Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE Wrzesień 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE Wrzesień 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE Wrzesień 2006 r.

2 Plan Inwestycyjny PGNiG S.A. na 2006r.
Inwestycje bezpośrednie PGNiG S.A. Inwestycje strategiczne wzrost wydobycia dywersyfikacja źródeł dostaw gazu rozbudowa podziemnych magazynów gazu Inne inwestycje górnicze gazociągowe pomocnicze Inwestycje związane z nakładami na majątek przesyłowy PGNiG S.A. będący w leasingu przez OGP Gaz-System Sp. z o.o.

3 CELE STRATEGICZNE PGNiG S.A.
dywersyfikacja źródeł dostaw gazu, wzrost wydobycia krajowego gazu ziemnego do poziomu 5,5 mld m3 rocznie, wzrost wydobycia ropy naftowej do poziomu 1,1 mln ton rocznie; rozbudowa podziemnych magazynów gazu;

4 INNE CELE ROZWOJOWE SPÓŁKI
utrzymanie sprzedaży i wydobycia gazu i ropy naftowej; utrzymanie ciągłości dostaw; poprawa efektywności i bezpieczeństwa pracy infrastruktury wydobywczej i przesyłowej;

5 CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PGNiG S.A.
Wzrost wydobycia kontynuacja w 2006r. strategicznego programu zwiększania wydobycia gazu krajowego do ok. 5,5 mld m3: zagospodarowanie nowych złóż – m.in. Projekt LMG, Biszcza-Księżpol, Łukowa, Stobierna, Jasionka, Terliczka, Trzebownisko, Kupno; zwiększenie wydajności pracujących kopalń – m.in. Projekt Grodzisk, Dębno III, KGZ Żołynia projekty wspomagające – Projekty PMG Bonikowo i PMG Daszewo (magazyny technologiczne), gazociąg do KGHM;

6 CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PGNiG S.A.
Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu Projekt budowy terminala LNG – w fazie przygotowawczej; na 2006r. przewiduje się realizację studium wykonalności, poprzedzającego bezpośredni proces inwestycyjny oceniany na 3-4 lata; na tym etapie nakłady inwestycyjne uwzględniają 100% finansowanie projektu przez PGNiG; przygotowanie inwestycji umożliwiającej dostawy gazu ziemnego z Morza Północnego do Polski – planowane prace studialne

7 CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PGNiG S.A.
Inwestycje w PMG nakłady inwestycyjne będą szczegółowo określone po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd PGNiG S.A. wieloletniego programu funkcjonowania magazynów; aktualnie w planach ujęto potrzeby związane m.in. ze zwiększeniem środków na: rozbudowę KPMG Mogilno; rozpoczęcie kolejnego etapu budowy PMG Wierzchowice do osiągnięcia poj. czynnej 1,2 mld m3; rozbudowę PMG Strachocina modernizację PMG Swarzów przygotowanie koncepcji budowy PMG Kosakowo

8 CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PGNiG S.A.
Rozwój kluczowej infrastruktury przesyłowej realizację projektów infrastruktury przesyłowej PGNiG będzie podejmować samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; najpoważniejszym partnerem przy realizacji wspólnych inwestycji będzie OGP Gaz-System Sp. z o.o.; PGNiG będzie chciało przyspieszyć m.in. budowę gazociągu Nowogard-Płoty-Koszalin-Gdańsk; po wykonaniu analiz systemu plan zostanie skorygowany o konieczne inwestycje;

9 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA 2006r. (w tys. PLN)
PI 2006 OGÓŁEM NAKŁADY PGNiG S.A. 100% INWESTYCJE WŁASNE PGNiG S.A. 69,8% PROJEKTY STRATEGICZNE -PGNiG S.A. – wzrost wydobycia 25,8% PROJEKTY STRATEGICZNE – dywersyfikacja źródeł dostaw gazu 6 514 0,9% PROJEKTY STRATEGICZNE – podziemne magazyny gazu / bez magazynów technologicznych / 15 187 2,0% PROJEKTY STRATEGICZNE - rezerwa 25 000 3,4% INNE INWESTYCJE 37,7% ŚRODKI NA FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ 30,2%

10 GŁÓWNE INWESTYCJE REALIZOWANE PGNiG S.A.
do zakończenia w 2006r. Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Stobierna i Terliczka Zagospodarowanie odwiertu Trzebownisko 3 Zagospodarowanie odwiertu Kańczuga 25 Projekt Kostrzyn Gazociąg Nowogard-Płoty Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław Gazociąg Mory-Piotrków Tryb. do zakończenia w latach następnych Rozbudowa KGZ Żołynia – 2008r. Zagospod. odwiertu Wierzchosławice 5 – 2007r. Zagospodarowanie złóż Biszcza, Księżpol, Łukowa, Wola Różaniecka – 2008r. Zagospodarowanie złoża Kupno – 2009r. Zagospodarowanie złóż Łękawica 1 i 2 (KGZ Tarnów) – 2007r. Zagospodarowanie odwiertu Rzeszów 9 – 2007r. Projekt LMG – 2009r. Projekt Grodzisk – 2009r. PMG Daszewo – 2008r. PMG Bonikowo – 2009r. Projekt Kaleje – 2007r. Gazociąg do KGHM – 2008r. Terminal LNG – 2010r.

11 INNE INWESTYCJE PLANOWANE W PGNiG S.A. PO 2006r.
Projekt Dębno III etap Zagospodarowanie nowych złóż Cierpisz Rylowa-Rajsko Rudka Jata Tymce Niedzwiedza Morawsko Rudka-Piskorowice Huwniki


Pobierz ppt "GŁÓWNE INWESTYCJE STRATEGICZNE Wrzesień 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google