Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA SPÓŁKI 16 września 1996 r. - rozpoczęcie działalności w ramach operatora Era jako jedna z kilku sieci sprzedaży 1996 - 2002 - rozbudowa własnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA SPÓŁKI 16 września 1996 r. - rozpoczęcie działalności w ramach operatora Era jako jedna z kilku sieci sprzedaży 1996 - 2002 - rozbudowa własnej."— Zapis prezentacji:

1

2 HISTORIA SPÓŁKI 16 września 1996 r. - rozpoczęcie działalności w ramach operatora Era jako jedna z kilku sieci sprzedaży 1996 - 2002 - rozbudowa własnej sieci sprzedaży z 4 do około 20 salonów 2002 r. - połączenie z siecią Tele-Net - ok. 60 salonów 2004 r. - wprowadzanie marki Heyah jako nieliczni grudzień 2006 r. - debiut na GPW na rynku głównym styczeń 2007 r. - akwizycja innej sieci liczącej ponad 50 salonów w ramach operatora Era 2007 r. - rozwój organiczny i pozyskanie ok. 40 salonów oraz zakup sieci terminali elektronicznych 2008 r. - akwizycja sieci liczącej ponad 40 salonów

3 PROFIL DZIAŁANIA Autoryzowany Agent Polskiej Telefonii Cyfrowej operatora sieci telefonii komórkowej Era - ponad 180 salonów sprzedaży i ponad 115 doradców biznesowych - działalność polega na podpisywaniu umow i aneksów w sieci salonów sprzedaży i poprzez przedstawicieli Autoryzowany Partner Euro-Net Worldwide - operatora terminali elektronicznych - ponad 400 terminali doładowujących na terenie całego kraju - uzupełnianie kont telefonów pre-paid Autoryzowany Przedstawiciel ITI Neovision operatora Telewizji Nowej Generacji n - ponad 40 punktów obsługi klienta poza salonami Era

4 EUROTEL W RAMACH OPERATORA ERA rynek prywatny - 180 salonów sprzedaży –27 własnych (pracownicy Eurotel i umowa najmu) –16 podnajem (umowa najmu) –1 franczyzowy operatora (bezpośrednio z PTC) rynek biznesowy (przedsiębiorstwa): –116 doradców biznesowych –6 centrów biznesowych (dwa kolejne niedługo) nowa wizualizacja całkowicie zakończona sieć Eurotel stanowi ponad 20% sieci Era w obu rynkach

5 ROZMIESZCZENIE SALONÓW SIECI EUROTEL

6 NOWA WIZUALIZACJA W SIECI ERA

7 POTENCJAŁ RYNKU W 2007/2008 wg UKE penetracja realna jest znacznie niższa od nominalnej dodatkowo ilość abonentów pre-paid przeważa nad post-paid w 2009 roku spodziewany jest dalszy wzrost rynku (ok. 8%)

8 EUROTEL - LEADER JAKOŚCI laureat konkursów na najlepszą sieć operatora Era za lata 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 zarówno w rynku prywatnym jak i biznesowym zdobywaca nagród Solidna Firma, Przedsiębiorstwo Fair Play, czy Gepard Biznesu przestrzeganie zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

9 EUROTEL NA RYNKU KAPITAŁOWYM kapitały własne Spółki wynoszą ok. 30 mln zł Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie emisji akcji NWZA z listopada 2008 r. podjęło decyzję o skupie akcji własnych planowane jest kontynuowanie polityki wypłat dywidendy wysokości co najmniej 30% zysku P/E przy zysku 5,5 mln zł wynosi 6 przy kursie 8,5 zł Eurotel posiada animatora Emitenta oraz przystąpił do programu wspierania płynności obroty akcjami w ostatnim kwartale to ponad 85 tys. zł przy ponad 12 transakcjach na sesji

10 WYNIKI FINANSOWE ZA IIIq w tys. zł wzrost zysku o ponad 40% q/q

11 EUROTEL - STABILNE PODSTAWY Spółka nie korzysta z kredytów ani innego finansowania zewnętrznego działalności Spółki nie jest obciążona ryzykiem kursowym w posiadaniu Spółki znajdują się znaczące środki finansowe - ok. 7,5 mln zł na lokatach Spółka posiada zdolność kredytową na poziomie 20 mln zł prognozowany zysk netto na koniec 2008 roku wyniesie 5,5 mln zł czyli wzrośnie o 10% w stosunku do 2007 r.

12 DZIAŁANIA EUROTEL NA RYNKU MOBILNYM wprowadzenie do sprzeaży iPhonea - jako największej sieci dealerskiej oferującej ten produkt w sieci Era wprowadzenie na wyłączność własnych telefonów spoza oferty Era do oferty promocyjnej operatora jako jedyna sieć dealerska - oferta różna od standardowej rozwijanie sprzedaży akcesoriów do telefonów w ramach własnej sieci dystrybucji wydawanie własnego katalogu produktów w nakładzie 50 tys. egzemplarzy

13 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ wzrost wielkości sieci w ramach operatora Era do 200 lub więcej salonów poprzez przejęcia lub rozwój organiczny przejęcia sieci sprzedaży u innych operatorów niż Era połączenie z innym podmiotem poza siecią Era kontynuowanie rozwoju sieci terminali elektronicznych poszukiwanie innych źródeł przychodu w ramach branży lub poza nią (np. usługi finansowe w salonach)

14 Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji oraz oficjalne komunikaty Spółki zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym, systemie ESPI oraz na stronie internetowej Spółki.


Pobierz ppt "HISTORIA SPÓŁKI 16 września 1996 r. - rozpoczęcie działalności w ramach operatora Era jako jedna z kilku sieci sprzedaży 1996 - 2002 - rozbudowa własnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google