Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IRU – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IRU – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego"— Zapis prezentacji:

1 IRU – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego
Opracowali: Agata Pieróg Paweł Pieróg Tomasz Matusiak Marek Szewczyk

2 Historia IRU: Założona w Genewie 23 marca 1948 roku, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) jest światową organizacją transportu drogowego, która dba o interesy autobusów, taksówek i ciężarówek. Zapewnienia wzrost gospodarczy i dobrobyt poprzez zrównoważoną mobilność osób i rzeczy w transporcie drogowym na całym świecie. IRU zaczął jako grupa krajowych stowarzyszeń przewoźników drogowych z ośmiu krajów Europy Zachodniej: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. IRU ma prawdziwie globalną wizję i działa skutecznie na międzynarodowym, regionalnym, krajowym, a nawet lokalnym rynku, wdrażając swoje motto: "Wspólne działania na rzecz lepszej przyszłości.„ IRU, jako globalna branża transportu drogowego, działa w kierunku osiągnięcia bliźniaczych celów zrównoważonego rozwoju i ułatwianie transportu drogowego na całym świecie.

3 Schemat organizacyjny IRU

4 Misja IRU Misją IRU jest reprezentowanie szeroko pojętego przemysłu transportu drogowego na całym świecie w celu poprawy bezpieczeństwa i ekologicznych osiągów transportu drogowego, a także zapewnienia mobilności osób i towarów. Ułatwienie transportu drogowego na całym świecie oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju, w szczególności za pomocą szkoleń zawodowych do promowania kompetencji zawodowych w sektorze i poprawa jakości usług, jakie oferuje.

5 Cele IRU - podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, czystości, wydajności i oszczędności pojazdów; - zachęcanie przedsiębiorców do rozsądnego zarządzania flotą samochodową, ścisłej konserwacji pojazdów i dobrych warunków pracy dla kierowców; - zwiększenie bezpieczeństwa m.in. poprzez minimalizowanie zatłoczenia na drogach; - poszukiwanie ulepszeń w zakresie ekologicznych osiągów pojazdów; - podtrzymywanie bliskich stosunków z właściwymi krajowymi, międzyrządowymi i pozarządowymi organizacjami; - praca nad harmonizacją i uproszczeniem procedur dotyczących transportu drogowego; - ostrzeganie przemysłu transportu drogowego o zmianach w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym.

6 Działania IRU IRU wypełnia obrane cele organizując liczne konferencje, warsztaty, spotkania i akademie, a także wydając raporty i specjalistyczne publikacje. Oprócz tego IRU przyczynił się do powstania międzynarodowego systemu tranzytowego TIR. Zrzesza on kraje i organizacje na 4 kontynentach i jest jedynym uniwersalnym systemem bezpośredniego transportu towarów.

7 Członkostwo IRU IRU na dzień dzisiejszy posiada 168 członków w 73 krajach na wszystkich pięciu kontynentach Członkami organizacji IRU, są głównie osoby które mają ścisłe powiązania z transportem drogowym, w tym producenci sprzętu, paliwa, opon i systemów informacyjnych. IRU jest w stanie działać na całym świecie, w kraju, a nawet lokalnie, dzięki zaangażowaniu i wsparciu wszystkich jej członków.

8

9 IRU Academy IRU Academy to jedyna globalna jednostka przeznaczona do szkolenia w zakresie transportu drogowego. Poprzez opracowanie najwyższej jakości programów szkoleniowych oraz zapewnienie kontroli jakości dostaw szkolenia , IRU Academy jest aktywny w wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych w sektorze transportu drogowego. Dzięki unikalnej konstrukcji , IRU Academy jest gotowy w centrum dla branży transportu drogowego, aby zapewnić programy szkoleniowe zapewniające spotykamy w branży priorytetów zrównoważonego rozwoju, ułatwień, bezpieczeństwa i ochrony. IRU Academy oferuje swoje portfolio programów szkoleniowych dla profesjonalistów transportu drogowego poprzez globalną sieć akredytowanych instytutów szkoleniowych (ATIS) . IRU Academy używa wielojęzyczny system zarządzania treścią , aby zapewnić jego materiały programowe są dostępne dla członków i instruktorów natychmiast. IRU Academy jest również zaangażowany w szereg inicjatyw szkoleniowych , od bezpieczeństwa ruchu drogowego na HIV / AIDS do Eco-driving , które zwalczania ważnych kwestii w sektorze, propozycje rozwiązań. Tylko przez zawodowego może Sektor transportu drogowego nadal dostosowywać i rozwijać. Dowiedz się, jak możesz stać się IRU Academy Akredytowany Instytut Szkolenia i rozpocząć proces już dziś!

10 IRU nagradza najlepszych kierowców
IRU prezydenckie nagrody executive prestiżowy Dyplom Honorowy IRU do kierowców z 25 krajów na całym świecie z doskonałej jazdy i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

11 Najbliższa Konferencja
Siódma Euroazjatycka Konferencja Transportu Drogowego IRU, spotkanie ministrów i koordynacja spotkań organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych odbędzie się w Ammanie, w dniach czerwca 2013 r., przyciągając transport i podmioty handlowe od sfer politycznych i biznesowych w celu omówienia motyw "Transport drogowy: Jazda Regionalnego i Intercontinental handlu".

12 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Polska w IRU - ZMPD

13 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą pracodawców międzynarodowego transportu drogowego oraz liderem wśród organizacji reprezentujących środowisko. Organizacja

14 Misją ZMPD jest wspieranie rozwoju transportu drogowego w Polsce oraz reprezentowanie i ochrona interesów polskich przewoźników drogowych, a w szczególności swoich członków wobec organów władz i administracji publicznej, a także w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Misja

15 W Ministerstwie Komunikacji i Centralnym Zarządzie PKS przygotowywano organizację reprezentującą polskich przewoźników na forum międzynarodowym, w IRU. Taka organizacja była konieczna, bo MK nie było w stanie zająć się badaniami technicznymi pojazdów spełniających wymogi konwencji TIR, czuwaniem nad przestrzeganiem norm tej konwencji oraz kontrolować wiarygodność firm składających podania o zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych. Organizacja miała też wydawać karnety TIR i być polskim gwarantem tego systemu oraz zbierać informacje statystyczne o drogowym transporcie międzynarodowym, co było niezbędne przy rozmowach bilateralnych na temat zezwoleń na przewozy. Z początkiem 1957 roku rozpoczęto tworzenie organizacji, która w powyższych sprawach wyręczyłaby administrację państwową. Posiedzenie członków założycieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych miało miejsce 13 czerwca 1957 roku. Członkami-założycielami zostało dziewiętnaście ekspozytur PKS.  Powstanie ZMPD

16 19 czerwca świeżo powołane ZMPD poprosiło Ministerstwo Komunikacji o wyrażenie zgody na przystąpienie do IRU, do sekcji drugiej, obejmującej transport towarowy. Trzy dni później odbyło się pierwsze w historii Zrzeszenia zgromadzenie ogólne i odczytano projekt statutu. Przewidywał on powołanie Rady Nadzorczej, składającej się z siedmiu członków, z których czterech wybierało zgromadzenie ogólne, a trzech powoływało MK. 27 czerwca 1957 roku Ministerstwo Komunikacji zaaprobowało statut i na przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznaczyło Stefana Batkowskiego, a na sekretarza Z. Dembińskiego. ZMPD rozpoczęło działalność w 1957 roku i otrzymało skromne biura w budynku przy ul. Grójeckiej 17, w którym urzędowało Zjednoczenie PKS. Zrzeszenie zostało przyjęte do IRU podczas wiosennej sesji, 23 kwietnia roku, a członkostwo Sekcji II, zajmującej się publicznym przewozem towarów, uzyskało sześć miesięcy później, 27 października. Powstanie ZMPD

17 Dystrybucja karnetów TIR
ZMPD prowadzi dystrybucję karnetów TIR (rocznie wydaje ok. 250 tysięcy sztuk) i jest jednym z największych odbiorców karnetów TIR z IRU. Tylko ZMPD jest upoważnione przez polski rząd do wydawania w Polsce karnetów TIR oraz gwarantowania przewozów w procedurze TIR. ZMPD jest jednym z największych zrzeszeń poręczających w Europie. System międzynarodowych przewozów towarów pod osłoną karnetów TIR funkcjonuje w oparciu o postanowienia Konwencji TIR. Umawiającymi się Stronami Konwencji jest 65 krajów. Każdy przewoźnik, uprawniony do wykonywania międzynarodowych przewozów, może skorzystać z wygodnej i bezpiecznej formy przewozów w ramach procedury TIR. Wymogiem jednak jest wypełnienie przez niego warunków określonych w Konwencji TIR. Zalety procedury TIR powodują, że korzysta z niej kilka tysięcy polskich przewoźników. Dystrybucja karnetów TIR

18 Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD  od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu na certyfikat  kompetencji zawodowych dla przewoźników krajowych i międzynarodowych. Program szkoleń przygotowany przez ekspertów  posiadających kwalifikacje potwierdzone międzynarodowymi Certyfikatami PHARE umożliwia zapoznanie się z ustawodawstwem polskim i przygotowuje do działania na wspólnym rynku europejskim. Szkolenia ZMPD IRU

19 W piątek 12 października ZMPD świętowało jubileusz 55-lecia.
Niemal osób przyjechało do Centrum Targowo - Kongresowego MT Polska w Warszawie. Byli to przedstawiciele firm członkowskich oraz goście z kraju i z zagranicy, reprezentanci administracji publicznej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, w tym zrzeszających zagranicznych przewoźników drogowych, a także wieloletnich partnerów ZMPD, działających w branży transportu drogowego, m.in. producentów ciągników siodłowych i naczep oraz operatorów kart paliwowych i ubezpieczycieli.  Podczas Gali wręczono odznaczenia państwowe i medale za zasługi dla ZMPD. Gwiazdą wieczoru w części artystycznej był zespół Bajm. Uroczystość prowadził znany prezenter telewizyjny Tomasz Kammel. 55lat ZMPD

20


Pobierz ppt "IRU – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google