Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Skarbu Państwa Grudzień 2010 Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Skarbu Państwa Grudzień 2010 Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Skarbu Państwa Grudzień 2010 Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat

2 2 Przychody z prywatyzacji 1991 – 2010 z uwzględnieniem zawartych umów Przychody z prywatyzacji 2006 – 2010 w ujęciu kasowym 2006 2007 2008 2009 201022,037 mld 6,592 mld 2,371 mld 1,947 mld 0,621 mld 3 lata Prywatyzacji – 31, 2 mld zł

3 3 Spółki w nadzorze MSP Prywatyzacja po 3 latach Prywatyzacja w 2010 r. 3 lata Prywatyzacji – 31, 2 mld zł 339 – w trakcie prywatyzacji 192 – inne w nadzorze lub restrukturyzacji 285 – w likwidacji, upadłości i nie prowadzące działalności 442 339 1401 918 166 – komercjalizacja i przejęcia XI 2007XI I 2010 102 – spółki w których trwa udostępnianie akcji pracowniczych

4 444 3 lata Prywatyzacji – 445 spółek sprywatyzowanych Resztówki Resztówki giełdowe 339 – spółki w trakcie prywatyzacji 127 – sprzedane ( w tym 56 w 2010 r.) 35– w trakcie prywatyzacji 32 – sprzedane (w tym 17 w 2010 r.) 2 – przygotowane do sprzedaży 34 – resztówki giełdowe, w tym: Spółki na różnym etapie prywatyzacji 32 2 Resztówki – to pakiety, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% akcji lub udziałów. Nie dają one realnego wpływu na politykę spółki, a generują koszty nadzoru. 162 – resztówki, w tym: 127 35 Resztówki giełdowe – to resztówki należące do Skarbu Państwa notowane na GPW. 442 – spółki sprywatyzowane 442 339

5 5 IPO spółek Skarbu Państwa od 1991 r. (w PLN) Debiut PZU S.A. był nie tylko największym IPO w historii GPW, ale również największym od 3 lat w Europie Środkowo Wschodniej Powstał Akcjonariat Obywatelski – 250 tys., zapisów na akcje PZU, 230 tys. na akcje Tauronu i 323 tys. na GPW. Najbliższa przyszłość to kolejne debiuty: BGŻ, JSW i holdingu nieruchomościowego stworzonego na bazie Dipservice i TONAgro Największe podwyższenia kapitału od 1991 r. (w PLN) Pierwsze podwyższenie kapitału przez GPW w spółce Skarbu Państwa miało miejsce w 2005 r. Największe podwyższenia miało miejsce w 2009 – PGE S.A. pozyskało blisko 6 mld zł Przez 3 lata MSP pozyskało dla spółek blisko 14 mld zł, czyli 80% wszystkich środków uzyskanych w ten sposób Spółki Skarbu Państwa na giełdzie 6 mld 3 mld 2 mld 1 mld 1,9 mld 1,3 mld 1,2 mld 0,9 mld 0,5 mld 5,125 mld 0,528 mld 1,989 mld 0,294 mld 0,248 mld 2,7 mld 0,154 mld 0,297 mld 5,968 mld 2,2 mld 2,6 mld 3,2 mld 4,2 mld 5,9 mld 7,6 mld 8 mld 1 mld 8 mld 7 mld 5 mld 4 mld

6 6 Największe transakcje Skarbu Państwa w ciągu 3 lat (w PLN) Spółki Skarbu Państwa na giełdzie 199119921993199419951996 1997 19981999 2000 20022004200520062008 2009 2010 16,784 mld PKO BP : 7,6 mld Tauron : 4 mld PGE: 4 mld PZU: 1,3 mld KGHM: 2 mld TP SA: 886 mln GPW: 1,2 mld Bogdanka: 1,1 mld ENEA: 1,1 mld TP SA: 3,1 mld Największa transakcja miała miejsce w październiku 2010 r. Sprzedaż na GPW 10% akcji PGE S.A. przyniosła blisko 4 mld zł. Dwie największe transakcje realizowane były w formule budowania przyspieszonej książki popytu. W każdej transakcji w 2010 r. brało udział kilkudziesięciu inwestorów z 4 kontynentów. Największe transakcje giełdowe ostatnich 3 lat z udziałem spółek Skarbu Państwa Transakcje Skarbu Państwa na GPW od 1991 r. (w PLN) 4 mld 2 mld 1,43 mld 1,13 mld 1,1 mld 884 mln 406 mln 357 mln 215 mln262 mln

7 7 Model działania: MSP prawie jak fundusz inwestycyjny Ministerstwo Skarbu Państwa Cele Utrzymanie w nadzorze wyłącznie spółek o kluczowym znaczeniu; Prywatyzacja za godziwą cenę, nie za wszelką cenę. Narzędzia Rozdzielenie kompetencji wiceministrów; Całkowita reorganizacja struktury zgodnie z nadrzędnym celem na wzór pasa transmisyjnego: wydzielenie Departamentu Restrukturyzacji, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Dep. Prywatyzacji; Wprowadzenie konkursów do Rad Nadzorczych; Zmiany w prawie umożliwiające nowe procedury m.in. aukcje Efekty Przychody 2008-2010: 31,2 mld; Redukcja aktywów (sprzedaż spółek SP) o 33%; Redukcja etatów o 13,4 % ; Wizerunek państwa polskiego jako wiarygodnego partnera biznesowego; Zmiana jakości zarządzania innymi procesami, np. realizacja wypłat zabużańskich.

8 888 Rekompensaty zabużańskie Liczba wypłaconych rekompensatKwota wypłaconych rekompensat Czas oczekiwania na realizację wniosku 1,4 mld zł 65,7 mln zł miesięcy 1,9 tys. 33,7 tys. 12 1,5 XI 2007 – XI 2010

9 9 Małe i średnie spółki – sukces prywatyzacji 2010 Sklejka Pisz - Spółka została sprzedana za ponad 65 mln zł; - Podpisanie umowy zakończyło trwające od 9 lat próby prywatyzacji; - Dzięki zapisom umowy Spółka zostanie dodatkowo dofinansowana (10 mln zł), a zatrudnienie utrzymane przez minimum 30 m-cy. Uzdrowiska - W 2010 r. MSP sprywatyzowało 8 uzdrowisk (Kraków-Swoszowice, Ustka, Solanki Inowrocław, Ustroń, Połczyn, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Cieplice i Wieniec); - Prywatyzację spółek uzdrowiskowych odblokował "Plan Prywatyzacji 2008-2011, którego już pierwotna wersja zakładała sprzedaż 11 spółek z tego sektora; - Przed "Planem" obowiązywała "Koncepcja prywatyzacji spółek uzdrowiskowych", na mocy której aż 14 uzdrowisk było wyłączonych z prywatyzacji, a w zaledwie 5 Skarb Państwa mógł w całości sprzedać swoje udziały. Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie - Aż do 2009 r. Wytwórnia funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe; - Po komercjalizacji niezwłocznie podjęto próbę jej prywatyzacji, która zakończyła się sukcesem; - Nowy inwestor zapłacił za 85% udziałów ponad 2 mln zł i zobowiązał się do zainwestowania w spółkę 1 miliona zł. Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego - Spółka jest producentem hełmów strażackich; - Sprzedana za ponad 3,5 mln Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie; - Prywatyzacja nastąpiła w 9 miesięcy od dnia komercjalizacji.

10 10 Rozwiązane kwestie nie do rozwiązania Stocznie Spór od momentu wejścia do Unii Europejskiej; Zapewniona ciągłość działania i ochrona przed bankructwem podczas postępowania przed KE; Przygotowana w uzgodnieniu ze strona społeczną specustawa stoczniowa; Odprawy od 20 tys. do 60 tys. i Program Zwolnień Monitorowanych; Sprzedaż aktywów postoczniowych w zgodzie z prawem europejskim. Spór z Eureko Po 8-letnim sporze Skarb Państwa odzyskał kontrolę nad strategiczną dla Polski firmą ubezpieczeniową; Eureko B.V. zakończyło postępowanie arbitrażowe, wycofując roszczenia o wielomiliardowe odszkodowanie; Porozumienie przyczyniło się do utrzymania wiarygodności Polski jako rzetelnego partnera w międzynarodowych relacjach gospodarczych; Debiut PZU S.A. był największym od 3 lat w Europie Środkowo Wschodniej. Bezpieczeństwo energetyczne Podpisanie 20-letniej umowy na dostawy 1,5 mld m3 skroplonego gazu rocznie z Kataru; Dywersyfikacja źródeł gazu - budowa Terminalu LNG. Ukończony w 2014 r. pozwoli na odbiór 5 mld m3 gazu (30% rocznego zapotrzebowania), z możliwością rozszerzenia do 7,5 mld m3 rocznie; Zapewnienie Polsce statusu kraju tranzytowego; Wieloletnia umowa na przesył gazu z Rosji Gazociągiem Jamalskim, zgodna z zasadami rynku europejskiego. Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt trwający od 19 lat – pierwsza zapowiedź prywatyzacji w 1991 r. GPW miała byś sprywatyzowana w ciągu 2 lat; 323 tys. zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych i ponad 25 krotny nad popyt wśród instytucjonalnych; Nowe możliwość dzięki strategicznej współpracy z NYSE nawiązanej w 2010 r.; Budowanie siły GPW poprzez IPO i transakcje Skarbu Państwa.


Pobierz ppt "Ministerstwo Skarbu Państwa Grudzień 2010 Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google