Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia)"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia)
Janoshalma Londyn Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia) Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
Instytucje realizujące projekt POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

3 Populacja uczących się (wiek poniżej 29 lat) i język nauczania
POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA , czyli 36,7% ogółu ludności Język nauczania – polski (szkoła) , czyli 37% ogółu ludności Język nauczania – węgierski (skola) 37% ogółu ludności , a obowiązkowym kształcenie objętych było 6,6 mln uczniów) Język nauczania – angielski (school) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

4 Edukacja przedszkolna
POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA edukacja rozpoczyna się w wieku 3 lat obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 – letnich wszystkie 3- i 4-latki mogą na życzenie rodziców uczęszczać na bezpłatne zajęcia przedszkolne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

5 Kształcenie obowiązkowe
POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA od 5 do 16 roku życia Obowiązek nauki do 18 roku życia obejmuje: 1 rok edukacji przedszkolnej, 6 lat szkoły podstawowej 3 lata gimnazjum od 5 do 18 roku życia kształcenie podstawowe, kształcenie na poziomie szkoły średniej I i II stopnia edukację przedszkolną, szkołę podstawową i szkołę średnią I stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

6 Etapy kształcenia – Polska
Edukacja przedszkolna (roczna) Wiek: 5 lat Szkoła podstawowa ( 6 – letnia) Wiek: 6/7 lat – 13 lat Etap I - (edukacja wczesnoszkolna) – 6/7 – 10 lat Etap II – 10 – 13 lat Gimnazjum (3-letnia szkoła średnia I stopnia) Wiek: 13 – 16 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

7 Etapy kształcenia – Węgry
Ramy instytucjonalne Wiek Przedszkolny Óvoda/przedszkole Kształcenie przedszkolne klasa zerowa obowiązkowa ISCED 0 Wiek 5-6/ (w wyjątkowych przypadkach może być 8 Podstawowy Általános iskola Jednolita struktura kształcenie podstawowe i średnie I stopnia ISCED 1 + 2 Wiek 6/7-14 – 6-8, cykl wprowadzający – 8-10, cykl podstawowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

8 Etapy kształcenia – Węgry
Średni I stopnia ISCED 1 + 2 – cykl fundamentalny – cykl rozwojowy Średni II stopnia Gimnázium (ogólnokształcąca szkoła średnia I i II stopnia) ISCED 3 albo 2 + 3 Szakiskola Kształcenie ogólno- kształcące na poziomie szkoły średniej II stopnia Wiek 10/12/14 - Wiek /19 Wiek 14 – 18/19/20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

9 Etapy kształcenia – Węgry
i kształcenie zawodowe na poziomie policealnym ISCED 3, 4 ISCED 4 nieobowiązkowy) Szakiskola Szkołą średnia zawodowa II stopnia i szkolenia + 2-letnie kształcenie ogólnokształcące (ISCED 2) Wiek 14 – 16 (szkoły ogólnokształcące) Wiek 14/16 – 18/19/20 (szkoły zawodowe) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

10 Etapy kształcenia – Anglia
Wiek Primary education (szkolnictwo podstawowe) Wiek: 5 – 11 lat Secondary education (szkolnictwo średnie I stopnia) Wiek: 11 – 16 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

11 Kalendarz roku szkolnego
POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA rok szkolny rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września i trwa do końca czerwca następnego roku ferie świąteczne ( Boże Narodzenie, Wielkanoc) i zimowe rok szkolny rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września i trwa do połowy czerwca następnego roku trzy trwające około tygodnia przerwy szkolne rok szkolny trwa od początku września do połowy lipca terminy ferii i wakacji ustalają lokalne władze lub organ prowadzący planowane jest wprowadzenie podziału roku na 6 okresów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
Wymiar zajęć w szkole POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA Nauka trwa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Lekcja – 45 minut Dzienny wymiar zajęć zależy od typu kształcenia Maksymalną dzienną liczbę godzin lekcyjnych określają przepisy Tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych określają przepisy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

13 Przykładowy rozkład zajęć - Węgry
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

14 Kształcenie ponadobowiązkowe – Polska
Forma kształcenia Wiek Liceum ogólnokształcące Wiek: 16 – 19 lat Technikum Wiek: 16 – 20 lat Zasadnicza szkoła zawodowa Wiek : 16 – 19 lat Uzupełniające liceum ogólnokształcące Wiek: 18/19 – 20/21 lat Szkoła policealna Wiek: 19 – 21 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

15 Kształcenie ponadobowiązkowe – Węgry
Rodzaje kształcenia Wiek Szkoły średnie zawodowe (szakkozepiskola) Wiek: 18 + Szkoły zawodowe (w tym szkoły specjalne) szakiskola Publiczne placówki edukacji dorosłych Instytucje oferujące szkolenia zawodowe w formach szkolnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

16 Kształcenie ponadobowiązkowe – Anglia
Rodzaje kształcenia Wiek Secondary school (szkoła średnia II stopnia) Wiek: Further education (kształcenie osób, które przekroczyły wiek obowiązkowej nauki ) realizowane w następujących placówkach: sixth form college, further educatiuon college, tertiary college Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

17 Baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Węgry
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

18 Baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Węgry
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

19 Baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Anglia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

20 Baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Anglia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

21 Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych
Polska Węgry Wielka Brytania Egzaminy zewnętrzne Kwalifikacje zawodowe(na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum) uzyskuje się zdając egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Kwalifikacje zawodowe uzyskuje się zdając egzaminy państwowe przeprowadzane przez przedstawicieli ministerstwa, związków pracodawców, izby przemysłowej i związków branżowych. Egzaminy przeprowadzane przez różne instytucje. Skomplikowany system zdobywania kwalifikacji zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

22 Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych – cd.
Polska Węgry Wielka Brytania Przystępując do egzaminu maturalnego uczniowie muszą zdać egzamin z 5 przedmiotów, w tym przedmiot zawodowy (wybrany przez ucznia). General Certificate of Secondary Education (GCSE) egzamin wewnętrzny egzamin z przedmiotów zawodowych GSE A levels kwalifikacja wstępna BTEC Introductory – kwalifikacja pierwsza BTEC First Diploma- kwalifikacje krajowe BTEC National Qualification Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

23 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
Nauczyciele POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA Muszą posiadać wyższe wykształcenie. Wymagania na poszczególne etapy: - przedszkole i szkoła podstawowa – licencjat lub dyplom kolegium nauczycielskiego (3 lata), W przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele przedszkolni (ovodapedagogus). W szkołach podstawowych – nauczyciele nauczania zintegrowanego (tanito). W szkołach średnich I i II stopnia (tanar). Nie są urzędnikami państwowymi - zatrudniają ich władze lokalne lub poszczególne placówki. Ścieżka do uzyskania statusu wykwalifikowanego nauczyciela może przebiegać według modelu równoległego lub etapowego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

24 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
Nauczyciele cd. POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA - gimnazjum – magister, szkoła ponadgimnazjalna – magister. Stopnie awansu zawodowego: - stażysta, - kontraktowy, - mianowany, - dyplomowany Nauczyciel posiadający tytuł licencjata może kontynuować studia w dziedzinie nauk pedagogicznych na poziomie studiów magisterskich lub doktoranckich. Model równoległy – dla nauczycieli z tytułem licencjata (zawodowe szkolenia – kursy). Moduł etapowy dla nauczycieli szkół podstawowych. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

25 Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO
Dziękuję za uwagę!!! Opracowanie:: Jolanta Gwóźdź Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO


Pobierz ppt "Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google