Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Targi Aktywni 50+ Poznań, 13 marca 2011 C ENTRUM A KTYWNOŚCI L OKALNEJ – INTEGRACJA I WSPIERANIE SENIORÓW W GMINIE Ś REM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Targi Aktywni 50+ Poznań, 13 marca 2011 C ENTRUM A KTYWNOŚCI L OKALNEJ – INTEGRACJA I WSPIERANIE SENIORÓW W GMINIE Ś REM."— Zapis prezentacji:

1 Targi Aktywni 50+ Poznań, 13 marca 2011 C ENTRUM A KTYWNOŚCI L OKALNEJ – INTEGRACJA I WSPIERANIE SENIORÓW W GMINIE Ś REM

2 G MINA Ś REM Śrem położony jest nad rzeką Wartą, w odległości 42 km na południe od Poznania. Śrem jest miastem podążającym za duchem nowoczesności i stawiającym na zrównoważony rozwój. Zaprasza do siebie poprzez swoje atrybuty przyrodnicze, turystyczne, kulturowe i gospodarcze.

3 G MINA P RZYJAZNA S ENIOROM Konkurs "Samorząd przyjazny seniorom" był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach realizowały lub realizują projekty przeciwdziałające wykluczeniu osób starszych. Gmina Śrem zgłosiła do Konkursu projekt – Aktywizacja i Integracja Narzędziem Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób Starszych w Gminie Śrem i otrzymała wyróżnieniem z rąk senatora Mieczysława Augustyna Przewodniczącego Parlamentarnego zespół ds. osób starszych – Gmina Przyjazna Seniorom.

4 M ETODA C ENTRUM A KTYWNOŚCI L OKALNEJ budzenie aktywności społecznej, inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie i wdrażanie pracy zespołowej i wolontarystycznej, inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,

5 METODA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ramach wdrażanego w Gminie Śrem modelu Centrum Aktywności Lokalnej pojawiają się różnego rodzaju formy aktywizujące seniorów W działania te wpisują się: Stowarzyszenie Śremski Klub Rowerowy Żwawe Dziadki Amatorskiego Klubu Literackiego

6 Ś REMSKI K LUB R OWEROWY Ż WAWE D ZIADKI Klub Rowerowy Żwawe Dziadki powstał w 2006 roku i łączy osoby, które lubią aktywnie spędzać czas. Główne cele to: promocję regionu, odkrywanie i promowanie ciekawych miejsc rekreacyjnych i historycznych, szlaków turystycznych, propagowanie wizerunku osób starszych jako osób aktywnych, dbających o swoje zdrowie i formę fizyczną.

7 A MATORSKI K LUB L ITERACKI Pierwsze spotkanie odbyło się 19 stycznia 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie W zajęciach uczestniczą osoby: starsze i niepełnosprawne, po 55 roku życia, interesujące się literaturą, które mogą pochwalić się własną twórczością, które mają chęć podyskutować na tematy związane z pisarstwem, zamieszkujące gminę Śrem, bez względu na dochód.

8 A MATORSKI K LUB L ITERACKI Główne cele grupy: integracja osób o podobnej pasji, zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami, odkrywanie i rozwijanie umiejętności, promowanie aktywnego spędzania czasu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

9 ŚREMSKI KLUB ROWEROWY ŻWAWE DZIADKI Włodzimierz Bobrowski Prezes Zarządu Klubu

10 Ś REMSKI K LUB R OWEROWY Ż WAWE D ZIADKI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 A MATORSKI K LUB L ITERACKI Elżbieta Urbańska Lider grupy

26 A MATORSKI K LUB L ITERACKI

27

28

29

30

31

32

33 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 tel Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Mickiewicza 40 tel


Pobierz ppt "Targi Aktywni 50+ Poznań, 13 marca 2011 C ENTRUM A KTYWNOŚCI L OKALNEJ – INTEGRACJA I WSPIERANIE SENIORÓW W GMINIE Ś REM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google