Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia) Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO 14.01 - 18.01.2013 i 03.06 – 07.06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia) Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO 14.01 - 18.01.2013 i 03.06 – 07.06."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia) Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO 14.01 - 18.01.2013 i 03.06 – 07.06. 2013 Janoshalma Londyn

2 WIELKA BRYTANIA WĘGRY POLSKA Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej Instytucje realizujące projekt

3 POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA 14 150 000, czyli 36,7% ogółu ludności Język nauczania – polski (szkoła) 3 726 844, czyli 37% ogółu ludności Język nauczania – węgierski (skola) 37% ogółu ludności, a obowiązkowym kształcenie objętych było 6,6 mln uczniów) Język nauczania – angielski (school) Populacja uczących się (wiek poniżej 29 lat) i język nauczania Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

4 POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA edukacja rozpoczyna się w wieku 3 lat obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 – letnich edukacja rozpoczyna się w wieku 3 lat obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 – letnich wszystkie 3- i 4-latki mogą na życzenie rodziców uczęszczać na bezpłatne zajęcia przedszkolne Edukacja przedszkolna Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

5 POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA od 5 do 16 roku życia Obowiązek nauki do 18 roku życia obejmuje: 1 rok edukacji przedszkolnej, 6 lat szkoły podstawowej 3 lata gimnazjum od 5 do 18 roku życia obejmuje: 1 rok edukacji przedszkolnej, kształcenie podstawowe, kształcenie na poziomie szkoły średniej I i II stopnia od 5 do 16 roku życia obejmuje: edukację przedszkolną, szkołę podstawową i szkołę średnią I stopnia Kształcenie obowiązkowe Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

6 Etapy kształcenia – Polska Edukacja przedszkolna (roczna)Wiek: 5 lat Szkoła podstawowa ( 6 – letnia) Wiek: 6/7 lat – 13 lat Etap I - (edukacja wczesnoszkolna) – 6/7 – 10 lat Etap II – 10 – 13 lat Gimnazjum (3-letnia szkoła średnia I stopnia) Wiek: 13 – 16 lat Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

7 Etapy kształcenia – Węgry EtapyRamy instytucjonalneWiek Przedszkolny Óvoda/przedszkole Kształcenie przedszkolne klasa zerowa obowiązkowa ISCED 0 Wiek 5-6/7 (w wyjątkowych przypadkach może być 8 PodstawowyÁltalános iskola Jednolita struktura kształcenie podstawowe i średnie I stopnia ISCED 1 + 2 Wiek 6/7-14 – 6-8, cykl wprowadzający – 8-10, cykl podstawowy Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

8 Etapy kształcenia – Węgry Średni I stopniaISCED 1 + 2 – 10-12 - cykl fundamentalny – 12-14 - cykl rozwojowy Średni II stopniaGimnázium (ogólnokształcąca szkoła średnia I i II stopnia) ISCED 3 albo 2 + 3 Szakiskola Kształcenie ogólno- kształcące na poziomie szkoły średniej II stopnia Wiek 10/12/14 - Wiek 14 -18/19 Wiek 14 – 18/19/20 Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

9 Etapy kształcenia – Węgry i kształcenie zawodowe na poziomie policealnym ISCED 3, 4 ISCED 4 nieobowiązkowy) Szakiskola Szkołą średnia zawodowa II stopnia i szkolenia + 2-letnie kształcenie ogólnokształcące (ISCED 2) Wiek 14 – 16 (szkoły ogólnokształcące) Wiek 14/16 – 18/19/20 (szkoły zawodowe) Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

10 Etapy kształcenia – Anglia EtapWiek Primary education (szkolnictwo podstawowe) Wiek: 5 – 11 lat Secondary education (szkolnictwo średnie I stopnia) Wiek: 11 – 16 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

11 Kalendarz roku szkolnego POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA rok szkolny rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września i trwa do końca czerwca następnego roku ferie świąteczne ( Boże Narodzenie, Wielkanoc) i zimowe rok szkolny rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września i trwa do połowy czerwca następnego roku trzy trwające około tygodnia przerwy szkolne rok szkolny trwa od początku września do połowy lipca terminy ferii i wakacji ustalają lokalne władze lub organ prowadzący planowane jest wprowadzenie podziału roku na 6 okresów Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

12 Wymiar zajęć w szkole POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA Nauka trwa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Lekcja – 45 minut Dzienny wymiar zajęć zależy od typu kształcenia Nauka trwa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Lekcja – 45 minut Maksymalną dzienną liczbę godzin lekcyjnych określają przepisy Nauka trwa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Lekcja – 45 minut Tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych określają przepisy Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

13 Przykładowy rozkład zajęć - Węgry Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

14 Kształcenie ponadobowiązkowe – Polska Forma kształceniaWiek Liceum ogólnokształcąceWiek: 16 – 19 lat TechnikumWiek: 16 – 20 lat Zasadnicza szkoła zawodowaWiek : 16 – 19 lat Uzupełniające liceum ogólnokształcąceWiek: 18/19 – 20/21 lat Szkoła policealnaWiek: 19 – 21 lat Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

15 Kształcenie ponadobowiązkowe – Węgry Rodzaje kształceniaWiek Szkoły średnie zawodowe (szakkozepiskola) Wiek: 18 + Szkoły zawodowe (w tym szkoły specjalne) szakiskola Wiek: 18 + Publiczne placówki edukacji dorosłych Wiek: 18 + Instytucje oferujące szkolenia zawodowe w formach szkolnych Wiek: 18 + Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

16 Kształcenie ponadobowiązkowe – Anglia Rodzaje kształceniaWiek Secondary school (szkoła średnia II stopnia) Wiek: 16 - 18 + Further education (kształcenie osób, które przekroczyły wiek obowiązkowej nauki ) realizowane w następujących placówkach: sixth form college, further educatiuon college, tertiary college Wiek: 16 - 18 + Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

17 B aza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Węgry Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

18 B aza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Węgry Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

19 B aza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Anglia Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

20 B aza dydaktyczna do kształcenia zawodowego Anglia Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

21 PolskaWęgryWielka Brytania Egzaminy zewnętrzne Kwalifikacje zawodowe(na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum) uzyskuje się zdając egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy zewnętrzne Kwalifikacje zawodowe uzyskuje się zdając egzaminy państwowe przeprowadzane przez przedstawicieli ministerstwa, związków pracodawców, izby przemysłowej i związków branżowych. Egzaminy zewnętrzne Egzaminy przeprowadzane przez różne instytucje. Skomplikowany system zdobywania kwalifikacji zawodowych Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

22 PolskaWęgryWielka Brytania Przystępując do egzaminu maturalnego uczniowie muszą zdać egzamin z 5 przedmiotów, w tym 1 przedmiot zawodowy (wybrany przez ucznia). General Certificate of Secondary Education (GCSE) egzamin wewnętrzny egzamin z przedmiotów zawodowych GSE A levels kwalifikacja wstępna BTEC Introductory – kwalifikacja pierwsza BTEC First Diploma- kwalifikacje krajowe BTEC National Qualification Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych – cd. Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

23 POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA Muszą posiadać wyższe wykształcenie. Wymagania na poszczególne etapy: - przedszkole i szkoła podstawowa – licencjat lub dyplom kolegium nauczycielskiego (3 lata), W przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele przedszkolni (ovodapedagogus). W szkołach podstawowych – nauczyciele nauczania zintegrowanego (tanito). W szkołach średnich I i II stopnia (tanar). Nie są urzędnikami państwowymi - zatrudniają ich władze lokalne lub poszczególne placówki. Ścieżka do uzyskania statusu wykwalifikowanego nauczyciela może przebiegać według modelu równoległego lub etapowego. Nauczyciele Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

24 POLSKA WĘGRY WIELKA BRYTANIA - gimnazjum – magister, -szkoła ponadgimnazjalna – magister. Stopnie awansu zawodowego: - stażysta, - kontraktowy, - mianowany, - dyplomowany Nauczyciel posiadający tytuł licencjata może kontynuować studia w dziedzinie nauk pedagogicznych na poziomie studiów magisterskich lub doktoranckich. Model równoległy – dla nauczycieli z tytułem licencjata (zawodowe szkolenia – kursy). Moduł etapowy dla nauczycieli szkół podstawowych. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. Nauczyciele cd. Zesp ó ł Szk ó ł Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

25 Dziękuję za uwagę!!! Opracowanie:: Jolanta Gwóźdź Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO


Pobierz ppt "Europejskie systemy edukacji (Polska, Węgry, Anglia) Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO 14.01 - 18.01.2013 i 03.06 – 07.06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google