Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest BIBLIOGRAFIA???"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest BIBLIOGRAFIA???
© 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki

2 Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografię dzielimy na następujące kategorie:
Dokumenty i materiały Opracowania książkowe Artykuły Periodyki Inne źródła Źródła internetowe wpisując do nich w ciągłej kolejności następujące pozycje:

4 Dokumenty i materiały Akty prawne. Ustawy. Opracowania różnych instytucji i organizacji.

5 Opracowania książkowe
Książki, Podręczniki itp.

6 Artykuły pozycje z fachowych czasopism.

7 Inne źródła Tu podajesz wszystko to, co nie mieści się w powyższych kategoriach W przeprowadzonym przez siebie wywiadzie – tutaj zamieszczasz datę jego przeprowadzenia itp. materiał filmowy, dźwiękowy itp. należy opisać, co to za materiał, skąd pochodzi, kiedy i gdzie został wyemitowany itp.

8 Źródła internetowe Tutaj podaj dokładny, pełny adres strony, z której korzystałeś przy pisaniu pracy. Musisz też podać datę, kiedy z danej witryny korzystałeś – dane w Internecie często zmieniają swoje “miejsce” – są przenoszone do archiwum itp. (podczas pisania pracy, warto zapisywać na dysku twardym przeglądane strony, właśnie na wypadek takich zmian)

9 Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło piśmiennicze: książkę, czasopismo, artykuł. Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. PN-82/N-01152

10 Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki.
Numeru ISBN nie przedzielamy na dwie linijki. Opis piszemy w linii ciągłej od marginesu do marginesu. W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach. Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

11 Przykłady opisów bibliograficznych

12 W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
Nazwisko i imię autora Tytuł Miejsce wydania Wydawcę Rok wydania Numer ISBN Opis bibliograficzny książki Tokarczuk Olga, Bieguni, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007, ISBN Szymborska Wisława, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań: Wydawnictwo a5, 1996, ISBN X Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T. 1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza. William Szekspir, Hamlet, przekład Józef Paszkowski, Kraków: Wydawnictwo Greg, ISBN

13 W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
Nazwisko i imię autora Tytuł Miejsce wydania Wydawcę Rok wydania Lokalizację Opis fragmentu (rozdziału) książki Uwaga: w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN Miłosz Czesław, Poezje, Warszawa: Czytelnik, 1981, Zaklęcia, s.336

14 W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
Tytuł Imię i nazwisko redaktora lub autora wyboru Oznaczenie wydania Rok wydania Numer ISBN Praca zbiorowa (więcej niż 3 autorów) Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, pod red. Jerzego Bralczyka, Warszawa: PWN, 2005, ISBN

15 W opisie uwzględniamy:
Opis artykułu w pracy zbiorowej W opisie uwzględniamy: Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu Tytuł dokumentu macierzystego Wydanie Rok Lokalizację w obrębie dokumentu macierzystego Data Jan, Rozmowy Wokulskiego czyli Kładki, na których nie spotykają się ludzie różnych światów, w: „Lalka” i inne: studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. Józef Bachórz, Michał Głowiński, Warszawa: IBL PAN, 1992, s

16 W opisie uwzględniamy:
Autora artykułu Tytuł Tytuł czasopisma Rok wydania Numer czasopisma Numery stron Opis artykułu z czasopisma Skrzypczak – Walkowiak Bogdan, Literackie portrety niań i guwernantek, „Polonistyka” 2004, nr 1, s

17 W opisie uwzględniamy:
Autora książki recenzowanej Tytuł książki Miejsce wydania Rok wydania Rec. (skrót od recenzji) Autora recenzji Tytuł recenzji Tytuł czasopisma i rok Numer czasopisma Numer strony Opis recenzji Barańczak Stanisław, Wiersze zebrane, Poznań 2006, Rec. Nyczek Tadeusz, Stanisław Barańczak, „Przekrój” 2006, nr 46, s. 142

18 W opisie uwzględniamy:
Nazwisko i imię udzielającego wywiadu Tytuł artykułu Rozmowę (przeprowadził/a) Imię i nazwisko przeprowadzającego Tytuł czasopisma i rok wydania Numer czasopisma Strony Wywiad Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, Polityka 1992, nr 50, s.12

19 W opisie uwzględniamy:
Nazwisko i imię Tytuł artykułu [online] Miejsce publikacji Instytucję sprawczą Datę publikacji [dostęp, data dostępu] Dostępny w Internecie: adres strony Strona internetowa Herling – Grudziński Gustaw, Inny świat, [online] [dostęp 23 lutego 2007], dostępny w Internecie:

20 W opisie uwzględniamy:
Odpowiedzialność główną (autor) Tytuł Typ nośnika Wydanie Miejsce wydania Datę wydania Data dostępu (dla dokumentów dostępnych online) Warunki dostępu (dla dokumentów dostępnych online) Numer znormalizowany Opis dokumentu elektronicznego (np. dysku optycznego, kasety VHS, płyty DVD, bazy danych, programu komputerowego) Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja Łódź, Pro – media CD, 1998, ISBN 83 – – 3

21 W opisie uwzględniamy:
Odpowiedzialność główną Tytuł i typ nośnika Wydania Miejsce wydania Wydawcę Datę wydania Dokument muzyczny Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower: Deutsche Grammophom, 2004

22 W opisie uwzględniamy:
Tytuł filmu [film] Reż. Imię i nazwisko reżysera Miejsce dystrybucji: nazwa, rok produkcji Nośnik Film Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda, Warszawa: Visio Distribution Company, 1999

23 Pamiętaj wszystkie książki i opracowania podajesz w kolejności alfabetycznej: nazwisko autora, imię autora (jeżeli jest ich więcej albo pod czyjąś redakcją – zaznacz to), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, jego numer i datę wydania. warto też numerować pozycje bez przerwy, nie zważając na podziały na poszczególne kategorie, ułatwi to liczenie pozycji, no i wygląda o wiele lepiej

24 KONIEC Joanna Marlicka – j. polski Krzysztof Dzierbicki - informatyka
opracowali: Joanna Marlicka – j. polski Krzysztof Dzierbicki - informatyka


Pobierz ppt "Co to jest BIBLIOGRAFIA???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google