Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi."— Zapis prezentacji:

1 Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

2 Realizacja programu Szkoła z klasą 2.0 Program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą, miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Szkoła z klasą 2.0 W szkole realizowany był program Szkoła z klasą 2.0 (2010\2011). Laboratorium 2.0 Jako jedna ze 100 szkół zostaliśmy objęci programem Laboratorium 2.0

3 Realizacja programu Szkoła z klasą 2.0

4 W projekcie uczestniczyło czworo nauczycieli wraz ze swoimi uczniami. W ramach programu: –odbywały się debaty klasowe na temat zasad korzystania z nowych technologii w edukacji –zadanie TIK (sprawdzające wypracowane zasady) –pojekt edukacyjny, prezentowany na szkolnym Festiwalu 2.0.

5 Realizacja programu Szkoła z klasą 2.0 8 czerwca 2011r odbył się Festiwal 2.0. W tym dniu uczestnicy projektu, uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali swoje prace. Na korytarzach pojawiły się plakaty natomiast w sali, w której odbywał się festiwal nastąpiła prezentacja prac poszczególnych grup. Efektem końcowym było ustalenie ostatecznej wersji Kodeksu 2.0

6 Współpraca z PTI oraz Polskim Biurem ECDL Współpracujemy z PTI i Biurem ECDL od 2005r. W ramach współpracy szkoła podejmuje działania popularyzujące ideę Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) nie tylko w środowisku szkolnym, ale i lokalnym m.in. poprzez realizowani zajęć ECDL, informacje w gazetce szkolnej tablicy informacyjnej czy na stronie WWW szkoły. W styczniu 2010r pracownia informatyczna stała się Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL - PL-LAB0605

7 Współpraca z PTI oraz Polskim Biurem ECDL Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy i uzyskują Certyfikat ECDL. 125 zdanych egzaminów, Do tej pory mamy: 125 zdanych egzaminów, 14 uczniów otrzymało Certyfikat ECDL. W naszej szkole jeden nauczyciel posiada uprawnienia Egzaminatora ECDL (ECDL Core i Start). Polskie Biuro ECDL jest fundatorem nagród do Szkolnego Konkursu Informatycznego (SKI).

8 Współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje oraz NASK W ramach współpracy (od 2005r.) z Fundacją Dzieci Niczyje oraz NASK co roku włączamy się w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Promujemy bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród młodzieży ale także rodziców. Nasze inicjatywy zgłaszane są i publikowane poprzez stronę internetową akcji www.saferinternet.plwww.saferinternet.pl

9 Współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje oraz NASK

10 Realizacja projektu Zagrajmy o Sukces Szkoła realizuje projekt ZAGRAJMY O SUKCES prowadzony przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Prowadzone są zajęcia sportowe, języka angielskiego, matematyki, biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz zajęcia psychologiczne.

11 Realizacja projektu Zagrajmy o Sukces

12 Program Dobrzy ludzie w czasach zła … W roku szkolnym 2012\2013 realizowany jest program Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak, prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach projektu prowadzony jest blog, na którym umieszczane są informacje zebrane przez uczestników projektu. Jego celem jest poznanie przez uczniów biografii tych trzech wybitnych postaci oraz zasad, jakimi kierowali się w swoich działaniach. W projekcie uczestniczy 16 uczniów naszej szkoły i nauczyciel. Blog znajduje się pod adresem: http://blogiceo.nq.pl/annopolprojekt/

13 W poprzednich latach Realizacja projektu MARS W latach 2008 - 2010 realizowany był projekt Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowały sieciowo cztery szkoły z terenu gminy Annopol: gimnazjum, szkoły podstawowe w Annopolu, Grabówce i w Kosinie.

14 W poprzednich latach Realizacja projektu MARS Działania obejmowały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z informatyki, matematyki, biologii, fizyki, geografii, j. angielskiego i doradztwa zawodowego (gimnazjum ). Łącznie uczestniczyło 160 uczniów, w tym: Gimnazjum – 60 uczniów, SP Annopol – 40, SP Grabówka– 30, SP Kosin – 30 uczniów.

15 W poprzednich latach Dzień wiosny w Europie Gimnazjum uczestniczyło w kampanii "Dzień Wiosny w Europie", koordynowanej przez European Schoolnet w imieniu Komisji Europejskiej. W ramach kampanii organizowane były w szkole wydarzenia związane z debatą, interakcją i refleksją na tematy europejskie. Uczniowie poznali funkcjonowanie instytucji unijnych, procesy legislacyjne oraz programy wsparcia finansowego.

16 W poprzednich latach Partnerstwo dla Przyszłości W 2005r rozpoczęliśmy współpracęz firmą Microsoft sp z o.o. w ramach programu Otwarta Szkoła. Celem inicjatywy było m.in. propagowanie edukacji wspieranej przez technologię, a także propagowanie i upowszechnianie opracowań dydaktycznych tworzonych w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości. Efektem współpracy jest pozyskanie dla szkoły takich pozycji jak: multimedialne i interaktywne szkolenia; opracowania dydaktyczne tworzone w ramach programu PdP; artykuły techniczne dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych i inne.

17 Nauczyciel Gimnazjum, Waldemar Grzesik otrzymał Certyfikat Szkolnego Koordynatora Interkl@sy za udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Portalu Interkl@sa Notebook dla Aktywnego Nauczyciela Realizowanego w okresie od 01.12.2006r -18.01.2008r. Efektem są m.in. publikacje nauczycieli i wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną Portalu Interkl@sa. W poprzednich latach Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym


Pobierz ppt "Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google