Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w warszawskiej szkole Biuro Edukacji -10 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w warszawskiej szkole Biuro Edukacji -10 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w warszawskiej szkole Biuro Edukacji -10 listopada 2010 r.

2 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy2 Trzy drogi edukacyjne: 1.szkoły ogólnodostępne, 2.szkoły integracyjne, 3.szkoły specjalne.

3 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy3 Trzy drogi edukacyjne

4 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy4 Diagnoza PPP

5 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy5 Dzieci z orzeczeniami

6 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy6 Przedszkola

7 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy7 Szkoły podstawowe

8 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy8 Gimnazja

9 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy9 Szkoły ponadgimnazjalne

10 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy10 Szkoły i placówki integracyjne Rodzaj placówki liczba placówek int lub z oddz. int. Rok szkolny 2010/2011 L. oddz. int. L.ucz. z orzeczeniami L. ucz. z orzeczeniami ogółem w oddz. int.%w oddz. ogólnodost.% P3113561991%629%681 SP40269117478%33422%1508 G2913762282%13518%757 LO94518478%5222%236 LP273497%13%35 T152178%622%27 Z0000%5100%5 suma112598265482%59518%3249

11 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy11 warszawskie szkoły i placówki specjalne przedszkola specjalne – 9 szkoły specjalne wszystkich typów - 108 w tym szkoły przysposabiające do pracy oraz szkoły, z grupami rewalidacyjno-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu znacznym i głębokim specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 3 młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 8 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i sprzężonymi niepełnosprawnościami - 1.

12 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy12 Szkoły specjalne - podział ze względu na niepełnosprawności zespoły szkół dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, szkoły zawodowe specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, szkoły przysposabiające do pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, zespoły szkół dla dzieci przewlekle chorych zlokalizowane w warszawskich szpitalach, ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku i słuchu (słabowidzące, słabosłyszące i niesłyszące), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. zespół szkół dla dzieci autystycznych, zespoły szkół dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z trudnościami w komunikacji,

13 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy13 Szkoły specjalne - podział ze względu na niepełnosprawności zespoły szkół przy pogotowiach opiekuńczych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, młodzieżowe ośrodki wychowawcze dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

14 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy14 1.Założono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 62 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 8 ul. Koźmińska 7- kierunki kształcenia – kucharz małej gastronomii, ogrodnik sprzedawca. 2.Założono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 63 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 ul. Osowska 81 o kierunkach kształcenia: elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych. 3.Założono Technikum Specjalne nr 28 w Instytucie Głuchoniemych o kierunkach kształcenia: kucharz, technik elektryk, technik elektronik. Rozszerzono ofertę kształcenia w szkołach specjalnych:

15 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy15 Oddział przedszkolny Od 1 września 2010 r. uruchomiono oddział przedszkolny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ZSS nr 109 na ul. Białobrzeskiej 44, prowadzony metodą nauczania kierowanego, przy wsparciu merytorycznym lekarzy.

16 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy16 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W Warszawie funkcjonuje 17 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w: 13 - szkołach i placówkach specjalnych, 4 - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ponad 300 dzieci objętych opieką, dysponują dobrą bazą i wyposażeniem, profesjonalną kadrą,

17 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy17 Serwis Pomoc Dziecku 7 stycznia 2010 r. – uruchomiono Serwis Pomoc Dziecku. W Serwisie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodziców znajdują się informacje o ofercie warszawskich szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz placówek pomocy społecznej i służby zdrowia. www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

18 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy18 Lato i Zima w Mieście organizowane jest corocznie dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. Lato i Zima w Mieście

19 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy19 Punkty Konsultacyjne 10 punktów konsultacyjnych Przy wsparciu merytorycznym WCIES Platforma porozumiewania się koordynatorów i osób potrzebujących wsparcia – www.punkty-konsultacyjne.yoyo.pl

20 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy20 Programy współfinansowane z EFS: - Rozumieją nas – szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną – ZSS nr 109 oraz pozyskana do współpracy grupa 200 nauczycieli z warszawskich szkół i przedszkoli. - Mam wsparcie, szukam aktywnie pracy – wsparcie zawodowe dzieci upośledzonych - uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności i wykształcenia w dwóch zawodach. - Integracja dla samodzielności – projekt realizowany wspólnie z WCPR.

21 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy21 Programy współfinansowane z EFS – etap wdrażania: Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Od A do Z od Autyzmu do Zespołu Aspergera – vademecum dla nauczycieli

22 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy22 Mieczysława Nowotniak Zastępca Dyrektora Biura Edukacji mnowotniak@warszawa.um.gov.pl Tel.: (022) 44 33 500 Tel.kom.: 0-510 205 927 Dziękuję za uwagę

23 23 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 00-033 Warszawa ul. Górskiego 7 www.edukacja.warszawa.pl


Pobierz ppt "Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w warszawskiej szkole Biuro Edukacji -10 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google