Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA (uzpełniające magisterskie) STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA (uzpełniające magisterskie) STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE."— Zapis prezentacji:

1

2

3 STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA (uzpełniające magisterskie) STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE (bezpłatne) ZAOCZNE, WIECZOROWE (płatne) STUDIA III-go STOPNIA (doktoranckie)

4 STUDIA W ATH STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE ZAOCZNE, (bezpłatne) WIECZOROWE (płatne) UMOWA ZE STUDENTEM (gwarancja dla studenta niezmienności czesnego przez cały okres studiów)

5

6

7 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria zarządzania produkcją Informatyczne systemy zarządzania Systemy logistyczne przedsiębiorstwa Inżynieria administracji gospodarczej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria zarządzania produkcją Informatyczne systemy zarządzania Systemy logistyczne przedsiębiorstwa Inżynieria administracji gospodarczej www.ath.bielsko.pl Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka przemysłowa Samochody i silniki Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe Informatyka Inżynieria oprogramowania i bazy danych Telekomunikacja i sieci komputerowe Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Automatyka i Robotyka Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno - pomiarowe Mechatronika i robotyka Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych Mechanika i Budowa Maszyn Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Informatyka Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Automatyka i Robotyka Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny

8 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku www.ath.bielsko.pl Włókiennictwo Wzornictwo i technologia odzieży Tekstylia biomedyczne Towaroznawstwo i marketnig tekstyliów Bio i nanotechnilogie polimerowe Inżynieria Środowiska Inżynieria ochrony środowiska Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody Ochrona Środowiska Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój Ochrona atmosfery Ochrona hydrosfery Ochrona litosfery Włókiennictwo Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Inżynieria Środowiska Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Ochrona Środowiska Przedmioty P - matematyka lub chemia lub biologia lub geografia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Budownictwo Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Budownictwo

9 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Zarządzania i Informatyki Wydział Zarządzania i Informatyki www.ath.bielsko.pl Zarządzanie Zarządzanie firmą Zarządzanie w administracji i finanse organizacji Zarządzanie logistyką i jakością Informatyka w zarządzaniu Socjologia Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego Komunikacja społeczna i nowe media Socjologia organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi Stosunki Międzynarodowe Studia europejskie Transport Logistyka transportu Komputerowe wspomaganie transportu Zarządzanie Przedmioty P - matematyka lub informatyka lub geografia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Socjologia Przedmioty P - j. polski lub historia lub matematyka lub WOS Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Stosunki Międzynarodowe Przedmioty P - historia lub geografia lub WOS Przedmiot JO – j. angielski lub j. niemiecki lub j. francuski Transport Przedmioty P - matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny

10

11

12

13 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Nauk o Zdrowiu www.ath.bielsko.pl PIELĘGNIARSTWO pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka Przedmioty P - biologia lub matematyka lub język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny RATOWNICTWO MEDYCZNE

14 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Wydział Humanistyczno-Społeczny www.ath.bielsko.pl Filologia Filologia angielska - kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - nauczycielska - translacja Filologia hiszpańska - hiszpański język biznesu Filologia słowiańska - czeski język biznesu - chorwacki język biznesu - rosyjski język biznesu - słoweński język biznesu - translacja angielsko-rosyjsko-polska Filologia Polska Medialna z podstawami dziennikarstwa Nauczycielska Pedagogika Animacja kultury i edukacja regionalna Edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Filologia Przedmioty P - język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny UWAGA Filologia angielska – język angielski Filologia Polska Przedmioty P - język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Pedagogika Przedmioty P - język polski Przedmiot JO – dowolny język obcy nowożytny

15 REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA

16 -Rejestracja elektroniczna. - Ustalenie list osób przyjętych, nieprzyjętych oraz list rezerwowych na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych. -Ogłoszenie list osób przyjętych, nieprzyjętych oraz list rezerwowych. - Składanie dokumentów. -Wpisy osób przyjętych na studia - brak wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją ze studiów. -Przyjmowanie kandydatów z list rezerwowych. - Przyjmowanie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

17 Wymagane dokumenty przy rekrutacji 1)ankieta osobowa kandydata oraz podanie; 2)świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale 3)kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo składają: - świadectwo dojrzałości oraz dyplom 4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym wydziale (kierunku studiów) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej; 6) kserokopia dowodu osobistego; 7) poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

18 WYMAGANE DOKUMENTY WYMAGANE DOKUMENTY

19 1.AKREDYTACJI DOKONUJE PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA). 2.AKREDYTACJA DAJE PRAWO UCZELNI DO KSZTAŁCENIA NA DANYM KIERUNKU, A STUDENTOWI TEGO KIERUNKU GWARANCJE ŻE NIE ZOSTANIE ON ZAMKNIĘTY. 3.AKREDYTACJA POTWIERDZA JAKOŚĆ STUDIÓW, 4.AKREDYTACJA POTWIERDZA, ŻE NAUCZYCIELE AKADEMICCY PROWADZĄCY DYDAKTYKĘ, SĄ SPECJALISTAMI W SWOJEJ DZIEDZINIE CO TO JEST AKREDYTACJA ?

20 1. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2. AUTOMATYKA I ROBOTYKA 3. INFORMATYKA 4. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 5. WŁÓKIENNICTWO 6. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 7. ZARZĄDZANIE 8. SOCJOLOGIA 9. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 10. FILOLOGIA POLSKA 11. PEDAGOGIKA 12. PIELĘGNIARSTWO KIERUNKI AKREDYTOWANE

21 1.DOMY STUDENTA 2.KOŁA NAUKOWE 3.CHÓR AKADEMICKI 4.GALERIA 3-2-0 5.BIURO KARIER 6.AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (AZS) 7.SYSTEM POMOCY MATERIALNEJ 8.PRAKTYKI ZAWODOWE ORGANIZOWANE NA CAŁYM ŚWIECIE 9.BIBLIOTEKA GŁÓWNA I BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE 10.PRZYCHODNIA ZDROWIA NA TERENIE UCZELNI STUDIOWANIE TO NIE TYLKO NAUKA

22

23

24

25

26

27 Dziękuję zauwagęDziękuję zauwagę


Pobierz ppt "STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA (uzpełniające magisterskie) STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google