Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Zespole Szkół nr 56 ul. Fontany 1

2 Stan obecny: W Szkole Podstawowej nr 214 oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich funkcjonuje od trzech lat. Obecnie do oddziału integracyjnego uczęszcza piętnaścioro dzieci. Oddział prowadzą dwie nauczycielki.

3 Baza stan obecny: Sala oddziału dzieci sześcioletnich.
Zgodnie ze standardami podzielona jest na przestrzenie.

4 Dzieci mają do swojej dyspozycji salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych.

5 Korzystają również z pomieszczeń świetlicy:
Sala świetlicowa Sala zabaw

6 Obok sali zabaw znajdują się świeżo wyremontowane sanitariaty:

7 Wchodząc do szkoły korzystają z wejścia dla dzieci młodszych, w szatni mają wydzielone miejsce.

8 Dzieci korzystają z boiska szkolnego oraz placu zabaw przy szkole i na pobliskim skwerze.

9 Plany na rok 2009/10 W roku szkolnym 2009/10 zaplanowane są trzy oddziały dla dzieci sześcioletnich. Podstawowe wyposażenie nowych sal zostało zakupione w grudniu 2008 roku. Nowe sale zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do 15 lipca 2009 roku. Przy szkole powstanie do 15 lipca 2009r. plac zabaw o powierzchni 500 m² wyposażony w zabawki dostosowane do dzieci sześcioletnich. Na doposażenie sal i nowy plac zabaw szkoła ma zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 57 tyś. złotych. W zasobach kadrowych szkoły zatrudnieni są nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi sześcioletnimi.

10 Dodatkowe informacje:
Szkoła zatrudnia nauczycieli wspomagających rozwój dzieci: pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedę i rehabilitanta. O zdrowie dzieci dba pielęgniarka, zatrudniona na pełen etat. Oferujemy dzieciom bezpłatne dodatkowe zajęcia: język angielski, glottodydaktykę, logopedię, rewalidację, zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu”, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatr. Oferujemy trzy posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek. Świadczymy opiekę w godz


Pobierz ppt "Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google