Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja umów przesyłowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja umów przesyłowych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja umów przesyłowych
IRIESP Realizacja umów przesyłowych Warszawa, 16 października 2012 system, który łączy

2 Fazy realizacji umów przesyłowych
Nominacje Złożenie nominacji Zatwierdzenie nominacji Ewentualne renominacje i ich zatwierdzenie Określenie realizacji Pomiary – dla punktów fizycznych Alokacje pomiędzy ZUP Bilansowanie Określenie całkowitych realizacji dla wejść i wyjść Porównanie ilości we/wy - określenie niezbilansowania Przygotowanie HRP Rozliczenie finansowe ZUP vs OSP Moce Jakość system, który łączy

3 Nominacje Zasady ogólne
Nominacje składane na dzień następny dla punktów wg PZ Nominacje zawierają informacje: Składający nominację (ZUP) ID punktu którego dotyczy Ilości godzinowe Kontrahent w punkcie (odbierający lub dostarczający) Dla WPWEGG i WPWYGG nominacje w imieniu ZUP składa Giełda Gazu Ilości godzinowe powinny uwzględniać: wartości przydzielonej zdolności w danym punkcie ograniczenia wynikające z IRiESP lub przepisów prawa Brak wymogu zbilansowania nominacji poszczególnych ZUP Nominacje podlegają sprawdzeniu z operatorami współpracującymi Zasada mniejszego strumienia system, który łączy

4 Nominacje Przebieg procesu (D-1) system, który łączy ZUP OSP OSD, OSM
14: Nominacja (NOMINT) 14: Nominacja (DELORD) 15:15 Informacja o wynikach sprawdzenia zgodności nominacji (DELRES) 18:00 Zatwierdzenie/odrzucenie nominacji (NOMRES) system, który łączy

5 Renominacje Przebieg procesu (D) system, który łączy ZUP OSP OSD, OSM
H0 Renominacja (NOMINT) H0 + 45min Renominacja (DELORD) H min Informacja o wynikach sprawdzenia zgodności renominacji (DELRES) H min Zatwierdzenie/ odrzucenie renominacji (NOMRES) H0 – każda pełna godzina H1 – godzina otrzymania przez OSD, OSM renominacji (DELORD) od OSP system, który łączy

6 Prognozy transportowe
Składane przez OSD dla MFPWYOSD i MFPWEOSD dla każdej następnej doby gazowej, Codziennie do 14:00 D - 1, Ilości godzinowe, Uwzględniają ograniczenia, 10% tolerancji trafności prognoz. OSD OSP 14:00 D-1 Prognoza transportowa system, który łączy

7 Podmioty dokonujące alokacji
Alokacje Podmioty dokonujące alokacji PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM OSP Odbiorca system, który łączy

8 Alokacje Metody alokacji Pomiar Pomiar Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP R=N R=N Pomiar PWE ZUP 1 ZUP 2 Pomiar R=N K.O. PWE PWY R=N R=N PWE OSM PWY OSM R=N K.O. system, który łączy

9 Podmioty dokonujące alokacji
Alokacje Podmioty dokonujące alokacji PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM WPWY OSD WPWE OSD OSP Odbiorca OSD WR WS system, który łączy

10 Obszar Dystrybucyjny OSP OSD system, który łączy WS WR WPWY OSD
WPWE OSD WR WS P2 P1 P3 P4 P5 P6 system, który łączy

11 A = ΣA – ΣA P = Σ P – Σ P ΣA = ΣP Alokacje
Pomiar dla strefy dystrybucyjnej A = ΣA – ΣA WPWYOSD WPWEOSD OSD OSP OSD WPWY OSD WPWE OSD WR WS P2 P1 P3 P4 P5 P6 P = Σ P – Σ P k β=1 l δ=0 wy β we δ OSD ΣA = ΣP OSD OSD system, który łączy

12 Σ AWPWY OSD – Σ AWPWE OSD = Σ PMFPWY OSD – Σ PMFPWE OSD
Alokacje Proces alokacji dla strefy dystrybucyjnej OSP OSD WPWY OSD WPWE OSD WR WS P2 P1 P3 P4 P5 P6 WPWY OSD WPWE OSD OSD WR1 WS1 WS2 WR2 WR3 A3 PŹDO > PWR niezbilansowanie WPWEOSD PŹDO < PWR niezbilansowanie WPWYOSD Σ AWPWY OSD – Σ AWPWE OSD = Σ PMFPWY OSD – Σ PMFPWE OSD k β=1 l n i=1 i=0 m δ=0 system, który łączy

13 Harmonogram wymiany informacji
Alokacje Harmonogram wymiany informacji OSP OSW, Odbiorca 10:00 Alokacja operatywna za poprzednią dobę gazową 7. dzień roboczy miesiąca (M+1) Alokacja rozliczeniowa za poprzedni miesiąc gazowy (M) Alokacje szacunkowych ilości paliwa gazowego Alokacje rozliczeniowych ilości paliwa gazowego 5. Dzień roboczy miesiąca (M+1) Dane pomiarowe za poprzedni miesiąc gazowy (M) Przekazanie danych pomiarowych system, który łączy

14 Bilansowanie systemu przesyłowego
Bilansowanie fizyczne - działania OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego w tym: Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP Bilansowanie handlowe – rozliczenie niezbilansowania ZUP wynikające z różnic pomiędzy ilościami przekazanymi i odebranymi do/z systemu przesyłowego; Bilansowanie handlowe obejmuje system przesyłowy i systemy dystrybucyjne; Mechanizm obszarów dystrybucyjnych system, który łączy

15 Bilansowanie Zasady ogólne Bilans ZUP Wszystkie punkty wejścia:
Importowe Magazyny Źródła Punkt Wirtualny Wszystkie punkty wyjścia: Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSP Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSD Bilansowane są wszystkie punkty wejścia i punkty wyjścia danego ZUP (PZ). Bilans jest ustalany dla każdej doby. Rozliczenie ilości niezbilansowania po każdej dobie. system, który łączy

16 Bilansowanie dobowe - Limity
Poziom Dobowego Limitu Niezbilansowania Limit dobowy – 5% ilości wprowadzonej do systemu Zgodne z Rozporządzeniem „systemowym” Ministra Gospodarki Brak limitów godzinowych Ograniczenia godzinowe jako wynik godzinowego przydziału przepustowości w fizycznych punktach System Przesyłowy Punkty Wejścia ograniczone maksymalną przydzieloną przepustowością Bilans dobowy: ±5% Punkty Wyjścia WPWY WPWE ograniczone maksymalną przydzieloną przepustowością 16 system, który łączy

17 Bilansowanie Model rynku ZUP 1 Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia
PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WR WS PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM WPWY OSD WPWE OSD system, który łączy

18 Bilansowanie Model rynku ZUP 2 Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia
PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WR WS PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM WPWY OSD WPWE OSD system, który łączy

19 Bilansowanie Model rynku Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia ZUPD
PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WR WS PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM WPWY OSD WPWE OSD ZUPD system, który łączy

20 Bilansowanie Model rynku ZUP 1 ZUP 2 Wirtualne wyjścia
PWE WPWE OTC Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WR WS PWY WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP OSM WPWY OSD WPWE OSD ZUPD system, który łączy

21 Rynek usług bilansujących Zasady ogólne
Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP Uczestnikiem rynku może być tylko ZUP Odrębna umowa o udział w rynku usług bilansujących Umowa ramowa Oferty składane na każdy dzień Standardowe usługi systemowe Ilości i ceny dla poszczególnych godzin w dobie której oferta dotyczy Składane droga elektroniczną Podlega regulacjom Prawa o Zamówieniach Publicznych Oferty przyjmowane wg kryteriów: Rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu Dla danego rodzaju usługi wg kryterium ceny dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie do ilości w ofercie Realizacja poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej procedurze zatwierdzania system, który łączy

22 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe
FPWE FPWY WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 1 2 Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP system, który łączy

23 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe
FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 1 2 3 4 5 Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP system, który łączy

24 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe
FPWE FPWY WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 3 4 . Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia system, który łączy

25 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe
FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 5 . Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP system, który łączy

26 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe
FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 1 2 3 4 5 Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWYOSP Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWEOSP Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWEOSP system, który łączy

27 Rozliczenie i opłaty związane z realizacją umowy
Opłaty wynikające z postanowień Taryfy Opłaty wynikające z IRiESP Rozliczenie ilości niezbilansowania dobowego DIN x CRG Kwoty określane dla każdego dnia – odrębne pozycje na fakturze Faktury wystawiane co miesiąc przez OSP i ZUP Rozliczenie przekroczenia DLN Ilość na wejściach < 4 mln kWh => DIN x 0,1 x CRG Ilość na wejściach >= 4 mln kWh => DIN x 0,2 x CRG Trafność Nominacji (ZUP) Tolerancja 10% Ilość przekroczenia x 0,02 x CRG Opłat nie pobierane dla punktów gdzie funkcjonuje koto operatorskie WPWYOSD i WPWEOSD Trafność Prognoz Transportowych (OSD) Ilość przekroczenia x 0,01 x CRG Pierwszy rok obowiązywania IRIESP - gratis system, który łączy

28 Dziękuję za uwagę system, który łączy


Pobierz ppt "Realizacja umów przesyłowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google