Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 16 październik 2012 r. system, który łączy Nowy model rynku gazu w IRiESP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 16 październik 2012 r. system, który łączy Nowy model rynku gazu w IRiESP."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 16 październik 2012 r. system, który łączy Nowy model rynku gazu w IRiESP.

2 1.Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2.Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci. 2 3.Rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia tzn. umożliwienie transportu gazu od fizycznych punktów wejścia do punktu wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia. 4.Uproszczenie zasad korzystania z systemu gazowego. system, który łączy Założenia do nowego IRiESP 2

3 3 system, który łączy Punkt wirtualny 1.IRiESP wprowadza tzw. punkt wirtualny – nie posiadający konkretnej lokalizacji, a umożliwiający handel gazem przez klientów wewnątrz sieci przesyłowej. 2.Produktem oferowanym w punkcie wirtualnym będzie paliwo gazowe – gaz wysokometanowy grupy E. 3.Obrotem w punkcie wirtualnym nie będzie objęty gaz zaazotowany (grupy Lw). 3

4 4 1.IRiESP reguluje współpracę OSP z Giełdą Gazu (TGE). 2.Możliwość sprzedaży oraz zakupu paliwa gazowego na giełdzie po cenach ustalonych na zasadach rynkowych i przy zachowaniu pełnej anonimowości transakcji. Współpraca OSP z TGE 3.Umowa sprzedaży zawarta na Giełdzie Gazu jest ważna, skuteczna pomiędzy stronami, które ją zawarły i podlega realizacji przez OSP. 4.W przypadku braku możliwości fizycznej realizacji umowy OSP realizuje umowy z wykorzystaniem narzędzi służących do bilansowania. system, który łączy 4

5 5 1.Zmiana okresu trwania roku gazowego w celu dostosowania do rozwiązań unijnych i co za tym idzie ułatwienia transakcji handlowych (Rok gazowy = październik – wrzesień zamiast roku kalendarzowego styczeń – grudzień). 2.Od dnia 1 lipca 2012r. obowiązuje doba gazowa od godziny 6:00 do godziny 6:00 kolejnego dnia. Rok gazowy 5 system, który łączy 5

6 1.Poprzedzona szeregiem badań urządzeń gazowych, zmiana dopuszczalnych parametrów jakościowych gazu (I. Wobbego) w celu dostosowania do zmienionych Polskich Norm oraz w celu umożliwienia sprowadzania nowego bardziej kalorycznego gazu poprzez terminal LNG. Liczba Wobbego 2.Wprowadzany nowym projektem IRiESP zakres zmienności liczby Wobbego dla paliwa gazowego grupy E wynosi 45,0 – 56,9 MJ/m3. 6 6 system, który łączy 6

7 Harmonogram wprowadzenia do stosowania IRiESP, IRiESD i taryf OSP i OSD 15/10 15/08 Aktualizacja RŚUM 02/11 01.12.2012 Wprowadzenie do stos. IRiESP, IRiESD/RŚUM i taryf OSP/ OSD/OSM 01.12.2012 Wprowadzenie do stos. IRiESP, IRiESD/RŚUM i taryf OSP/ OSD/OSM 24.07.2012 r. Zatwierdzenie IRiESP i publikacja w Biuletynie URE 24.07.2012 r. Zatwierdzenie IRiESP i publikacja w Biuletynie URE 15/09 1) Rozpoczęcie prac nad IRiESD 2) publikacja IRiESD do konsultacji 3) zgłaszanie uwag do IRiESD 4) Prace nad ostateczną wersją IRiESD po konsultacjach 01/10 Zatwierdzenie IRiESD OSP i OSD, oraz OSP i OSM zawierają MUP, oraz składają zamówienie mocy umownych PP na okres: 01.12.2012-31.12.2012 OSP/ZUP: Zmiana istniejących Umów przesyłowych na Umowy ramowe z PP/PZ Przydział PP dla OSD i OSM na okres: 01.12.2012-31.12.2012 Wniosek o przydział zdolności PZ Prace nad treścią taryfy OSP Weryfikacja wniosków Składanie wniosków w procedurze udostępniania przepustowości OSP Przydział przepustowości na okres 01.01.2013-30.09.2013 Przydział zdolności dla WPWY GG, WPWY OTC, WPWY OSP, WPWY OSD, WPWY OSM 24/09 1. Wyliczenie stawek taryfowych OSP, 2. Prace nad treścią taryfy oraz wyliczenie stawek taryfowych OSD/OSM 30/08 14/11 Zatwierdzenie taryf OSP/ OSD/OSM 04/09 30/09 77 system, który łączy 7

8 8 Spó ł ka obrotu Odbiorca Wydobycie krajowe Import LNG Źródła Gazu Przesył Magazynowanie Dystrybucja Model rynku gazu w Polsce

9 system, który łączy 9 Spó ł ka obrotu Odbiorca Wydobycie krajowe Import LNG Źródła Gazu Przesył Magazynowanie Dystrybucja Model rynku gazu w Polsce

10 system, który łączy 10 1.Spółka obrotu jest obecnie odpowiedzialna za cały proces transportu gazu od punktu wejścia do odbiorcy, w tym do odbiorcy końcowego, który odbiera paliwo gazowe. a)Ustalenie ścieżki transportu b)Zamówienie mocy umownych w Punktach wejścia i wyjścia u OSP; OSD i OSM, w tym zamówienie mocy umownych na połączeniach międzysystemowych. 2.Problem z ustaleniem ilości paliwa gazowego pobranego przez odbiorców danej spółki obrotu w danej strefie dystrybucyjnej. Model rynku gazu w Polsce

11 system, który łączy 11 Współpraca z OSM OSM OSP Moc zatłaczania Moc odbioru pojemność magazynowa PWYPWE 1.Obecnie, uczestnik rynku w celu skorzystania z usługi magazynowania musi: zawrzeć umowę przesyłową i zarezerwować moce umowne w punkcie wyjścia i w punkcie wejścia z OSP; zawrzeć umowę o magazynowanie określając moc zatłaczania i moc odbioru. 2.Brak pewności, że zdolność w PWY/PWE u OSP i zdolność u OSM będą takie same. 3.OSP proponuje, aby OSM, który poprzez umowę przyłączeniową określa przepustowość PWY i PWE do magazynów, zamawiał przepustowość na połączeniu obu systemów i udostępniał ją w ramach usługi magazynowania.

12 system, który łączy 1.Zmiana warunków współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz magazynowych ułatwi klientom przesył gazu pomiędzy systemami przesyłowymi i dystrybucyjnym oraz magazynowym. 2.Tylko OSD i OSM kupują przepustowość na fizycznych punktach łączących ich systemy z systemem przesyłowym GAZ-SYSTEM. 3.Uproszczenie zasad nabywania mocy na połączeniach OSP/ OSD i OSM, uproszczone zasady alokacji ilości paliwa gazowego. Zmiana zasad współpracy z OSD i OSM OSD OSP Punkt Wirtualny OSM OSD 1 OSD 2 OSP Entry Exit do OSD 1 Exit do OSD 2 Exit 12

13 system, który łączy OSD OSP Punkt Wirtualny 3.Ścieżka transportu gazu do odbiorcy końcowego będzie ustalana pomiędzy OSM, OSD i OSP. OSD i OSM będzie rezerwował u OSP moce umowne (przepustowość) na połączeniach obu systemów. OSD będzie odpowiadał za przekroczenie mocy. Zmiana zasad współpracy z OSD i OSM 13 1.Zgodnie z PE, za rozwój infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej i magazynowej odpowiedzialni są operatorzy – odpowiednio OSP, OSD, OSM. 2.OSD i OSM określają wielkość zapotrzebowania na przepustowość połączeń międzysystemowych zawierając umowy przyłączeniowe, a następnie MUP.

14 system, który łączy 14 Zamawianie mocy umownej następuje w fizycznych punktach wejścia do systemu przesyłowego oraz w fizycznych punktach wyjścia do odbiorcy końcowego z systemu dystrybucyjnego (lub przesyłowego). OSD OSP FPWE OSP Punkt Wirtualny

15 system, który łączy 15 OSD OSP FPWE OSP WPWY Punkt Wirtualny Transport paliwa gazowego do Punktu Wirtualnego (Giełda Gazu, Rynek OTC)

16 system, który łączy 16 OSD OSP FPWE OSP WPWE FPWY OK PWY OSM Punkt Wirtualny Transport paliwa gazowego z Punktu Wirtualnego do Odbiorcy końcowego lub do instalacji magazynowej.

17 system, który łączy 17 OSD OSP FPWE OSP FPWY OK PWY OSM WPWE WPWY OSD Punkt Wirtualny Transport paliwa gazowego z Punktu Wirtualnego do obszaru dystrybucyjnego (poprzez Wirtualny Punkt Wyjścia do obszaru dystrybucyjnego), którym przyłączeni są Odbiorcy.

18 system, który łączy 18 FPWE OSP (Import, Kopalnia) FPWY OK (Odbiorca końcowy) ZUP 1 ZUP 2 Sprzedał -100 Kupił +100 Punkt Wirtualny ZUP 1 : +100ZUP 2 : -100 Bilans: 0 18 Obrót na Giełdzie Gazu

19 system, który łączy 19 Obrót na Giełdzie Gazu Gaz-System +100 FPWE OSP (Import, Kopalnia) FPWY OK (Odbiorca końcowy) ZUP 1 ZUP 2 Sprzedał -100 Kupił +100 Punkt Wirtualny ZUP 1 : 0ZUP 2 : -100 Bilans: -100Bilans: 0

20 system, który łączy 20 Obrót na Giełdzie Gazu Gaz-System -100 FPWE OSP (Import, Kopalnia) FPWY OK (Odbiorca końcowy) ZUP 1 ZUP 2 Sprzedał -100 Kupił +100 Punkt Wirtualny ZUP 1 : +100ZUP 2 : 0 Bilans: 0Bilans: +100

21 system, który łączy Rozliczenia 21 OSD OSP PW PWE Opłata przesyłowa Entry Opłata przesyłowa Exit Opłata dystrybucyjna PWY/PWE PWY OSP OSP OSD ZUP (spółka obrotu) ZUD (spółka obrotu/ odbiorca końcowy) OSD Opłata przesyłowa PWY OK OSP ZUP (spółka obrotu)

22 system, który łączy 22 Rozliczenia OSM OSP WPW PWE Opłata przesyłowa Exit Opłata za usługi magazynowania Pakiet usług magazynowych PWE/PWY OSP OSM OSM ZUM (spółka obrotu/ odbiorca końcowy) PWY/PWE

23 system, który łączy Dziękuję za uwagę 23 piotr.bujalski@gaz-system.pl


Pobierz ppt "1 Warszawa, 16 październik 2012 r. system, który łączy Nowy model rynku gazu w IRiESP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google