Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM COMENIUS W EKONOMIKU Co to jest??? Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM COMENIUS W EKONOMIKU Co to jest??? Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM COMENIUS W EKONOMIKU Co to jest??? Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

2 PLAN PREZENTACJI: 1.Ogólna charakterystyka Programu Comenius. 2.Comenius w ZSP nr 1. 3.Zasady uczestnictwa w Programie Comenius. 4.Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

3 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem: uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

4 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Cele szczegółowe Programu Comenius: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

5 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Cele operacyjne Programu Comenius: poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

6 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Działania wspierane w ramach Programu Comenius: a. Mobilność obejmująca: wymianę uczniów i kadry; mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej; uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej; wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe); praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

7 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Tworzenie partnerstw: pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli; pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

8 1. Ogólna charakterystyka Programu Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Ekonomik w programie Comenius: Partnerskie Projekty Szkół Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

9 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - jest realizowany przez naszą szkołę we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madryt, HISZPANIA; Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BUŁGARIA; Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, WŁOCHY; General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURCJA; Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, RUMUNIA. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

10 2. Comenius w ZSP nr 1. Realizując projekt pod nazwą Democratic Values and Linguistic Diversity mamy m. in. na celu: Akceptowanie i naśladowanie pozytywnych wzorców zachowań; Kształtowanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów oraz ich wartościowanie; Kształtowanie umiejętności słuchania innych oraz rozumienia ich poglądów; Poprawę i rozwój programów nauczania poprzez wyrabianie świadomości europejskiej oraz zrozumienia zróżnicowania globalnego; Wspierać pracę zespołową oraz interakcje społeczne pomiędzy wszystkimi partnerami projektu, które będą mieć na celu ukształtowanie w uczestnikach cech świadomego i odpowiedzialnego obywatela Europy; Stworzenie uczniom ze szkół partnerskich możliwości wzajemnej współpracy, która będzie miała na celu przygotowanie wspólnych jej efektów oraz ocenę tejże współpracy; Krytyczna ocena zasad zachowania oraz ich adekwatności w sytuacjach życia codziennego; Używanie technologii informacyjnej podczas realizacji wspólnych działań oraz w celu wspólnej komunikacji między partnerami. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

11 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 1.SZKOLNA PROJEKTOWA TABLICA OGŁOSZEŃ - aktualizowana przynajmniej dwa razy w miesiącu, zawierająca: informacje o parterach projektu, aktualnościach projektowych oraz prace uczniów zaangażowanych w realizację projektu. 2.STRONA WWW PROJEKTU: www.ieasjavirtual.es/comenius. Ze strony projektowej będzie można połączyć się ze stronami domowymi szkół partnerskich w celu podejrzenia realizacji zadań założonych w realizacji projektu.www.ieasjavirtual.es/comenius 3.BLOG - będzie używany jako projektowa gazetka informacyjna. Będzie on prowadzony i redagowany w formie projektowego czasopisma elektronicznego, w którym będą publikowane treści dotyczące realizacji zadań projektowych ujętych w harmonogramie działań projektowych. Poszczególne szkoły partnerskie będą przejmować redagowanie BLOGU w trakcie trwania projektu. Ekonomik będzie redagować bloga do końca listopada 2013r.

12 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 4. WIKI - wewnętrzny komunikator koordynatorów projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w jego realizację, dzięki któremu będziemy dzielić i edytować treści dotyczące realizacji zadań zaplanowanych wspólnie przez szkoły partnerskie. 5. KONFERENCJE INTERNETOWE: Tematyka wideokonferencji zostanie ustalona podczas spotkania partnerów projektu w lutym 2014r. w Polsce. Wideokonferencje będą przeprowadzone w lutym, kwietniu i grudniu 2014r. oraz w kwietniu 2015r. Proponowana przez koordynatora projektu strona to: www.mashme.tv.www.mashme.tv

13 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 6. ROZMÓWKI MULTIMEDIALNE, obejmujące swoją tematyką następujące zagadnienia: Wartości demokratyczne (między innymi te pielęgnowane w naszej szkole); Tradycyjne postaci z literatury reprezentujące wartości demokratyczne - nawet te najbardziej zaskakujące postaci z naszej literatury; Wypracowanie wspólnej dla naszej szkoły lektury dzieła literackiego (lub jego fragmentu), gdzie bohaterowie będą reprezentować wybrane wartości demokratyczne; Opracowanie tekstu wspólnej międzynarodowej piosenki projektowej; Zawody sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna); Żywienie i zdrowa dieta; Jezyk komputerowy.

14 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 7. Opracowanie przez szkoły partnerskie ulotki / broszury dotyczącej wartości demokratycznych, takich jak: Tolerancja; Wolność; Współpraca; Wspólne idee; I inne wartości będą przedstawione w ciekawy i interesujący sposób.

15 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 8. Wspólne szkolne czytanie - uczestnicy projektu zapoznają się z wybraną przez naszą szkołę postacią z literatury polskiej, która będzie reprezentować sobą pewne wartości demokratyczne. Nie będzie to być może demokrata od samego początku, aczkolwiek w miarę poznawania tej postaci będziemy mogli zaobserwować w niej postawy otwartości na innych, być może współpracy z innymi czy jakiekolwiek inne pozytywne zmiany w kierunku szerzenia wartości demokratycznych. 9. Opowiadanie / Sztuka - tutaj opracujemy scenariusz krótkiego, 15-20 minutowego przedstawienia opartego na przedstawieniu postaci z naszego wspólnego szkolnego czytania, które zarejestrujemy jako materiał video i prześlemy (z napisami w języku angielskim) go naszego koordynatora do Hiszpanii w celu zmontowania materiału video.

16 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 10. Zawody sportowe. Każda ze szkół partnerskich wystawi drużyny, które będą ze sobą współzawodniczyć w siatkówce, koszykówce oraz piłce nożnej. Główną ideą zawodów będzie przestrzeganie zasad fair-play. Zawody zakończą się zdobyciem nagrody dla najlepszej drużyny. 11. Broszura dotycząca zasad zdrowego żywienia. Każda ze szkół partnerskich przygotuje przepisy kulinarne dań tradycyjnych dla swojego kraju. Będą one opublikowane jako wspólna broszura projektowa. 12. Wspólna piosenka. Interesujące przedsięwzięcie, które będzie zrealizowane w oparciu o tradycyjny folklor każdego z krajów partnerskich.

17 2. Comenius w ZSP nr 1. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w naszej szkole będą podejmowane następujące działania z udziałem uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie wspólnych produktów, w postaci: 13. Archiwum video. Każda ze szkół partnerskich będzie archiwizować swoje działania w postaci filmów video, zdjęć oraz prezentacji multimedialnych. 14. Ewaluacja działań projektowych. Będzie ona odbywać się w postaci ankiet przeprowadzanych wśród uczestników projektu (uczniów, pracowników szkoły, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej społeczności itd.) oraz raportów przesyłanych do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w czerwcu 2014r. oraz w czerwcu 2015r.

18 3. Zasady uczestnictwa w Programie Comenius. 1.CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE. 2.WYPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI: a)Formularza zgłoszeniowego; b)Opinii Wychowawcy Klasy; c)Opinii Samorządu Uczniowskiego; Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

19 3. Zasady uczestnictwa w Programie Comenius. 4. Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do projektu (tablica ogłoszeń na korytarzu górnym). 5. Czynny udział w działaniach projektowych na terenie szkoły. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

20 3. Zasady uczestnictwa w Programie Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. W ramach projektu, najbardziej zaangażowani uczniowie będą mieli okazję wyjechać do Włoch, Bułgarii, Rumunii, Turcji oraz Hiszpanii celem wymiany pomysłów, prac, doświadczeń nabytych podczas pracy w kraju a także poznania kultury i obyczajów krajów partnerskich. Wszystkich chętnych do pracy w projekcie serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Naprawdę warto. Podstawowym kryterium udziału w wyjeździe zagranicznym jest przynależność do tzw. zespołu projektowego!

21 3. Zasady uczestnictwa w Programie Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA. Projekt w całości pokrywa koszty ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia w krajach partnerskich! Uczniowie wyjeżdzający nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

22 4. Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? Pragniemy, aby uczniowie Ekonomika: Poznali, zrozumieli i zaakceptowali różne kultury istniejące w ramach wspólnej Europy; zrozumieli zasady zachowania i różnorodności językowej w szkole i w sytuacjach życia codziennego; pracowali nad projektem, dzięki czemu poznają nowe metody uczenia się pozwalające na rozwiązywanie zadań poprzez pracę w grupie; wzbogacili i rozwijali umiejętności językowe; rozwijali umiejętności zastosowania technologii informacyjnej. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

23 4. Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres e-mail: comenius.ekonomik.zamosc@gmail.com; Link na stronie: www.ekonomikzamosc.pl - zakładka Comenius. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

24 4. Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? Prezentację przygotowali: Monika Wasilewska Beata Szczuchniak Mariusz Szczuchniak Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.

25 4. Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? Dziękujemy za uwagę. Prosimy o pytania. Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi: IES Josefina Aldecoa, Madrid, SPAIN / Chastno Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich, Sofia, BULGARIA / Istituto Statale di IstruzioneSuperiore Giorgio Vasari, Figline Valdarno, ITALY / General Edip Bayoglu Secondary School,Kocaeli, TURKEY./ Scoala Gimnaziala Lesile, General Secondary School,Simnicu de Sus, ROMANIA.


Pobierz ppt "PROGRAM COMENIUS W EKONOMIKU Co to jest??? Projekt Democratic Values and Linguistic Diversity - Numer umowy: 2013-1-ES1-COM06-73772 2 - realizowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google