Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „PRZYJACIELE PRZYRODY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „PRZYJACIELE PRZYRODY”"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „PRZYJACIELE PRZYRODY”
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „PRZYJACIELE PRZYRODY” Naturefriends International Naturfreunde Internationale Amis de la Nature International

2 PRZYJACIELE PRZYRODY poruszają!
Przeżywanie przyrody i aktywne spędzanie czasu wolnego w powiązaniu ze zrównoważeniem i odpowiedzialnością społeczną

3 Przyjaciele Przyrody w portretach
Żyjemy Przyrodą

4 Przyjaciele Przyrody w portretach
Żyjemy przyrodą… Nieco historii 1895: Założenie Naturfreunde (Towarzystwa Turystycznego Przyjaciele Przyrody) w Wiedniu przez socjaldemokratów - Karla Rennera, Georga Schmiedla, Aloisa Rohrauera i Leopolda Happischa 1905: Pierwsze grupy lokalne (sekcje) w Szwajcarii i Niemczech: początek umiędzynarodowienia ruchu Przyjaciół Przyrody 1907: Otwarcie pierwszego schroniska Przyjaciół Przyrody w Padasterjoch (A) Do 1933/34: Rozprzestrzenienie się ruchu Przyjaciół Przyrody w całej Europie : Zakaz działalności europejskim organizacjom Przyjaciół Przyrody oprócz Szwajcarii i Ameryki Po 1945: Powrót do działalności 1950: Powstanie NFI jako organizacji jednoczącej towarzystwa krajowe 1975: Założenie „młodzieżówki” NFI – Naturfreundejugend Internationale(NFJI) Do dzisiaj: Obok międzynarodowej działalności w zakresie rekreacji i ochrony środowiska przyrodniczego uwzględnianie także problematyki społecznej

5 Przyjaciele Przyrody w portretach
Żyjemy przyrodą… Przyjaciele Przyrody dzisiaj… … należą do największych międzynarodowych organizacji obywatelskich (NGO) … angażują się na rzecz ochrony, pielęgnowania i aktywnego użytkowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego … wspomagają zrównoważenie, ochronę środowiska przyrodniczego i klimatu … przeprowadzają światowe projekty z zakresu ochrony środowiska, polityki energetycznej i społecznej … organizują kampanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu … prowadzą lobbing na krajowych, europejskich i międzynarodowych poziomach w interesie swoich członków … domagają się i popierają uczciwe i pełne poszanowania stosunki między różnymi kulturami … popierają zrównoważoną i uwzględniającą warunki społeczne turystykę … posiadają własną organizację jednoczącą młodych Przyjaciół Przyrody (NFJI, ang. IYNF), która przeprowadza szkolenia, seminaria i różne spotkania

6 Przyjaciele Przyrody w portretach
Żyjemy przyrodą… Przyjaciele Przyrody dzisiaj… … gospodarują w ponad 1000 własnych obiektach na całym świecie … organizują podróże i różne interesujące działania turystyczne … sprawiają radość na gruncie przeżywania przyrody i sportu … posiadają i dbają o szlaki turystyczne i wspinaczkowe … oferują odpoczynek w zdrowym środowisku oraz szkolenia i doszkalania … są otwarci na rodziny, samotnych, pary, dzieci, młodzież i seniorów … mają wzajemnościowe korzyści dla swoich członków z innymi towarzystwami alpejskimi (zniżki na noclegi w schroniskach itp.) … oferują regionalne korzyści dodatkowe, jak ubezpieczenia na wyjazd wypoczynkowy i sportowe

7 Przyjaciele Przyrody w portretach
Żyjemy przyrodą… Przyjaciele Przyrody w świecie… • około członków • 50 organizacji stowarzyszonych lub partnerskich USA Europa Senegal Togo

8 Sport i rekreacja Przeżywać przyrodę

9 Sport i rekreacja Przeżywać przyrodę…

10 Sport i rekreacja Wędrówki, góry i wspinaczka Żyć przyrodą…
• Nauka i dokształcanie • Zorganizowane wędrówki, wycieczki górskie, wspinaczki i trasy wspinaczkowe dla początkujących i zaawansowanych • Organizacja podróży wędrówkowych i ekspedycji • Budowa i użytkowanie hal wspinaczkowych • Budowa i utrzymywanie szlaków, dróg i tras wspinaczkowych (m.in. wielkich projektów, jak Szlak Kulturowy Alp – Kulturweg Alpen)

11 Sport i rekreacja Żyjemy przyrodą… Turystyka rowerowa, kolarstwo górskie, wyścigi szosowe • Nauka i dokształcanie • Zorganizowane wycieczki • Wyjazdy rowerowe i tygodniowe wędrówki • Mistrzostwa kolarskie • Europejski Rowerowy Szlak Przyjaźni (Europäischer Freundschaftsradweg)

12 Sport i rekreacja Sporty wodne Żyjemy przyrodą…
• Nauka i dokształcanie w korzystaniu z kajaku, kanu i pontonów • Ośrodek wiedzy o dzikich wodach • Spływy rzekami i jeziorami • Wycieczki łodziami

13 Sport i rekreacja Sporty zimowe Żyjemy przyrodą…
Narciarstwo, snowboard, turystyka narciarska i w wysokich górach, wędrówki w karplach (rakietach śnieżnych), biegi narciarskie, wspinaczki lodowe i łyżwiarstwo • Kursy i tygodnie sportów zimowych • Zorganizowane wycieczki • Seminaria lawinowe i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wysokogórskiego

14 Sport i rekreacja Oferty podróży i karawaningu Żyć przyrodą…
• Zorganizowane tygodnie wędrówkowe i na kołach • Urlop nad morzem w ośrodkach i obiektach Przyjaciół Przyrody • Atrakcyjne oferty biur podróży Przyjaciół Przyrody dla miłośników przyrody, aktywnego lub spokojnego wypoczynku oraz turystyki kulturowej • Kempingi i obozy wypoczynkowe Przyjaciół Przyrody • Oferty urlopowe obiektów Przyjaciół Przyrody • Modelowe podróże podczas Krajobrazów Roku

15 Sport i rekreacja Oferty doznań przyrodniczych i kulturowych
Żyć przyrodą… Oferty doznań przyrodniczych i kulturowych • Grupy, kursy i konkursy fotograficzne • Seminaria z zakresu wiedzy o florze, geologii, ornitologii itd. • Wędrówki dla wrażeń i tematyczne, weekendy w dzikiej przyrodzie • Internetowe portale wycieczkowe (wędrówki piesze, górskie, rowerowe i narciarskie) • Partnerskie giełdy rekreacyjne • Seminaria polityczne (polityka klimatyczna i środowiskowa) • Dalsze bogactwo działalności i ofert

16 Obiekty Przyjaciół Przyrody
1001 x przyjazna gościnność w obiektach

17 Obiekty Przyjaciół Przyrody
1001 x przyjazna gościnność…

18 Obiekty Przyjaciół Przyrody
1001 x przyjazna gościnność… Naszych ponad 1000 rozmieszczonych na świecie obiektów jest żywotnymi miejscami spotkań, dokąd ci wszyscy są zapraszani, którzy chcą przeżywać przyrodę i kulturę lub po prostu odprężyć się. Ich zakres rozciąga się… … od samoobsługowych schronów do hoteli Przyjaciół Przyrody … od obiektów sezonowych do całorocznych … od obiektów na morskim wybrzeżu po obiekty w wysokich górach lub w miastach … nieco przeżyć, wędrówki, jazda rowerem, jeździectwo, poznawać przyrodę, smakować regionalne specjalności, po prostu – odprężyć się…

19 Obiekty Przyjaciół Przyrody
1001 x przyjazna gościnność… Obiekty Przyjaciół Przyrody są… … otwarte dla wszystkich … ośrodkami ruchu … przyjazne rodzinom … społecznie zaangażowane … ekologiczne i zrównoważone … osiągalne środkami komunikacji publicznej

20 Obiekty Przyjaciół Przyrody
1001 x przyjazna gościnność… Obiekty Przyjaciół Przyrody oferują… … społecznie dostępny poziom cenowy … życzliwe przyjęcie i nastrojowość … spokój i wypoczynek … dobrą kuchnię regionalną lub samoobsługę … wciągające oferty dla rodzin i grup … wielojęzyczną obsługę

21 Projekty Przyjaciół Przyrody
Zrównoważone,przyjazne środowisku i człowiekowi

22 Projekty Przyjaciół Przyrody
Zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi

23 Projekty Przyjaciół Przyrody
Zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi Aktywne dla ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz rozwoju równoważonego W centrum działania znajduje się nadto bezpośrednia współpraca z grupami i miejscowymi przedstawicielami, bez powiązania z którymi realizacja strategii środowiskowych i równoważenia nie jest możliwa na lokalnym poziomie. Dzięki sieci współpracy Przyjaciół Przyrody, obejmującej ponad członków, którzy zorganizowani są w lokalnych i regionalnych stowarzyszeniach, mamy w wielu zakresach szeroką bazę aktywnych i zainteresowanych osób, oddziałujących w duchu równoważenia na lokalny i regionalny rozwój.

24 Projekty Przyjaciół Przyrody
Zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi Natura 2000 – Natura Trails („Na tropie europejskich skarbów przyrody“) Natura 2000 … … jest siecią działania UE z ok chronionymi obiektami, która ma na celu zachowanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez ochronę ich siedlisk w powiązaniu z regionalnym rozwojem równoważnonym. Natura Trails … … były zainicjowane przez NFI i są rozwijane przez krajowe organizacje Przyjaciół Przyrody i innych partnerów … prowadzą przez obszary, które są przeznaczone dla użytkowania przez „miękką” rekreację … poprzez biologiczną różnorodność tworzą atrakcyjność dla odwiedzających i dają możliwość świadomego poznawania przyrody … zostały przez austriacką i niemiecką Komisję UNESCO wyróżnione w ramach dekady „Kształcenie dla rozwoju równoważonego” … są wyposażane w foldery, środki multimedialne i tablice informacyjne

25 Projekty Przyjaciół Przyrody
zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi Krajobraz Roku W 1989 międzynarodowa Konferencja Prezesów organizacji Przyjaciół Przyrody zadecydowała o przeprowadzaniu co dwa lata przedsięwzięcia Krajobraz Roku, obejmującego ponadgraniczne, wartościowe ekologicznie i zagrożone regiony. Wiodącym celem każdego Krajobrazu jest rozwój równoważony wybranego regionu. Ponadto, tworzy się stabilną równowagę między otoczeniem projektu w praktyce, przygotowaniu i możliwościach doznań przez uczestników a polityczną świadomością i pracą lobbistyczną na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dotychczasowe Krajobrazy Roku Ostatni Krajobraz Roku 1989 Jez. Bodeńskie (A, CH, D) Słowacki Kras – Aggtelek Karst 1990 Neusiedler See (A, H) 1991/1992 Eifel-Ardeny (B, D, F, LUX) 1993/1994 Dolna Odra (D, PL) 1995/1996 Alpy (Modelowe regiony w A, CH) 1997/1998 Maas (B, F, NL) 1999/2000 Czeski Las (A, CZ, D) 2001/2002 Stara Flandria (B,F) 2003/2004 Ziemia Lubuska (D, PL) 2005/2006 Jura (CH, F) 2007–2009 Delta Dunaju (RO, UA)

26 Projekty Przyjaciół Przyrody
zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi Krajobrazy Rzeczne Roku Projekt „Krajobraz Rzeczny Roku” jest prowadzony wspólnie przez NaturFreunde Deutschland e.V. i Deutsche Anglerverband e.V. od 2000 r. Z ogłoszeniem Krajobrazu Rzecznego zostaje wykazywane szczególne piękno krajobrazowe i ustalane potrzeby jego ochrony. Celem jest, poprzez przedsięwzięcia, akcje i materiały informacyjne, ukazanie ludności możliwości skorzystania z przyrodniczego i kulturowego piękna poszczególnych krajobrazów rzecznych oraz wyjaśnienie zagrożeń dla rzeki i jej ekosystemu . Dotychczasowe Krajobrazy Rzeczne Roku Ostatni Krajobraz Rzeczny Roku 2000/2001: Gottleuba Die Emscher 2002–2003: Ilz 2004–2005: Havel 2006–2007: Schwarza 2008–2009: Nette

27 Projekty Przyjaciół Przyrody
zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi „Przesiadanie przed wysiadaniem“ (NF Austrii) lub „Wsiadanie – w drodze przyjaźnie przyrodzie“ (NF Niemiec) Austriaccy (NFÖ) i niemieccy (NFD) Przyjaciele Przyrody uczestniczyli z inicjatywami w każdym aktualnym projekcie obejmującym przyjazne środowiskowo wyjazdy w celach rekreacyjnych. Przesiadanie przed wysiadaniem • Członkowie Przyjaciół Przyrody, czytelnicy wydawnictw Przyjaciół Przyrody i goście obiektów Przyjaciół Przyrody, podczas korzystania z propozycji turystycznych, które są dobrze publicznie dostępne, powinni być zachęcani do pozostawiania swojego auta i wybierania się na wędrówki w sposób przyjazny środowisku • Takie trasy będą na bieżąco promowane w mediach Przyjaciół Przyrody Wsiadanie – w drodze przyjaźnie przyrodzie • 22 modelowe obiekty Przyjaciół Przyrody są aktywnie przygotowane do przyjmowania urlopowych i rekreacyjnych gości bez samochodów • We współpracy z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, przy wsparciu gmin i rozszerzeniu ich ofert usługowych i informacyjnych poszczególne obiekty budują „kompletne pakiety” regionalne z zakresu urlopów bez samochodu

28 Projekty Przyjaciół Przyrody
zrównoważone, przyjazne środowisku i człowiekowi Europejski Rowerowy Szlak Przyjaźni Europejski Rowerowy Szlak Przyjaźni NFI służy możliwości, w odprężający sposób, poznania nieprzebranego bogactwa europejskich krajobrazów. Ponadto, punktem wyjścia są spotkania z miejscową ludnością oraz zwracanie uwagi na środowisko i kulturę. Rowerowy Szlak Przyjaźni łączy Krajobrazy Roku i wiedzie przez szczególnie krajobrazowo fascynujące regiony, bogate przyrodniczo i kulturowo. Wzdłuż Szlaku realizowane są dalsze przyjazne środowisku projekty, jak Natura Trails, Zielone Drogi (Grüne Wege) i Błękitne Rzeki (Blaue Flüsse), które wzbogacają wizerunek regionalnej fauny i flory oraz skłaniają do zachowania bogatego dziedzictwa przyrodniczego.

29 Zasadnicza tematyka działań i kampanii
Przyjaciele Przyrody poruszają!

30 Zasadnicza tematyka działań i kampanii
Przyjaciele Przyrody poruszają… Polityczne zaangażowanie Dla myśli o równoważonym rozwoju naszego Towarzystwa angażuje się Przyjaciół Przyrody do określonych kampanii, pracy wyjaśniania zasadniczych problemów i intensywnych wspólnych działań, także na gruncie politycznym. Główny ciężar naszego działania spoczywa na: • rozwoju równoważonym i społecznych ruchach • problemach polityki ochrony przyrody, środowiska, klimatu i energetyki (sprzeciw wobec energii atomowej)

31 Zasadnicza tematyka działań i kampanii
Przyjaciele Przyrody poruszają… Rozwój równoważony Przyjaciele Przyrody … … wspierają proekologiczne aspekty ofert turystycznych na regionalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie … współpracują jako eksperci w kształtowaniu strategicznych procesów równoważenia rozwoju na krajowym i międzynarodowym poziomie … przygotowują do wykorzystywania publikacje i studia … tworzą organizacje Przyjaciół Przyrody w Afryce i południowo-wschodniej Europie jako swój wkład do rozwoju równoważonego

32 Zasadnicza tematyka działań i kampanii
Przyjaciele Przyrody poruszają… Ochrona przyrody, środowiska i klimatu Przyjaciele Przyrody … … organizują specjalistyczne spotkania i konferencje (Miękka ruchliwość/turystyka, Biozróżnicowanie, Zmiana klimatu – Środowisko – Migracje itd.) … przeprowadzają akcje, przedsięwzięcia i kampanie dla ochrony klimatu, w tym emisji CO2 w ramach działalności Przyjaciół Przyrody … uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i wspierają różne akcje, jak KlimaForum09, Światowy Dzień Środowiska, Vote Earth, Earth Hour itd. … publikują ulotki faktograficzne, stanowiska, studia, materiały informacyjne i szkoleniowe

33 Zasadnicze punkty działania i kampanii
Naturfreunde bewegen … Polityka energetyczna Przyjaciele Przyrody … … wspierają protesty przeciwko energii atomowej, takie jak EUROATOM i ITER (Odnawialność zamiast atomowości ‘D’, Energia atomowa – NEIN, DANKE! ‘Ö’) … mobilizują przeciwko energii atomowej i uczestniczą w działaniach protestacyjnych (Ludzki łańcuch – łańcuch przyszłości) … opowiadają się na wykorzystaniem zrównoważonych źródeł energii … rozpowszechniają wyjaśnienia i informacje

34 Zasadnicze punkty działania i kampanii
Przyjaciele Przyrody poruszają… Społeczna wrażliwość Przyjaciele Przyrody … … działają dla uczciwej współobecności kultur i inicjują spotkania Przyjaciół Przyrody z różnorodnymi kulturami (Przyjaciele Przyrody w Afryce) … organizują akcje solidarnościowe (np. roboczy obóz „Sadzić drzewa – ratować rzeki” w Togo, Afryka) … informują o uczciwym handlu i zrównoważonej konsumpcji (Przyjemność z szerokim spojrzeniem) … zajmują stanowisko wobec społeczno-politycznie ważkich tematów, jak uciekinierzy z przyczyn środowiskowych czy migracje … prowadzą na świecie ponad 1000 swoich obiektów jako punkty oparcia dla turystyki socjalnej

35 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej

36 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej…

37 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej… W wielu krajach młodzież Przyjaciół Przyrody zorganizowana jest w niezależnych stowarzyszeniach młodzieżowych, które prowadzą działalność wśród dzieci i młodzieży. Organizacją łączącą je, obejmujących razem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, jest Naturfreundejugend Internationale (NFJI/IYNF). Wiele z nich wydaje własne magazyny, broszury informacyjne i prowadzi platformy internetowe. Punktem ciężkości dla Młodych Przyjaciół Przyrody są: • sport i działalność rekreacyjna • programy szkoleniowe • zaangażowanie proekologiczne, polityczne i społeczne

38 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej… Sport i czas wolny Młodzież Przyjaciół Przyrody… • jest sportowa i proekologiczna równocześnie • przeprowadza obozy wakacyjne, obozowiska namiotowe i dni wypoczynku • organizuje podróże młodzieżowe, które nie są „tylko” sportowe… • organizuje niezliczone działania w zakresie rekreacji pozadomowej dla dzieci i młodzieży • uczestniczy w międzynarodowych ruchach młodzieży

39 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej… Programy szkoleniowe Młodzież Przyjaciół Przyrody… • kształci kierowników grup dziecięcych i młodzieżowych oraz przewodników dla nich • prowadzi fundowane kursy dla opiekunów autokarów młodzieżowych lub różnych rodzajów sportów • prowadzi seminaria w zakresie pedagogiki wypoczynku • organizuje własne „Outdoor-Akademie“

40 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej… Zaangażowanie proekologiczne, polityczne i społeczne Młodzież Przyjaciół Przyrody… • jest krytyczna, domaga się politycznego współuczestnictwa i opiera się na prawach dziecka • angażuje się dla ekologii, równoważenia i ochrony klimatu • przeprowadza własne projekty ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu • walczy przeciwko rasizmowi i wszelkiej dyskryminacji

41 Młodzi Przyjaciele Przyrody
Rekreacja pozadomowa i wiele więcej… Międzynarodowi Młodzi Przyjaciele Przyrody (NFJI/IYNF) … • są roboczą siecią grup i organizacji, która ma na celu wymianę i współpracę młodych członków Przyjaciół Przyrody na całym świecie • organizują szkolenia i seminaria na bazie międzykulturowego i eksperymentalnego kształcenia • reprezentują swoich członków na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej • oferują młodym członkom Przyjaciół Przyrody inspirujące otoczenie, pozwalające żyć z szacunkiem, solidarnością, daniu szansy, równoważeniem i odpowiedzialnością wobec przyrody

42 Przyjaciele Przyrody POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE
Poruszamy… Od 2002 r. także POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE jest członkiem N F I

43 Przyjaciele Przyrody Poruszamy… Tłum. Krzysztof R. Mazurski


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „PRZYJACIELE PRZYRODY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google