Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IRIESP Realizacja umów przesyłowych Warszawa, 16 października 2012 system, który łączy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IRIESP Realizacja umów przesyłowych Warszawa, 16 października 2012 system, który łączy."— Zapis prezentacji:

1 IRIESP Realizacja umów przesyłowych Warszawa, 16 października 2012 system, który łączy

2 Fazy realizacji umów przesyłowych Nominacje Złożenie nominacji Zatwierdzenie nominacji Ewentualne renominacje i ich zatwierdzenie Określenie realizacji Pomiary – dla punktów fizycznych Alokacje pomiędzy ZUP Bilansowanie Określenie całkowitych realizacji dla wejść i wyjść Porównanie ilości we/wy - określenie niezbilansowania Przygotowanie HRP Rozliczenie finansowe ZUP vs OSP Bilansowanie Moce Jakość

3 system, który łączy Nominacje Zasady ogólne Nominacje składane na dzień następny dla punktów wg PZ Nominacje zawierają informacje: Składający nominację (ZUP) ID punktu którego dotyczy Ilości godzinowe Kontrahent w punkcie (odbierający lub dostarczający) Dla WPWE GG i WPWY GG nominacje w imieniu ZUP składa Giełda Gazu Ilości godzinowe powinny uwzględniać: wartości przydzielonej zdolności w danym punkcie ograniczenia wynikające z IRiESP lub przepisów prawa Brak wymogu zbilansowania nominacji poszczególnych ZUP Nominacje podlegają sprawdzeniu z operatorami współpracującymi Zasada mniejszego strumienia

4 system, który łączy ZUPOSPOSD, OSM 14:00 Nominacja (NOMINT) 14:30 Nominacja (DELORD) 15:15 Informacja o wynikach sprawdzenia zgodności nominacji (DELRES) 18:00 Zatwierdzenie/odrzucenie nominacji (NOMRES) Nominacje Przebieg procesu (D-1)

5 system, który łączy H0 – każda pełna godzina H1 – godzina otrzymania przez OSD, OSM renominacji (DELORD) od OSP ZUPOSPOSD, OSM H0 Renominacja (NOMINT) H0 + 45min Renominacja (DELORD) H min Informacja o wynikach sprawdzenia zgodności renominacji (DELRES) H min Zatwierdzenie/ odrzucenie renominacji (NOMRES) Renominacje Przebieg procesu (D)

6 Składane przez OSD dla MFPWY OSD i MFPWE OSD dla każdej następnej doby gazowej, Codziennie do 14:00 D - 1, Ilości godzinowe, Uwzględniają ograniczenia, 10% tolerancji trafności prognoz. system, który łączy OSDOSP 14:00 D-1 Prognoza transportowa Prognozy transportowe

7 system, który łączy PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM OSP Odbiorca OSM OSP Alokacje Podmioty dokonujące alokacji

8 K.O. system, który łączy PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia Pomiar R=N WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE ZUP 1 ZUP 2 PWY Alokacje Metody alokacji Pomiar R=N K.O. R=N

9 system, który łączy PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM WPWY OSD WPWE OSD OSP Odbiorca OSM OSP OSD WR WS WR Alokacje Podmioty dokonujące alokacji

10 system, który łączy OSP OSD WPWY OSD WPWE OSD WR WS WR P2P2 P1P1 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 Obszar Dystrybucyjny

11 P = Σ P – Σ P k β=1 l δ=0 wy β we δ OSD system, który łączy OSP OSD WPWY OSD WPWE OSD WR WS WR P2P2 P1P1 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 Alokacje Pomiar dla strefy dystrybucyjnej A = ΣA – ΣA WPWY OSD WPWE OSD OSD ΣA = ΣP OSD

12 system, który łączy Σ A WPWY OSD – Σ A WPWE OSD = Σ P MFPWY OSD – Σ P MFPWE OSD k β=1 l n i=1i=0 m δ=0 Alokacje Proces alokacji dla strefy dystrybucyjnej OSP OSD WPWY OSD WPWE OSD WR WS WR P2P2 P1P1 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 A 3 PŹDO > PWR3 niezbilansowanie WPWE OSD PŹDO < PWR3 niezbilansowanie WPWY OSD WPWY OSD WPWE OSD OSD WR1 WS1 WS2 WR2 WR3

13 system, który łączy OSPOSW, Odbiorca 10:00 Alokacja operatywna za poprzednią dobę gazową 7. dzień roboczy miesiąca (M+1) Alokacja rozliczeniowa za poprzedni miesiąc gazowy (M) Alokacje szacunkowych ilości paliwa gazowego Alokacje rozliczeniowych ilości paliwa gazowego 5. Dzień roboczy miesiąca (M+1) Dane pomiarowe za poprzedni miesiąc gazowy (M) Przekazanie danych pomiarowych Alokacje Harmonogram wymiany informacji

14 system, który łączy Bilansowanie systemu przesyłowego Bilansowanie fizyczne - działania OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego w tym: Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP Bilansowanie handlowe – rozliczenie niezbilansowania ZUP wynikające z różnic pomiędzy ilościami przekazanymi i odebranymi do/z systemu przesyłowego; Bilansowanie handlowe obejmuje system przesyłowy i systemy dystrybucyjne; Mechanizm obszarów dystrybucyjnych

15 Bilans ZUP Wszystkie punkty wejścia: 1.Importowe 2.Magazyny 3.Źródła 4.Punkt Wirtualny Wszystkie punkty wejścia: 1.Importowe 2.Magazyny 3.Źródła 4.Punkt Wirtualny Wszystkie punkty wyjścia: 1.Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSP 2.Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSD 3.Magazyny 4.Punkt Wirtualny Wszystkie punkty wyjścia: 1.Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSP 2.Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSD 3.Magazyny 4.Punkt Wirtualny 1.Bilansowane są wszystkie punkty wejścia i punkty wyjścia danego ZUP (PZ). 2.Bilans jest ustalany dla każdej doby. 3.Rozliczenie ilości niezbilansowania po każdej dobie. 15 Bilansowanie Zasady ogólne system, który łączy

16 16 Poziom Dobowego Limitu Niezbilansowania Limit dobowy – 5% ilości wprowadzonej do systemu Zgodne z Rozporządzeniem systemowym Ministra Gospodarki Brak limitów godzinowych Ograniczenia godzinowe jako wynik godzinowego przydziału przepustowości w fizycznych punktach Bilansowanie Bilansowanie dobowe - Limity System Przesyłowy Punkty Wejścia ograniczone maksymalną przydzieloną przepustowością Bilans dobowy: ±5% Punkty Wyjścia WPWY WPWE ograniczone maksymalną przydzieloną przepustowością system, który łączy 16

17 Bilansowanie Model rynku system, który łączy ZUP 1 PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia WR WS WR PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM WPWY OSD WPWE OSD 17

18 Bilansowanie Model rynku system, który łączy ZUP 2 PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia WR WS WR PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM WPWY OSD WPWE OSD 18

19 Bilansowanie Model rynku system, który łączy PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia WR WS WR PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM WPWY OSD WPWE OSD ZUP D 19

20 Bilansowanie Model rynku system, który łączy ZUP 1 ZUP 2 PWE WPWE OTC Wirtualne wyjściaWirtualne wejścia WR WS WR PWY PWE WPWE GG WPWE OSP WPWY OTC WPWY GG WPWY OSP PWE OSM PWE OSM PWY OSM PWY OSM WPWY OSD WPWE OSD ZUP D 20

21 system, który łączy Rynek usług bilansujących Zasady ogólne Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP Uczestnikiem rynku może być tylko ZUP Odrębna umowa o udział w rynku usług bilansujących Umowa ramowa Oferty składane na każdy dzień Standardowe usługi systemowe Ilości i ceny dla poszczególnych godzin w dobie której oferta dotyczy Składane droga elektroniczną Podlega regulacjom Prawa o Zamówieniach Publicznych Oferty przyjmowane wg kryteriów: Rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu Dla danego rodzaju usługi wg kryterium ceny dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie do ilości w ofercie Realizacja poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej procedurze zatwierdzania

22 system, który łączy FPWE FPWY WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 1 2 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe 1. Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWY OSP 2. Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWE OSP

23 system, który łączy FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe 1. Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWY OSP 2. Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWE OSP 3. Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia 4. Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia 5. Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWE OSP

24 system, który łączy FPWE FPWY WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 3 4 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia 4. Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia

25 system, który łączy FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP 5 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWE OSP

26 system, który łączy FPWE FPWY Zmniejszenie w pkt. wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWE OTC WPWE GG WPWE OSP WPWY OSP Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe 1. Dostawa do OSP w punkcie wirtualnym - WPWY OSP 2. Pobór od OSP w punkcie wirtualnym - WPWE OSP 3. Dostawa do OSP w fizycznym punkcie wejścia 4. Pobór od OSP w fizycznym punkcie wyjścia 5. Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od OSP w WPWE OSP

27 system, który łączy Rozliczenie i opłaty związane z realizacją umowy Opłaty wynikające z postanowień Taryfy Opłaty wynikające z IRiESP Rozliczenie ilości niezbilansowania dobowego DIN x CRG Kwoty określane dla każdego dnia – odrębne pozycje na fakturze Faktury wystawiane co miesiąc przez OSP i ZUP Rozliczenie przekroczenia DLN Ilość na wejściach DIN x 0,1 x CRG Ilość na wejściach >= 4 mln kWh => DIN x 0,2 x CRG Trafność Nominacji (ZUP) Tolerancja 10% Ilość przekroczenia x 0,02 x CRG Opłat nie pobierane dla punktów gdzie funkcjonuje koto operatorskie WPWY OSD i WPWE OSD Trafność Prognoz Transportowych (OSD) Tolerancja 10% Ilość przekroczenia x 0,01 x CRG Pierwszy rok obowiązywania IRIESP - gratis

28 system, który łączy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IRIESP Realizacja umów przesyłowych Warszawa, 16 października 2012 system, który łączy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google