Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powroty PRZEDSTAWIA SPEKTAKL. OPIS SPEKTAKLU Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powroty PRZEDSTAWIA SPEKTAKL. OPIS SPEKTAKLU Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień."— Zapis prezentacji:

1 Powroty PRZEDSTAWIA SPEKTAKL

2

3 OPIS SPEKTAKLU Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu. Antoine de Saint –Exupery Życie jest podróżą. Do wielu miejsc zawitamy. Niekiedy zdarzenia zachęcą nas do dalszej podróży, rozpalą emocje, podsycą marzenia. Lecz z czasem możemy poczuć znużenie niepowodzeniami, brak sił do dalszej wędrówki. Gdy tylko zechcemy odpocząć, czekać na nas będzie bezpieczna przystań – dom. Spektakl Powroty Grupy Teatralnej Assunta opisuje podróż, jaka mogła przydarzyć się każdemu. Przejrzystymi, wyraźnymi obrazami pokazuje zarówno momenty smutne –nużącą, rutynową pracę, jak i radosne – poznawanie świata i ludzi. Bohaterka weryfikuje słuszność prawd wyniesionych z domu rodzinnego, próbując odnaleźć swoje miejsce w życiu. Mimo prób usamodzielnienia się, myśl o rodzicach przewija się przez całą podróż – rzeczy wyuczone w dzieciństwie nagle przydają się w życiu. Każde niepowodzenie studzi bunt, coraz bardziej ukazując mądrości, jakie zawarte były w tych naukach. Historia ta jest opowiadana za pomocą obrazu, gestu i metafory, ilustrowanych poruszającą muzyką. Te proste w swojej istocie środki sprawiają, że opowieść nabiera wymiaru uniwersalnego – każdy widz może się z nią utożsamiać. Spektakl tworzy spójną i dojrzałą całość. tekst: Ivariel Silvestris

4

5 OBSADA Maja Olszewska Kamil Szymi Szyma ń ski Karolina Kaka Kute ń Jan Jan-Jan Gomu ł a Agata Agatka Fu ś nik Basia Ż aczek Kamila Boci ń ska Joanna Rycha Ryszka Filip Socha Micha ł Leszczu Leszczy ń ski Karol Kahol Wojda Dominika Foka Sznejfokt Zuzanna Fioletowa Czekajewska Agnieszka Samuraj B ą czkowska Jurek Malina Starachowski Kinga Konopczy ń ska Jan Kowalski Kowalewicz

6 TWÓRCY re ż yseria: Monika Rachela Rokicka inspicjent: Karolina Kebi Czelej techniczni: Mateusz Jagoda Zduniuk, Jurek Malina Starachowski dobór muzyki: Karolina Kebi Czelej, Monika Rachela Rokicka Wsparcie z zewn ą trz: Zuzanna Zuzi Kann – pomoc re ż yserska, projekty graficzne, warsztaty Karolina Ruda Moli ń ska – pomoc re ż yserska Gniewosz Ivariel Siergiej – teksty Alexander Greku Efelis – zamieszanie powszechne ;)

7

8 O NAS Grupa Teatralna ASSUNTA – jest grup ą otwart ą. Ka ż dy mo ż e przyj ść do sali 16 w pi ą tkowe popo ł udnie i zosta ć z nami, je ś li posiada w sobie odrobin ę kreatywno ś ci i potrafi twórczo my ś le ć. Nie ka ż dy radzi sobie z tymi wymaganiami. Wielu rezygnuje, odchodzi, porzuca sztuk ę i Assunt ę. Rezygnuj ą, gdy ż przychodz ą z przekonaniem, ż e teatr to tylko wyst ę py, sukcesy i gwiazdorstwo. Tymczasem to bardzo ci ęż ka praca, wymagaj ą ca dyscypliny i oddania, ucz ą ca wspó ł pracy i tolerancji. Tu nie ma miejsca na lenistwo i egoizm. Spektakl nie istnieje bowiem bez drugiego cz ł owieka: bez widza, bez partnera, bez grupy, która wspólnie dzia ł a nie tylko na scenie, ale tak ż e poza ni ą Assunta nie istnieje dlatego, ż e j ą sobie wymy ś li ł am, lecz dlatego, ż e wci ąż znajduj ą si ę ludzie, którzy chc ą sp ę dza ć ze sob ą czas i wspólnie robi ć co ś ciekawego. Assunta ż yje, bo ci ą gle przychodz ą do niej niesamowici ludzie, przynosz ą c swoje zdolno ś ci, poczucie humoru, spory, k ł ótnie, zwariowane pomys ł y, a przede wszystkim ch ę ci. Assunta to pasja przekazywana kolejnym pokoleniom, to przygoda, której nie da si ę zapomnie ć. Monika Rokicka

9

10 ASSUNTA W LICZBACH Powstała przypadkiem w październiku 2000 r. dzięki zaangażowaniu kilku wyjątkowych młodych ludzi Działa od 12 lat przy Gimnazjum nr 104 w Warszawie-Radości; Przewinęło się przez nią już ok. 230 osób; Od początku prowadzona jest przez p. Monikę Rokicką - Kulińską; Przygotowała 28 spektakli ; 19 razy zepół był nagradzany i wyróżniany w konkursach teatralnych (i to jeszcze nie koniec )

11 NAGRODA Spektakl Powroty zdoby ł Grand Prix IV edycji Grochowskich Spotka ń Teatralnych "Na rogatkach"

12

13 PATRONAT MEDIALNY

14 WSPÓ Ł PRACA


Pobierz ppt "Powroty PRZEDSTAWIA SPEKTAKL. OPIS SPEKTAKLU Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google