Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyste środowisko – recykling Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz BUDMA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyste środowisko – recykling Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz BUDMA 2009."— Zapis prezentacji:

1 Czyste środowisko – recykling Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz BUDMA 2009

2 Kruszywo z recyklinguWoda z recyklingu Podstawy zrównoważonego rozwoju Minimalizacja zużycia nieodnawialnych surowcówMinimalizacja zużycia nieodnawialnych surowców Optymalne dostosowanie zużycia materiałów i energii do przewidywanej trwałości obiektówOptymalne dostosowanie zużycia materiałów i energii do przewidywanej trwałości obiektów Optymalizacja składu betonu dodatki mineralne

3 Kruszywo z recyklingu

4 Beton cement woda zarobowa kruszywo % Składniki dodatki domieszki chemiczne

5 Gruz betonowy jako kruszywo recyklingowe niska odporność na rozdrabianie mierzona współczynnikiem Los Angelesniska odporność na rozdrabianie mierzona współczynnikiem Los Angeles mała odporność na ścieranie mierzona współczynnikiem mikro-Devalamała odporność na ścieranie mierzona współczynnikiem mikro-Devala Właściwości-badania

6 Gruz betonowy jako kruszywo recyklingowe wysoka nasiąkliwośćwysoka nasiąkliwość duży udział podziarna i duża zawartość pyłówduży udział podziarna i duża zawartość pyłów zanieczyszczenia w postaci cegły, piasku, szczątków roślin, drewna i szkłazanieczyszczenia w postaci cegły, piasku, szczątków roślin, drewna i szkła Właściwości-badania

7 Wpływ kruszywa recyklingowego na właściwości betonu Badana cechaWzorzec Beton recyklingowy KonsystencjaS 3S 1 Nasiąkliwość, %4,295,36 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 4,31,5 Skurcz liniowy, mm/m0,420,62 Stopień mrozoodpornościF 300F 200 Wyniki badań

8 Mrozoodporność w obecności soli odladzającej Wyniki badań beton wzorcowy beton na kruszywie recyklingowym

9 Kruszywo z recyklingu Stosowanie kruszywa z recyklingu powinno się odbywać z uwzględnieniem przeznaczenia i warunków ekspozycji wbudowanego betonuStosowanie kruszywa z recyklingu powinno się odbywać z uwzględnieniem przeznaczenia i warunków ekspozycji wbudowanego betonu Przed zastosowaniem takiego kruszywa należy przeprowadzić badania aplikacyjnePrzed zastosowaniem takiego kruszywa należy przeprowadzić badania aplikacyjne Wnioski

10 Woda recyklingowa

11 Odpady z produkcji betonu - ponowne zastosowanie recykling świeżego, jeszcze nie związanego betonurecykling świeżego, jeszcze nie związanego betonu zagospodarowanie wody używanej do mycia urządzeń i betonowozów z resztek betonuzagospodarowanie wody używanej do mycia urządzeń i betonowozów z resztek betonu

12 Recykling wody zużytej

13 Zależność przewodnictwa i gęstości wody dla d 1,15 kg/l Wyniki badań

14 Woda recyklingowa pH - od 12,5 do 13,0pH - od 12,5 do 13,0 gęstość - od 1,04 do 1,47 kg/l gęstość - od 1,04 do 1,47 kg/l zawartość chlorków – nie stwarzająca zagrożenia korozją chlorkową zawartość chlorków – nie stwarzająca zagrożenia korozją chlorkową zawartość siarczanów - od 50 do 85% wartości dopuszczonej w normie zawartość siarczanów - od 50 do 85% wartości dopuszczonej w normie zawartość alkaliów – zbliżona lub przekraczająca kryterium normowe zawartość alkaliów – zbliżona lub przekraczająca kryterium normowe Wyniki badań

15 EMISJA CO 2

16 Określenie problemu Zdjęcia czap polarnych w okresie letnim LATO, rok 1979 LATO, rok 2003

17 Cement Ograniczenia w emisji CO 2 nakładane przez Komisję Europejską oraz wzrost zapotrzebowania na cement przyczyniły się do zwiększenia produkcji cementów z dodatkami: CEM II CEM II CEM III CEM III CEM V CEM V

18 Jak to wygląda? Emisja CO 2

19 Sekwestracja CO 2 KARBONATYZACJA BETONU pośrednio 50 – letnie drzewo produkuje rocznie 110 kg tlenu usuwa rocznie 22 kg CO 2

20 TRWAŁOŚĆ BETONU

21 Trwałość betonu - mrozoodporność

22 CERTYFIKACJA ZKP BETONU TOWAROWEGO WRAZ Z OCENĄ JAKOŚCI

23 ZKP a środowisko Producent betonu Beton ZKP Beton

24 Zakładowa kontrola produkcji - ZKP 1 2 Spełnienie wymagań PN- EN 206-1 Budowanie wizerunku firmy

25 PN-EN 206-1 Każdy beton powinien podlegaćKażdy beton powinien podlegać procesowi kontroli produkcji, za który jest odpowiedzialny producent za który jest odpowiedzialny producent Kontrola produkcji obejmuje wszystkieKontrola produkcji obejmuje wszystkie pomiary i procesy konieczne do zachowania właściwości betonu zgodnie z określonymi właściwości betonu zgodnie z określonymi wymaganiami wymaganiami

26 Jak uzyskać certyfikat ? Wdrożony system ZKP += Opracowana dokumentacja

27 Algorytm postępowania na drodze do uzyskania certyfikatu Wniosek do Zakładu Certyfikacji wraz z dokumentacją Zawarcie umowy Przeprowadzenie kontroli bieżącej Przeprowadzenie auditu Wydanie decyzji Wydanie certyfikatu Nadzór nad certyfikatem

28 Korzyści wynikające z posiadania przez producenta betonu certyfikatu zakładowej kontroli produkcji wraz z oceną jakości

29 Korzyści Prestiżowe wyróżnienie – dotychczas nieliczne wytwórniePrestiżowe wyróżnienie – dotychczas nieliczne wytwórnie w Polsce posiadają certyfikat wartość marketingowa i medialna w Polsce posiadają certyfikat wartość marketingowa i medialna Możliwość przystępowania do przetargów, gdzie warunkiem punktowanym jest posiadanieMożliwość przystępowania do przetargów, gdzie warunkiem punktowanym jest posiadanie certyfikatu zgodności z PN-EN 206-1 certyfikatu zgodności z PN-EN 206-1 Wzrost zaufania Klientów do organizacji wynikający z przejrzystości procedurWzrost zaufania Klientów do organizacji wynikający z przejrzystości procedur

30 Korzyści Gwarancja dla odbiorcy stałego, wysokiego poziomu usług - powtarzalne procedury, instrukcje, zapisy, nadzór, monitorowanieGwarancja dla odbiorcy stałego, wysokiego poziomu usług - powtarzalne procedury, instrukcje, zapisy, nadzór, monitorowanie Potwierdzenie, że producentPotwierdzenie, że producent betonu zarządza procesem betonu zarządza procesem produkcji zgodnie produkcji zgodnie z europejskim standardem z europejskim standardem PN-EN 206-1 PN-EN 206-1

31 CO 2 kruszywa (recykling) woda (recykling) Dodatki mineralne


Pobierz ppt "Czyste środowisko – recykling Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz BUDMA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google