Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RL-AKTYWNY wprowadzenie wprowadzenie RL-AKTYWNY. HISTORIA FIRMY Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL): 30 stycznia 1998 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RL-AKTYWNY wprowadzenie wprowadzenie RL-AKTYWNY. HISTORIA FIRMY Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL): 30 stycznia 1998 roku."— Zapis prezentacji:

1 RL-AKTYWNY wprowadzenie wprowadzenie RL-AKTYWNY

2 HISTORIA FIRMY Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL): 30 stycznia 1998 roku Akcjonariusze: 50% - Raiffeisen Bank Polska S.A. 50% - Raiffeisen-Leasing International GmbH, Wien Zarząd:Arkadiusz Etryk – Prezes Zarządu Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu Kapitał akcyjny:150 003 800,00 PLN Finansowanie: Grupa Raiffeisen Bank Rozwoju Rady Europy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Inne wiodące banki Centrala:00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 tel. (022) 326 36 00, fax: (022) 326 36 01 RL-AKTYWNY wprowadzenie

3 FINANSUJEMY środki transportu samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciężki transport drogowy, przyczepy i naczepy maszyny i urządzenia wózki widłowe, wtryskarki, maszyny drukarskie, maszyny do pakowania, obróbki drewna, lasery, prasy do cięcia blachy, centra obróbcze, frezarki, tokarki, urządzenia i wyposażenia warsztatowe, maszyny budowlane, drogowe, rolnicze i inne linie produkcyjne łodzie i jachty łodzie i jachty motorowe, jachty żaglowe nieruchomości lokale użytkowe, budynki i lokale biurowe, obiekty i lokale handlowe, centra logistyczne i magazynowe zarządzanie flotą 3 wprowadzenie RL-AKTYWNY

4 OD KOGO KUPUJEMY? Autoryzowani dealerzy Skategoryzowani dostawcy Korzystający( leasing zwrotny) OD KOGO NIE? Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Dostawcy bez kategoryzacji W sytuacji w której dostawca nie jest właścicielem sprzedawanego sprzętu wprowadzenie RL-AKTYWNY CO ZROBIĆ JEŚLI SPRZEDAWCA NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW KATEGORYZACYJNYCH RLPL? Przefakturować samochód przez autoryzowanego dostawcę Zaproponować podobny

5 wprowadzenie RL-AKTYWNY

6 6 wprowadzenie LEASING: CO TO JEST? DLA KOGO? CO MOŻNA ? Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi (leasingobiorcy/korzystającemu) w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za symboliczną kwotę (ustalona przy zawieraniu umowy.

7 7 RL-AKTYWNY wprowadzenie LEASING OPERACYJNY Cechy: amortyzacja jest po stronie Finansującego (RLPL) minimalny czas trwania umowy wynosi 40% normatywnego okres amortyzacji (24 miesiące) Wykup minimalny wynika ze stawki amortyzacji kosztem uzyskania przychodu raty leasingowe są w pełnej wysokości zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing operacyjny jest usługą

8 8 RL-AKTYWNY wprowadzenie LEASING FINANSOWY Cechy: amortyzacja jest po stronie Korzystającego (wykazuje przedmiot leasingu w aktywach bilansu) możliwość elastycznego kształtowania okresu leasingu. Minimalny czas to 6 miesięcy Brak wykupu. Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu następuje z samej umowy leasingu po spełnieniu przez Korzystającego zobowiązań przyjętych w umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing finansowy jest dostawą

9 RL-AKTYWNY wprowadzenie Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego, odzwierciedlające jego zużycie na skutek eksploatacji i upływu czasu, dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy leasingu operacyjnym, stawka amortyzacji przedmiotu wyznacza minimalny okres umowy, oraz wysokość wartości końcowej. Przy pozostałych formach finansowania, stawka amortyzacji przedmiotu nie wpływa na strukturę transakcji. Amortyzację zaczynamy naliczać od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zdatny do użytku środek trwały został przekazany do użytkowania. Koniec naliczania przypada w miesiącu, gdy sumaryczna wartość odpisów, dokonana w całym okresie amortyzowania zrówna się z wartością początkową środka trwałego. Z odpisów można zrezygnować wcześniej, może to nastąpić, gdy środek trwały zostanie sprzedany, zlikwidowany lub zniszczony, czyli przestanie służyć uzyskiwaniu przychodów przez firmę.

10 10 RL-AKTYWNY wprowadzenie AMORTYZACJAOKRES LEASINGU WYKUP 30% np. sprzęt IT18 miesięcy 1% 20% np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, urządzenie do foto-odmładzania i depilacji 24 miesiące 36-60 miesięcy 19% 1% 18% np. sprzęt geodezyjny, kabina lakiernicza, maszyna do robót drogowych 27 miesięcy 17% 14% np. ciągniki siodłowe, naczepy, ciągnik rolniczy, 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy 20% 7% 1% 10% np. urządzenia chłodnicze, bankomat, dźwig, hala namiotowa, myjnia samochodowa 48 miesięcy 60 miesięcy 72 miesiące 25% 15% 25% 7% na jacht 72 miesięcy25%

11 Leasing operacyjnyLeasing finansowy -kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna, opłata administracyjna, koszt rejestracji, kolejne okresowe opłaty leasingowe, ubezpieczenie przedmiotu leasingu -kosztem uzyskania przychodu są materiały eksploatacyjne i naprawy związane z przedmiotem leasingu -wartość końcowa poniżej 3500 pln podlega jednorazowej amortyzacji u korzystającego, wartość powyżej korzystający amortyzuje zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi -możliwość ponownego odliczenia podatku VAT od wartości końcowej -całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT. W pozostałych wypadkach można odliczyć 60%VAT, jednak nie więcej niż 6000 pln -podatek VAT jest doliczany do okresowych opłat leasingowych -leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc podatkowo suma aktywów nie ulega zmianie -leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy -korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych -kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty - Kosztem uzyskania przychodów są wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu -podatek VAT naliczany od całej wartości przedmiotu leasingu jest płatny z góry -całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT. W pozostałych przypadkach można odliczyć 60% VAT, jednak nie więcej niż 6000 pln KORZYŚCI PODATKOWE RL-AKTYWNY wprowadzenie

12 Kiedy leasing operacyjny?Kiedy finansowy? -we wszystkich możliwych przypadkach ( wymierne korzyści podatkowo-księgowe) - jeśli chcemy odliczyć cały VAT od razu(maszyny, samochody ciężarowe) -jeśli chcemy być od początku właścicielem przedmiotu leasingu wg. przepisów podatkowych -jeśli przedmiot leasingu ma inny VAT niż 23% (dotyczy to np. samochodów używanych kupowanych na Fakturę VAT Marża) -jeśli chcemy zastosować przyśpieszoną amortyzację -jeśli chcemy spłacić leasing w dowolnym momencie - jeśli przedmiot leasingu ma niską stawkę amortyzacji wprowadzenie RL-AKTYWNY

13 13 RL-AKTYWNY wprowadzenie JAK LICZYMY SUMĘ OPŁAT WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU LEASINGU: 10 000,00 OKRES LEASINGU:36 MIESIĘCY OPŁATY WSTĘPNE :20%2 000,00 PLN WARTOŚĆ KOŃCOWA:1% 100,00 PLN SUMA OPŁAT: 115,75% JAK LICZYMY: 1 X 2,632% = 94,752% 94, 752% + 20% (opłaty wstępne) + 1% (wartość końcowa) = 115,75%

14 RL-AKTYWNY wprowadzenie VAT MARŻA Faktura dokumentująca czynność, której podstawą opodatkowania jest marża. Wystawiana przez sprzedawcę, w związku z nabyciem przedmiotu na podstawie innego dokumentu, niż faktura VAT.

15 15 RL-AKTYWNY wprowadzenie LEASING ZWROTNY 1. szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego 2. podstawowy instrument optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem: -uwalnia środki zamrożone w aktywach -zmienia strukturę finansowania długu (często obniżając koszty) Przedsiębiorstwo sprzedaje sprzęt firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki

16 PRZEDMIOT Z ZAGRANICY. JAK SFINANSOWAĆ? W przypadku zakupu przedmiotu leasingu za granicą, najprostszą formą finansowania jest leasing zwrotny lub przefakturowanie przedmiotu przez autoryzowanego dostawcę. W przypadku,,zwrotki klient kupuje dany sprzęt samodzielnie, posiadając wszelkie dokumenty potwierdzające jego nabycie za granicą, oraz dokumenty niezbędne do rejestracji w Polsce: W przypadku samochodu, będą to: -faktura pierwokupu + potwierdzenie zapłaty -brief (zagraniczny dowód rejestracyjny) -potwierdzenie zapłaty akcyzy -recykling - zdjęcia samochodu (2x bok/przód/tył/VIN/przebieg); -specyfikacja samochodu + faktura pro-forma wystawiona na RLPL wprowadzenie RL-AKTYWNY

17 wprowadzenie RL-AKTYWNY W JAKI SPOSÓB PRZEFAKTUROWAĆ PRZEDMIOT LEASINGU PRZEZ AUTORYZOWANEGO DOSTAWCĘ? Podmiot zainteresowany przefakturowaniem podpisuje umowę sprzedaży (osoba fizyczna) lub wystawia fakturę na Podmiot/Dostawcę( ASO), który następnie dokonuje bezpośrednio sprzedaży przedmiotu do RLPL. Dostawca standardowo pobiera za czynność przefakturowania 2 % wartości netto ceny sprzedaży, które następnie dodaje do cenny na fakturze wystawianej bezpośrednio na RLPL. Korzyść dla Klienta : 2% nie jest płacone jednorazowo, tylko w rozkłada się na sumę rat leasingowych – w związku z czym niniejsza operacja finansowa nie jest odczuwalna finansowo dla Klienta, a dodatkowo klient jest zwolniony z 2% opłaty skarbowej W momencie zapłacenie za przedmiot przez RLPL do Dostawcy (Podmiot dokonujący przefakturowania), reguluje zobowiązanie wobec Pierwotnego Dostawcy.

18 18 RL-AKTYWNY wprowadzenie Klient segmentu Micro - pojazdy * tylko dla najlepszej kategorii klientów – scoring niebieski, przy czym nie więcej niż 5% nowego businessu w 2012r. w tym segmencie ** tylko na samochody kupowane od autoryzowanych dealerów *** tylko pojazdy spełniające standardy EURO4 i EURO5 **** 0% WOL i 84 m-ce tylko dla pożyczki rolniczej, Mobilny sprzęt budowlany – wszystkie mobilne, kołowe maszyny budowlane, np. koparki, ładowarki, spychacze, wywrotki, dźwigi. Nieruchomy sprzęt budowlany (np. żurawie) traktowany jako maszyny. Pojazdy specjalistyczne – wszystkie nowe i używane pojazdy produkowane i stosowane do celów specjalnych, np. śmieciarki, pojazdy asenizacyjne, HDS, pojazdy do transportu drewna, hakowce, pojazdy pogotowia ratunkowego itp., gdzie rynek wtórny jest bardzo wąski i ograniczony. Pojazdy rolnicze – wszystkie nowe i używane ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze, które posiadają własny napęd lub mogą być przymocowane do ciągników, kombajnów itp.

19 19 RL-AKTYWNY wprowadzenie Klient segmentu Micro – maszyny i urządzenia 0% WOL tylko dla pożyczki rolniczej, Maszyny budowlane – wszystkie nowe i używane maszyny budowlane, które nie są mobilne, np. żurawie, stałe betoniarki itp. Pozostałe lekkie maszyny (o szerokim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane maszyny o małej utracie wartości, mogące mieć szerokie zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach (RLI category w EVO - other equipment; dyskonto 30%) Pozostałe ciężkie maszyny (o wąskim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane, wyspecjalizowane urządzenia przemysłowe, dostosowane do specyficznych potrzeb danego klienta/branży; (RLI category w EVO - other equipment limited repurchase; dyskonto 60%) Maszyny i urządzenia niezbywalne - z punktu widzenia zabezpieczenia na finansowanym aktywo bezwartościowe - np. wyposażenie sklepów, regały wysokiego składowania, urządzenia chłodnicze, zbiorniki, okablowanie etc., (RLI category w EVO - IT equipment lub furniture, store equipment, other restricted - dyskonto 100%)

20 wprowadzenie RL-AKTYWNY LEASING NIERUCHOMOŚCI TAK: biura magazyny obiekty handlowe o wartości >3 MLN PLN netto Lokale użytkowe >1,5 MLN PLN netto NIE: produkcja mieszkania obiekty specjalistyczne (np. warsztaty, salony samochodowe, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe)

21 wprowadzenie RL-AKTYWNY LEASING NIERUCHOMOŚCI DOKUMENTY: Wyniki finansowe Wycena nieruchomości. W przypadku braku wyceny zdjęcia nieruchomości, informacja o lokalizacji i powierzchni budynku/lokalu. Jeśli nieruchomość jest wynajmowana, potrzebne jest zestawienie umów najmu Wykaz kosztów utrzymania nieruchomości (podatki, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie, ochrona itp.) Wojciech Księżopolski Specjalista ds. leasingu nieruchomości TEL. 694-493-955 LUB +48 22 260 31 65 E-mail: wojciech.ksiezopolski@raiffeisen.pl

22 22 RL-AKTYWNY wprowadzenie LEASING - PODSUMOWANIE leasing operacyjny: O pozytywnej weryfikacji wniosku decyduje nie tylko dochód klienta, ale również przychód Większość około kontraktowych wydatków, stanowi koszt uzyskania przychodu Okres leasingu, oraz wartość końcowa uzależniona od stawki amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący Co miesiąc Korzystający otrzymuje fakturę VAT na podstawie której dokonuje odliczeń Przedmiot leasingu ubezpieczany jest przez firmę leasingową a jego koszt można doliczyć do rat leasingowych Nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej Możliwość inwestycji przy minimalnych nakładach własnych środków leasing finansowy: Amortyzacja jest po stronie finansującego Kosztem uzyskania przychodu są odsetki od rat kapitałowych Brak wykupu

23 RL-AKTYWNY wprowadzenie POŻYCZKA SAMOCHODOWA Na co? - Nowy samochód osobowy lub dostawczy do 3,5 t -Używany samochód osobowy lub dostawczy do 3,5 t -ATV kupowany od autoryzowanego dealera lub dostawcy z podpisaną umową o współpracy -Nowy motocykl -Maksymalny wiek pojazdu w momencie zakończenia umowy max. 7 lat Dla kogo?

24 24 RL-AKTYWNY wprowadzenie LEASING A KREDYT – PODSTAWOWE RÓŻNICE

25 CAR FLEET MANAGEMENT - CFM wprowadzenie RL-AKTYWNY

26 POŻYCZKA ROLNICZA RL-AKTYWNY wprowadzenie -pożyczka zwykła bądź pożyczka z dotacją unijną -raty miesięczne lub sezonowe -okres pożyczki do 84 miesięcy -prefinansowanie VAT -możliwość finansowania 100% wartości sprzętów -opcja spłaty kapitału w dowolnym momencie -szybki proces analizy wniosku i przygotowania umowy

27 POŻYCZKA MEDYCZNA Cechy: Korzystający wykazuje przedmiot leasingu w aktywach bilansu możliwość finansowania 100% inwestycji brutto właścicielem przedmiotu jest lekarz kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych Zalety: dla lekarzy preferencyjna stawka podatku VAT 8%, brak VAT od odsetek jak w przypadku leasingu finansowego szybkość zawarcia transakcji produkt stworzony specjalnie na potrzeby lekarzy finansowanie 100% inwestycji brutto elastyczny okres finansowania od 12- 60 miesięcy możliwość uzyskania pożyczki pod dotacje unijne (faktura VAT wystawiona na lekarza) RL-AKTYWNY wprowadzenie

28 Zabezpieczenie zobowiązania finansowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego, hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku To gwarantowana wypłata różnicy pomiędzy ceną zakupu pojazdu, a wartością wypłaconego odszkodowania w przypadku kradzieży i szkody całkowitej przez 3 lata. wprowadzenie RL-AKTYWNY


Pobierz ppt "RL-AKTYWNY wprowadzenie wprowadzenie RL-AKTYWNY. HISTORIA FIRMY Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL): 30 stycznia 1998 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google