Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MYŚL GLOBALNIE- DZIAŁAJ LOKALNIE JAK SEGREGOWAĆ I WYKORZYSTAĆ ODPADY W SZKOLE I NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MYŚL GLOBALNIE- DZIAŁAJ LOKALNIE JAK SEGREGOWAĆ I WYKORZYSTAĆ ODPADY W SZKOLE I NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU."— Zapis prezentacji:

1 MYŚL GLOBALNIE- DZIAŁAJ LOKALNIE JAK SEGREGOWAĆ I WYKORZYSTAĆ ODPADY W SZKOLE I NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU

2

3 Ekologia to dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami) a otaczającym je światem zewnętrznym. nauka o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach wynikających z tego porządku i nieporządku dla istnienia biosfery i człowieka.

4

5 Krótka historia segregacji odpadów
Pierwsze miejskie wysypiska odpadów komunalnych powstały w starożytnej Grecji 400 lat przed naszą erą. W III w. n.e. Rzymianie utworzyli pierwsze służby odpowiedzialne za oczyszczanie miasta. Jako pierwsi o recyklingu zaczęli myśleć Japończycy. Prawdziwa historia recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów zaczyna się wraz z rewolucją przemysłową w XIX wieku.   Rozwój przemysłu zapoczątkowany w XVIII wieku pociągnął za sobą gwałtowny rozwój miast i wzrost konsumpcjonizmu. Na wysypiska zaczęło trafiać coraz więcej różnego rodzaju odpadów.  Pierwsze centrum recyklingu powstało w Nowym Jorku w 1897 r. Jednak wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych na szeroką skalę rozpoczęło się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Pierwsze programy selektywnej zbiórki śmieci na szeroką skalę wprowadzono w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Wymagało to nie tylko aktów prawnych, ale także edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Podjęte działania zaczęły przynosić rzeczywiste efekty dopiero 20 lat później!!!  Obecnie dzięki selektywnej zbiórce w Holandii recyklingowi poddawanych jest aż 63% odpadów, w Niemczech – 56%, w Danii i Szwecji – 41%, a w Hiszpanii – 34%. Polska jest na szarym końcu tej listy.  Początki segregacji śmieci w Polsce to pierwsza połowa lat 90-tych XX wieku. Jednym z pierwszych miast, w którym pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, była Warszawa. Stanęły one w 1994 r., ale dopiero w 2006 r. wprowadzono obowiązek segregowania śmieci przez mieszkańców stolicy. Obecnie zbieranych jest w ten sposób zaledwie 2% odpadów. Łącznie recyklingowi poddawanych jest ok. 15% odpadów.

6 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn r. ze zmianami z r. czyli tzw. USTAWA ŚMIECIOWA Nowa , która zacznie obowiązywać od lipca tego roku, przewiduje mniejsze opłaty dla tych, którzy będą prowadzili selektywną zbiórkę odpadów. Już złożyliśmy zapewne deklaracje mówiące o tym, czy decydujemy się na segregację odpadów, czy nie. Nagrodą za dbanie o środowisko mają być mniejsze opłaty za wywóz śmieci. Przepis, który ma nagradzać osoby dbające o środowisko, może okazać się jednak dla nich krzywdzący. Problemy mogą mieć mieszkańcy domostw należących do spółdzielni, bo odpowiedzialność za segregowanie odpadów będzie wspólna. Oznacza to, że ten, kto dba o środowisko i teoretycznie powinien płacić mniej, może wyłożyć ze swojej kieszeni więcej, gdyż jego sąsiad nie prowadzi selektywnej zbiórki. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, o ile mniej będą płacili ci, którzy segregują, ponieważ ustawa nie określa tego jednoznacznie. O tym zadecyduje gmina. Gdyby różnica była wielka, mogą stracić na tym ci, którzy mieszkają w blokach i kamienicach.

7 Selektywna zbiórka śmieci będzie dzieliła się na:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady. w zależności od sposobu ogrzewania danej nieruchomości mogą pojawić się także pojemniki na popiół. Szczegóły ewentualnej dzierżawy właścicielom nieruchomości odpowiednich pojemników będą dokładniej znane po wyłonieniu firmy, która zajmie się odbiorem śmieci. Miasto wskaże punkty odbioru, między innymi odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, starych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

8 SEGREGACJA ODPADÓW Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. Odpady możemy podzielić na: odpady przemysłowe odpady komunalne odpady niebezpieczne

9

10 Segregacja odpadów komunalnych
(śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

11

12 Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

13 POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW:
NIEBIESKIE POJEMNIKI- PAPIER ŻÓŁTE POJEMNIKI-PLASTIK CZERWONE POJEMNIKI- ALUMINIUM BIAŁE POJEMNIKI- SZKŁO BEZBARWNE ZIELONE POJEMNIKI- SZKŁO KOLOROWE

14

15 SZTUKA EKO? DLACZEGO NIE?

16

17 Źródła www.obiektyw.info/index.php/article/all/all/full/1598


Pobierz ppt "MYŚL GLOBALNIE- DZIAŁAJ LOKALNIE JAK SEGREGOWAĆ I WYKORZYSTAĆ ODPADY W SZKOLE I NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google