Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole

2 Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego.

3 W latach 2009-2011 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie należy do Rodziców. Od 1 września 2012 zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich 6-latków.

4 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnychsubwencja od 1.01.2010 r.

5 Dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć Wasze dziecko do szkoły, jeżeli: było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, szkoła posiada warunki organizacyjne.

6 Jeżeli Wasze dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7 Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2009 r. to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

8 poznania bazy szkoły uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica) uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:

9 Wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji Przeprowadzenie przez nauczyciela obowiązkowej diagnozy przedszkolnej dziecka w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole (dziecko pięcio- i sześcioletnie) Informowanie rodziców o wynikach diagnozy i potrzebach rozwojowych dziecka

10 Szkoła zapewni standardy odpowiadające opiece przedszkolnej, a dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze przygotowany nauczyciel.

11 Szkoła zapewni: ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem, przyjazny klimat, wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności i zainteresowań dziecka, opiekę w świetlicy.

12 Jeżeli Wasze sześcioletnie dziecko od 1 września w roku 2009 nie będzie uczniem szkoły, będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

13 Rodzice do Was należy decyzja, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu.


Pobierz ppt "Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole Informacja dla rodziców Sześciolatek w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google