Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia związane z montażem i eksploatacją SEMINARIUM - Dźwigi, podesty,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia związane z montażem i eksploatacją SEMINARIUM - Dźwigi, podesty,"— Zapis prezentacji:

1 Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia związane z montażem i eksploatacją SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

2 Produkcja platform zgodnych z normą PN-EN 81.41
Wojciech Bańkowski - Dyrektor Techniczny LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Kontakt: tel , SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

3 Podstawa prawna do wytwarzania platform pionowych
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia - spełnienie zasadniczych wymogów Dyrektywy zapewni, że maszyna jest bezpieczna - odpowiedzialność producenta za certyfikowanie zgodności wyprodukowanej maszyny z przepisami Dyrektywy Normy zharmonizowane zapobieżenia powstania ryzyka wynikającego z projektu i wykonania maszyny umożliwienie kontroli zgodności maszyny z wymaganiami Dyrektywy SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

4 Wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytkowania
Przed wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytkowania producent powinien: Zapewnić, że maszyna spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Zapewnić, że dostępna jest dokumentacja techniczna Dostarczyć niezbędne informacje o maszynie i instrukcje Przeprowadzić procedurę oceny zgodności Sporządzić Deklarację WE Oznaczyć produkt znakiem CE SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

5 Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
Państwa członkowskie uznają maszyny oznaczone znakiem CE i posiadające Deklarację WE za spełniające przepisy Dyrektywy Maszynowej Domniemywa się, że maszyna wyprodukowana zgodnie z normą zharmonizowaną jest bezpieczna W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami Dyrektywy producent stosuje jedną z procedur oceny zgodności W przypadku produkcji jednostkowej optymalne jest zastosowanie procedury przedstawionej w załączniku VIII polegającej na ocenie zgodności połączonej z kontrola wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny Producent oświadcza i zapewnia, że urządzenia spełnia założenia Dyrektywy Producent opracowuje dokumentację techniczną dla prezentowanego typu z danej serii Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki tak aby proces produkcji zapewniał zgodność wytworzonych maszyn z dokumentacją techniczną SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

6 Domniemanie zgodności dla platform pionowych
Procedurę opisaną w artykule VIII można zastosować dla platform jeżeli zagrożenie upadkiem jest <= 3 metry oraz dla platform dla których takie zagrożenie istnieje pod warunkiem wyprodukowania zgodnie z normą zharmonizowaną Norma PN-EN została zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. Norma ta umożliwia producentom udowodnienie zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

7 Praktyczne zastosowanie normy PN-EN 81.41
Produkcja dźwigów hydraulicznych i elektrycznych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnych z Dyrektywą Maszynową i normą PN-EN lecz nie zgodnych z Dyrektywa Dźwigową i normą PN-EN 81.1 i PN-EN 81.2 Produkcja platform pionowych stwarzających zagrożenie upadkiem z wysokości większej niż 3 metry bez konieczności wykonywania Świadectwa Badani Typu z udziałem Jednostki Notyfikowanej Określa wymogi jakie powinna spełniać platforma pionowa aby była dostosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach typu A i B wg normy EN i EN 12184 SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

8 Porównanie dźwigów hydraulicznych zgodnego z PN-EN 81
Porównanie dźwigów hydraulicznych zgodnego z PN-EN z dźwigiem zgodnym z PN-EN 81.2 A3 Parametr Dźwig wg PN-EN 81.41 Dźwig wg PN-EN 81.2 Prędkość max 0,15 m/s Dowolna, zazwyczaj 0,6 m/s Wymiar kabiny 1100x1400mm Minimalny udźwig 385kg 630kg Zapotrzebowanie na moc ok.2kW ok.10kW Zasilanie 1f V lub 3f-400V 3f-400V Blok zaworowy zgodny z A3 Nie Tak Sterowanie zgodne z A3 Podszybie 150mm Standard 1100mm, zaniżone 350mm Nadszybie 2600mm Standard 3400mm, zaniżone 2700mm Masa kabiny i zespołu jezdnego ok. 400kg ok. 600kg Kaseta jazd rewizyjnych Ocena zgodności przez JN Rejestracja w UDT Badania okresowe co 2 lata co roku Koszt zakupu X zł 1,2Xzł dla dźwigu standardowego 1,4Xzł dla dźwigu zgodnego z PN-EN 81.21 Koszt montażu Y zł 1,2Y zł dla dźwigu standardowego 1,4Y zł dla dźwigu zgodnego z PN-EN 81.21 Koszt konserwacji Z zł 1,5Z zł dla dźwigu standardowego 2,0Zzł dla dźwigu zgodnego z PN-EN 81.21 SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

9 HL 400 – platforma pionowa z napędem hydraulicznym
SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

10 Kali A3000 – platforma pionowa w szybie samonośnym
SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

11 Kali B – platforma pionowa bez szybu
SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012

12 Dziękuję za uwagę Wojciech Bańkowski
SEMINARIUM - Dźwigi, podesty, platformy podnoszące dla osób niepełnosprawnych – Białystok 2012


Pobierz ppt "Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia związane z montażem i eksploatacją SEMINARIUM - Dźwigi, podesty,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google