Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.. Czym różnią te dwie formy od siebie? Czym różnią te dwie formy od siebie? W skrócie można powiedzieć, iż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.. Czym różnią te dwie formy od siebie? Czym różnią te dwie formy od siebie? W skrócie można powiedzieć, iż"— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2 Czym różnią te dwie formy od siebie? Czym różnią te dwie formy od siebie? W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności. W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności.

3 Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im się nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd. Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im się nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd. Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania. Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania.

4 Pracodawcy zawsze szukają niższych kosztów pracy, pracownicy - pracy albo też wyższego wynagrodzenia. Te dążenia mogą spotkać się przy podpisaniu umowy o dzieło, jeżeli pracodawca podzieli się zyskami z tytułu mniejszych kosztów pracy ze swoim nowym "pracownikiem". Pracodawcy zawsze szukają niższych kosztów pracy, pracownicy - pracy albo też wyższego wynagrodzenia. Te dążenia mogą spotkać się przy podpisaniu umowy o dzieło, jeżeli pracodawca podzieli się zyskami z tytułu mniejszych kosztów pracy ze swoim nowym "pracownikiem".

5 Umowa o dzieło Umowa o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż: Umowa o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż: - od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS, - naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu minimum 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.

6 Jest to zatem bardzo tanie podatkowo rozwiązanie. Przy takim samym nakładom finansowym pracodawcy zatrudniony otrzyma wyższe wynagrodzenie netto: Jest to zatem bardzo tanie podatkowo rozwiązanie. Przy takim samym nakładom finansowym pracodawcy zatrudniony otrzyma wyższe wynagrodzenie netto: Pracodawca wydaje na płacę, składki, podatek: 2500,00 zł Zatrudniony otrzymuje: Umowa o pracęUmowa o dzieło 1412,33 zł 2120,00 zł 1412,33 zł 2120,00 zł

7 Jak sporządzić umowę o dzieło? Krok 1: STRONY UMOWY Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy. Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy. Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne trzeba podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL. Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne trzeba podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL.

8 Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obok nazwisk należy podać nazwę tej działalności i numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obok nazwisk należy podać nazwę tej działalności i numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS spółki. W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS spółki.

9 Krok 2 OPIS PRZEDMIOTU Umowa powinna również zawierać dokładny opis zamawianego dzieła. Materiał z jakiego ma być ono stworzone (np. plastik, drewno, żelazo) i technikę jaką ma być wykonane. Innymi słowy umowa ma odpowiadać na pytanie jakie dzieło wykonujący ma zrobić. Umowa powinna również zawierać dokładny opis zamawianego dzieła. Materiał z jakiego ma być ono stworzone (np. plastik, drewno, żelazo) i technikę jaką ma być wykonane. Innymi słowy umowa ma odpowiadać na pytanie jakie dzieło wykonujący ma zrobić.

10 Krok 3 ZAKRES WSPÓŁPRACY STRON Strony powinny określić zakres współpracy. Np. jeżeli zamawianym dziełem ma być portret powinno się określić terminy spotkań do pozowania. Strony powinny określić zakres współpracy. Np. jeżeli zamawianym dziełem ma być portret powinno się określić terminy spotkań do pozowania. Krok 4 OKRES UMOWY Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy. Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy. W umowie należy również określić termin jaki wykonawca ma na sporządzenie dzieła. Termin ten można określić w różny sposób np. do końca miesiąca, do dnia ……., w przeciągu 3 miesięcy. W umowie należy również określić termin jaki wykonawca ma na sporządzenie dzieła. Termin ten można określić w różny sposób np. do końca miesiąca, do dnia ……., w przeciągu 3 miesięcy.

11 Krok 5 WYNAGRODZENIE Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Dlatego koniecznie w umowie trzeba wskazać wysokości wynagrodzenia oraz terminu i sposobu jego zapłaty (np. zapłata nastąpi niezwłocznie po przekazaniu dzieła zamawiającemu na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy……….). Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Dlatego koniecznie w umowie trzeba wskazać wysokości wynagrodzenia oraz terminu i sposobu jego zapłaty (np. zapłata nastąpi niezwłocznie po przekazaniu dzieła zamawiającemu na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy……….). Można również określić zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Można również określić zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia.

12 Krok 6 KOSZTY DODATKOWE i MATERIAŁY W umowie trzeba określić kto dostarcza materiały na zamówione dzieło oraz to kto ponosi ich koszt. W umowie trzeba określić kto dostarcza materiały na zamówione dzieło oraz to kto ponosi ich koszt. Krok 7 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W umowie warto wymienić również zobowiązania wykonawcy do wykonania dzieła zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, czy o zakazie powierzenia wykonania dzieła innej osobie. W umowie warto wymienić również zobowiązania wykonawcy do wykonania dzieła zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, czy o zakazie powierzenia wykonania dzieła innej osobie. Krok 8 PODPISY Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę. Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę.

13 Czym jest umowa zlecenie? Umowa zlecenie jest jedną z umów zawieranych na czas określonych, które dodatkowo oznaczają produkt czy usługę, którą pracownik musi wykonać. Umowa zlecenie została uregulowana w art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego i według znajdującego się tam zapisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu). Umowa zlecenie jest jedną z umów zawieranych na czas określonych, które dodatkowo oznaczają produkt czy usługę, którą pracownik musi wykonać. Umowa zlecenie została uregulowana w art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego i według znajdującego się tam zapisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu).

14 Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, do której się zobowiązał, osobiście. Jednakże tu, w odróżnieniu od umowy o prace dopuszcza się wykonania zlecenia przez osobę trzecią – zastępcę. Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, do której się zobowiązał, osobiście. Jednakże tu, w odróżnieniu od umowy o prace dopuszcza się wykonania zlecenia przez osobę trzecią – zastępcę.

15 Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli czyni to dający zlecenie powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę. Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli czyni to dający zlecenie powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę.


Pobierz ppt "Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.. Czym różnią te dwie formy od siebie? Czym różnią te dwie formy od siebie? W skrócie można powiedzieć, iż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google