Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Skarbu Państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Skarbu Państwa"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Skarbu Państwa
Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat Ministerstwo Skarbu Państwa Grudzień 2010

2 3 lata Prywatyzacji – 31, 2 mld zł
Przychody z prywatyzacji 1991 – 2010 z uwzględnieniem zawartych umów Przychody z prywatyzacji 2006 – 2010 w ujęciu kasowym 2010 22,037 mld 2009 6,592 mld 2,371 mld 2008 2007 1,947 mld 2006 0,621 mld

3 3 lata Prywatyzacji – 31, 2 mld zł
Spółki w nadzorze MSP Prywatyzacja po 3 latach 1401 166 – komercjalizacja i przejęcia 339 442 918 339 – w trakcie prywatyzacji Prywatyzacja w 2010 r. 102 – spółki w których trwa udostępnianie akcji pracowniczych 192 – inne w nadzorze lub restrukturyzacji 285 – w likwidacji, upadłości i nie prowadzące działalności XI 2007 XI I 2010

4 339 442 3 lata Prywatyzacji – 445 spółek sprywatyzowanych 127
Spółki na różnym etapie prywatyzacji 442 – spółki sprywatyzowane 339 442 339 – spółki w trakcie prywatyzacji Resztówki 35 162 – resztówki , w tym: 127 – sprzedane ( w tym 56 w 2010 r.) 35– w trakcie prywatyzacji 127 Resztówki – to pakiety, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% akcji lub udziałów. Nie dają one realnego wpływu na politykę spółki, a generują koszty nadzoru. Resztówki giełdowe Resztówki giełdowe – to resztówki należące do Skarbu Państwa notowane na GPW. 34 – resztówki giełdowe, w tym: 32 32 – sprzedane (w tym 17 w 2010 r.) 2 – przygotowane do sprzedaży 2 4 4

5 Największe podwyższenia kapitału od 1991 r. (w PLN)
Spółki Skarbu Państwa na giełdzie IPO spółek Skarbu Państwa od 1991 r. (w PLN) Największe podwyższenia kapitału od 1991 r. (w PLN) Pierwsze podwyższenie kapitału przez GPW w spółce Skarbu Państwa miało miejsce w 2005 r. Największe podwyższenia miało miejsce w 2009 – PGE S.A. pozyskało blisko 6 mld zł Przez 3 lata MSP pozyskało dla spółek blisko 14 mld zł, czyli 80% wszystkich środków uzyskanych w ten sposób 8 mld 7,6 mld 8 mld 7 mld 5,9 mld 6 mld 5 mld 4,2 mld 4 mld 3,2 mld 3 mld 2,6 mld 2,2 mld 1,9 mld 2 mld 5,125 mld 1,3 mld 1,2 mld 1 mld 1 mld 0,9 mld 0,5 mld 5,968 mld 0,528 mld 1,989 mld 0,294 mld 0,248 mld Debiut PZU S.A. był nie tylko największym IPO w historii GPW, ale również największym od 3 lat w Europie Środkowo Wschodniej Powstał Akcjonariat Obywatelski – 250 tys., zapisów na akcje PZU, 230 tys. na akcje Tauronu i 323 tys. na GPW. Najbliższa przyszłość to kolejne debiuty: BGŻ, JSW i holdingu nieruchomościowego stworzonego na bazie Dipservice i TONAgro 2,7 mld 0,154 mld 0,297 mld

6 Spółki Skarbu Państwa na giełdzie
Największe transakcje Skarbu Państwa w ciągu 3 lat (w PLN) Transakcje Skarbu Państwa na GPW od 1991 r. (w PLN) 4 mld 16,784 mld TP SA: 886 mln 2 mld ENEA: 1,1 mld 1,43 mld Bogdanka: 1,1 mld 1,13 mld 1,1 mld 884 mln GPW: 1,2 mld 406 mln 357 mln 262 mln 215 mln PZU: 1,3 mld KGHM: 2 mld PGE: 4 mld PKO BP : 7,6 mld Największe transakcje giełdowe ostatnich 3 lat z udziałem spółek Skarbu Państwa TP SA: 3,1 mld Największa transakcja miała miejsce w październiku 2010 r. Sprzedaż na GPW 10% akcji PGE S.A. przyniosła blisko 4 mld zł. Dwie największe transakcje realizowane były w formule budowania przyspieszonej książki popytu. W każdej transakcji w 2010 r. brało udział kilkudziesięciu inwestorów z 4 kontynentów. Tauron : 4 mld 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010

7 Ministerstwo Skarbu Państwa
Model działania: MSP „prawie” jak fundusz inwestycyjny Ministerstwo Skarbu Państwa Utrzymanie w nadzorze wyłącznie spółek o kluczowym znaczeniu; „Prywatyzacja za godziwą cenę, nie za wszelką cenę”. Cele Rozdzielenie kompetencji wiceministrów; Całkowita reorganizacja struktury zgodnie z nadrzędnym celem na wzór „pasa transmisyjnego”: wydzielenie Departamentu Restrukturyzacji, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Dep. Prywatyzacji; Wprowadzenie konkursów do Rad Nadzorczych; Zmiany w prawie umożliwiające nowe procedury m.in. aukcje Narzędzia Przychody : 31,2 mld; Redukcja aktywów (sprzedaż spółek SP) o 33%; Redukcja etatów o 13,4 % ; Wizerunek państwa polskiego jako wiarygodnego partnera biznesowego; Zmiana jakości zarządzania innymi procesami, np. realizacja wypłat „zabużańskich”. Efekty

8 Czas oczekiwania na realizację wniosku
Rekompensaty zabużańskie Kwota wypłaconych rekompensat Liczba wypłaconych rekompensat 65,7 mln zł 1,9 tys. 33,7 tys. 1,4 mld zł XI 2007 – XI 2010 XI 2007 – XI 2010 Czas oczekiwania na realizację wniosku 1,5 XI 2007 – XI 2010 12 miesięcy 8 8

9 Małe i średnie spółki – sukces prywatyzacji 2010
Sklejka Pisz - Spółka została sprzedana za ponad 65 mln zł; - Podpisanie umowy zakończyło trwające od 9 lat próby prywatyzacji; - Dzięki zapisom umowy Spółka zostanie dodatkowo dofinansowana (10 mln zł), a zatrudnienie utrzymane przez minimum 30 m-cy. Uzdrowiska - W 2010 r. MSP sprywatyzowało 8 uzdrowisk (Kraków-Swoszowice, Ustka, Solanki Inowrocław, Ustroń, Połczyn, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Cieplice i Wieniec); - Prywatyzację spółek uzdrowiskowych odblokował "Plan Prywatyzacji ”, którego już pierwotna wersja zakładała sprzedaż 11 spółek z tego sektora; - Przed "Planem" obowiązywała "Koncepcja prywatyzacji spółek uzdrowiskowych", na mocy której aż 14 uzdrowisk było wyłączonych z prywatyzacji, a w zaledwie 5 Skarb Państwa mógł w całości sprzedać swoje udziały. Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie - Aż do 2009 r. Wytwórnia funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe; - Po komercjalizacji niezwłocznie podjęto próbę jej prywatyzacji, która zakończyła się sukcesem; - Nowy inwestor zapłacił za 85% udziałów ponad 2 mln zł i zobowiązał się do zainwestowania w spółkę 1 miliona zł . Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego - Spółka jest producentem hełmów strażackich; - Sprzedana za ponad 3,5 mln Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie; - Prywatyzacja nastąpiła w 9 miesięcy od dnia komercjalizacji.

10 Rozwiązane kwestie „nie do rozwiązania”
Stocznie Spór od momentu wejścia do Unii Europejskiej; Zapewniona ciągłość działania i ochrona przed bankructwem podczas postępowania przed KE; Przygotowana w uzgodnieniu ze strona społeczną „specustawa stoczniowa”; Odprawy od 20 tys. do 60 tys. i Program Zwolnień Monitorowanych; Sprzedaż aktywów postoczniowych w zgodzie z prawem europejskim. Spór z Eureko Po 8-letnim sporze Skarb Państwa odzyskał kontrolę nad strategiczną dla Polski firmą ubezpieczeniową; Eureko B.V. zakończyło postępowanie arbitrażowe, wycofując roszczenia o wielomiliardowe odszkodowanie; Porozumienie przyczyniło się do utrzymania wiarygodności Polski jako rzetelnego partnera w międzynarodowych relacjach gospodarczych; Debiut PZU S.A. był największym od 3 lat w Europie Środkowo Wschodniej. Bezpieczeństwo energetyczne Podpisanie 20-letniej umowy na dostawy 1,5 mld m3 skroplonego gazu rocznie z Kataru; Dywersyfikacja źródeł gazu - budowa Terminalu LNG . Ukończony w 2014 r. pozwoli na odbiór 5 mld m3 gazu (30% rocznego zapotrzebowania), z możliwością rozszerzenia do 7,5 mld m3 rocznie; Zapewnienie Polsce statusu kraju tranzytowego; Wieloletnia umowa na przesył gazu z Rosji Gazociągiem Jamalskim, zgodna z zasadami rynku europejskiego. Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt trwający od 19 lat – pierwsza zapowiedź prywatyzacji w 1991 r. GPW miała byś sprywatyzowana w ciągu 2 lat; 323 tys. zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych i ponad 25 krotny nad popyt wśród instytucjonalnych; Nowe możliwość dzięki strategicznej współpracy z NYSE nawiązanej w 2010 r.; Budowanie siły GPW poprzez IPO i transakcje Skarbu Państwa. 10 10


Pobierz ppt "Ministerstwo Skarbu Państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google