Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Zadanie 2 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Kierunek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Zadanie 2 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Kierunek."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Zadanie 2 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Kierunek badawczy A III: Technologie informacyjne w analizie rozwoju systemów gospodarki surowcami mineralnymi i energią Zbigniew GRUDZIŃSKI, Urszula LORENZ, Urszula OZGA-BLASCHKE, Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Wiesław BLASCHKE,Tadeusz OLKUSKI, Seminarium Instytutu GSMiE PAN, 6 – 8 marca 2013, Szczyrk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo – Energetycznego Zmiana krajowego zużycia energii elektrycznej w okresie 2011 - 2012 Ceny energii elektrycznej na giełdzie energii (TGE) – RDN kurs BASE Zmiana krajowej produkcji energii elektrycznej w okresie 2011 - 2012 Produkcja zużycie oraz saldo wymiany energii elektrycznej w latach 2000–2012 Struktura zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej w 2011 roku Porównanie kosztów paliwa i kosztów ogółem w elektrowniach na węgiel kamienny (WK) i brunatny (WB) Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku energii elektrycznej w 2011 roku Rok 2011 charakteryzował się znaczącym wzrostem produkcji (o 3.5%) i niewielkim wzrostem zużycia energii elektrycznej (tylko o 1.0%). W tym czasie wzrost PKB był na poziomie 4.3%. Dobry wynik w produkcji energii to efekt bardzo dobrego salda wymiany energii z zagranicą: istotnie zwiększył się eksport energii elektrycznej (o ponad 57%), natomiast import wzrósł tylko o 7.4%. Saldo wymiany wzrosło z 1.4 TWh (w 2010 r.) do 5.2 TWh w 2011 r. Eksport prawie dwukrotnie przewyższył import energii. Największy udział (91.4%) w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie zawodowe cieplne. W porównaniu do roku 2010 ta grupa wytwórców odnotowała spadek udziału o 0.8% (w porównaniu z 2009 spadek wyniósł o 1.5%). Wzrost zużycia węgla brunatnego wyniósł 10%, podczas gdy węgla kamiennym spadł o 1%. Energia pozyskiwana w procesie współspalania biomasy i biogazu wzrosła o ponad 18%. W przeliczeniu biomasa zastępowała już około 4.8 mln ton węgla. Jednostkowe koszty energii elektrycznej sprzedanej wzrosły o 7.3%. W 2011 roku w elektrowniach na węglu kamiennym jednostkowe koszty przekroczyły ceny. Powiększyła się różnica pomiędzy jednostkowymi kosztami sprzedanej energii w elektrowniach na węglu kamiennym i brunatnym: z 42 zł/MWh w roku 2010 do 51.5 zł/MWh w roku 2011 (na korzyść węgla brunatnego). Różnica w cenie sprzedawanej energii zmniejszyła się natomiast z 13.5 zł/MWh w roku 2010 do 4.5 zł/MWh w roku 2011. Wskaźnik rentowności w elektrowniach na WK zmniejszył się do 12.8% (z 14.9% w analogicznym okresie 2010 r.), w elektrowniach na WB wzrósł do poziomu 28.8% (25.3% w 2010 r.). Nastąpiła zmiana w strukturze sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców; TGE jest obecnie najważniejszym rynkiem obrotu energii elektrycznej, której udział wyniósł w 2011 r. 59% w całkowitym wolumenie sprzedaży. Ceny sprzedaży energii elektrycznej ogółem u wytwórców wzrosły o 4.7%; natomiast na giełdzie energii ceny spadły 1.6%. Cena sprzedaży energii i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych wzrosła o 5.2%. Opłata dystrybucyjna ogółem wzrosła o 7.2%, a opłaty za energię elektryczną 4.1%. Wzrost cen węgla kamiennego zużywanego w elektrociepłowniach (w przeliczeniu na zł/GJ) wyniósł 4.1%. w elektrowniach na węgiel kamienny – 3.2% a w elektrowniach na węgiel brunatny był najwyższy spośród wszystkich paliw do produkcji energii elektrycznej – 5.7%. Ceny węgla brunatnego w przeliczeniu na 1 GJ są niższe o około 37% od cen węgla kamiennego w elektrowniach. Ceny giełdowe uprawnień do emisji CO 2 – EUA Zmiany cen energii elektrycznej na wybranych segmentach rynku energii Kwartalne zmiany cen energii elektrycznej u końcowych odbiorców energii elektrycznej Ranking cen energii elektrycznej dla średnich odbiorców przemysłowych w krajach UE w 2012 r. Średnie ceny energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej Średni odbiorcy przemysłowi Gospodarstwa domowe Prognoza cen uprawnień do emisji CO 2 – EUA 2012 r.


Pobierz ppt "Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Zadanie 2 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Kierunek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google