Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakteryzacja podmiotów organizacji wyjazdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakteryzacja podmiotów organizacji wyjazdów"— Zapis prezentacji:

1 Charakteryzacja podmiotów organizacji wyjazdów
Klaudia Wardawa

2 Podmioty turystyczne :
touroperator biuro podróży agencja turystyczna

3 Touroperator inaczej organizator imprezy, tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Touroperator odpowiadają za jakość i standard usług, za jej zrealizowanie zgodne z zawartą z klientem umową, rozliczenie z dostawcami usług.

4 Uwaga! Touroperator musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności jako organizator imprezy.

5 Touroperator :  kolekcjonuje usługi od różnych wytwórców w celu sprzedaży każdej z nich detalicznemu odbiorcy działa w miejscu zamieszkania klientów, w miejscu, skąd rozpoczyna się podróż turystyczna. organizuje: pobyt turystyczny, wycieczka, pielgrzymka, wyjazd na szkolenia lub konferencje. ponosi ryzyko finansowe związane z organizacją imprezy turystycznej

6 W pracy touroperatora można wyróżnić cztery elementy składowe:
Określenie idei produktu – pomysł, który jest własnością touroperatora Przygotowanie produktu – realizacja idei Kreowanie produktów w świadomości nabywców Zapewnienie możliwie szerokiej sieci dystrybucji

7 Co powinno być zawarte w ofercie touroperatora
cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia; miejsce pobytu lub trasę imprezy; rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu; ilość i rodzaj posiłków; program zwiedzania i atrakcji turystycznych; kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny; termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; gólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

8 Co powinno znaleźć się w umowie z touroperatorem :
organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; miejsce pobytu lub trasę wycieczki; 3) czas trwania imprezy turystycznej; program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii, c) ilość i rodzaj posiłków, d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej; cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny ; sposób zapłaty

9  rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków z klienta na osobę trzecią (np. jeśli się okaże, że nie możemy jechać, a ktoś ze znajomych odkupi od nas tę wycieczkę.) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji; wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę; podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

10 Biuro Podróży jest inaczej nazywane przedsiębiorstwem turystycznym. Jest to jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą. Świadczy ona odpłatnie usługi uczestnikom różnych rodzajów i form turystyki (organizuje wycieczki do innych krajów, bądź regionów Polski). Powstanie biur podróży a także ich rozwój jest ściśle związany z żywiołowym rozwojem ruchu turystycznego w pierwszej połowie XIX w.

11 Biura podróży mówiąc w skrócie zajmują się organizacją wycieczek w każdym ich zakresie. Chodzi zatem nie tylko o sam nocleg i pobyt w hotelu, ale także o ubezpieczenie podróży, przelot czy przejazd autokarem itd. Biura podróży oferują konsumentom różnego rodzaju wycieczki, które różnią się nie tylko miejscem docelowym, ale także jakością hotelu, formą dotarcia na miejsce, formą wyżywienia itd.

12 Popularne biura podróży

13 Jak znaleźć dobre biuro podróży?
Wiele osób zanim wyjadą na wakacje, lubi mieć wszystko ustalone i pewne. Nie jest mądrym bowiem jazda "w ciemno" i dopiero na miejscu szukanie noclegu i ustalanie szczegółów pobytu. Jednakże dalekie podróże, do obcych krajów wiążą się nie tylko z wynajęciem noclegu, ale też z przejazdem, kwestiami ubezpieczeń itd. Ciężko to wszystko zorganizować jeśli nie ma się w tym odpowiedniego doświadczenia. Dlatego też warto zastanowić się o skorzystaniu z usług biura podróży. Aczkolwiek na rynku funkcjonuje tyle biur podróży, a w telewizji często się słyszało o aferach związanych z niewypłacalnością biura. Pojawiały się w mediach artykuły o tym jak to ludzie pojechali do obcego kraju a tam dostali albo nocleg, który nie odpowiadał temu co widzieli w katalogu, albo np. nie dostawali w ogóle zakwaterowania, albo nie mieli jak wrócić itd. Dlatego też wiele osób boi się jazdy z biurem podróży. W każdym razie istnieją sposoby postępowania, które dają pewność, że biuro podróży z którego usług skorzystamy, nie rozczaruje nas. Przede wszystkim powinniśmy korzystać z usług biura, które jest już sprawdzone przez kogoś z nas znajomego. Jeśli kilka osób potwierdzi nam, że byli na wycieczce organizowanej przez miejskie biuro podróży, warto skorzystać. Co jednak jeśli mieszkamy w dużym mieście gdzie biur jest ogromna ilość albo nie znamy żadnej osoby, która mogłaby nam coś polecić? Warto skorzystać z internetu, w którym znajdziemy wszystkie informacje, dowiemy się czy biuro dane jest popularne, ponadto znajdziemy w nim wiele opinii osób, które już skorzystały z biura. Ponadto warto pamiętać o tym aby przeczytać dobrze ofertę biura podróży a także umowę jaką z nim podpisujemy.

14 Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?
Umowa o świadczenie usług turystycznych powinna być bezwzględnie zawarta na piśmie. Zawierać ona musi: nazwę organizatora turystyki wraz z nr NIP i nr wpisu do rejestru imię i nazwisko osoby zawierającej umowę w imieniu organizatora turystyki miejsce pobytu/trasę wycieczki czas trwania imprezy program imprezy turystycznej - najlepiej, aby był możliwie najbardziej szczegółowy tj. określał sposób i kategorię środka transportu a także datę, godzinę i miejsce wyjazdu i powrotu, kategorię, położenie i rodzaj obiektu noclegowego, rodzaj i liczbę posiłków. cenę imprezy turystycznej – tutaj, oprócz podstawowej ceny, powinny być wyszczególnione wszelkie ewentualne dodatkowe należności, opłaty i podatki a także okoliczności, kiedy cena może ulec zmianie. zakres i rodzaj ubezpieczenia wraz z nazwą i adresem firmy ubezpieczającej sposób i termin zgłaszania reklamacji termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń

15 Kara za zmarnowane urlopy klientów
Często bywa tak, że biuro podróży przedstawia ofertę w nieco korzystniejszym świetle niż wygląda ona naprawdę. Teraz klienci biur nie muszą się już o to martwić bowiem według nowej, nieco precedensowej uchwały, zatwierdzonej przez Sąd Najwyższy pod koniec 2010 roku, biura turystyczne będą musiały wypłacić klientom odszkodowanie za tzw. zmarnowany urlop. Chodzi o to, że biura podróży mają uważać obietnice jakie składają. Zawiedzione oczekiwania klientów mogą je drogo kosztować. Odszkodowanie może wynosić grubą kwotę. Turysta udaje się na wycieczkę z pewnym uzasadnionym nastawieniem, zgodnym z ofertą jaką mu przedstawiono. Nic więc dziwnego, że chce, aby jego urlop był tym wymarzonym. Jeśli na miejscu okazuje się, że np. zostaje zakwaterowany w budynku przeznaczonym dla obsługi hotelowej, a wbrew wcześniejszym obietnicom na miejscu nie ma polskiego rezydenta, widok z okna będzie porażał ohydą, jego prawdopodobne pretensje do biura będą uzasadnione przez Sąd i uzyska on odszkodowanie od Biura Podróży. Jest to krok w przód bowiem wiele osób już zostało oszukanych przez biura podróży a klienci mieli trudność w dochodzeniu swoich roszczeń. Teraz gdy istnieje uchwała, która mówi wprost o takich przypadkach- problem zdaje się być rozwiązany. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. W skrócie, uchwała zatwierdzona przez Sąd Najwyższy zagwarantuje oszukanym klientom zwrot pieniędzy za wycieczkę oraz odszkodowanie za straty niematerialne. Jednakże należy pamiętać, że zastrzeżenia mają być uzasadnione i realne.

16 Polskie prawo wyróżnia trzy rodzaje biur podróży:
organizatorów turystyki pośredników agentów turystycznych

17 Agencja Turystczna to biuro podróży, działalność którego polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umowy otrzymuje odpowiednią prowizję od usługodawcy lub turoperatora, która jest już wliczona w cenę usługi lub wycieczki.

18

19 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Charakteryzacja podmiotów organizacji wyjazdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google