Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM EDUKACJI W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
System edukacji w Polsce zarządzany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, natomiast obowiązek nauki, który może być realizowany w formach szkolnych lub pozaszkolnych, odnosi się do młodzieży w wieku lat.

2 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Edukacja przedszkolna w Polsce rozpoczyna się w wieku 3 lat. Uczęszczanie dzieci 3-4 letnich do przedszkola jest dobrowolne. Decyzję w tej sprawie podejmują rodzice.

3 KSZTAŁCENIE OBOWIĄZKOWE
Kształcenie obowiązkowe (od 6 do 16 roku życia) trwa dziesięć lat i obejmuje rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej oraz sześć lat szkoły podstawowej i trzy lata gimnazjum (obowiązek szkolny). Obowiązek nauki trwa do osiemnastego roku życia i obejmuje kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze, w formach szkolnych lub pozaszkolnych Oddział przedszkolny Wiek: 5 lat Szkoła podstawowa (6-letnia) Wiek: 7-13 lat (od 2012 roku od 6 lat) Etap I – edukacja wczesnoszkolna, 7-10 lat Etap II – lat Gimnazjum (3-letnia szkoła średnia I stopnia) Wiek: lat Etap III

4 KSZTAŁCENIE PONADOBOWIĄZKOWE
Liceum ogólnokształcące Wiek: lat Liceum profilowane Technikum Wiek: lat Zasadnicza szkoła zawodowa Wiek: 16-18/19 lat Uzupełniające liceum Wiek: 18/19-20/21 lat Technikum uzupełniające Wiek: 18/19-21/22 lat Szkoła policealna Wiek: lat (b. rzadko: 20 lat

5 SZKOLNICTWO WYŻSZE Wyróżnia się następujące typy uczelni: uniwersytet, uniwersytet techniczny,politechnika i akademia. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia we wszystkich uczelniach jest posiadanie świadectwa maturalnego. Przyjęcia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Poszczególne uczelnie i wydziały mogą wprowadzać dodatkowe wymogi (np. sprawdziany predyspozycji na kierunkach artystycznych i sportowych).

6


Pobierz ppt "SYSTEM EDUKACJI W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google