Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta publiczna Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta publiczna Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra"— Zapis prezentacji:

1 Oferta publiczna Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. PREZENTACJA IPO 2003 Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra

2 Spis treści O nas Nasze produkty Dlaczego z nami Strona 2 © DGA 2003

3 o nas Możliwość zainwestowania w silną polską firmę doradczą
jesteśmy kompetentni... Możliwość zainwestowania w silną polską firmę doradczą Poznańska firma doradcza, której konsultanci już 14 lat zdobywają doświadczenie. Unikalne łączenie doradztwa biznesowego z rozwiązaniami informatycznymi. Akcesja Polski do Unii Europejskiej niepowtarzalną szansą dynamicznego wzrostu. Kompleksowa obsługa klienta: doradztwo biznesowe – Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. audyt, księgi, podatki – Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. doradztwo prawne – Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Strona 3 © DGA 2003

4 o nas DB DG HR CF IT Rynek usług doradczych w Europie
jesteśmy kompetentni... Rynek usług doradczych w Europie DB w strukturach firm Usługi doradcze w Europie 46,5 mld EURO przychodów w 2003 r. – liczba firm doradczych – liczba konsultantów ds. zarządzania 0,42% PKB – udział usług doradczych Źródło: FEACO, 2002 – Survey of European Management Consulting Market DG doradztwo gospodarcze HR doradztwo personalne CF banki inwestycyjne IT firmy komputerowe Strona 4 © DGA 2003

5 o nas Rynek usług doradczych w Europie Polska
jesteśmy kompetentni... Rynek usług doradczych w Europie Znakomite prognozy dla polskiego rynku usług doradczych Rynek usług konsultingowych w odniesieniu do rozmiarów ekonomicznych państw europejskich Struktura rynku usług doradczych w Europie ( mln € ) Wielka Brytania Belgia Niemcy Węgry Francja 1 Bułgaria 0,9 Słowenia Włochy 0,8 0,7 Dania Stosunek Opłat Konsultingowych do PKB Hiszpania 0,6 0,5 Rosja Szwajcaria 0,4 Austria Grecja 0,3 0,2 Portugalia Polska 0,1 Rumunia 500 1000 1500 2000 2500 3000 Produkt Krajowy Brutto (bln Euro) Polska Źródło: Kennedy Information, Inc. Strona 5 © DGA 2003

6 o nas Rynek usług doradczych w Europie
jesteśmy kompetentni... Rynek usług doradczych w Europie Prognoza dla rynku usług konsultingowych na świecie Struktura przychodów Human Resources Consulting 10,7 % IT Consulting/ Implementation 28,5 % 28,2 % Operations Management 19,9 % Corporate Strategy Services 12,7 % Outsourcing Services 135 $ 130,6 3,1% CAGR 130 $ 123,4 Dochód z usług konsultingowych na świecie (w miliardach $ ) 125 $ 119,1 $ 119,1 120 115 110 2002 2003 2004 2005 Źródło: FEACO, 2002 – Survey of EMCM Źródło: Kennedy Information, Inc. Strona 6 © DGA 2003

7 o nas DGA znaczącym graczem
jesteśmy kompetentni... DGA znaczącym graczem na polskim rynku doradczym DGA liderem polskiego konsultingu – 2002 r. DGA S.A. 12,0 mln zł EVIP GF 11,2 mln zł Doradca Consultants 6,0 mln zł Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting 6,0 mln zł Pro-Invest 2,9 mln zł Dominująca pozycja w Wielkopolsce DGA S.A. 12,0 mln zł Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting 6,0 mln zł CEG, Finansista, TEB Strona 7 © DGA 2003

8 DGA – dzisiaj mamy 75 konsultantów
o nas jesteśmy kompetentni... DGA znaczącym graczem na polskim rynku doradczym Inni gracze na rynku usług doradczych Sektor IT IMG – 44 mln zł – 110 osób Infovide – 14,8 mln zł – 33 osoby Plaut – 11,5 mln zł – 30 osób „Wielka czwórka” ABC – 65,9 mln zł – 104 osoby Accenture – – 159 osób Deloitte & Touche – – 57 osób KPMG – – 50 osób Firmy afiliowane przy PARP akredytowanych DGA – dzisiaj mamy 75 konsultantów nadal rośniemy... mamy zlecenia Strona 8 © DGA 2003

9 o nas DGA stały przyrost z dbałością o akcjonariuszy
jesteśmy kompetentni... DGA stały przyrost z dbałością o akcjonariuszy Podstawowe wskaźniki Wskaźniki 2000 r. 2001 r. 2002 r. 1. Przychody ze sprzedaży (w mln zł.) 6,6 13,2 11,8 2. Zysk brutto ( w mln zł ) 0,7 1,9 2,0 3. Zysk netto (mln zł) 0,5 1,4 4. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 21,3 40,7 29,4 5. Rentowność sprzedaży - brutto - netto 10,5% 7,5% 14,5% 10,4% 17,3% 11,9% 6. EBITDA (mln zł) 0,54 1,80 2,01 7. Kapitały własne (mln zł ) 2,33 3,37 4,78 8. Liczba stałych - pracowników - konsultantów 9 28 13 33 52 Dynamiczny rozwój *) kontrakty z Banku Światowego z dużą liczbą podwykonawców Strona 9 © DGA 2003

10 o nas Czytelna struktura Zarząd potencjał organizacyjny i techniczny
jesteśmy kompetentni... Zarząd Czytelna struktura potencjał organizacyjny i techniczny Business Consulting Management Consulting IT Products European Union Services Departament Marketingu Departamenty wspierające biznes Kadra zarządzająca Nasze atuty Staż w DGA Model zarządzania duża samodzielność departamentów rozliczanych z zysku i przychodów wspólne procedury działania – info.dga dział sprzedaży przy każdym departamencie Nasi ludzie 75 konsultantów bardzo mała rotacja motywacyjny system płac wysokie wynagrodzenia programy stałych szkoleń Nasz potencjał System zarządzania wiedzą ISO 9001:2000 bez kartki papieru wkrótce ISO 17799 wkrótce wdrożenie systemu SCALA Osoba Stanowisko Obszar działania Andrzej Głowacki Prezes Zarządu 14 lat Zarządzanie i Finanse Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu 14 lat European Union Services Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarządu 11lat Business Consulting Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarządu 7 lat Management Consulting, IT Products Paweł Radziłowski Jacek Musiał Wiceprezes Zarządu 8 lat Projekty Infrastrukturalne Jacek Musiał Strona 10 © DGA 2003

11 o nas DGA - źródła przewagi konkurencyjnej Przede wszystkim klienci...
jesteśmy kompetentni... DGA - źródła przewagi konkurencyjnej Przede wszystkim klienci... WORLD BANK Nasze sukcesy... fuzje - PKE, ENEA wdrożenia ISO – KHW, CU szkolenia - Bank Światowy Strona 11 © DGA 2003

12 o nas DGA - źródła przewagi konkurencyjnej Wortal Info.dga, CRM,
jesteśmy kompetentni... DGA - źródła przewagi konkurencyjnej Wortal Info.dga, CRM, Procedury, systemy ISO Kompetentny, witalny i zmotywowany zespół Doradztwo biznesowe wsparte rozwiązaniami informatycznymi: DGA QUALITY, DGA PROCESS Nowoczesne wyposażenie DGA i konsultantów Ciągły rozwój produktów Nowości w 2003 r. Ubezpieczenia kredytów eksportowych BS 7799 : 2002 Fiszki projektowe (UE) DGA Process v.2 Strona 12 © DGA 2003

13 Management Consulting
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Dywersyfikacja ryzyka oraz kompleksowa obsługa klienta Management Consulting Restrukturyzacja procesów biznesowych Systemy zarządzania jakością Wsparcie wdrożenia systemów informatycznych Doradztwo informatyczne Bezpieczeństwo informacji 1997 Business Consulting Finansowanie projektów eksportowych Corporate Finance Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Restrukturyzacja i outsourcing Strategia i BSC Controlling operacyjny 1990 IT Products DGA Process: narzędzie do modelowania procesów biznesowych DGA Quality: oprogramowanie służące do wdrażania systemów zarządzania jakością DGA Workflow: system zarządzania obiegiem dokumentów DGA Learning DGA Project Managment DGA Controlling DGA BSC 2001 European Union Services Strategie i plany rozwoju regionalnego Projekty i wnioski do funduszy pomocowych i strukturalnych Zarządzanie projektami Rozwój zasobów ludzkich Partnerstwo publiczno – prywatne 2003 Strona 13 © DGA 2003

14 nasze produkty BUSINESS CONSULTING jesteśmy skuteczni... Strona 14
© DGA 2003

15 Trendy/Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Business Consulting Trendy/Podstawy wzrostu Stała tendencja wzrostowa usług doradczych na świecie ok. 3-8% rocznie. Usługi doradcze w Polsce stanowią zaledwie 0,14% PKB (19 miejsce na 20 krajów skupionych w FEACO). Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na usługi konsultingowe z obszaru marketingu, doradztwa strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania relacjami z klientami. Środki UE kierowane do Polski na dostosowanie się małych i średnich przedsiębiorstw do zmian na rynku szansą wzrostu popytu na usługi doradcze. Konkurenci: Cap Gemini Ernst & Young, Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, KPMG, EVIP, Doradca, Pro Inwest, BRE Corporate Finance, SJOS Strona 15 © DGA 2003

16 nasze produkty Flagowe projekty Business Consulting
jesteśmy skuteczni... Flagowe projekty Business Consulting Powołanie Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu (połączenie 5 zakładów energetycznych). Utworzenie Południowego Koncernu Energetycznego SA w Katowicach (połączenie 8 elektrowni). Udział w postępowaniu układowym NETIA. Transakcje sprzedaży akcji Skarbu Państwa: Wierzynek, Bester, itd. Restrukturyzacja majątku Telewizji Polskiej S.A. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – koncepcja systemu CRM. Strona 16 © DGA 2003

17 MANAGEMENT CONSULTING
nasze produkty jesteśmy skuteczni... MANAGEMENT CONSULTING Strona 17 © DGA 2003

18 Trendy/Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Zarządzanie procesami biznesowymi i informacją Trendy/Podstawy wzrostu Klienci są zdezorientowani i poszukają doradców, którzy przeprowadzą ich przez proces zdefiniowania wymagań, negocjacji z firmami informatycznymi i nadzoru nad wdrożeniem ZSI. Wzrost świadomości klientów odnośnie skutków nieprzemyślanego wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych - potrzeba analizy przedwdrożeniowej. Koniec etapu przekształceń własnościowych w Polsce i przejście do etapu wzrostu efektywności wiąże się z koniecznością szczegółowej optymalizacji procesów (np. logistyka). Niekontrolowany wzrost wydatków na IT i wynikająca z tego konieczność restrukturyzacji tego obszaru (działy IT). Strona 18 Konkurenci: IDS Scheer, Big4, IBM/PwC, Infovide, info-consulting. © DGA 2003

19 Trendy/Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Zarządzanie jakością Trendy/Podstawy wzrostu Stale nowe zakresy standaryzacji i certyfikacji zarządzania organizacją (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17799). Obligowanie instytucji państwowych i samorządowych do wdrożenia standardów zarządzania w oparciu o normy międzynarodowe (UE: rząd GB). Wdrożenie międzynarodowych standardów zarządzania powoduje spełnienie przez polskie podmioty wymagań UE w tym zakresie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 4 lat wzrost zatrudnienia w obszarze zarządzania jakością wyniesie około 100 tysięcy osób. Konkurenci: Bureau Veritas, KEMA, TUV konsulting, CIOP, GIG, ZETOM, ENERGOPROJEKTY, ENERGOPOMIAR, Umbrella, Doradca, Simptest Strona 19 © DGA 2003

20 nasze produkty Flagowe projekty Management Consulting
jesteśmy skuteczni... Flagowe projekty Management Consulting Wdrażenie systemu jakości w KATOWICKIM HOLDINGU WĘGLOWYM S.A. w oparciu o narzędzia informatyczne DGA. Optymalizacja procesów biznesowych pod wdrożenie systemu klasy ERP w grupie PROVIMI (ROLIMPEX), w KOPALNI SOLI W KŁODAWIE, DLS S.A. oraz JELFA S.A. Wdrożenie systemu Workflow w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH W LUBONIU S.A. oraz w CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY. Stała obsługa POLKOMTEL S.A. w zakresie optymalizacji procesów. Wdrożenie systemów jakości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych DGA w spółkach grupy KGHM (PeBeKa i CBJ), SKODA S.A., STOMIL GORZÓW (grupa RODIA), COMMERCIAL UNION, ELEKTROWNIA TURÓW S.A., 3 elektrociepłowniach oraz 8 zakładach energetycznych. Integracja procesowa systemu jakości w GRUPIE ENERGETYCZNEJ ENEA S.A. Przebudowa systemów jakości POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI oraz URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO w oparciu o oprogramowanie DGA. Obsługa ponad 40 firm w ramach programu „Wstęp do Jakości” ( dotacje PARP ). Strona 20 © DGA 2003

21 nasze produkty jesteśmy skuteczni... IT PRODUCTS Strona 21 © DGA 2003

22 Trendy/Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... IT Products Trendy/Podstawy wzrostu Rozpoczęcie procesu informatyzacji firm średnich i małych – zapotrzebowanie na niedrogie specjalistyczne oprogramowanie. Tylko 5 % firm posiadających certyfikat systemu zarządzania jakością dysponuje oprogramowaniem wspomagającym utrzymanie systemu (UE 40%). Wzrost liczby przetargów w I i II kwartale 2003 dotyczących wdrożenia workflow o 20%. Planowana nowelizacja norm ISO wskazująca BSC jako główne narzędzie pomiaru elastyczności systemu jakości – wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne oprogramowanie. Strona 22 Konkurenci: Micrografx, IDS Scheer, T-Komp, DomData, Logotec, MIS, Optix © DGA 2003

23 nasze produkty Oprogramowanie wspierające doświadczenie biznesowe
jesteśmy skuteczni... Oprogramowanie wspierające doświadczenie biznesowe Restrukturyzacja procesów biznesowych Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) System zarządzania jakością Wsparcie wdrożenia systemów informatycznych Restrukturyzacja oraz outsourcing Doradztwo informatyczne Strategia oraz BSC Bezpieczeństwo informacji Controlling operacyjny Produkt DGA Process    DGA Quality DGA Learning DGA Workflow DGA Project Management DGA BSC DGA Controlling Strona 23 © DGA 2003

24 EUROPEAN UNION SERVICES
nasze produkty jesteśmy skuteczni... EUROPEAN UNION SERVICES Strona 24 © DGA 2003

25 Trendy / Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Rozwój zasobów ludzkich Trendy / Podstawy wzrostu Klienci Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce w latach wyniesie ,6 mln euro, z czego około 15% środków zostanie przeznaczona na realizację projektów wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich. Wysoki poziom bezrobocia, niski poziom wykształcenia, niedostosowanie podaży i popytu polskiej siły roboczej, konieczność minimalizacji „wykluczenia społecznego” oraz wyrównanie praw kobiet na rynku pracy - to czynniki skutkujące przepływem środków z UE do Polski. Wojewódzkie Urzędy Pracy Powiatowe Urzędy Pracy Jednostki Samorządu Terytorialnego Jednostki non-Profit Konkurenci: Agencje Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, uczelnie, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Doradca, WGK, Uniconsult Strona 25 © DGA 2003

26 Trendy / Podstawy wzrostu
nasze produkty jesteśmy skuteczni... Pomoc w przygotowaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków pomocowych Trendy / Podstawy wzrostu Klienci Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce w latach wyniesie ,6 mln euro, z czego około 40% środków zostanie przeznaczona na realizację projektów wynikających ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szacuje się, iż około 650 mln euro będzie udziałem firm konsultingowych. Jednostki Samorządu Terytorialnego Uczelnie, Kościoły Urzędy Pracy Jednostki Non-Profit Konkurenci: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, zagraniczne firmy doradcze Strona 26 © DGA 2003

27 Dlaczego warto kupić akcje DGA:
dlaczego z nami jesteśmy godni zaufania... Akcje lidera polskiego doradztwa na WGPW Dlaczego warto kupić akcje DGA: Wzrostowy rynek usług doradczych w Polsce Unikalna pozycja DGA na rynku usług doradczych Doskonała lista referencyjna Wyjątkowa wiarygodność kluczowych osób w DGA Świetne pomysły i projekty na przyszłość Strona 27 © DGA 2003


Pobierz ppt "Oferta publiczna Nowoczesny konsulting dla Wielkich jutra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google