzieci sześcioletnich, - zajęcia w tych samych salach co zajęcia edukacyjne, - wybrane zajęcia wspólnie z innymi dziećmi np.: przedstawienia, inscenizacje czy zajęcia tematyczne.

7 4. Szatnia W lipcu 2009 roku zostanie zakończona modernizacja szatni - osobny boks z wieszakami i szafkami przedszkolnymi dla sześciolatków. Nasza szatnia przed modernizacją. 5. Plac zabaw Boisko szkolne jest w trakcie remontu. Przewidywany termin oddania boisk sportowych oraz placu zabaw to dzień 30 maja 2009 roku. Boisko szkolne jest w trakcie remontu. Przewidywany termin oddania boisk sportowych oraz placu zabaw to dzień 30 maja 2009 roku. Plac zabaw ma być zgodny z obowiązującymi standardami. Plac zabaw ma być zgodny z obowiązującymi standardami. W trakcie remontu jego plany weryfikowane były z Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy. W trakcie remontu jego plany weryfikowane były z Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy.

8 V Finanse 1. Środki przekazane na tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w roku 2008: w roku 2008: a) wyposażenie – 12 000,00zł; b) pomoce dydaktyczne - 10 000,00zł. 2. Realizacja: a) stół + krzesełka do stołówki szkolnej; a) stół + krzesełka do stołówki szkolnej; b) biblioteczka dla dzieci + kontener książkowy; b) biblioteczka dla dzieci + kontener książkowy; c) krzesełka Bambino dla przedszkolaków; c) krzesełka Bambino dla przedszkolaków; d) meblościanka ZOO – 2 szt.; d) meblościanka ZOO – 2 szt.; Koszty realizacji 9 631, 00zł. Koszty realizacji 9 631, 00zł. 3. Wcześniejsze zakupy dla zerówki ze środków własnych: a) tablica – 195,20zł; a) tablica – 195,20zł; b) okładziny ścienne – 4 363,94zł; b) okładziny ścienne – 4 363,94zł; c) wykładzina dywanowa - 583,76zł; c) wykładzina dywanowa - 583,76zł; Koszty realizacji 5 142,90zł. Koszty realizacji 5 142,90zł.

9 d) d) pomoce dydaktyczne/zabawki: - zestaw pomocy dydaktycznych Bambino – 8 875,50zł; - zabawki/gry – 441,40zł; - zestawy edukacyjne DMS 6kpl. – 2 755,00zł; - zabawki – 1899,00zł.

10 Ze środków własnych w 2008 roku dokonaliśmy modernizacji toalet dla potrzeb małych dziewczynek i chłopców za kwotę 10 099,56zł. Ze środków własnych w 2008 roku dokonaliśmy modernizacji toalet dla potrzeb małych dziewczynek i chłopców za kwotę 10 099,56zł. W lipcu tego roku będziemy dokonywać modernizacji szatni dla zerówkowiczów. Budowa i wyposażenie boksu wyniesie około W lipcu tego roku będziemy dokonywać modernizacji szatni dla zerówkowiczów. Budowa i wyposażenie boksu wyniesie około 7 000,00zł. 7 000,00zł.

11 Kadra pedagogiczna jest w pełni przygotowana do zajęć z dziećmi sześcioletnimi, zarówno nauczyciele jak i pedagodzy specjalni oraz zespół specjalistów. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i nowatorskie metody pracy, dlatego też systematycznie wzbogacamy swoją wiedzę uczestnicząc Kadra pedagogiczna jest w pełni przygotowana do zajęć z dziećmi sześcioletnimi, zarówno nauczyciele jak i pedagodzy specjalni oraz zespół specjalistów. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i nowatorskie metody pracy, dlatego też systematycznie wzbogacamy swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. VI KADRA PEDAGOGICZNA

12 VII DODATKOWE INFORMACJE 1. Korzyści dla dziecka: a) dodatkowe zajęcia: plastyka, rytmika, tańce, a) dodatkowe zajęcia: plastyka, rytmika, tańce, b) zajęcia ze specjalistami, b) zajęcia ze specjalistami, c) opieka pielęgniarska, c) opieka pielęgniarska, d) opieka psychologiczno-pedagogiczna, d) opieka psychologiczno-pedagogiczna, e) kontakt z dziećmi starszymi, e) kontakt z dziećmi starszymi, f) brak stresu związanego z przejściem do zajęć szkolnych, f) brak stresu związanego z przejściem do zajęć szkolnych, g) ładne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, g) ładne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, h) uczestniczenie w imprezach szkolnych, h) uczestniczenie w imprezach szkolnych, i) wczesne wspomaganie. i) wczesne wspomaganie.

13 2. Korzyści dla rodziców: a) dogodny dojazd, a) dogodny dojazd, b) integracja dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach, b) integracja dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach, c) duża liczba specjalistów, c) duża liczba specjalistów, d) całościowe zaopiekowanie się dziećmi o potrzebach specjalnych, d) całościowe zaopiekowanie się dziećmi o potrzebach specjalnych, e) przebywanie w jednej placówce rodzeństwa o rozpiętości od 5-12 lat, e) przebywanie w jednej placówce rodzeństwa o rozpiętości od 5-12 lat, f) kontynuacja nauki w szkole, f) kontynuacja nauki w szkole, g) opieka w godz. 7.00-17.00, g) opieka w godz. 7.00-17.00, h) opieka pielęgniarska dla dzieci, h) opieka pielęgniarska dla dzieci, i) smaczne posiłki wydawane przez stołówkę szkolną przygotowane zgodnie i) smaczne posiłki wydawane przez stołówkę szkolną przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia (śniadania, obiady i podwieczorki w z zasadami zdrowego żywienia (śniadania, obiady i podwieczorki w zależności od zgłoszonych potrzeb), zależności od zgłoszonych potrzeb), j) zajęcia świetlicowe oraz zajęcia wczesnego wspomagania, j) zajęcia świetlicowe oraz zajęcia wczesnego wspomagania, k) doskonały przepływ informacji, k) doskonały przepływ informacji, l) wspaniale współpracująca Rada Rodziców, l) wspaniale współpracująca Rada Rodziców, ł) szkoła nie należy do dużych, a więc jest bardziej przyjazna dziecku. ł) szkoła nie należy do dużych, a więc jest bardziej przyjazna dziecku.

14 SP z O.I. Nr 223 to dobry wybór! SP z O.I. Nr 223 to dobry wybór!


Pobierz ppt "Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google