Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skra Bełchatów kontra Politechnika Warszawska Wykonały : Zuzanna Kaca i Wiktoria Mateńko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skra Bełchatów kontra Politechnika Warszawska Wykonały : Zuzanna Kaca i Wiktoria Mateńko."— Zapis prezentacji:

1 Skra Bełchatów kontra Politechnika Warszawska Wykonały : Zuzanna Kaca i Wiktoria Mateńko

2 Dnia 28.11.2012 r. grupa uczniów Gimnazjum Nr 1 wybrała się na mecz piłki siatkowej Plus Ligi mężczyzn AZS Politechnika Warszawa – Skra Bełchatów w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Mecz odbył się w hali warszawskiego Torwaru. Nasi uczniowie byli bardzo widoczni wśród 5300 widzów na trybunach.

3 Mimo, iż sympatie kibiców były podzielone na trybunach panowała przyjazna atmosfera. Była to nie tylko wspaniała lekcja siatkówki, ale również doskonała lekcja kibicowania zgodnie z zasadami FAIR PLAY. Nasi uczniowie mogli osobiście przekonać się jak zachowuje się prawdziwy kibic.

4 NIESAMOWITE STARCIE Wyj ą tkowo ść spotkania Politechniki Warszawskiej ze PGE Skr ą Be ł chatów, cho ć to przecie ż dopiero pó ł metek fazy zasadniczej PlusLigi, bi ł a w oczy na ka ż dym kroku. Ju ż nawet nie chodzi o ponadplanow ą frekwencj ę czy rozczarowane t ł umy pod kasami, którym nie uda ł o si ę wyszarpa ć resztek wej ś ciówek.

5 Szale ń stwo z jednym z najwa ż niejszych wydarze ń jesieni w warszawskim sporcie zacz ęł o si ę ju ż na rozgrzewce. Ci, którzy na meczach siatkówki bywaj ą rzadko, zastanawiali si ę pewnie, czy to aby nie przedwst ę p do niedzielnego wyst ę pu w tej samej hali kultowej w latach 80. disco grupy Modern Talking.

6 Dok ł adnie 5150 kibiców usiad ł o na trybunach Torwaru

7 KIBICE Z CAŁEJ POLSKI W ś rod ę na trybunach by ł o wiele osób z ca ł ej Polski, nie tylko z Warszawy - na parkingu przy Torwarze ju ż pó ł torej godziny przed meczem by ł o t ł oczno, podje ż d ż a ł y autokary - np. z Soko ł owa Podlaskiego, z Kocka, Garwolina. Zorganizowany klub kibica Skry zaj ął jeden z naro ż ników hali, podobn ą reprezentacj ę wystawi ł klub kibica Politechniki.

8 PGE SKRA BEŁCHATÓW SA Polski m ę ski klub siatkarski z siedzib ą w Be ł chatowie. Siedmiokrotny mistrz Polski i sze ś ciokrotny zdobywca Pucharu Polski. Pełna nazwaKlub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów Spółka Akcyjna MaskotkaPszczoła BarwyŻółto-czarne Data założenia1930r., 1957(sekcja siatkarska) LigaPlusLiga

9

10

11 AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA SA Polska m ę ska dru ż yna siatkarska klubu z siedzib ą w Warszawie. Dwukrotnie zdobyli 5. miejsce w Mistrzostwach Polski oraz 2. miejsce w Europejskich pucharach. Pełna nazwaAkademicki Związek Sportowy Politechniki Warszawskiej Spółka PrzydomekInżynierowie Barwybiało-zielono-niebieskie Data założenia1954r LigaPlusLiga

12

13 Numer koszulki Imię i nazwiskoPozycja 2Maciej Olendereklibero 3Krzysztof Wierzbowskiprzyjmujący 4Polska Maciej Pawlińskiprzyjmujący 5Marcin Nowakśrodkowy 6Paweł Siezieniewskiprzyjmujący 7Fabian Drzyzgarozgrywający 9Paweł Adamajtisatakujący 10Grzegorz Szymańskiatakujący 11Maciej Zajderśrodkowy 12Maksymilian Szulekaprzyjmujący 14Michał Poteralibero 15Przemysław Smolińskiśrodkowy 16Dawid Dryjaśrodkowy 17Nemanja Stefanovićrozgrywający

14 POCZĄTEK MECZU: Rozgrywka zacz ęł a si ę ok. godziny 20:06. Siatkarze zostali powitani brawami. Pierwsza na boisko wesz ł a dru ż yna Skry Be ł chatów- faworytów wi ę kszo ś ci, a nast ę pnie zawodnicy Politechniki Warszawskiej.

15 ZACIĘTA WALKA Nadziej ą dla Politechniki by ł tie-break. Cho ć zacz ę li w nim od 2:3, szybko odrobili straty z nawi ą zk ą, graj ą c skutecznie zagrywk ą oraz wyja ś niaj ą c na swoj ą korzy ść tzw. pi ł ki sytuacyjne. Skra z kolei zagrywki psu ł a i mimo ż e nadrabia ł a dobrym rozegraniem Paw ł a Woickiego, nie ko ń czy ł a ataków.

16 ROZGRYWKA W SKRÓCIE Pierwsze dwa sety wygra ł a Politechnika Warszawska, jednak Skra Be ł chatów nie poddawa ł a si ę i wygra ł a trzeci i czwarty set. Po zaci ę tej walce ostatni decyduj ą cy set nale ż a ł do … POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.

17 AZS Politechnika Warszawska 3:2 PGE Skra Bełchatów 15 5s 12 16 4s 25 19 3s 25 25 2s 22 28 1s 26 WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SETÓW

18 ATRAKCJE MECZU Aby rozgrza ć publiczno ść zawodnicy rzucali ma ł e pi ł ki kibicom, jedn ą z nich z ł apa ł a nasza kole ż anka Kinga.

19 Kolejn ą atrakcj ą by ł wyst ę p cheerleaderek, które zagrzewa ł y zawodników do walki.

20 Najwi ę ksz ą i najzabawniejsz ą atrakcj ą dla publiczno ś ci by ł … MI Ś Przybija ł pi ą tki wszystkim kibicom

21

22

23

24

25

26 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Skra Bełchatów kontra Politechnika Warszawska Wykonały : Zuzanna Kaca i Wiktoria Mateńko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google