Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"— Zapis prezentacji:

1 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Korekty finansowe dla wydatków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

2 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Podstawy prawne: Dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z funduszy UE Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków UE Umowa o dofinansowanie projektu …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

3 Metody nakładania korekt finansowych
Metoda dyferencyjna Metoda wskaźnikowa …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

4 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Metody dyferencyjna Metoda dyferencyjna – wysokość korekty powinna odpowiadać wysokości szkody. W celu ustalenia wysokości szkody należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych środków po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał gdyby nie wystąpiło naruszenie. …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

5 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Metoda wskaźnikowa: Metoda wskaźnikowa – stosowana, kiedy skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie, trudne do oszacowania. Korekta nakładana zgodnie z następującym wzorem: Wk = W% * Wkw * Wś gdzie: Wk – wysokość korekty finasnowej Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

6 Najczęściej nakładane korekty finansowe:
naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp – 10 % zamówienia, naruszenie art. 40 ust. 2 ustawy pzp – 25 % naruszenie art. 67 ust. 1 i 70 pzp – 25% naruszenie art. 94 ust. 1 pzp – 5 % …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

7 Naruszenie art. 29 ust. 3 pzp:
Beneficjent opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez wskazania „lub równoważny”. Np. kostka brukowa Polbruk, procesor Intel, farby i kleje Ceresit …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

8 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Naruszenie art. 40 pzp: Beneficjent udzielił zamówienia na dostawy bez zamieszczenia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na zamówienie nałożono 25 % korektę finansową …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

9 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Naruszenie art. 67 i 70 pzp: Beneficjent udzielił zamówienia w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawa zamówień publicznych, zastosowany przez Państwa tryb zapytania o cenę jest w analizowanym przypadku trybem niewłaściwym z uwagi na fakt, iż pełnienie funkcji nadzoru  inwestorskiego nie jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych. Na zamówienie nałożono 25 % korektę finansową …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

10 Naruszenie art. 94 ust 1 pzp:
Beneficjent zawarł umowę z wykonawcą, przed upływem 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Na zamówienie nałożono 5 % korektę finansową …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

11 Dziękuję Państwu za uwagę
Sebastian Skrzypiec Oddział Kontroli Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielce 3 25 – 516 Kielce Tel. (041) faks (041) Tel. kom …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…


Pobierz ppt "…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google