Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta publiczna Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. PREZENTACJA IPO 2003 Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta publiczna Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. PREZENTACJA IPO 2003 Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra."— Zapis prezentacji:

1 Oferta publiczna Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. PREZENTACJA IPO 2003 Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra

2 Strona 2 Spis treści © DGA 2003 O nas Nasze produkty Dlaczego z nami

3 Strona 3 Możliwość zainwestowania w silną polską firmę doradczą © DGA 2003 Poznańska firma doradcza, której konsultanci już 14 lat zdobywają doświadczenie. Unikalne łączenie doradztwa biznesowego z rozwiązaniami informatycznymi. Akcesja Polski do Unii Europejskiej niepowtarzalną szansą dynamicznego wzrostu. Kompleksowa obsługa klienta: - doradztwo biznesowe – Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. - audyt, księgi, podatki – Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. - doradztwo prawne – Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa. o nas jesteśmy kompetentni...

4 Strona 4 Rynek usług doradczych w Europie © DGA 2003 Usługi doradcze w Europie 46,5 mld EURO przychodów w 2003 r. 57.000 – liczba firm doradczych 300.000 – liczba konsultantów ds. zarządzania 0,42% PKB – udział usług doradczych Źródło: FEACO, 2002 – Survey of European Management Consulting Market o nas jesteśmy kompetentni... DG doradztwo gospodarcze CF banki inwestycyjne DB w strukturach firm HR doradztwo personalne IT firmy komputerowe

5 Strona 5 Rynek usług doradczych w Europie © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... Struktura rynku usług doradczych w Europie ( mln ) Źródło: Kennedy Information, Inc. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 050010001500200025003000 Produkt Krajowy Brutto (bln Euro) Stosunek Opłat Konsultingowych do PKB Rynek usług konsultingowych w odniesieniu do rozmiarów ekonomicznych państw europejskich Belgia Węgry Bułgaria Słowenia Dania Szwajcaria Austria Portugalia Rumunia Niemcy Francja Włochy Hiszpania Rosja Grecja Polska Wielka Brytania Znakomite prognozy dla polskiego rynku usług doradczych Polska

6 Strona 6 Rynek usług doradczych w Europie © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... Struktura przychodów Prognoza dla rynku usług konsultingowych na świecie 3,1% CAGR $ 119,1 $ 123,4 $ 130,6 110 115 125 130 135 2002200320042005 Dochód z usług konsultingowych na świecie (w miliardach $ ) Źródło: FEACO, 2002 – Survey of EMCM 120 Źródło: Kennedy Information, Inc. Human Resources Consulting 10,7 % IT Consulting/ Implementation 28,5 % Operations Management 28,2 % Corporate Strategy Services 19,9 % Outsourcing Services 12,7 %

7 Strona 7 © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... DGA znaczącym graczem na polskim rynku doradczym DGA liderem polskiego konsultingu – 2002 r. 1.DGA S.A. 12,0 mln zł 2.EVIP GF11,2 mln zł 3.Doradca Consultants6,0 mln zł 4.Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting6,0 mln zł 5.Pro-Invest 2,9 mln zł Dominująca pozycja w Wielkopolsce 1.DGA S.A. 12,0 mln zł 2.Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting 6,0 mln zł 3.CEG, Finansista, TEB

8 Strona 8 DGA znaczącym graczem © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... na polskim rynku doradczym Inni gracze na rynku usług doradczych Sektor IT IMG – 44 mln zł – 110 osób Infovide – 14,8 mln zł – 33 osoby Plaut – 11,5 mln zł – 30 osób Wielka czwórka ABC – 65,9 mln zł – 104 osoby Accenture –...... – 159 osób Deloitte & Touche –..... – 57 osób KPMG –....... – 50 osób Firmy afiliowane przy PARP - 450 akredytowanych DGA – dzisiaj mamy 75 konsultantów nadal rośniemy... mamy zlecenia

9 Strona 9 DGA stały przyrost © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... z dbałością o akcjonariuszy Dynamiczny rozwój Podstawowe wskaźniki *) 2001 - kontrakty z Banku Światowego z dużą liczbą podwykonawców Wskaźniki2000 r.2001 r.2002 r. 1. Przychody ze sprzedaży (w mln zł.) 6,613,211,8 2. Zysk brutto ( w mln zł )0,71,92,0 3. Zysk netto (mln zł)0,51,4 4. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 21,340,729,4 5. Rentowność sprzedaży - brutto - netto 10,5% 7,5% 14,5% 10,4% 17,3% 11,9% 6. EBITDA (mln zł)0,541,802,01 7. Kapitały własne (mln zł )2,333,374,78 8. Liczba stałych - pracowników - konsultantów 9 28 13 33 9 52

10 Strona 10 Czytelna struktura © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... potencjał organizacyjny i techniczny Zarząd Departament Marketingu Departamenty wspierające biznes Kadra zarządzająca 8 lat Jacek Musiał 7 lat PawełRadziłowski 11lat Zarządzanie i Finanse 14 lat Obszar działaniaStanowisko Jacek Musiał Management Consulting, IT Products Paweł Radziłowski Business Consulting Waldemar Przybyła European Union Services Anna Szymańska Andrzej Głowacki Staż w DGA 14 lat Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Projekty Infrastrukturalne Osoba Nasi ludzie 75 konsultantów bardzo mała rotacja motywacyjny system płac wysokie wynagrodzenia programy stałych szkoleń Nasz potencjał System zarządzania wiedzą ISO 9001:2000 bez kartki papieru wkrótce ISO 17799 wkrótce wdrożenie systemu SCALA Model zarządzania duża samodzielność departamentów rozliczanych z zysku i przychodów wspólne procedury działania – info.dga dział sprzedaży przy każdym departamencie Nasze atuty Business ConsultingEuropean Union Services Management Consulting IT Products

11 Strona 11 DGA - źródła przewagi konkurencyjnej © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... Przede wszystkim klienci... Nasze sukcesy... fuzje - PKE, ENEA wdrożenia ISO – KHW, CU szkolenia - Bank Światowy WORLD BANK

12 Strona 12 DGA - źródła przewagi konkurencyjnej © DGA 2003 o nas jesteśmy kompetentni... Kompetentny, witalny i zmotywowany zespół Nowoczesne wyposażenie DGA i konsultantów Ciągły rozwój produktów Nowości w 2003 r. Ubezpieczenia kredytów eksportowych BS 7799 : 2002 Fiszki projektowe (UE) DGA Process v.2 Doradztwo biznesowe wsparte rozwiązaniami informatycznymi: DGA QUALITY, DGA PROCESS Wortal Info.dga, CRM, Procedury, systemy ISO

13 Strona 13 Dywersyfikacja ryzyka © DGA 2003 oraz kompleksowa obsługa klienta Management Consulting Restrukturyzacja procesów biznesowych Systemy zarządzania jakością Wsparcie wdrożenia systemów informatycznych Doradztwo informatyczne Bezpieczeństwo informacji 1997 European Union Services Strategie i plany rozwoju regionalnego Projekty i wnioski do funduszy pomocowych i strukturalnych Zarządzanie projektami Rozwój zasobów ludzkich Partnerstwo publiczno – prywatne 2003 Business Consulting Finansowanie projektów eksportowych Corporate Finance Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Restrukturyzacja i outsourcing Strategia i BSC Controlling operacyjny 1990 IT Products DGA Process: narzędzie do modelowania procesów biznesowych DGA Quality: oprogramowanie służące do wdrażania systemów zarządzania jakością DGA Workflow: system zarządzania obiegiem dokumentów DGA Learning DGA Project Managment DGA Controlling DGA BSC 2001 nasze produkty jesteśmy skuteczni...

14 Strona 14 © DGA 2003 BUSINESS CONSULTING nasze produkty jesteśmy skuteczni...

15 Strona 15 Business Consulting © DGA 2003 Trendy/Podstawy wzrostu Stała tendencja wzrostowa usług doradczych na świecie ok. 3-8% rocznie. Usługi doradcze w Polsce stanowią zaledwie 0,14% PKB (19 miejsce na 20 krajów skupionych w FEACO). Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na usługi konsultingowe z obszaru marketingu, doradztwa strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania relacjami z klientami. Środki UE kierowane do Polski na dostosowanie się małych i średnich przedsiębiorstw do zmian na rynku szansą wzrostu popytu na usługi doradcze. Konkurenci: Cap Gemini Ernst & Young, Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, KPMG, EVIP, Doradca, Pro Inwest, BRE Corporate Finance, SJOS nasze produkty jesteśmy skuteczni...

16 Strona 16 © DGA 2003 Flagowe projekty Business Consulting Powołanie Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu (połączenie 5 zakładów energetycznych). Utworzenie Południowego Koncernu Energetycznego SA w Katowicach (połączenie 8 elektrowni). Udział w postępowaniu układowym NETIA. Transakcje sprzedaży akcji Skarbu Państwa: Wierzynek, Bester, itd. Restrukturyzacja majątku Telewizji Polskiej S.A. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – koncepcja systemu CRM. nasze produkty jesteśmy skuteczni...

17 Strona 17 © DGA 2003 MANAGEMENT CONSULTING nasze produkty jesteśmy skuteczni...

18 Strona 18 Zarządzanie procesami biznesowymi i informacją © DGA 2003 Konkurenci: IDS Scheer, Big4, IBM/PwC, Infovide, info-consulting. nasze produkty jesteśmy skuteczni... Trendy/Podstawy wzrostu Klienci są zdezorientowani i poszukają doradców, którzy przeprowadzą ich przez proces zdefiniowania wymagań, negocjacji z firmami informatycznymi i nadzoru nad wdrożeniem ZSI. Wzrost świadomości klientów odnośnie skutków nieprzemyślanego wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych - potrzeba analizy przedwdrożeniowej. Koniec etapu przekształceń własnościowych w Polsce i przejście do etapu wzrostu efektywności wiąże się z koniecznością szczegółowej optymalizacji procesów (np. logistyka). Niekontrolowany wzrost wydatków na IT i wynikająca z tego konieczność restrukturyzacji tego obszaru (działy IT).

19 Strona 19 Zarządzanie jakością © DGA 2003 Trendy/Podstawy wzrostu Stale nowe zakresy standaryzacji i certyfikacji zarządzania organizacją (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17799). Obligowanie instytucji państwowych i samorządowych do wdrożenia standardów zarządzania w oparciu o normy międzynarodowe (UE: rząd GB). Wdrożenie międzynarodowych standardów zarządzania powoduje spełnienie przez polskie podmioty wymagań UE w tym zakresie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 4 lat wzrost zatrudnienia w obszarze zarządzania jakością wyniesie około 100 tysięcy osób. Konkurenci: Bureau Veritas, KEMA, TUV konsulting, CIOP, GIG, ZETOM, ENERGOPROJEKTY, ENERGOPOMIAR, Umbrella, Doradca, Simptest nasze produkty jesteśmy skuteczni...

20 Strona 20 © DGA 2003 Flagowe projekty Management Consulting Wdrażenie systemu jakości w KATOWICKIM HOLDINGU WĘGLOWYM S.A. w oparciu o narzędzia informatyczne DGA. Optymalizacja procesów biznesowych pod wdrożenie systemu klasy ERP w grupie PROVIMI (ROLIMPEX), w KOPALNI SOLI W KŁODAWIE, DLS S.A. oraz JELFA S.A. Wdrożenie systemu Workflow w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH W LUBONIU S.A. oraz w CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY. Stała obsługa POLKOMTEL S.A. w zakresie optymalizacji procesów. Wdrożenie systemów jakości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych DGA w spółkach grupy KGHM (PeBeKa i CBJ), SKODA S.A., STOMIL GORZÓW (grupa RODIA), COMMERCIAL UNION, ELEKTROWNIA TURÓW S.A., 3 elektrociepłowniach oraz 8 zakładach energetycznych. Integracja procesowa systemu jakości w GRUPIE ENERGETYCZNEJ ENEA S.A. Przebudowa systemów jakości POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI oraz URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO w oparciu o oprogramowanie DGA. Obsługa ponad 40 firm w ramach programu Wstęp do Jakości ( dotacje PARP ). nasze produkty jesteśmy skuteczni...

21 Strona 21 © DGA 2003 IT PRODUCTS nasze produkty jesteśmy skuteczni...

22 Strona 22 © DGA 2003 IT Products Trendy/Podstawy wzrostu Rozpoczęcie procesu informatyzacji firm średnich i małych – zapotrzebowanie na niedrogie specjalistyczne oprogramowanie. Tylko 5 % firm posiadających certyfikat systemu zarządzania jakością dysponuje oprogramowaniem wspomagającym utrzymanie systemu (UE 40%). Wzrost liczby przetargów w I i II kwartale 2003 dotyczących wdrożenia workflow o 20%. Planowana nowelizacja norm ISO wskazująca BSC jako główne narzędzie pomiaru elastyczności systemu jakości – wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne oprogramowanie. Konkurenci: Micrografx, IDS Scheer, T-Komp, DomData, Logotec, MIS, Optix nasze produkty jesteśmy skuteczni...

23 Strona 23 Oprogramowanie wspierające doświadczenie biznesowe © DGA 2003 DGA BSC DGA Project Management DGA Workflow DGA Learning DGA Quality DGA Process Controlling operacyjny Bezpieczeństwo informacji Strategia oraz BSC Doradztwo informatyczne Restrukturyzacja oraz outsourcing Wsparcie wdrożenia systemów informatycznych System zarządzania jakością Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Restrukturyzacja procesów biznesowych Produkt DGA Controlling nasze produkty jesteśmy skuteczni...

24 Strona 24 © DGA 2003 EUROPEAN UNION SERVICES nasze produkty jesteśmy skuteczni...

25 Strona 25 Rozwój zasobów ludzkich © DGA 2003 Trendy / Podstawy wzrostu Konkurenci: Agencje Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, uczelnie, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Doradca, WGK, Uniconsult Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006 wyniesie 11 368,6 mln euro, z czego około 15% środków zostanie przeznaczona na realizację projektów wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich. Wysoki poziom bezrobocia, niski poziom wykształcenia, niedostosowanie podaży i popytu polskiej siły roboczej, konieczność minimalizacji wykluczenia społecznego oraz wyrównanie praw kobiet na rynku pracy - to czynniki skutkujące przepływem środków z UE do Polski. nasze produkty jesteśmy skuteczni... Klienci Wojewódzkie Urzędy Pracy Powiatowe Urzędy Pracy Jednostki Samorządu Terytorialnego Jednostki non-Profit

26 Strona 26 Pomoc w przygotowaniu i zarządzaniu projektami © DGA 2003 Trendy / Podstawy wzrostu finansowanymi ze środków pomocowych Konkurenci: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, zagraniczne firmy doradcze nasze produkty jesteśmy skuteczni... Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004- 2006 wyniesie 11 368,6 mln euro, z czego około 40% środków zostanie przeznaczona na realizację projektów wynikających ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szacuje się, iż około 650 mln euro będzie udziałem firm konsultingowych. Klienci Jednostki Samorządu Terytorialnego Uczelnie, Kościoły Urzędy Pracy Jednostki Non-Profit

27 Strona 27 Akcje lidera polskiego doradztwa na WGPW © DGA 2003 Dlaczego warto kupić akcje DGA: Wzrostowy rynek usług doradczych w Polsce Unikalna pozycja DGA na rynku usług doradczych Doskonała lista referencyjna Wyjątkowa wiarygodność kluczowych osób w DGA Świetne pomysły i projekty na przyszłość dlaczego z nami jesteśmy godni zaufania...


Pobierz ppt "Oferta publiczna Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. PREZENTACJA IPO 2003 Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google