Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego."— Zapis prezentacji:

1 CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego

2 TAK NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU NIE SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031 lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPU lub GEOPOZ MPUGEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

3 SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! TAK NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU NIE Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031 lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPU lub GEOPOZ MPUGEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

4 NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP. SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

5 NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP. SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

6 ZGODNOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP. NIE TAK PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZŁÓŻ WNIOSEK O ZMIANĘ MPZP. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY WNIOSEK UWZGLĘDNIONY PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MPZP. SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH ZAMIERZEŃ DOSTOSUJ SWÓJ PROJEKT Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wnioski o zmianę mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza Miejska Pracownia Urbanistyczna. Zmiana mpzp. sporządzana jest w taki sam sposób jak mpzp. Projekt zmiany mpzp. sporządza Prezydent, a w jego imieniu Miejska Pracownia Urbanistyczna.

7 NA OBSZARZE OPRACOWYWANY JEST PROJEKT MPZP. SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE OPRACOWANIA JEST PROJEKT MPZP. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO POCZEKAJ NA UCHWALENIE MPZP. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031 lub skorzystaj z wyszukiwarki MPU MPU Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Miejska Pracownia Urbanistyczna opiniuje ww. wnioski pod względem zgodności z projektem mpzp. !!! Aby otrzymać pozwolenie na budowę trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

8 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i zasadami przyjętymi w Poznaniu WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ PROCEDURA SPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

9 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i zasadami przyjętymi w Poznaniu WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ PROCEDURA SPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

10 WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH ZAPOZNAJ SIĘ Z CELEM SPORZĄDZENIA MPZP. WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: -poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., -na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania.Miejskiej Pracowni UrbanistycznejPoznania Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!!

11 MASZ POMYSŁY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU? ZBIERANIE WNIOSKÓW ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY WNIOSEK UWZGLĘDNIONY SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU MPZP.! Zbieranie wniosków trwa co najmniej 21 dni. O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: -z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej, -z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), -z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,BIP UMPMPU -podczas I-wszych konsultacji społecznych. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek powinien zawierać: -dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres), -przedmiot wniosku, -adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. Na wniosek nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie sposobu rozstrzygnięcia wniosku przez Prezydenta Miasta Poznania.

12 WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. PRZEDSTAWIONYM PRZEZ MPU WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE NIE ODPOWIADAJĄ CI PRZYJĘTE W PROJEKCIE MPZP. ROZWIĄZANIA? ZŁÓŻ PISMO DO MPU Termin składania pism zostanie podany podczas konsultacji Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: -poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., -na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania.Miejskiej Pracowni UrbanistycznejPoznania Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!!

13 WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP. DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI PUBLICZNEJ O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: -z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia), -z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), -z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,BIP UMPMPU Spotkanie odbywa się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - ul. B. Prusa 3. O terminie dowiesz się z ww. ogłoszenia.

14 ZBIERANIE UWAG ROZPATRZENIE UWAG SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ZŁÓŻ UWAGĘ DO PROJEKTU MPZP. ZMIANA PROJEKTU Jeśli zmiany są istotne, konieczne jest ponowienie procedury planistycznej (w tym ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu). UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA UWAGA UWZGLĘDNIONA Zbieranie uwag trwa co najmniej 21 dni. O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: -z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia do publicznego wglądu), -z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), -z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,BIP UMPMPU Uwagę może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Uwaga powinna zawierać: -dane składającego (imię i nazwisko/nazwa, adres), -przedmiot uwagi, -adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. Na uwagi nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie rozstrzygnięcia uwagi przez Prezydenta Miasta Poznania.

15 NA OBSZARZE NIE MA MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZŁÓŻ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE MPZP. WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY WNIOSEK UWZGLĘDNIONY PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU). Wnioski o sporządzenie mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza MPU. Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Projekt sporządza Miejska Pracownia Urbanistyczna. Projekt mpzp. sporządza się zgodnie z PROCEDURĄ.


Pobierz ppt "CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google