Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekty finansowe dla wydatków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekty finansowe dla wydatków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"— Zapis prezentacji:

1 Korekty finansowe dla wydatków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

2 Podstawy prawne: Dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z funduszy UE Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków UE Umowa o dofinansowanie projektu

3 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Metody nakładania korekt finansowych Metoda dyferencyjna Metoda wskaźnikowa

4 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Metody dyferencyjna Metoda dyferencyjna – wysokość korekty powinna odpowiadać wysokości szkody. W celu ustalenia wysokości szkody należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych środków po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał gdyby nie wystąpiło naruszenie.

5 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Metoda wskaźnikowa: Metoda wskaźnikowa – stosowana, kiedy skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie, trudne do oszacowania. Korekta nakładana zgodnie z następującym wzorem: Wk = W% * Wkw * Wś gdzie: Wk – wysokość korekty finasnowej Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

6 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Najczęściej nakładane korekty finansowe: naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp – 10 % zamówienia, naruszenie art. 40 ust. 2 ustawy pzp – 25 % naruszenie art. 67 ust. 1 i 70 pzp – 25% naruszenie art. 94 ust. 1 pzp – 5 %

7 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Naruszenie art. 29 ust. 3 pzp: Beneficjent opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez wskazania lub równoważny. Np. kostka brukowa Polbruk, procesor Intel, farby i kleje Ceresit

8 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Naruszenie art. 40 pzp: Beneficjent udzielił zamówienia na dostawy bez zamieszczenia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na zamówienie nałożono 25 % korektę finansową

9 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Naruszenie art. 67 i 70 pzp: Beneficjent udzielił zamówienia w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawa zamówień publicznych, zastosowany przez Państwa tryb zapytania o cenę jest w analizowanym przypadku trybem niewłaściwym z uwagi na fakt, iż pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nie jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych. Na zamówienie nałożono 25 % korektę finansową

10 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Naruszenie art. 94 ust 1 pzp: Beneficjent zawarł umowę z wykonawcą, przed upływem 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Na zamówienie nałożono 5 % korektę finansową

11 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… Dziękuję Państwu za uwagę Sebastian Skrzypiec Oddział Kontroli Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielce 3 25 – 516 Kielce Tel. (041) 342 15 37 faks (041) 362 55 99 Tel. kom. 795 918 308 Email: sebastian.skrzypiec@sejmik.kielce.pl


Pobierz ppt "Korekty finansowe dla wydatków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google