Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artner Programu Małe i Średnie w Unii Europejskiej - Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Partner Programu Małe i Średnie w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artner Programu Małe i Średnie w Unii Europejskiej - Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Partner Programu Małe i Średnie w."— Zapis prezentacji:

1 artner Programu Małe i Średnie w Unii Europejskiej - Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Partner Programu Małe i Średnie w Unii Europejskiej - Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Alternatywne źródła finansowania inwestycji Leasing a Fundusze Strukturalne Katowice, 13 stycznia 2005 Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

2 2 ZAWARTOŚĆ SG Equipment Leasing Polska - kim jesteśmy ? Leasing jako forma współfinansowania inwestycji

3 3 SG Equipment Leasing Polska - kim jesteśmy ? CZĘŚĆ I

4 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE SG EQUIPMENT FINANCE Milan Prague Warsaw Madrid Antwerp Zurich Vienna Bratislava Paris Wuppertal Amsterdam London Copenhagen Oslo Stockholm Rome Budapest Sydney SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. należy do grupy SG Equipment Finance, która w roku 2003 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. należy do grupy SG Equipment Finance, która w roku 2003 sfinansowała środki trwałe o wartości 6,7 mld. EUR. SG Equipment Finance obecna jest w 17 krajach Europy oraz w Australii i jest największą grupą leasingową w Europie. sfinansowała środki trwałe o wartości 6,7 mld. EUR. SG Equipment Finance obecna jest w 17 krajach Europy oraz w Australii i jest największą grupą leasingową w Europie.

5 5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. obecna na rynku Polskim od 1997: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jest obecna na rynku Polskim od 1997: - w 1997 roku rozpoczęła w Polsce działalność spółka leasingowa o nazwie DB Leasing należąca do - w 1997 roku rozpoczęła w Polsce działalność spółka leasingowa o nazwie DB Leasing należąca do grupy Deutsche Bank. W roku 2001 Deutsche Bank podjął decyzję o sprzedaży swoich firm leasingowych grupy Deutsche Bank. W roku 2001 Deutsche Bank podjął decyzję o sprzedaży swoich firm leasingowych do grupy Societe Generale w rezultacie od stycznia 2002 rozpoczęła działalność spółka Franfinance do grupy Societe Generale w rezultacie od stycznia 2002 rozpoczęła działalność spółka Franfinance Polska Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o. - z dniem 16.09.2004 nastąpiła zmiana nazwy spółki na SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. - z dniem 16.09.2004 nastąpiła zmiana nazwy spółki na SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Powodem do zmiany nazwy było ujednolicenie wizerunku wszystkich firm leasingowych wchodzących w Powodem do zmiany nazwy było ujednolicenie wizerunku wszystkich firm leasingowych wchodzących w skład grupy SG Equipment Finance na terenie Europy, skład grupy SG Equipment Finance na terenie Europy, SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. należy do czołówki firm leasingowych w Polsce. W roku 2003 wartość podpisanych przez spółkę umów leasingu wyniosła 466 milionów złotych – 7 miejsce W roku 2003 wartość podpisanych przez spółkę umów leasingu wyniosła 466 milionów złotych – 7 miejsce na polskim rynku z udziałem na rynku ruchomości wynoszącym 4,5% (po trzech kwartałach 2004 na polskim rynku z udziałem na rynku ruchomości wynoszącym 4,5% (po trzech kwartałach 2004 wartość netto przekazanych w leasing środków trwałych wynosiosła 518 mln PLN). wartość netto przekazanych w leasing środków trwałych wynosiosła 518 mln PLN).

6 6 WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW ODDANYCH W LEASING PRZEZ SG EQUIPMENT LEASING POLSKA W LATACH 1999-2004 W MLN. PLN *dane za pierwsze 3 kwartały

7 7 AKTYWA ODDANE W LEASING PRZEZ SG EQUIPMENT LEASING I-IX 2004 i 2003 ROK

8 8 Leasing jako forma finansowania inwestycji przy udziale Funduszy Strukturalnych CZĘŚĆ II

9 9 PARAMETRY UMOWY LEASINGU - A FUNDUSZE STRUKTURALNE umowa leasingu - koszt kwalifikowany - rata kapitałowa z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka trwałego na Korzystającego. przedmiot leasingu - nowy środek trwały czas trwania leasingu - odpowiada potrzebom klienta, umowa może przekraczać datę 30.06.2008 ale raty poniesione po tej dacie nie kwalifikują się już do zwrotu. waluta leasingu - PLN oraz EUR, inne waluty także dopuszczalne opłata wstępna - standardowo około 10% wartości netto umowy, zależy od kondycji finansowej klienta n opłaty manipulacyjne - 0%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych, n zabezpieczenia umowy leasingu - weksel in blanco jako standardowe zabezpieczenie promesa leasingowa - po dokonaniu analizy leasingowej wystawiamy promesę leasingową określającą warunki na których gotowi jesteśmy podpisać przyszłą umowę.

10 10 PROCEDURY Złożenie przez Korzystającego dokumentów finansowych w SGELP. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji SGELP wystawienie promesy leasingowej z 4 miesięcznym okresem ważności Złożenie wniosku o dotację do RIF (można podpisać umowę leasingu) - p rojekt o dofinansowanie inwestycji z funduszu strukturalnego składany do RIF może dotyczyć inwestycji finansowanej przez leasing i obejmującej więcej niż jeden środek trwały. - nie można w ramach tego samego projektu o subwencję łączyć dwóch źródeł finansowania np. kredytu i leasingu. - z uwagi na wymagania SPO WKP, umowa leasingu może dotyczyć wyłącznie jednego środka trwałego. Po podpisaniu umowy leasingu, SGELP podpisuje umowę z dostawcą Zwrot subwencji - w cyklu sześciomiesięcznym w oparciu o opłacone faktury leasingowe. W przypadku nie uzyskania subwencji umowa leasingu jest kontynuowana

11 11 ZALETY LEASINGU mniejsza wymagania dotyczące wymaganych dokumentów i zabezpieczeń decyzja kredytowa podjęta w ciągu kilku dni od daty złożenia wymaganych dokumentów nieodwołalna promesa finansowania inwestycji leasing operacyjny dopuszczalną formą leasingu podpisanie umowy po złożeniu wniosku do RIF finansowanie zaliczek do dostawcy płatność do dostawcy niezwłocznie po dostawie sprzętu możliwe scenariusze: - uzyskania subwencji - refundacja - brak dofinansowania - kontynuacja umowy leasingu

12 12 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do współpracy! Anna Halicka Doradca ds. leasingu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o 40-092 Katowice, ul Rynek 7 Tel: (32) 253 66 78 lub 602 18 43 62 e-mail: anna.halicka@sgef.pl Arkadiusz Ciapała Doradca ds. leasingu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o 40-092 Katowice, ul Rynek 7 Tel: (32) 253 66 78 lub 608 53 27 00 e-mail: arkadiusz.ciapala@sgef.pl


Pobierz ppt "Artner Programu Małe i Średnie w Unii Europejskiej - Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Partner Programu Małe i Średnie w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google