Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2006-2009. Wszyscy partnerzy pracują nad rozwijaniem i udoskonalaniem u uczniów twórczego myślenie i umiejętności, opracowaniem elastycznych strategii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2006-2009. Wszyscy partnerzy pracują nad rozwijaniem i udoskonalaniem u uczniów twórczego myślenie i umiejętności, opracowaniem elastycznych strategii."— Zapis prezentacji:

1 2006-2009

2 Wszyscy partnerzy pracują nad rozwijaniem i udoskonalaniem u uczniów twórczego myślenie i umiejętności, opracowaniem elastycznych strategii nauczania i uczenia się w celu promowania w nauczaniu myślenia twórczego i umiejętności. Partnerzy współpracują nad planowaniem międzyprogramowych tematów, które będą realizowane w klasie. W każdej z partnerskich szkół planuje się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Co to jest twórczość? Dlaczego twórczość jest ważna? Jak można rozpoznać twórczość? Jak nauczyciele mogą promować twórczość? Zdobyte w trakcie współpracy wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie w praktyce szkolnej. Wyniki badań są zbierane i wymieniane między partnerami, a wszystkie informacje opublikowane w formie książki oraz strony internetowej z forum służącym wymianie pomysłów i dobrej praktyki.

3 Projekt ma na celu: A. Nauczyciele - doskonalenie, uaktualnianie i wymianę wiedzy zawodowej dotyczącej twórczości w procesie nauczania i uczenia się, - zachęcanie nauczycieli do bycia bardziej twórczymi w planowaniu i nauczaniu, - promowanie integracji i prawdziwej współpracy wśród nauczycieli, - rozwijanie wiedzy specjalistycznej, - poszerzanie wiedzy metodologicznej, indywidualizowanie metod pracy w zależności od postępów ucznia, - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli B. Uczniowie - wspieranie pełnego rozwoju umiejętności uczniów, - wspieranie integracji i prawdziwej współpracy wśród uczniów, - zachęcanie dzieci do twórczego myślenia - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów

4

5 35 Sou Dbri Voinikov: 1421 Sofia Bułgaria

6 Aintree Davenhill Primary: Anglia All Saints Primary School: Anglia

7 Gradinita Cu Program Prelungit nr 33: Rumunia

8 Społeczna Szkoła Podstawowa Sto: Polska Szkoła Podstawowa Nr 29 im Jana Liszewskiego: Polska

9

10 Przez serię spotkań roboczych i wymianę nauczycieli ze szkół partnerskich, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice starają się rozwijać myślenie twórcze i umiejętności poprzez przyjrzenie się dobrej praktyce w następujących obszarach:

11 Strategie organizacyjne w klasie Planowanie programu w każdej z partnerskich szkół Procedury oceniania i testowania w szkołach partnerskich. Wyznaczanie celów. Używanie oceniania kształtującego w planowaniu twórczego programu. Program w każdej z partnerskich szkół. Funkcjonowanie personelu pomocniczego i rodziców w szkole.

12 Wspieranie i finansowanie twórczego programu. Twórczość w nauczaniu nowożytnych języków obcych. Powiązania szkoły z domem oraz współpraca Programy dzielenia się wiedzą w szkołach partnerskich Doskonalenie i rozwój kadry

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Wypracowanie pojęcia twórczego uczenia. Poznanie metody pomiaru twórczego uczenia.

24 Tworzenie pakietu na temat twórczości w formie cyfrowej. Organizowanie dyskusji dotyczących planowania programu w szkołach partnerskich Wprowadzenie techniki mapy myślowej do planowania.

25 Stworzenie dzienników wideo twórczych lekcji, które pokazano na spotkaniu w Polsce. Tworzenie i uaktualnianie strony internetowej projektu przez szkołę bułgarską. Rozwijanie elektronicznej książki Comeniusa. Poznanie prostych zasad przyspieszonego uczenia. Stworzenie listy czynności kontrolnych przy obserwacji lekcji. Poznanie technik eliminowania stresu u dzieci.

26 Zastosowanie gimnastyki mózgu i muzyki do wyzwalania twórczości.

27

28 Strona internetowa projektu www.creativeskills.htmlplanet.com oraz www.creativethinkinkproject.piczo.com). Prezentacja bieżących informacji o projekcie. Zamieszczanie materiałów wypracowanych w trakcie seminariów dla nauczycieli: nagrania wideo lekcji, twórcze pomysły do wykorzystania

29 Elektroniczna książka Comeniusa - opis teoretycznych aspektów twórczości: rozwój twórczego nauczyciela, kształtowanie twórczego umysłu, pomiar twórczości w klasie, technika mapy myślowej w planowaniu szkolnego programu, nauczanie kooperatywne.

30 Dziennik wideo twórczych lekcji (planowanie lekcji przy pomocy mapy mentalnej)- prezentacja twórczych lekcji poprzedzona przygotowaniem mapy mentalnej, ocenione przy pomocy specjalnie zaprojektowanego arkusza ewaluacyjnego.

31 Nasze środowisko naturalne- analiza programu nauczania pod kątem przekazywanych treści ekologicznych. Zapis wszystkich działań w formie filmu (lekcje, wycieczki, apele, konkursy), zdjęć, wyników badań.

32 Rozpowszechnianiem efektów współpracy na terenie szkoły i poza nią zajmują się nauczyciele i uczniowie. Informacje na temat wszelkich działań podejmowanych w projekcie zamieszcza się w biuletynie dla rodziców, w szkolnej gazetce oraz na stronach internetowych i poprzez pocztę elektroniczną. Bieżące informacje prezentuje się na gazetkach ściennych i w pokoju nauczycielskim. O ważnych wydarzeniach informuje się lokalne media. Zainteresowanym nauczycielom z innych szkół przekazywane sa informacje o podejmowanych przez szkołę przedsięwzięciach oraz możliwości przystąpienia do europejskich projektów edukacyjnych.

33 Materiały powstałe dzięki realizacji projektu (pomysły, dobra praktyka, rezultaty projektu) stanowią inspirację i pomoc w trakcie planowania lekcji a także zmuszają do refleksji nauczycieli, którzy po nie sięgną. W efekcie realizacji projektu gromadzi się również scenariusze lekcji, przedstawień, zajęć pozalekcyjnych, które są opracowane w formie elektronicznej. Planuje się opublikowanie wszystkich materiałów w formie książki na zakończenie realizacji projektu. Nauczyciele mogą rozwijać swą wiedzę i umiejętności m. in. na temat: technik gimnastyki mózgu, wykorzystania muzyki na lekcji, technik eliminowania stresu u dzieci, wykorzystania mapy myślowej w planowaniu lekcji itp.

34

35 Serdecznie dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "2006-2009. Wszyscy partnerzy pracują nad rozwijaniem i udoskonalaniem u uczniów twórczego myślenie i umiejętności, opracowaniem elastycznych strategii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google